Home 2024

Vakblad Management Kinderopvang

'Maak een hitteprotocol' voor een gezond binnenklimaat| Discussie over vaccinatiebeleid| Oase in de Utrechtse binnenstad| Blije en tevreden medewerkers door te investeren in opleiden en coachen| De Vindplaats; een inclusief centrum van de wijk| Voor- en vroegschoolse educatie: effectief of niet? Hoe stimuleer je avontuurlijk spelen?| Vacaturebank kinderopvang
Aan de slag met duurzaamheidspedagogiek| Gen Z versus de boomers| 5 vragen aan Vanessa Troost| Governancecode| Mind-mindedness| Kindcentrum Hasseltse Poorten| Meer samenwerken met jeugdzorg| Gezamenlijke huisvesting realiseren| Kinderopvangfonds stopt| Rottenberg opgevolgd door Van 't Wout
Flexibele Topteams| Omgaan met je RvT| BBL'ers in Eindhoven| Een nieuwe locatie starten| De Groene Agenda Kinderopvang| Samen van Start| Bso Woest Zuid| Na de fusies
In nummer 6 van Management Kinderopvang aandacht voor Voorschoolse Educatie. Door personeelskrapte komt VE onder druk te staan. Het aanbieden van VE is niet meer vanzelfsprekend. Hiermee staat de kwaliteit onder druk. Drie directeuren uit de branche vertellen over hun ervaringen. In de serie 'Goed werkgeverschap' een bijdrage over de nieuwe strategie in het werkgeverschap van kinderopvang Mundo. Er kwamen verschillende nieuwe functies zoals netwerkspecialisten, gastheren/vrouwen en een andere invulling van het management.  En hoe kun je een nieuw financieringstelsel voor de kinderopvang vormgeven? Meerdere experts en ervaringsdeskundigen kwamen aan het woord tijdens een seminar van Childcare International. 'In Canada werkt gratis kinderopvang wel'. De discussie over de stelselwijziging daar had veel parallellen met die in Nederland. 
In het oktobernummer van Management Kinderopvang besteden we aandacht aan Samenwerken met de zorg. Het aantal kinderen met een zorgvraag, en de complexiteit hiervan, neemt toe. Voor kinderopvangorganisaties is het een zoektocht om passende ondersteuning te vinden. De Expertgroep Samenwerking kinderopvang heeft onlangs een visiestuk gepubliceerd dat inmiddels landelijk is opgepakt. 
Het augustusnummer van Management Kinderopvang besteedt aandacht aan kwaliteit in de kinderopvang. Steeds meer inzet van zzp'ers en invalkrachten, een toenemend aantal klachten bij de geschillencommissie, pedagogisch medewerkers die aangeven dat ze vaker incidenten zien gebeuren. Staat de kwaliteit onder druk in de kinderopvang? En zo ja: wat kunnen we hier aan doen? Kwaliteit komt ook aan bod in een artikel over De Kwaliteitscode Kinderopvang. Zes kinderopvangorganisaties hebben het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een kwaliteitscode. De code moet voorwaarden vastleggen voor een toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang. Corona Koek en Robin Alma, bestuurders van twee van de zes initiatiefnemers, leggen uit waarom. 'We willen het debat keren.' 
In tijden van personeelstekorten wil je graag je personeel aan je binden zodat ze blijven. Hoe zorg je voor tevreden en gelukkige medewerkers? Lees het in het artikel uit de serie Goed werkgeverschap. Daarnaast vind je in dit nummer van Management Kinderopvang een artikel over de toekomst van de zzp'er. Terwijl het aantal zzp'ers blijft groeien, probeert de overheid de flexmarkt met nieuwe wetgeving onaantrekkelijker te maken. Hoe kijkt Emmeline Bijlsma, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) hier naar?
Het aprilnummer van Management Kinderopvang start met een nieuwe serie over Goed Werkgeverschap. Het vinden van goed personeel voor de kinderopvang is een groot probleem. Des te belangrijker om te zorgen dat je huidige personeel tevreden is en niet weg gaat. Meer dan ooit is goed werkgeverschap van belang. Hoe pakken organisaties dit aan in de praktijk? In aflevering 1 vertelt Nicole Krabbenborg van Kindergarden over ‘Great Place To Work’ en Wenda Bolink over de medewerkersreis. Verder vind je een informatief artikel over Waarde in de kinderopvang zichtbaar maken. Verenigingen KIK en KINDwijzer hebben het initiatief genomen om het Waardenkader Kinderopvang te maken. Met dit document kan de kinderopvang aan andere partijen en de overheid laten zien waar deze sector voor staat. Wat kan dit document betekenen voor de kinderopvang, het onderwijs, de jeugdzorg, maar vooral ook voor kinderen, ouders en de samenleving.
In dit eerste nummer van Management Kinderopvang lees je wat de gevolgen zijn van de uitspraak Geschillencommissie inzake Ska Kinderopvang. Ska moet hun kinderen weer opvang bieden. Hoe gaat de kinderopvangorganisatie dit doen en wat zijn de gevolgen hiervan voor de sector? Daarnaast lees je over kinderen die spelend de wereld ontdekken. Al snel wordt de wereld van kinderen beperkt; door ouders, kinderopvang en school. Een pleidooi van Jaap Verhagen om weer te gaan spelen met een verwijzing naar de theorie van meervoudige intelligentie van Gardner. 
In het decembernummer van Management Kinderopvang aandacht voor schisma in de branche. "We moeten met één mond spreken" was in 2011 het uitgangspunt bij de oprichting van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Inmiddels zijn er drie brancheorganisaties en ook samenwerkingsverbanden als de KOPgroep, KIK en gelegenheidsverbintenissen die wat van zich laten horen, al dan niet direct richting de minister. Hoe effectief is zo'n gespleten lobby?  Op de cover zie je Jeanne Brouwer. Zij is vestigingsmanager bij CompaNanny. Jeanne is blij met het lange termijndenken en de zorgvuldigheid van haar organisatie. 'Beslissingen worden hier niet met de calculator genomen". 
Nieuwsbrief Abonneren