Financiën en bedrijfsvoering

‘Wegkijken is geen optie’

Seksueel misbruik gebeurt. Wegkijken is geen optie, daarom moet je als professionele kinderopvangbranche continu werken aan voorkoming. Dat waren managers met elkaar eens tijdens een recente themadiscussie van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Maar wat zijn de beste maatregelen? Meningen op een rij.
FNV dagvaardt Smallsteps en eist dat ontslagen medewerkers van overgenomen locaties hun baan terug krijgen.

FNV dagvaardt Smallsteps

Estro ging niet failliet, maar werd overgenomen door Smallsteps, oordelen advocaten van de FNV. Dit had grote gevolgen voor ouders, kinderen en werknemers. FNV eist dat alle werknemers die in dienst waren van de door Smallsteps overgenomen locaties, alsnog overgenomen worden met behoud van alle rechten.
Acht keer per maand melding van delict

Acht keer per maand melding van delict

Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs krijgen ongeveer acht keer per maand een melding van een kinderopvangprofessional over een collega. Het gaat in dit geval om (een vermoeden van) een gewelds- of zedendelict. Medewerkers die vermoeden dat een collega zich hieraan schuldig maakt, hebben de plicht om dit te melden bij hun werkgever.
Rechtszaak Abvakabo tegen Smallsteps gaat door

Rechtszaak Abvakabo tegen Smallsteps gaat door

Vakbondsorganisatie Abvakabo FNV ziet voldoende aanknopingspunten om een rechtszaak tegen Smallsteps aan te spannen. De bond vindt dat het flitsfaillissement in werkelijkheid een goed voorbereide overname is en dat er dus eigenlijk sprake is van 'overgang van onderneming'. Als de rechter dat ook vindt, wordt het faillissement van Estro teruggedraaid. In dat geval moet Smallsteps alle 3600 werknemers overnemen.
Ondanks heftige reacties van buurtbewoners reageerden ouders van kinderdagverblijf de Puntmuts kalm om het nieuws. Zij brachten hun kind gewoon naar het kinderdagverblijf.

Kinderdagverblijf geschrokken door komst Van der V.

De directie van De Puntmuts, een Amersfoorts kinderdagverblijf, vindt de nieuwe woonplaats van de veroordeelde pedoseksueel Sytse van der V. ongeschikt. Van der V. vestigde zich boven het kinderdagverblijf. Ook ouders zijn geschrokken. Toch brachten zij hun kinderen vanochtend naar de opvang.

Channah Zwiep – Mannen

Een boze moeder staat ’s ochtends om half negen voor je neus: zij wil niet dat haar peuter verschoond wordt door je mannelijke collega Michael. Hoewel je uitlegt dat je al jaren met hem samenwerkt, is zij niet voor rede vatbaar. Mannen in de kinderopvang; het is altijd wel een wat beladen onderwerp geweest. Sinds […]
CNV wil BIG-registratie

CNV wil BIG-registratie

CNV Publieke Zaak wil dat medewerkers in de kinderopvang net zo streng worden gecontroleerd als medewerkers in de zorg. In de zorg gebeurt screening met de BIG-registratie. Deze moet volgens de CNV worden uitgebreid naar de kinderopvangsector. BIG is volledigerKarin Kasper is bestuurder van CNV en legt uit waarom ze een BIG-registratie wil: ‘Met een […]
Belangenorganisaties reageren positief op rapport-Gunning

Belangenorganisaties reageren positief op rapport-Gunning

Al snel na de verschijning van het rapport-Gunning reageren belangenorganisaties in de kinderopvangsector positief op de conclusies uit het rapport. De brancheorganisaties BKN en MOgroep Kinderopvang zeggen in een gezamenlijk persbericht dat de aanbevelingen uit het rapport voor een deel aansluiten bij ontwikkelingen die nu al gaande zijn in de branche. Brancheverenigingen: ‘Zware overwegingen door bezuinigingen’De […]
Commissie Gunning uit kritiek op kinderopvang

Commissie Gunning uit kritiek op kinderopvang

Vandaag presenteerde de commissie-Gunning haar rapport over de misbruikzaak bij Het Hofnarretje. De commissie vindt dat er in de kinderopvangsector veel moet veranderen op het gebied van screening, opleidingsniveau van medewerkers en regelgeving omtrent de beroepskracht-kindratio om de kans op meer misbruik in de kinderopvang zo klein mogelijk te maken. Hofnarretje maakte eigen protocolHet is opvallend […]
Gelijke behandeling mannelijke medewerkers verplicht

Gelijke behandeling mannelijke medewerkers verplicht

Mag je als kinderopvangorganisatie in je protocol kindermishandeling en seksueel misbruik andere regels opnemen voor mannelijke en vrouwelijke medewerkers? Nee, oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) onlangs toen zij een concept-protocol van een kinderopvangorganisatie onder ogen kreeg. Mannen sneller verdachtIn het protocol stond dat mannelijke medewerkers nooit alleen op de groep in het kinderdagverblijf of de […]

Over financiën en bedrijfsvoering

Ondernemerschap en leidinggeven

Kinderopvangeigenaren zijn ondernemers. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken telt vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en van good governance tot financieel management. In dit dossier bieden we u inspiratie en input om behalve een goede kinderopvangorganisatie ook een goede werkgever en financieel gezonde organisatie te zijn.

Lees meer

Werkgevers in de kinderopvang hebben het flink voor de kiezen. Afgezien van de normale aspecten van de bedrijfsvoering, gaat er de komende tijd enorm veel veranderen in wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet IKK, de Wet harmonisatie, en de Directe Financiering. Daarnaast zijn veel kinderopvangorganisaties bezig met het vormen van IKC’s en/of werken ze aan gezonde dan wel groene kinderopvang.

Marketing

Sinds er sprake is van echte marktwerking in de kinderopvang en zeker sinds de crisis waarbij veel kinderopvangorganisaties last hadden van krimp, is marketing ook een belangrijk punt van aandacht geworden. Als kinderopvangondernemer moet je je onderscheiden en een goed geolied proces hebben ingericht om potentiële klanten toe te leiden naar een inschrijving. Een goede website maakt een belangrijk onderdeel uit van de marketingstrategie. Sommige organisaties werken met welkomstcadeaus maar hier is ook weer kritiek op geleverd. Er wordt ook  volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van professionele kinderopvang zoals incidentele opvang, meer flexibele opvang, of kinderopvang aan huis.

Klanttevredenheid

Het meten en monitoren van de klanttevredenheid is een belangrijke onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Meerdere bedrijven leveren instrumenten voor een goede manier van het meten van de klanttevredenheid. Ook de communicatie met ouders is belangrijker geworden. Ouders zijn mondiger, hebben meer te kiezen en stellen hogere eisen. De tijd van het heen-en-weerschriftje ligt wel achter ons. De communicatie met ouders gebeurt steeds meer in digitale vorm, via apps of een ander digitaal kanaal.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een ander onderdeel van de bedrijfsvoering. Tijdens de crisis waarbij de sector flink gekrompen is, zijn veel pedagogisch medewerkers ontslagen. Nu is de groei weer volop aanwezig, vooral in de Randstad. En veel organisaties hebben moeite om goed personeel te vinden. Er is ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Door de toegenomen eisen, verdergaande kwaliteitsverhoging en komende wet- en regelgeving is er vooral behoefte aan mbo’ers niveau 4 en hbo’ers. Deze zijn onvoldoende beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen de mbo’ers niveau 3 steeds moeilijk weer aan de bak. Met de Wet IKK worden ook hogere eisen aan de opleiding van pm’ers gesteld. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een project uitgezet, permanente educatie voor pedagogisch professionals  (PEPP). Met dit aanbod kan iedere kinderopvangorganisatie een systeem van permanente educatie opzetten.

Kwaliteitsverbetering

Onder minister Asscher is er voortdurend aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Volgens Asscher is het belangrijk dat de kinderopvang tegenkracht zoekt bij ouders, maar ook door zelfevaluatie-instrumenten inzet. Een bekende tool is de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de beroepsvereniging directeurenkinderopvang (bdKO). Hiermee kan een organisatie goed bestuur aantonen. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een menukaart ontwikkeld met verschillende, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare instrumenten.

Andere onderwerpen die spelen bij de bedrijfsvoering zijn ondermeer ict, klachtenafwikkeling, huisvesting, personeelsplanning. Zie hiervoor de andere relevante dossiers en berichten op kinderopvangtotaal.nl.

Uitgelicht congres

Jaarcongres Management Kinderopvang 2024

Hotel Papendal

Congres Samenwerken in het netwerk

Hotel van der Valk Veenendaal