Home 2023

Vakblad Management Kinderopvang

Het augustusnummer van Management Kinderopvang besteedt aandacht aan kwaliteit in de kinderopvang. Steeds meer inzet van zzp'ers en invalkrachten, een toenemend aantal klachten bij de geschillencommissie, pedagogisch medewerkers die aangeven dat ze vaker incidenten zien gebeuren. Staat de kwaliteit onder druk in de kinderopvang? En zo ja: wat kunnen we hier aan doen? Kwaliteit komt ook aan bod in een artikel over De Kwaliteitscode Kinderopvang. Zes kinderopvangorganisaties hebben het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een kwaliteitscode. De code moet voorwaarden vastleggen voor een toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang. Corona Koek en Robin Alma, bestuurders van twee van de zes initiatiefnemers, leggen uit waarom. 'We willen het debat keren.' 
In tijden van personeelstekorten wil je graag je personeel aan je binden zodat ze blijven. Hoe zorg je voor tevreden en gelukkige medewerkers? Lees het in het artikel uit de serie Goed werkgeverschap. Daarnaast vind je in dit nummer van Management Kinderopvang een artikel over de toekomst van de zzp'er. Terwijl het aantal zzp'ers blijft groeien, probeert de overheid de flexmarkt met nieuwe wetgeving onaantrekkelijker te maken. Hoe kijkt Emmeline Bijlsma, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) hier naar?
Het aprilnummer van Management Kinderopvang start met een nieuwe serie over Goed Werkgeverschap. Het vinden van goed personeel voor de kinderopvang is een groot probleem. Des te belangrijker om te zorgen dat je huidige personeel tevreden is en niet weg gaat. Meer dan ooit is goed werkgeverschap van belang. Hoe pakken organisaties dit aan in de praktijk? In aflevering 1 vertelt Nicole Krabbenborg van Kindergarden over ‘Great Place To Work’ en Wenda Bolink over de medewerkersreis. Verder vind je een informatief artikel over Waarde in de kinderopvang zichtbaar maken. Verenigingen KIK en KINDwijzer hebben het initiatief genomen om het Waardenkader Kinderopvang te maken. Met dit document kan de kinderopvang aan andere partijen en de overheid laten zien waar deze sector voor staat. Wat kan dit document betekenen voor de kinderopvang, het onderwijs, de jeugdzorg, maar vooral ook voor kinderen, ouders en de samenleving.
In dit eerste nummer van Management Kinderopvang lees je wat de gevolgen zijn van de uitspraak Geschillencommissie inzake Ska Kinderopvang. Ska moet hun kinderen weer opvang bieden. Hoe gaat de kinderopvangorganisatie dit doen en wat zijn de gevolgen hiervan voor de sector? Daarnaast lees je over kinderen die spelend de wereld ontdekken. Al snel wordt de wereld van kinderen beperkt; door ouders, kinderopvang en school. Een pleidooi van Jaap Verhagen om weer te gaan spelen met een verwijzing naar de theorie van meervoudige intelligentie van Gardner. 
In het decembernummer van Management Kinderopvang aandacht voor schisma in de branche. "We moeten met één mond spreken" was in 2011 het uitgangspunt bij de oprichting van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Inmiddels zijn er drie brancheorganisaties en ook samenwerkingsverbanden als de KOPgroep, KIK en gelegenheidsverbintenissen die wat van zich laten horen, al dan niet direct richting de minister. Hoe effectief is zo'n gespleten lobby?  Op de cover zie je Jeanne Brouwer. Zij is vestigingsmanager bij CompaNanny. Jeanne is blij met het lange termijndenken en de zorgvuldigheid van haar organisatie. 'Beslissingen worden hier niet met de calculator genomen". 
In het oktobernummer van Management Kinderopvang aandacht voor de voors en tegens van de maximum uurprijs. Net zoals de sector verdeeld is over de voor- en nadelen van 'gratis' kinderopvang, geldt dat ook over het vraagstuk: moet de uurprijs gereguleerd en gemaximeerd worden? De meningen en conclusies hierover lopen enorm uiteen.  Daarnaast een artikel over de roep om stevige voorschoolse ondersteuning. De wachtlijsten bij jeugdzorg nemen toe en ook de kosten. Vroegsignalering is een belangrijk wapen in de strijd om grotere problemen te voorkomen en kosten te drukken. Maar hoe wordt de kinderopvang hierbij betrokken? In elke gemeente gebeurt dat op een andere manier.
In dit zomernummer van Management Kinderopvang aandacht voor het explosief groeiende aantal zzp'ers in de branche. Noodgedwongen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van deze zelfstandig pedagogisch medewerkers. Maar met steeds hogere tarieven, wisselende gezichten op de groep en zzp'ers die geen idee hebben van de risico's, rijst de vraag: is deze tendens wel zo goed voor de sector? Op de cover staat Melisse Gasper, locatiemanager van Partou. Zij begon twintig jaar geleden als stagiair, was waarnemend locatiemanager op verschillende vestigingen. Zij vindt dat je doorstromers moet koesteren. Bij Partou bekijken ze wat zij medewerkers kunnen bieden die willen doorgroeien.
Het juni nummer van Management Kinderopvang besteedt aandacht aan private equity. Nu de overheid over enkele jaren de sector weer voor zeker 95 procent gaat financieren, wordt steeds vaker kritisch gekeken naar de commerciële kinderopvang. Management Kinderopvang dook in dit onderwerp en interviewde Ed Buitenhek, Janneke Plantenga en Jeanne Lemmens (Partou-groep). Het onderwerp blijkt veel minder zwart-wit dan vaker geschetst.  Op de cover prijkt Mariam Talhaoui, directeur van Second Home Kinderopvang. Deze organisatie richtte zij acht jaar geleden op en heeft inmiddels tien locaties in Almere, met honderd medewerkers en circa achthonderd kindplekken. 
Het nut van de invoering van 960 uur voorschoolse educatie werd bij de invoering nauwelijks betwijfeld, de haalbaarheid wel. Hoe staat het er na drie jaar mee? Uit onderzoek van Sardes en Oberon blijkt dat de gigantische operatie bijna overal is geslaagd. In dit nummer de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Daarnaast in nummer 2 van Management Kinderopvang een artikel over onderzoek naar innovaties in de VVE. Het doel van de innovaties vanaf 2017, die in vijf gemeenten werden uitgevoerd, was het verbeteren van de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie. Wat heeft deze proeftuin opgeleverd voor de VVE?
In het eerste nummer van Management Kinderopvang dit jaar aandacht voor duurzaamheid. In het artikel ' Meer dan buiten spelen' lees je over duurzaamheidspedagogiek. Wereldwijd is er aandacht voor duurzaamheid: voor natuur, klimaatverandering en sociale gelijkheid. Het seminar 'Duurzaamheidspedagogiek in de jonge jaren' probeerde daar een antwoord op te geven.  En hoe zorg je ervoor dat de groene buitenruimte de pedagogische kwaliteit van je organisatie versterkt, met name bij baby's. Lees hoe ze bij het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind ontdekte dat vooral de sensitieve responsiviteit erbij te winnen heeft. Verder loopt er momenteel een pilot bij Villa Valentijn om het luierafval in de kinderopvang te verminderen. Hoe ziet het luiergebruik van de toekomst eruit?  Kortom veel inspirerende voorbeelden. Hopelijk zet het u en ons allemaal aan tot actie!