Gezonde kinderopvang

gezonde kinderopvang

Jong geleerd…

Met het programma Aanpak Gezonde Kinderopvang zijn het RIVM en het Voedingscentrum de kinderopvangbranche aan het stimuleren meer met gezondheid te doen. Dit slaat aan in de kinderopvang waar vaak al veel oog is voor gezonde voeding, veel beweging, een gezond mediabeleid, veel water drinken en bijvoorbeeld het kweken van eigen groente en kruiden in de moestuin. Meer

Ook in de kinderopvang komt steeds meer aandacht voor de gezondheid. Steeds meer kindercentra passen hun voedingsbeleid aan. UIt onderzoek blijkt ook dat de kinderopvang een rol heeft in het aanleren van een gezonde levensstijl en het voorkomen van obesitas.  Er wordt gesproken over een ‘achterbankgeneratie’: ouders zijn bang voor de gevaren op straat en vervoeren hun kind per auto. Kinderen spelen steeds minder buiten, brengen meer tijd door achter tablet of tv en ontwikkelen daardoor overgewicht en blijven achter in hun motorische ontwikkeling.

Gezonde producten stimuleren
Onderzoekers van het bureau Louis Bol hebben gemeld dat de kinderopvang de groente- en fruitinname van kinderen kan vergroten door meer gezonde tussendoortjes aan te bieden, meer variatie te bieden en het eten van gezonde producten te stimuleren. Voor het onderzoek werden zeven kinderdagverblijven in de regio Amsterdam en Rotterdam gestimuleerd om drie maanden extra aandacht aan groente en fruit te besteden. Bij de start van het onderzoek aten de kinderen gemiddeld één portie fruit en een derde portie groente. Meer soorten groente en fruit aanbieden, deze vaker aanbieden en kinderen laten experimenteren met deze gezonde tussendoortjes bleken goed inzetbare en effectieve methodes. Die leidden inderdaad tot een hogere consumptie zowel in aantal porties als in aantal soorten. Naast ‘bijzondere’ fruitsoorten zoals ananas en mango zijn op een aantal locaties ook biologische producten meegenomen in het onderzoek. Leidsters hebben op sommige locaties gekozen voor het inlassen van speciale groente- of fruitthema’s, en op meerdere locaties is gewerkt met een kok. Ook het samen koken, zoals smoothies of soep maken, bleek aan te slaan bij de kinderen.

Coachingstraject
Om blijvend aandacht te houden binnen de organisatie voor gezonde voeding maar ook voor meer bewegen, heeft het project Gezonde kinderopvang een coachingstraject opgezet voor pedagogisch medewerkers. Per kinderopvangorganisatie kan één pedagogisch medewerker zich in 2017 gratis laten bijscholen tot coach Gezonde Kinderopvang. Het idee is dat hij of zij dit gedachtengoed vervolgens deelt met collega’s.

Aanpak Gezonde kinderopvang
De training maakt deel uit van de aanpak Gezonde Kinderopvang. Daarbij is het idee dat pedagogisch medewerkers kinderen al op jonge leeftijd een gezonde leefstijl kunnen aanleren. Jong geleerd is oud gedaan. De training leert deelnemers hoe de aandacht voor gezondheid en leefstijl een vaste waarde wordt in de dagelijkse praktijk in de kinderopvang en hoe deze gezonde visie beklijft. Daarnaast doen de cursisten kennis op over wat een gezonde leefstijl is en oefenen zij trainings- en communicatievaardigheden. Naast een algemene module over gezondheid, wordt er gesproken over voeding, beweging, gewicht, veilig gedrag en een veilige omgeving.

Implementeren
Om gezonde kinderopvang echt blijvend te implementeren binnen een organisatie moeten management en werkvloer samen met de aanpak aan de slag. ‘De hele organisatie moet ervoor kiezen; het grijpt allemaal in elkaar. Je moet het op alle niveaus zien te verankeren: van de kinderen op de groep tot de pm’er als rolmodel, het team, het management en het gezin’ aldus het RIVM (projectleiding Gezonde kinderopvang)

Ouderbetrokkenheid
Het NJi is ook betrokken bij dit project. Mariëlle Balledux van het NJi zegt dat de  betrokkenheid van ouders onontbeerlijk is. ‘Leg aan hen goed uit welke keuzes je als organisatie hebt gemaakt en waarom. Niet alleen via de oudercommissie, maar zet ook in de nieuwsbrief de leefstijldiscussie op de kaart. En vraag voor de zomerbarbecue vooraf aan ouders om gezonde recepten, bijvoorbeeld. Op die manier wordt het gedachtegoed niet opgelegd, maar komt het van henzelf.’ Ook in de scholing wordt aan de rol van ouders veel aandacht besteed. Pm’ers moeten de competentie hebben om het gesprek met de ouders aan te gaan. Niet alleen bij makkelijke thema’s, maar ook bij moeilijke zoals overgewicht.

JOGG                   
Kindercentra participeren ook regelmatig in JOGG-projecten binnen de gemeenten (Jongeren op Gezond Gewicht). Bij dit project wordt aandacht besteed aan gezonde voeding, water drinken en meer bewegen. In Nederland zijn 121 JOGG gemeenten. Daarmee worden naar schatting 832.000 kinderen bereikt. Inmiddels zijn, volgens de landelijke factsheet, 409 kinderdagverblijven en 290 scholen overgestapt op DrinkWater en hebben 338 kinderdagverblijven aandacht voor Gratis Bewegen, allemaal onderdelen van JOGG.

Uitgelicht

Nieuws

Aandacht pm’ers cruciaal bij gezonde opvoeding’

'Blijvende aandacht van leidsters is cruciaal om kinderen op het kinderdagverblijf meer groente en fruit te laten eten’, dit concluderen onderzoekers van het Louis Bolk Instituut.
Nieuws

Ouders: ‘Maak eetomgeving gezonder voor kinderen’

Ouders willen dat het hun kind makkelijker wordt gemaakt om te kiezen voor gezond eten. Daarbij spelen niet alleen de opvang, school en sportkantine een rol, maar ook supermarkten kunnen hun steentje bijdragen.
Nieuws

Hoe word en blijf je een Gezonde Kinderopvang?

Het project Gezonde Kinderopvang slaat aan: de training zit vol en het draagvlak is groot. Maar hoe zorg je dat de nieuwe manier van werken ook beklijft?
Nieuws

Tips: stop verspreiding griepepidemie

Het hoge woord is eruit: er heerst een griepepidemie in Nederland. Met deze tips houd je de kinderopvang zo veel mogelijk griepvrij.

Meest gelezen

Uitgelicht congres

Openingsevent Week van het Jonge Kind