Home 2019

Vakblad Management Kinderopvang

In het septembernummer van Management Kinderopvang gaan we in gesprek met het Kenniscentrum Sport over het belang van bewegen door kinderen. Daarnaast is er aandacht voor de luchtkwaliteit op crèches. Vaak is er een te hoog CO2-gehalte bij de babybedjes. Hoe zorg je voor een gezond binnenklimaat? En we nemen een kijkje achter de schermen bij twee bijzondere IKC’s: het Talent in Lent in Nijmegen en Mondomijn in Helmond.
In het julinummer van Management Kinderopvang een artikel over het Talentencentrum in IJsselmonde dat nog een stapje verder gaat dan een gemiddeld IKC. Verder een artikel over de start van een groene en duurzame kinderopvang in Zwolle. Banken vonden het plan voor de groene opvang aanvankelijk risicovol vanwege het 'onbewezen concept', maar inmiddels is er een lange wachtlijst voor 't Werkel. En kinderen hebben te maken met drie 'taalomgevingen'. Adviseur Dré Dongen laat zien hoe je hier verstandig en bewust mee om kunt gaan.
In het derde nummer van Management Kinderopvang aandacht voor het IKC. De ontwikkeling lijkt onomkeerbaar, er wordt niet getwijfeld aan het nut van samenwerking tussen kinderopvang en school. Maar wanneer mag je jezelf een IKC noemen? Verder een kritisch stuk over de doorgaande leerlijn. Wat verstaan we er precies onder en wat is dan die meerwaarde? En in de serie "boven het Maaiveld' gaan we op bezoek bij Kinderopvang Op Stoom, waar de bso 20 procent mannelijke medewerkers heeft. Een unicum in de sector.
In het februarinummer van Management Kinderopvang een artikel over de problemen rond BBL-leerplekken. Kleine kinderopvangorganisaties luiden de noodklok, door de eigen interpretatie van de GGD over de inzetbaarheid worden de BBL-plekken onbetaalbaar. En verder: op verschillende plekken in het land wordt geëxperimenteerd met peuter-kleutergroepen. Ondanks praktische obstakels zijn de partijen tevreden. De nieuwe taaleis levert verder een hoop stress en onzekerheid op. Hoe kun je de nieuwe verplichting aangrijpen voor een kwaliteitsverbetering?
In het eerste nummer van Management Kinderopvang van 2019 aandacht voor fusies en overnames in de kinderopvang. Een opvallend aantal kinderopvangorganisaties is aan het fuseren. Wat zit daarachter? En een interview met de nieuwe directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang, Magda Heijtel. Ook: in hoeverre komt de pedagogische visie terug in...
In dit nummer een interview met Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Marike vroom sprak hem over zijn visie op kinderopvang, het rapport 'Kijk op kinderopvang' en de reactie van staatssecretaris Van Ark. Daarnaast aandacht voor de manier waarop GGD GHOR omgaat met het vaste gezichtencriterium...
In dit nummer van Management Kinderopvang aandacht voor private equity. Gaat het geld dat voor de kinderopvang bestemd is wel naar de kinderopvang. Verder een artikel over ongeorganiseerd vrij spel en de rol van de pm'er daarin? Ook is er aandacht voor de pedagogisch coach. Veel kleine organisaties hikken aan tegen de verplichting om een pedagogisch coach te hebben. Maar waar liggen de kansen?
Personeelstekort is inmiddels geen probleem meer van de alleen de Randstad. Maar in Amsterdam is al wel een actieplan opgesteld, in samenwerking met de gemeente, om meer mensen naar de kinderopvang te leiden. Verder in dit nummer aandacht voor 'het nieuwe toezicht' en een initiatief van kinderopvangorganisatie Mundo voor...
In dit nummer opnieuw aandacht voor dat wat de sector in zijn greep houdt: de Wet IKK en de bkr-maatregelen in de babyopvang. Verder doken we in het Buitenhek-onderzoek naar de kosteneffecten van de nieuwe bkr. En er is aandacht voor de stagnatie van achterstandspeuters in de grote steden.
In dit nummer van Management Kinderopvang leggen brancheorganisaties uit waarom de vaste gezichtenregel in de huidige vorm onwerkbaar is. verder aandacht voor toezicht op de nieuwe VVE-eisen: hoe gaat GGD GHOR hiermee om? En opnieuw aandacht voor de privacywet. Dit keer: hoe om te gaan met klantgegevens?