Home Nieuws

Nieuws

Spelen en speelgoed

We creëren een generatie die overal gevaren ziet’

Kinderopvanglocaties zouden kinderen te veel beschermen in hun spel, omdat zij bang zijn voor boze ouders als een kind bijvoorbeeld valt of een aantekening van de GGD-toezichthouder. 'Als kinderen geen risico's meer ervaren, kunnen ze later niet goed omgaan met weerstand.'
Gezonde kinderopvang

Slapen in een kinderwagen, mag dat?

Het zal iedere pm’er die op een babygroep werkt vaker dan eens gebeuren: tijdens of na het wandelen ligt de baby te slapen in zijn of haar kinderwagen. Moet je de baby bij aankomst bij de locatie in een ledikantje leggen of mag het kindje in de wagen slapen? De GGD geeft antwoord.
Wet- en regelgeving

Kinderombudsman roept Belastingdienst op matje

Tientallen gezinnen kregen in 2014 te horen dat de kinderopvangtoeslag per direct werd stopgezet en dat zij onterecht kinderopvangtoeslag hadden ontvangen. Gevolg: duizenden euro’s terugvordering en slepende rechtszaken. De Ombudsman schreef een vernietigend rapport en nu trekt ook de Kinderombudsman aan de bel.
Zorgenkinderen

Pm’ers in achterstandswijken hebben extra bagage nodig’

Pedagogisch medewerkers in achterstandswijken krijgen te maken met gezinnen waar vaak zware problemen spelen. Zij hebben daarom meer bagage nodig dan alleen pedagogische kwaliteiten. ‘Er wordt veel van mij gevraagd op andere gebieden.’
Wet Harmonisatie

Toegankelijkheid voorscholen: te vroeg voor conclusies

Hoewel er wel wordt gesproken over stagnerende instroom van achterstandspeuters sinds de harmonisatie, is het nog te vroeg voor conclusies. ‘Dit is een overgangsfase. Straks zijn er nieuwe ouders die alleen de nieuwe situatie kennen.’
Gezonde kinderopvang

Boete voor ouders die weigeren kind in te enten’

Je kind niet laten inenten? Prima, maar dan wordt er gekort op de kinderbijslag. Dat voorstel doet Ruud Coolen-Van Brakel, voorzitter van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). BOinK pleit voor strenger beleid in de kinderopvang.
Permanente educatie en opleidingen

Subsidie voor stageplaatsen in de kinderopvang

Ruimte voor een leerwerkplaats in de kinderopvangorganisatie, maar onvoldoende financiële middelen? Kijk dan eens naar de Subsidie praktijkleren, waarmee de overheid bedrijven stimuleert om leerwerkplaatsen aan te bieden.
Toezicht kinderopvang

Kinderdagverblijf Jolie blijft open, maar wel onder toezicht

Het Utrechtse kinderdagverblijf Jolie hoeft voorlopig niet te sluiten, ondanks de incidenten die daar de afgelopen tijd plaatsvonden, waaronder de striptease-act. Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd, maar de opvang blijft wel onder toezicht staan.
Permanente educatie en opleidingen

Kinderopvang driemaal vertegenwoordigd bij stageprijzen

In de lijst Beste leerbedrijf/praktijkopleider prijken de namen van een kinderopvangorganisatie en twee praktijkopleiders uit de kinderopvang. Het gaat om provinciale verkiezingen. Later dit jaar volgen landelijke verkiezingen.
Beroepskracht-kindratio (bkr)

Serie IKK in de praktijk – Een onmogelijke puzzel

De wet IKK belooft op papier kwaliteitsverbetering, maar de praktijk is weerbarstig. In deze serie volgen we Ramona Overmars, eigenaresse van kinderopvangorganisatie High Five! in Almelo. Deel 2: Een onmogelijke puzzel.

Uitgelicht door de redactie

Nieuws

Niet-groepsgebonden uren struikelblok voor nieuwe cao

De tweede ronde van onderhandelingen over een nieuwe cao kinderopvang zijn op niets uitgelopen. Struikelblok waren de niet-groepsgebonden uren voor pedagogisch medewerkers.
Nieuws

Nieuwe bkr voor baby’s noopt tot verregaande maatregelen

Bijna alle kinderopvanglocaties (94 procent) denken na over eventuele aanpassingen naar aanleiding van de nieuwe beroepskracht-kindratio voor baby’s. Maar welke maatregelen zijn in trek en waarover zijn er zorgen?
Nieuws

Directe financiering: een kijkje achter de schermen

Hoe staat het er nu voor met de directe financiering voor de kinderopvang? En wat betekent het jaar uitstel voor kinderopvangorganisaties?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Het laatste nieuws als eerste in je mailbox

Veelbesproken thema's

De gastouderopvang wordt geprofessionaliseerd. Zo zou de branche aan moeten sluiten bij de Wet IKK en het project Permanente Educatie.
Professionals in de kinderopvang zijn een belangrijke groep om misbruik, verwaarlozing of mishandeling te signaleren, herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Alle kinderopvangorganisaties werken inmiddels met de Meldcode Kindermishandeling.
Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke taak om kinderen op al mogelijke gebieden te stimuleren. Denk aan de motorische, cognitieve, seksuele, lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Ouders zijn een belangrijke sparringpartner als het gaat om kwaliteit in de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties zijn verplicht om pedagogisch beleid, uurtarieven en andere beleidsmatige keuzes met de oudercommissie te overleggen.