Home 2023

Magazines

Het meinummer van Kinderopvang besteedt aandacht aan de nieuwe CAO Kinderopvang. Wat verandert er voor jou? De vakbonden FNV en CNV en branchepartijen BK en BMK hebben na maanden onderhandelen eindelijk een gedeeltelijk akkoord voor de cao bereikt. Wat verandert er bijvoorbeeld qua salaris voor je en wat wordt er gedaan aan de hoge werkdruk en personeelstekorten? Daarnaast starten we met een nieuwe serie 'Wij Samen', waarin we originele, inspirerende en leerzame samenwerkingen in de kinderopvang in beeld brengen. Deel 1 gaat over kinderopvang Kinderkade en boerderij De Koeienkade in Muiden: een samenwerking tussen een kinderdagverblijf, een bso en een boerenbedrijf. 
Het aprilnummer van Management Kinderopvang start met een nieuwe serie over Goed Werkgeverschap. Het vinden van goed personeel voor de kinderopvang is een groot probleem. Des te belangrijker om te zorgen dat je huidige personeel tevreden is en niet weg gaat. Meer dan ooit is goed werkgeverschap van belang. Hoe pakken organisaties dit aan in de praktijk? In aflevering 1 vertelt Nicole Krabbenborg van Kindergarden over ‘Great Place To Work’ en Wenda Bolink over de medewerkersreis. Verder vind je een informatief artikel over Waarde in de kinderopvang zichtbaar maken. Verenigingen KIK en KINDwijzer hebben het initiatief genomen om het Waardenkader Kinderopvang te maken. Met dit document kan de kinderopvang aan andere partijen en de overheid laten zien waar deze sector voor staat. Wat kan dit document betekenen voor de kinderopvang, het onderwijs, de jeugdzorg, maar vooral ook voor kinderen, ouders en de samenleving.
Het maartnummer van Kinderopvang besteedt aandacht aan de herkenning van de 4 hechtingsstijlen. Kinderen kunnen veilig en onveilig gehecht zijn. Hoe ga je om met onveilig gehechte kinderen? Gezinspedagoog Joyce Blauwhoff geeft tips.  Daarnaast een artikel over 'liefdevol begrenzen'. Natuurlijk wil je dat kinderen altijd lekker in hun vel zitten, meewerken en lekker spelen. Toch krijg je ook te maken met kinderen die slaan, gillen in de weerstand schieten of ander pittig gedrag vertonen. Hoe los je dit oplost vertelt kinderpsycholoog Tischa Neve. In de serie Jij & je werk lees je over de herziene Beroepscode van pedagogisch medewerkers. Eind januari 2023 kwam deze beschikbaar. Wat kun je eigenlijk met die beroepscode in de praktijk?
In dit eerste nummer van Management Kinderopvang lees je wat de gevolgen zijn van de uitspraak Geschillencommissie inzake Ska Kinderopvang. Ska moet hun kinderen weer opvang bieden. Hoe gaat de kinderopvangorganisatie dit doen en wat zijn de gevolgen hiervan voor de sector? Daarnaast lees je over kinderen die spelend de wereld ontdekken. Al snel wordt de wereld van kinderen beperkt; door ouders, kinderopvang en school. Een pleidooi van Jaap Verhagen om weer te gaan spelen met een verwijzing naar de theorie van meervoudige intelligentie van Gardner. 
In het eerste nummer van Kinderopvang dit jaar een nieuwe serie waarin je wordt meegenomen in het werken met de pedagogiek van Reggio Emilia. In dit eerste deel aandacht voor de leergierigheid van kinderen. Daarnaast vind je een artikel over sociale vaardigheden bij jonge kinderen. Hoe bevorder je deze en wat kun je doen als kinderen sociaal wat onhandig zijn. We vragen het aan Moniek Zijm. Ze is coördinator bij de Jonge Kind Academie van MOC 't Kabouterhuis, dat jeugdzorg biedt aan kinderen van 0 tot 7 jaar.  En verder in dit nummer een fijn artikel over smaakontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat kinderen hapje voor hapje verliefd worden op écht eten!
In het decembernummer van Management Kinderopvang aandacht voor schisma in de branche. "We moeten met één mond spreken" was in 2011 het uitgangspunt bij de oprichting van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Inmiddels zijn er drie brancheorganisaties en ook samenwerkingsverbanden als de KOPgroep, KIK en gelegenheidsverbintenissen die wat van zich laten horen, al dan niet direct richting de minister. Hoe effectief is zo'n gespleten lobby?  Op de cover zie je Jeanne Brouwer. Zij is vestigingsmanager bij CompaNanny. Jeanne is blij met het lange termijndenken en de zorgvuldigheid van haar organisatie. 'Beslissingen worden hier niet met de calculator genomen". 
Een veilige groep. Horizontaal of verticaal? Iedere organisatie voor kinderopvang stelt een veilige basis voor jonge kinderen voorop. Maar hoe breng je dat het beste in de praktijk? In gesprek met pedagoog Annemiek Waage. Verder in dit decembernummer een artikel over Armoede onder kinderen. Steeds meer gezinnen komen in de financiële problemen. We zien dat ook terug in de kinderopvang. Wat kun je als pm'er betekenen voor deze kinderen? Hoe herken je armoede en wat kun je vervolgens doen? En hoe stimuleer je kinderen om te (durven) groeien in hun zelfredzaamheid? Wanneer help j e een kind en wanneer kun je beter even 'op je handen zitten'? Kinderpsycholoog Mehrnaz Tajik geeft uitleg en tips. Scaffolding. Stap voor stap naar zelfredzaamheid. 
Het novembernummer van Kinderopvang besteedt aandacht aan de wenperiode op het kinderdagverblijf. Jonge kinderen zouden hier meer tijd voor moeten krijgen, en hun ouders meer begeleiding. Sanne de Vet onderzocht stress bij baby's bij het (opnieuw) wennen op het kinderdagverblijf.
In het oktobernummer van Management Kinderopvang aandacht voor de voors en tegens van de maximum uurprijs. Net zoals de sector verdeeld is over de voor- en nadelen van 'gratis' kinderopvang, geldt dat ook over het vraagstuk: moet de uurprijs gereguleerd en gemaximeerd worden? De meningen en conclusies hierover lopen enorm uiteen.  Daarnaast een artikel over de roep om stevige voorschoolse ondersteuning. De wachtlijsten bij jeugdzorg nemen toe en ook de kosten. Vroegsignalering is een belangrijk wapen in de strijd om grotere problemen te voorkomen en kosten te drukken. Maar hoe wordt de kinderopvang hierbij betrokken? In elke gemeente gebeurt dat op een andere manier.
In het oktobernummer van Kinderopvang aandacht voor ouders die scheiden. Wat kun je doen voor kinderen die last hebben van de scheiding. En hoe stel je je op tegenover hun ouders? Daarnaast een mooi artikel over inclusief werken. Doe jij het al? Bewust inclusief werken zodat de volgende generatie met een open blik naar de samenleving kijkt? Waarom is dit zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen? We praten erover met Christel Eijkholt, die onlangs promoveerde op dit onderwerp.