Home 2023

Magazines

In het augustusnummer van Kinderopvang 8 tips om peuters voor te bereiden op de basisschool. Die overgang kan best heftig zijn. Hoe begeleid je daarbij? En een nieuwe serie: Interieurs in de kinderopvang. Waar let je op bij het inrichten van een locatie?
Het augustusnummer van Management Kinderopvang besteedt aandacht aan kwaliteit in de kinderopvang. Steeds meer inzet van zzp'ers en invalkrachten, een toenemend aantal klachten bij de geschillencommissie, pedagogisch medewerkers die aangeven dat ze vaker incidenten zien gebeuren. Staat de kwaliteit onder druk in de kinderopvang? En zo ja: wat kunnen we hier aan doen? Kwaliteit komt ook aan bod in een artikel over De Kwaliteitscode Kinderopvang. Zes kinderopvangorganisaties hebben het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een kwaliteitscode. De code moet voorwaarden vastleggen voor een toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang. Corona Koek en Robin Alma, bestuurders van twee van de zes initiatiefnemers, leggen uit waarom. 'We willen het debat keren.' 
In het juninummer van Kinderopvang vertellen Titiaan Benders en Max de Vrieze van nso Het Schuitengat over hun unieke nso in Den Haag, vlakbij het strand. Zij willen een avontuurlijk feest maken van de tijd die kinderen doorbrengen op de naschoolse opvang.  Ook het werken met de pedagogiek van Reggio Emilia kan avontuurlijk zijn. Wil je de saaie routine in je groep doorbreken en geprikkeld worden om iets nieuws te proberen? Lees dan het artikel 'Samen op ontdekkingsreis'. 
In tijden van personeelstekorten wil je graag je personeel aan je binden zodat ze blijven. Hoe zorg je voor tevreden en gelukkige medewerkers? Lees het in het artikel uit de serie Goed werkgeverschap. Daarnaast vind je in dit nummer van Management Kinderopvang een artikel over de toekomst van de zzp'er. Terwijl het aantal zzp'ers blijft groeien, probeert de overheid de flexmarkt met nieuwe wetgeving onaantrekkelijker te maken. Hoe kijkt Emmeline Bijlsma, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) hier naar?
Het meinummer van Kinderopvang besteedt aandacht aan de nieuwe CAO Kinderopvang. Wat verandert er voor jou? De vakbonden FNV en CNV en branchepartijen BK en BMK hebben na maanden onderhandelen eindelijk een gedeeltelijk akkoord voor de cao bereikt. Wat verandert er bijvoorbeeld qua salaris voor je en wat wordt er gedaan aan de hoge werkdruk en personeelstekorten? Daarnaast starten we met een nieuwe serie 'Wij Samen', waarin we originele, inspirerende en leerzame samenwerkingen in de kinderopvang in beeld brengen. Deel 1 gaat over kinderopvang Kinderkade en boerderij De Koeienkade in Muiden: een samenwerking tussen een kinderdagverblijf, een bso en een boerenbedrijf. 
Het aprilnummer van Management Kinderopvang start met een nieuwe serie over Goed Werkgeverschap. Het vinden van goed personeel voor de kinderopvang is een groot probleem. Des te belangrijker om te zorgen dat je huidige personeel tevreden is en niet weg gaat. Meer dan ooit is goed werkgeverschap van belang. Hoe pakken organisaties dit aan in de praktijk? In aflevering 1 vertelt Nicole Krabbenborg van Kindergarden over ‘Great Place To Work’ en Wenda Bolink over de medewerkersreis. Verder vind je een informatief artikel over Waarde in de kinderopvang zichtbaar maken. Verenigingen KIK en KINDwijzer hebben het initiatief genomen om het Waardenkader Kinderopvang te maken. Met dit document kan de kinderopvang aan andere partijen en de overheid laten zien waar deze sector voor staat. Wat kan dit document betekenen voor de kinderopvang, het onderwijs, de jeugdzorg, maar vooral ook voor kinderen, ouders en de samenleving.
Het maartnummer van Kinderopvang besteedt aandacht aan de herkenning van de 4 hechtingsstijlen. Kinderen kunnen veilig en onveilig gehecht zijn. Hoe ga je om met onveilig gehechte kinderen? Gezinspedagoog Joyce Blauwhoff geeft tips.  Daarnaast een artikel over 'liefdevol begrenzen'. Natuurlijk wil je dat kinderen altijd lekker in hun vel zitten, meewerken en lekker spelen. Toch krijg je ook te maken met kinderen die slaan, gillen in de weerstand schieten of ander pittig gedrag vertonen. Hoe los je dit oplost vertelt kinderpsycholoog Tischa Neve. In de serie Jij & je werk lees je over de herziene Beroepscode van pedagogisch medewerkers. Eind januari 2023 kwam deze beschikbaar. Wat kun je eigenlijk met die beroepscode in de praktijk?
In dit eerste nummer van Management Kinderopvang lees je wat de gevolgen zijn van de uitspraak Geschillencommissie inzake Ska Kinderopvang. Ska moet hun kinderen weer opvang bieden. Hoe gaat de kinderopvangorganisatie dit doen en wat zijn de gevolgen hiervan voor de sector? Daarnaast lees je over kinderen die spelend de wereld ontdekken. Al snel wordt de wereld van kinderen beperkt; door ouders, kinderopvang en school. Een pleidooi van Jaap Verhagen om weer te gaan spelen met een verwijzing naar de theorie van meervoudige intelligentie van Gardner. 
In het eerste nummer van Kinderopvang dit jaar een nieuwe serie waarin je wordt meegenomen in het werken met de pedagogiek van Reggio Emilia. In dit eerste deel aandacht voor de leergierigheid van kinderen. Daarnaast vind je een artikel over sociale vaardigheden bij jonge kinderen. Hoe bevorder je deze en wat kun je doen als kinderen sociaal wat onhandig zijn. We vragen het aan Moniek Zijm. Ze is coördinator bij de Jonge Kind Academie van MOC 't Kabouterhuis, dat jeugdzorg biedt aan kinderen van 0 tot 7 jaar.  En verder in dit nummer een fijn artikel over smaakontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat kinderen hapje voor hapje verliefd worden op écht eten!
In het decembernummer van Management Kinderopvang aandacht voor schisma in de branche. "We moeten met één mond spreken" was in 2011 het uitgangspunt bij de oprichting van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Inmiddels zijn er drie brancheorganisaties en ook samenwerkingsverbanden als de KOPgroep, KIK en gelegenheidsverbintenissen die wat van zich laten horen, al dan niet direct richting de minister. Hoe effectief is zo'n gespleten lobby?  Op de cover zie je Jeanne Brouwer. Zij is vestigingsmanager bij CompaNanny. Jeanne is blij met het lange termijndenken en de zorgvuldigheid van haar organisatie. 'Beslissingen worden hier niet met de calculator genomen". 
Nieuwsbrief Abonneren