Home Werkvelden

Onze werkvelden

Kinderdagverblijven

In de dagopvang werken kinderopvangprofessionals met kinderen van 0-4 jaar oud. Dat betekent baby's, dreumesen en peuters, vaak op één verticale groep. Volg hier relevante ontwikkelingen.

Peuteropvang

Veel peuterspeelzalen zijn omgevormd tot peuteropvang in het kader van de harmonisatie. In deze voorzieningen voor peuters van 2-4 jaar oud wordt veel gewerkt met VVE-programma's en doelgroepkinderen.

Bso

De buitenschoolse opvang is het domein van de schoolgaande kinderen van 4-12 jaar. Veel bso's kiezen voor een thema zoals sport, natuur of creativiteit en vormen zo een mooie aanvulling op school.

Gastouderopvang

Gastouders vangen kinderen bij hen thuis op of op het adres van de vraagouders. Zij staan ingeschreven bij een gastouderbureau. De overheid heeft grote plannen voor de professionalisering van gastouderopvang.

Brede school/ikc

Kinderen in één doorgaande leerlijn, dat is wat veel kinderopvang, scholen en politici wensen. Binnen integrale kindcentra wordt er op veel plekken al intensief samengewerkt tussen, vooral, onderwijs en kinderopvang.

Management

Het kinderopvanglandschap is divers: met kleine en grote aanbieders, commerciële en maatschappelijk gedreven ondernemers en met een aanbod van 0-12 of een aanbod voor een specifieke doelgroep.
Nieuwsbrief Abonneren