Home Achtergrond

Achtergrond

Financiën en bedrijfsvoering

‘Een crisis kan ook een boost geven aan de samenwerking’

Nu het stof van de heropening van de scholen en kinderopvang is neergedaald, wordt het tijd om lessen te leren over verdergaande samenwerking. Dat vindt adviseur Henriette Kikken. ‘Het kan misgaan als ego's op bestuurlijk niveau in de weg staan.'
Gezondheid

Kinderopvang en buurtsportcoach kunnen elkaar versterken

In de meeste Nederlandse gemeenten werkt een buurtsportcoach actief samen met kinderopvang. Toch weten veel pm'ers  nog niet precies hoe ze in contact komen en activiteiten kunnen ontwikkelen met deze voor hen vrij nieuwe beroepsgroep. Hier lees je wat je kunt doen en hoe je dat aanpakt.
Toezicht kinderopvang

Toezicht en handhaving onderzocht

Vorig jaar verscheen de positionpaper ‘Toezicht in de kinderopvang’. Hierin stelden de schrijvers een aantal misstanden aan de kaak in de uitvoering van toezicht en handhaving in de kinderopvang. In dit artikel worden drie belangrijke onderzoeken naar de praktijk van toezicht en handhaving onder de loep genomen. Conclusie: deze onderzoeken staven het gevoel van veel kinderopvangorganisaties dat er van alles mis is.
Financiën en bedrijfsvoering
Geert de Wit

Geert de Wit: ‘Er hangt verandering in de lucht, ook politiek’

De financiering van de kinderopvang staat ter discussie. Hoe gaan we dat aanpakken, publiek of privaat? Geert de Wit, bestuurder van de Kinderopvanggroep, ziet nu politieke kansen om het systeem te veranderen. 'Alle traditionele middenpartijen, ook VVD en CDA, willen minder marktwerking.'
Financiën en bedrijfsvoering

Henriette Kikken: ‘Fuseren is geen heilige graal’

Je wilt als kinderopvangorganisatie beter samenwerken met collega-bedrijven. Bijvoorbeeld voor het verminderen van de kosten, een beter aanbod van diensten of meer kennis in huis. Is fuseren of een overname dan de enige manier? Lang niet altijd, want er zijn meer samenwerkingsvormen, aldus Henriette Kikken.
Pedagogiek

‘Onveilige hechting kan leiden tot probleemgedrag’

Alle kinderen hechten zich aan hun ouders, maar de kwaliteit van de hechtingsrelatie verschit. In een onveilige hechtingsrelatie willen kinderen de ouder aan de ene kant benaderen voor troost, en tegelijkertijd uit de weg gaan omdat de ouder soms verontrustend gedrag vertoont. Die paradox werkt ontwrichtend en dat kan allerlei problemen veroorzaken.
Financiën en bedrijfsvoering

‘Ondernemers kiezen lang niet altijd voor de koper met het hoogste bod’

In de versnipperde markt van de kinderopvang komen regelmatig fusies en overnames voor. Een speciale groep bestaat uit ondernemers die hun bedrijf van de hand doen. Hoe gaat dat in zijn werk? David Linders van Rembrandt Fusies & Overnames: ‘Het strategische belang van een overname speelt mee. Soms willen grotere organisaties niet dat een concurrent voet aan de grond krijgt in hun regio.'
Ontwikkeling van kinderen

Logopedisten behandelen steeds meer kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Het aantal patiënten met taalontwikkelingsstoornis in de Nederlandse logopediepraktijken is vorig jaar toegenomen. Het merendeel van de patiënten komt met een verwijzing en ongeveer de helft van de patiënten is tussen de 4 en 7 jaar oud.
Financiën en bedrijfsvoering
Van de Blaak

Max van de Blaak: ‘Beperking ondernemerschap zou zorgwekkend zijn’

De financiering van de kinderopvang staat ter discussie. Hoe gaan we dat aanpakken, publiek of privaat? Als vierde in een serie interviews Max van de Blaak, directeur van Blos Kinderopvang. ‘Dankzij schaalvergroting is het mogelijk te investeren.’
IKC

Afscheidsrede Jeannette Doornenbal

Jeannette Doornenbal, lector Jeugd, Educatie en Samenleving aan de Hanzehogeschool te Groningen, is met pensioen. Zij speelde een onschatbare rol in de ontwikkeling van brede scholen en IKC’s. Door het coronavirus kon ze haar afscheidsrede niet uitspreken maar ze stuurde deze toe aan haar collega’s en relaties. Een bewerkte versie.