Home Nieuws

Laatste nieuws

Zo werkt de regio Nijmegen aan innovatie in de kinderopvang

KEI, het innovatienetwerk van KION kinderopvang, Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en het ROC Nijmegen, heeft een subsidie gekregen voor vernieuwing in de kinderopvang en een betere aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt.
Ouders

Hoe houd je contact met ouders?

Hoe kun je ouders betrekken bij wat er gebeurt op het kindcentrum? In coronatijd is dat een hele uitdaging. Melissa Be van de CED-Groep en Mirjam de Boode, locatiemanager peuteropvang van KOKO Kinderopvang wisselen ervaringen uit.
Gezondheid

Doe mee met het buitenspeelprogramma Hartje Winter

Meer contact met de natuur. Dat is het doel van het programma Natuurkr8 van kinderopvangorganisatie Humankind. Het programma gaat drie jaar duren en begint met het onderdeel Hartje Winter. Deelname is gratis.
Wet- en regelgeving
Felix Rottenberg

Felix Rottenberg: ‘De overheid doet ook veel goed’

De verhoren in de Tweede Kamer over de toeslagaffaire hebben BK-voorzitter Felix Rottenberg aangegrepen. Maar het moet allemaal beter kunnen, en een hoofdschuldige is niet aan te wijzen. 'Het systeem werkte niet, dat drong ook tot ons veel te langzaam door.' 

FAQ kind niet naar de opvang: regels en kosten

Ouderbelangenvereniging BOinK ontvangt veel vragen over regels omtrent het wel of niet toelaten van kinderen op de kinderopvang in coronatijd en kosten (wel of niet doorbetalen?). BOinK geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Vuurwerkbom veroorzaakt ravage bij kinderdagverblijf in Gouda

Naar alle waarschijnlijkheid is een vuurwerkbom de veroorzaker van een ravage bij kinderdagverblijf Het Paradijsje in Gouda. ‘Dit is heel ernstig. Kattenkwaad hoort erbij, maar hiermee gaan ze een grens over’, zeggen eigenaars Asmae Hajji en Samia Tatou tegen het AD.
Kindermishandeling

‘De aanpak van kindermishandeling is teamwork’

Welke dilemma’s ervaren pedagogisch medewerkers om aan de slag te gaan met de Meldcode Kindermishandeling? De Werkgroep Meldcode in de Kinderopvang besprak dit tijdens de eerste bijeenkomst. Het doel? Input leveren voor landelijk beleid in de strijd tegen kindermishandeling.

Waarborgfonds stelt format pedagogisch coachingsplan beschikbaar

Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang stelt het format pedagogisch coachingsplan voor de pedagogisch beleidsmedewerker beschikbaar.

‘Verlengde kerstvakantie: meer werk en hogere kosten opvang’

Het Outbreak Management Team onderzoekt of een verlenging van de  kerstvakantie kan bijdragen aan minder corona-besmettingen. Dit leidt mogelijk tot meer vraag naar kinderopvang in die periode. Brancheorganisaties BK en BMK geven aan te willen meewerken maar plaatsen kanttekeningen.
VVE en taalachterstanden

Waarom peuters betere onderwijskansen hebben in de grote steden

De verschillen in financiering van gemeenten voor het onderwijsachterstandenbeleid zijn groot. Dit blijkt uit onderzoek van bureau Buitenhek. Dit wordt vooral veroorzaakt door het ontbreken van basisfinanciering. Dit heeft onder meer gevolgen voor de 960 uur verplichte voorschoolse educatie (VVE).