Home 2019

Magazines

In het julinummer van Management Kinderopvang een artikel over het Talentencentrum in IJsselmonde dat nog een stapje verder gaat dan een gemiddeld IKC. Verder een artikel over de start van een groene en duurzame kinderopvang in Zwolle. Banken vonden het plan voor de groene opvang aanvankelijk risicovol vanwege het 'onbewezen concept', maar inmiddels is er een lange wachtlijst voor 't Werkel. En kinderen hebben te maken met drie 'taalomgevingen'. Adviseur Dré Dongen laat zien hoe je hier verstandig en bewust mee om kunt gaan.
In het juli/augustusnummer van Kinderopvang een artikel over curlingouders. Hoe ga je om met ouders die hun kinderen overmatig beschermen tegen verdriet of pijn? Hoe leg je uit dat die overbezorgdheid schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling? En verder gaan we op bezoek bij de Droomplaats in Rotterdam. Daar wordt het vve-programma namelijk niet binnen, maar buiten uitgevoerd. En dat biedt een hoop mogelijkheden. En: jong en oud kunnen veel van elkaar kunnen leren. Wat zijn de mogelijkheden van dit 'intergenerationeel leren' in de kinderopvang?
In het juninummer van Kinderopvang aandacht voor zindelijkheid. Hoe draag je daar als pm’er aan bij, nu Nederlandse kinderen steeds later zindelijk worden? Ook vind je in het nummer een artikel over een pilot waarin gastouders worden bijgeschoold in VVE. Want in sommige steden blijkt een deel van de doelgroeppeuters daar naartoe te gaan. Verder een uitgebreid dossier over taal. Veel mensen denken dat kinderen als vanzelf leren praten. Maar een goed taalaanbod is cruciaal. Hoogleraar Elma Blom legt uit hoe je kinderen een taal goed kunt aanleren.
In het derde nummer van Management Kinderopvang aandacht voor het IKC. De ontwikkeling lijkt onomkeerbaar, er wordt niet getwijfeld aan het nut van samenwerking tussen kinderopvang en school. Maar wanneer mag je jezelf een IKC noemen? Verder een kritisch stuk over de doorgaande leerlijn. Wat verstaan we er precies onder en wat is dan die meerwaarde? En in de serie "boven het Maaiveld' gaan we op bezoek bij Kinderopvang Op Stoom, waar de bso 20 procent mannelijke medewerkers heeft. Een unicum in de sector.
In het meinummer van Kinderopvang kijken we een dagje mee op de kinderopvang door de ogen van een baby. Hoe ziet een baby de groep? Verder gaan we op bezoek bij kinderopvang 't Werckel. Deze groene kinderopvang brengt kinderen in aanraking met de natuur en laat ze de lol ervan ervaren. En een dubbeldik dossier over voeding. Met handige weetjes, tips voor gezonde traktaties en informatie over allergieën.
In het aprilnummer van Kinderopvang vind je een uitgebreid dossier over creativiteit. We nemen een kijkje bij Kleintje Kunst dat voorstellingen maakt voor kinderen van 0-6 jaar, geven tips hoe je aan de slag kunt gaan met gebruikt materiaal en bespreken hoe je creatieve ontwikkeling kunt verankeren in beleid en uitvoering. Verder een artikel over het brengen van rust op de babygroep. En een stuk over hoe je als pm'er kunt bijdragen aan een verantwoord gewicht van de kinderen.
In het februarinummer van Management Kinderopvang een artikel over de problemen rond BBL-leerplekken. Kleine kinderopvangorganisaties luiden de noodklok, door de eigen interpretatie van de GGD over de inzetbaarheid worden de BBL-plekken onbetaalbaar. En verder: op verschillende plekken in het land wordt geëxperimenteerd met peuter-kleutergroepen. Ondanks praktische obstakels zijn de partijen tevreden. De nieuwe taaleis levert verder een hoop stress en onzekerheid op. Hoe kun je de nieuwe verplichting aangrijpen voor een kwaliteitsverbetering?
In het maartnummer van Kinderopvang gaan we in op de overgang van opvang naar school. Een peuterkleutergroep voor 3- tot 6-jarigen lijkt de trend te worden. Daarnaast aandacht voor autisme op de bso, hoe ga je daar als pedagogisch medewerker goed mee om? En een artikel over genderverschillen. Uit onderzoek blijkt namelijk, dat er wel degelijk verschillen zijn tussen het jongens- en meisjesbrein.
In het eerste nummer van Management Kinderopvang van 2019 aandacht voor fusies en overnames in de kinderopvang. Een opvallend aantal kinderopvangorganisaties is aan het fuseren. Wat zit daarachter? En een interview met de nieuwe directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang, Magda Heijtel. Ook: in hoeverre komt de pedagogische visie terug in...
In het eerste nummer van 2019 een dik dossier over filosoferen met kinderen, vol tips hoe je op de groep een filosofisch gesprek kunt aangaan. Daarnaast is er aandacht voor de natuurpeuteropvang van UNIEK Kinderopvang. Drie dagen per week gaan de kinderen daar op safari naar De Heemtuin in Vlaardingen. En is de klant koning? Moet je altijd doen wat ouders vragen? Deze vragen komen aan de orde in een artikel over omgaan met de wensen van ouders versus de pedagogische opdracht.