Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

VVD: geen gratis kinderopvang maar goedkoper voor middeninkomens

Gratis kinderopvang bestaat niet, zegt VVD-woordvoerder Chantal Nijkerken-De Haan. De VVD ziet er niet veel in om daar nog meer miljarden aan uit te geven. Maar kinderopvang moet wel goedkoper worden voor de middeninkomens. En ook de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs kan beter. 
stemmen, politiek

Wat kosten de plannen van de politieke partijen voor de kinderopvang?

Traditiegetrouw rekent het Centraal Planbureau de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen door. Wat willen zij bereiken met de kinderopvang en hoeveel geld trekken ze daarvoor uit? Een overzicht.
Wet- en regelgeving
verkiezingen

Toekomst kinderopvang: op welke partij moet je stemmen?

Wat zijn de plannen van de politieke partijen voor de kinderopvang? De verschillen zijn groot, onder meer over de vraag wat ouders moeten betalen en wat de overheid bijdraagt. En er is één partij die een bonus wil voor ouders met een vierde kind. Er valt dus iets te kiezen op 17 maart.
Wet- en regelgeving
Buitenhek

‘Gratis kinderopvang? Waarom dan ook geen gratis zorg?’

De roep om gratis kinderopvang klinkt in de politiek steeds luider. Maar wat vindt de sector daarvan? Als laatste in een serie: adviseur Ed Buitenhek. ‘Het zijn vooral de linkse partijen die voor gratis opvang pleiten, terwijl de effecten de partijen ter rechterzijde zullen aanspreken.’
Wet- en regelgeving

Toeslagaffaire: ook frauderende ouders krijgen 30.000 euro

Het kabinet gaat de slachtoffers van de toeslagaffaire versneld compenseren. Dat heeft tot gevolg dat ook ouders die daadwerkelijk hebben gefraudeerd en die daarvoor soms zelfs zijn veroordeeld, aanspraak maken op een compensatie van 30.000 euro. Staatssecretaris Van Huffelen zegt dat niet te vermijden is.
Wet- en regelgeving

D66 wil 3 miljard investeren in gratis kinderopvang

D66 gaat de verkiezingen in als de partij voor het onderwijs en de kinderopvang. In totaal wil lijsttrekker Sigrid Kaag 10 miljard investeren, waarvan 3 miljard voor de opvang en 7 miljard voor het onderwijs. 'Bij de vorige crisis is de fout gemaakt om fors te bezuinigen. Dat was een kruideniersmentaliteit. Nu moet er geïnvesteerd worden.'
Stefanie Verrijp

‘Gratis opvang brengt mensen met verkeerde bedoelingen op een idee’

De roep om gratis kinderopvang klinkt in de politiek steeds luider. Maar wat vindt de sector daarvan? Als tweede in een serie: Stefanie Verrijp, eigenaar van Kivido Kinderopvang. ‘Het risico dat we met er z’n allen op achteruitgaan en het dan niet meer kunnen terugdraaien, is veel te groot.’
Wet- en regelgeving

Mark Rutte noemt kinderopvang steeds vaker tijdens persconferenties

Premier Mark Rutte noemt de kinderopvang steeds vaker in de persconferenties waarin hij de coronamaatregelen toelicht. De afgelopen keer was de opvang het belangrijkste onderwerp voor een publiek van meer dan 6 miljoen kijkers.

Bestuurder Gert Cazemier: ‘We moeten wennen aan gratis kinderopvang’

De roep om gratis kinderopvang klinkt in de politiek steeds luider. Maar wat vinden kinderopvangondernemers daarvan? Als eerste in een serie: Gert Cazemier, interim-bestuurder van Wij zijn JONG. 'Gratis opvang zal een bijdrage leveren aan het doorbreken van het glazen plafond. Als je doorrekent wat dat betekent voor de economie, dat is fenomenaal.’
Wet- en regelgeving
Loes Ypma BMK

Loes Ypma: ‘Gratis opvang maakt een einde aan ongelijkheid’

Met gratis kinderopvang wordt het systeem niet alleen simpeler, maar komt er ook een einde aan segregatie en ongelijkheid. Dat zegt Loes Ypma, de nieuwe voorzitter van de BMK. 'We hebben nu een stelsel dat het voor jonge ouders ingewikkeld maakt om meer te gaan werken.'

Over wet- en regelgeving

Meer regels, meer kwaliteit?

De kinderopvang heeft, los van de Wet IKK en Wet Harmonisatie, te maken met meer wetten en vormen van regelgeving. Denk aan het Bouwbesluit, hygiënemaatregelen, regelgeving rond privacy en dergelijke.

Lees meer

Nieuwbouw-locaties moeten al sinds 2012 voldoen aan de ventilatie-eisen van het nieuwste Bouwbesluit. Locaties in bestaande bouw kregen vijf jaar de tijd om ook aan de ventilatie-eisen te voldoen. Sinds 1 april 2017 moeten alle kinderopvanglocaties voldoen aan de normen uit het Bouwbesluit 2012.

Luchtcapaciteit
De maatregelen houden in dat bestaande locaties moeten voorzien in een goed systeem van toe- en afvoer van lucht in verblijfsruimtes. Er wordt een capaciteit van ten minste 3,44 liter verse lucht per persoon per seconde vereist. Sinds 2012 wordt de luchtkwaliteit anders gemeten. Deze wordt gebaseerd op het aantal personen in een ruimte in plaats van het aantal vierkante meters. Voor slaapruimtes heeft dat grote consequenties. Gemiddeld valt de CO2-waarde daar drie keer hoger uit dan voorheen.

Hygiënerichtlijn
De ‘hygiënerichtlijn kindercentra’ richt zich op beroepskrachten die werkzaam zijn in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en bso’s. In de hygiënecode zijn richtlijnen opgenomen over infectieziekten, persoonlijke hygiëne, schoonmaken en desinfecteren, bouw en inrichting, voedselveiligheid, geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen, hygiëne en speel- en zwemgelegenheden en dieren, ongewenste dieren en agrarische verblijf. Toezichthouders gebruiken deze richtlijnen als naslagwerk bij hun inspecties.

Flesvoeding met kraanwater
Verder is in de hygiënerichtlijn opgenomen dat er geen sieraden gedragen mogen worden tijdens risicovolle handelingen (zoals tijdens verschonen). Ook nieuw is dat flesvoeding aangemaakt mag worden met gewoon kraanwater. Het is wel belangrijk dat dit water uit een andere kraan komt dan waar handen worden gewassen en voor het verschonen van kinderen.

Binnen- en buitenmilieu
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft de Richtlijnen Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang uitgebracht. Hierin staat welke normen er gelden op gebied van luchtverversing, stoffigheid, kwik, temperatuur, vochtbalans, asbest, giftige planten en dergelijke.

Regeldruk
Hoewel minister Asscher de regeldruk in de kinderopvang wilde verminderen, lijken de nieuwe wetten de regeldruk juist alleen maar te versterken, meldt Actal, het adviescollege toetsing regeldruk in een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken. Actal is een orgaan dat regering en parlement adviseert over regeldruk in allerlei branches. In 2013 kwamen ze met stevige kritiek naar buiten over de veel te hoge regeldruk in de kinderopvangbranche. Minister Asscher beloofde beterschap en paste mondjesmaat regels aan, maar met de belangrijke wetswijzigingen in het vooruitzicht komen er volgens Actal alleen nog maar meer regels bij. De organisatie vindt het een gemiste kans dat de wetsvoorstellen bijna geen informatie geven over de gevolgen van de veranderingen of alternatieven aandragen die minder regeldruk met zich meebrengen. Vooral peuterspeelzalen krijgen met een enorme toename van regeldruk te maken door de Wet Harmonisatie.

Privacy
Kinderopvangorganisaties moeten voorzichtig omgaan met gegevens en foto’s van kinderen op de groep. Twee jaar na gebruik van de opvang moeten privacygevoelige persoonsgegevens bijvoorbeeld officieel vernietigd worden. Dat het mis kan gaan, blijkt uit een incident in Baarn. Daar vond een passant allerlei vertrouwelijk materiaal dat onversnipperd in een tasje zat. Het was weggegooid door medewerkers van de naastgelegen kinderopvang. In de tas zaten foto’s waar kinderen herkenbaar op stonden, overzichten van taxiritten en lijsten met mailadressen en mobiele nummers van ouders.

Bewaren gegevens
Er is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Maar als het gaat om privacygevoelige gegevens, dan is de afspraak dat deze uiterlijk twee jaar nadat de opvang beëindigd is, verwijderd worden. Het langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl staat precies wat de regels zijn m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. Welke gegevens mogen bijvoorbeeld verwerkt worden en welke niet? Voor welke doeleinden mogen deze verwerkt worden? En aan wie mogen persoonsgegevens verstrekt worden? Binnenkort worden de regels rondom privacy verder aangescherpt.