Home Achtergrond

Achtergrond

Ouders

Hoe houd je contact met ouders?

Hoe kun je ouders betrekken bij wat er gebeurt op het kindcentrum? In coronatijd is dat een hele uitdaging. Melissa Be van de CED-Groep en Mirjam de Boode, locatiemanager peuteropvang van KOKO Kinderopvang wisselen ervaringen uit.
Ontwikkeling van kinderen

‘Meer aandacht nodig voor vroegherkenning ADHD’

Er is nog weinig bekend over de vroege kenmerken van ADHD. Jammer, want dit biedt aangrijpingspunten om de ernst van de effecten te verminderen of zelfs te voorkomen. Hiervoor is het belangrijk om vroege signalen die wijzen op het ontwikkelen van ADHD in kaart te brengen.
Ontwikkeling van kinderen

Cortisol bij baby’s: crèchestress of thuisstress?

Uit recent onderzoek blijkt opvallend genoeg dat kinderen die niet naar de opvang gaan meer stresshormonen aanmaken dan kinderen die dat wél doen. Staat daarmee de theorie dat jonge kinderen op de opvang ‘crèchestress’ ervaren onder druk? Stress-deskundige Carolina de Weerth en Ruben Fukkink reageren.
VVE en taalachterstanden

‘Het is niet eerlijk dat ouders moeten meebetalen aan extra uren VE’

Vanaf 1 augustus 2020 is 960 uur voorschoolse educatie (VE) voor doelgroeppeuters verplicht. Niet alle gemeenten slaagden erin dat voor elkaar te krijgen. Onderzoeker IJsbrand Jepma legt uit hoe dat komt. ‘Een proces als dit gaat niet vanzelf. Bereid het goed voor en neem er de tijd voor. Dat is helaas niet overal gebeurd, is mijn indruk.’
IKC

‘Kinderen leren geloven in hun eigen kunnen’

Elk kind heeft bakken talent. Als je dat benoemt, krijgt een kind een beter zelfbeeld en meer kansen op een mooie toekomst. De Vlaamse pedagoog Luk Dewulf is talentfluisteraar. Samen met Els Pronk zette hij een beweging van positieve psychologie in gang die langzamerhand ook steeds meer enthousiasme oproept in kinderopvang en onderwijs in Nederland en België.
IKC

Zeven doorgaande lijnen in een IKC

Als het gaat over IKC’s, wordt er ook snel gesproken over de doorgaande lijnen. Maar over welke doorgaande lijn  hebben we het dan?  Sardes zette zeven doorgaande lijnen op papier, wat deze inhouden en hoe je er aan kunt werken.
IKC

Ja ik wil? Op zoek naar een partner voor uw kindcentrum

Op steeds meer plekken in Nederland ontstaat er een structurele samenwerking tussen primair onderwijs en kinderopvang. Hoe komt die samenwerking van de grond, hoe vind je elkaar als samenwerkingspartner? Adviseur Job van Velsen maakt regelmatig mee dat een schoolleider of bestuurder verrast opkijkt als hij zegt dat het kiezen van een goede samenwerkingspartner een vrije keuze van de partners zelf is.
IKC
Vlietkinderen

Vlietkinderen: waarom een IKC en een boksschool niet samengaan

Maatschappelijke kinderopvangorganisatie Vlietkinderen heeft een ambitie. Een plek in de wijk waar alle ouders en kinderen drempelloos binnenkomen en elk kind gelijke kansen heeft. 'In deze aandachtswijk zijn al honderdduizend dingen geprobeerd, maar het is niet voldoende. We moeten het voor de kinderen in deze wijken beter doen.'
IKC

‘Bij kindcentra kan de opvang buitenspel komen te staan’

Gijs van Rozendaal, voorzitter van de Regiegroep Kindcentra 2020, maakt zich zorgen over de positie van de opvang bij de vorming van kindcentra. De sector is volgens hem te weinig aangehaakt bij nieuwe plannen, onder meer van de politiek. ‘Ik zou willen zeggen: word eens wakker! Overal wordt overlegd over de toekomstige inrichting van het stelsel; zorg dat je erbij bent.'
IKC

‘Bij ons geen gedoe over de Stint of wie de noodopvang doet’

Adrie Groot, bestuurder van Blosse Opvang en Onderwijs, werkt hard aan de vorming van integrale kindcentra. ‘Als er op een van onze locaties een leerkracht vertrekt, hoor ik vaak: we hebben een vacature. Dan zeg ik: nee, je hebt 60.000 euro loonkosten over. Je kunt dat op allerlei manieren invullen. Dat hoeft niet altijd een leerkracht te zijn.’