Home 2019

Magazines

In het decembernummer van Kinderopvang hoe om te gaan met cultuurverschillen. Hoe is het voor een jong kind om in twee totaal verschillende werelden te verblijven? Een paar dagen in de week op het kindercentrum en de andere dagen thuis. Voor sommige kinderen is het verschil erg groot. Wat...
In het decembernummer van Management Kinderopvang gaan we in gesprek met Nadire Öztürk-Bicakci en Ellen Bout over de rol van de pedagogische coach. Sinds dit jaar moet elke kinderopvangorganisatie een pedagogische coach in huis hebben. De precieze invulling van de functie is redelijk vrij, maar niet iedereen is er...
In het novembernummer van Management Kinderopvang reageert Gijs van Rozendaal op de kritische columns van Gjalt Jellesma over IKC-vorming. Hij waarschuwt voor een koude sanering van de sector. Verder gaan we op bezoek bij Kleinlab in Amsterdam-Noord, een opmerkelijk kindcentrum dat kinderen alle ruimte biedt om te ontdekken. En: hoe gaan gemeenten het verplichte VVE-aanbod vormgeven? Buitenhek schetst zes scenario's.
In het novembernummer van Kinderopvang een reportage over theater-bso Het Podium in Hoorn. Niet alleen de ruimte staat in het teken van theater, maar ook de activiteiten. En hoe voorkom je stress tijdig bij kinderen? Door te griefelen! Een programma, ontwikkeld door psychologen, dat handvatten biedt om spelenderwijs om te gaan met alledaagse stress en samen te ontspannen. En ook: Zo ga je om met moeilijke eters! 
In het oktobernummer van Kinderopvang nemen we een kijkje bij kinderopvang Bzzzonder!, een mooi voorbeeld van een inclusieve opvang. En sommige ouders kijken vreemd op, als er geen activiteiten worden georganiseerd op de bso. Maar sommige bso's doen dat bewust, want een bso is geen animatieteam'. En een artikel over wennen. Niet alleen het kind moet wennen, maar ook de ouder. Maar hoe zit het eigenlijk administratief? Wie betaalt de wen-uren?
In het septembernummer van Management Kinderopvang gaan we in gesprek met het Kenniscentrum Sport over het belang van bewegen door kinderen. Daarnaast is er aandacht voor de luchtkwaliteit op crèches. Vaak is er een te hoog CO2-gehalte bij de babybedjes. Hoe zorg je voor een gezond binnenklimaat? En we nemen een kijkje achter de schermen bij twee bijzondere IKC’s: het Talent in Lent in Nijmegen en Mondomijn in Helmond.
In het septembernummer van Kinderopvang een dubbeldik dossier over bewegen voor kinderen van 0-4 jaar. Veel mensen denken dat kinderen als vanzelf bewegen, maar dat valt in de praktijk tegen. Wat kunnen we in de kinderopvang doen om kinderen meer te laten springen, dansen, rennen en spelen? Ook is er een artikel over zintuigen. Hoe kun je de zintuigen van jonge kinderen stimuleren en benutten? En hoe voorkom je dat ze overprikkeld raken? Verder nemen we een kijkje bij kinderopvang ZON! kinderopvang. Daar doen ze het net even anders en is er lekker veel aandacht voor groen, ontdekken en verwonderen.
In het julinummer van Management Kinderopvang een artikel over het Talentencentrum in IJsselmonde dat nog een stapje verder gaat dan een gemiddeld IKC. Verder een artikel over de start van een groene en duurzame kinderopvang in Zwolle. Banken vonden het plan voor de groene opvang aanvankelijk risicovol vanwege het 'onbewezen concept', maar inmiddels is er een lange wachtlijst voor 't Werkel. En kinderen hebben te maken met drie 'taalomgevingen'. Adviseur Dré Dongen laat zien hoe je hier verstandig en bewust mee om kunt gaan.
In het juli/augustusnummer van Kinderopvang een artikel over curlingouders. Hoe ga je om met ouders die hun kinderen overmatig beschermen tegen verdriet of pijn? Hoe leg je uit dat die overbezorgdheid schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling? En verder gaan we op bezoek bij de Droomplaats in Rotterdam. Daar wordt het vve-programma namelijk niet binnen, maar buiten uitgevoerd. En dat biedt een hoop mogelijkheden. En: jong en oud kunnen veel van elkaar kunnen leren. Wat zijn de mogelijkheden van dit 'intergenerationeel leren' in de kinderopvang?
In het juninummer van Kinderopvang aandacht voor zindelijkheid. Hoe draag je daar als pm’er aan bij, nu Nederlandse kinderen steeds later zindelijk worden? Ook vind je in het nummer een artikel over een pilot waarin gastouders worden bijgeschoold in VVE. Want in sommige steden blijkt een deel van de doelgroeppeuters daar naartoe te gaan. Verder een uitgebreid dossier over taal. Veel mensen denken dat kinderen als vanzelf leren praten. Maar een goed taalaanbod is cruciaal. Hoogleraar Elma Blom legt uit hoe je kinderen een taal goed kunt aanleren.