Management kinderopvang magazine nr. 3, 2023

  In tijden van personeelstekorten wil je graag je personeel aan je binden zodat ze blijven. Hoe zorg je voor tevreden en gelukkige medewerkers? Lees het in het artikel uit de serie Goed werkgeverschap.
  Daarnaast vind je in dit nummer van Management Kinderopvang een artikel over de toekomst van de zzp’er. Terwijl het aantal zzp’ers blijft groeien, probeert de overheid de flexmarkt met nieuwe wetgeving onaantrekkelijker te maken. Hoe kijkt Emmeline Bijlsma, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) hier naar?

  Bezige bij

  Onderzoek LHBTQ

  Onderzoek LHBTQ

  Levend leren volgens Reggio

  'Prachtige pedagogiek' is bedoeld voor professionals in de kinderopvang en het basisonderwijs. Het gaat over het 'ontdekkend leren' van nul- tot zesjarigen gezien vanuit de Reggio Emilia-pedagogiek. De auteur hoopt dat het werken met jonge kinderen vanuit deze prachtige pedagogiek creatiever, socialer, avontuurlijker en meer kindvolgend wordt.

  Vijf vrije vragen aan: Megan van der Hulst

  Megan van der Hulst is vestigingsmanager bij Kindergarden, dat twee kinderopvanglocaties heeft in Haarlem en landelijk zo'n zeventig locaties. 'Ik houd van duidelijkheid. What you see is what you get.'

  Editorial Veeleisende ouders

  Het gezicht van de pm'er, laat ik haar Christa noemen, betrok toen ik de groep op kwam om mijn zoontje op te halen.

  Column Wen(d)baarheid

  Het zijn spannende tijden binnen onze organisatie. Omdat we nu eenmaal middenin de samenleving werken, maar ook omdat we meer mét die samenleving samen willen doen, vanuit de werkprincipes van Asset Based Community Development (ABCD).

  Uit de media: Fruit

  De bananenboot heette hij, de schaal met fruit die twintig jaar geleden mijn dochter op de kinderopvang deed gruwelen. Nog steeds heeft ze een hekel aan bananen, appels en aan al het fruit dat erop lag.

  ‘Spelen kun je niet afdwingen’

  'Er wordt te veel in lesjes gedacht binnen de voorschoolse educatie (VE) op de opvang', vindt onderwijskundige Judith Kuiten. Momenteel onderzoekt ze met het OSLO-concept een optimale, speelrijke ontwikkelomgeving voor de kinderopvang, die de pm'ers direct kunnen gebruiken.

  De toekomst van de zzp’er

  Terwijl het aantal zzp'ers blijft groeien, probeert de overheid de flexmarkt met nieuwe wetgeving onaantrekkelijker te maken. Wat betekent dat voor de toekomst? 'Ik denk dat we na de opkomst van de zzp'er in een periode van bezinning terechtkomen', zegt Emmeline Bijlsma, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK).

  Versoepeling van de drie-uursregeling?

  Betekent de versoepeling van de drie-uursregeling minder administratieve last? Of brengt deze juist een verzwaring van de administratieve taken met zich mee? En hoe staat het nu eigenlijk met de aangekondigde versoepeling?

  Stichting: let op de vpb!

  Stichtingen of verenigingen voor kinderopvang worden nog regelmatig overvallen door een aanslag voor vennootschapsbelasting. Die kun je als organisatie al krijgen als je meer dan 15.000 euro winst maakt in een jaar. Er zijn wel mogelijkheden om deze aanslag te vermijden of te verlagen. Een uitleg door fiscaal adviseur Govert Meerkerk.

  Verbinding tussen beleid en strategie

  Al ruim 10 jaar wordt op een groeiend aantal hogescholen de Ad PEP-opleiding aangeboden. De opleiding leidt professionals in de kinderopvang en het onderwijs op niveau 5 binnen het hbo op. Vanuit welke behoefte is de opleiding ontwikkeld en wat kunnen Ad PEP'ers precies bijdragen in de kinderopvang?

  Leren vanuit nieuwsgierigheid

  Een school met een specifieke visie die een eigen kinderopvang start, zien we vaker in Nederland. Maar een kinderdagverblijf dat een school opricht, zie je niet zo vaak. Villa De Buitenkans in Heerenveen werkt met de Reggio Emilia-pedagogiek en enthousiaste ouders vroegen om een school met dezelfde aanpak. Directeur/ eigenaar Femke Dijkstra pakte de handschoen op. Samen met haar man Theo Rinsma, ouders en collega's richtte ze in 2016 basisschool De Buitenkans op. Een impressie van een bijzonder traject.

  Is de klant nog koning?

  Ouders worden veeleisender en hebben tegelijkertijd minder te kiezen. Pedagogisch medewerkers ervaren hoge werkdruk: een explosieve combinatie. Met aan weerskanten soms stress en tranen.

  Inzetten op tevreden medewerkers

  In tijden van personeelstekorten wil je graag je personeel aan je binden zodat ze blijven. Hoe zorg je voor tevreden en gelukkige medewerkers? Kober kinderopvang heeft - met succes - ingezet op groepshulpen om de werkdruk van pedagogisch medewerkers te verlagen. Wij zijn JONG deelt hun brede aanpak om medewerkers te ondersteunen. Dit vanuit de gedachte dat het hebben van voldoende goed opgeleide en tevreden medewerkers minder werkdruk betekent voor iedereen. Deel 2 van de serie over goed werkgeverschap: de aanpak van twee grote regionale kinderopvangorganisaties.

  ‘Zie ik het wel goed?

  Hoe staat het met het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de kinderopvang? Waar lopen medewerkers vooral tegenaan? In dit artikel de resultaten van een onderzoek daarnaar én tips en aanbevelingen om de belangrijkste belemmeringen in het werken met de meldcode te tackelen.

  Meer leren van elkaar

  Veel schoolbesturen en kinderopvangorganisaties zijn of gaan bezig met IKC-vorming. De zorg van adviseur Henriëtte Kikken is dat de ervaringen van de afgelopen jaren niet structureel gedeeld worden of wetenschappelijk onderzocht waardoor er onvoldoende kennis is van wat wel en niet werkt. Ook Sardes-adviseur Frank Studulski signaleert ongemak en gebrek aan kennis bij IKC-vorming.

  Elkaar vinden op inhoud

  PACT voor kindcentra is vorig jaar gestopt, maar een aantal activiteiten gaat door. Eén daarvan is de Kopgroep kinderopvang, een groep van ruim 30 directeuren/ bestuurders uit de kinderopvang. Wat gebeurt er in deze Kopgroep, wat voegt deze toe aan de al bestaande verenigingen en brancheorganisaties? Een gesprek met drie deelnemers.

  Te weinig oog voor armoede

  Steeds meer Nederlanders komen in financiële problemen en dus groeien steeds meer kinderen op in armoede. Ook in de kinderopvang is dat te merken, al heeft nog niet iedereen er oog voor.

  ‘Ik geef geen structuur’

  Begonnen als familiebedrijf in Almere, groeide Speel-Mere al snel uit tot een grote organisatie. Onder leiding van dochter Linda ging Speel-Mere serieus aan de slag vanuit de Reggio Emilia-pedagogiek. 'We werken met een cyclus en onderzoeksvragen, ook bij de baby's.