Home 2022

Vakblad Kinderopvang

Een veilige groep. Horizontaal of verticaal? Iedere organisatie voor kinderopvang stelt een veilige basis voor jonge kinderen voorop. Maar hoe breng je dat het beste in de praktijk? In gesprek met pedagoog Annemiek Waage. Verder in dit decembernummer een artikel over Armoede onder kinderen. Steeds meer gezinnen komen in de financiële problemen. We zien dat ook terug in de kinderopvang. Wat kun je als pm'er betekenen voor deze kinderen? Hoe herken je armoede en wat kun je vervolgens doen? En hoe stimuleer je kinderen om te (durven) groeien in hun zelfredzaamheid? Wanneer help j e een kind en wanneer kun je beter even 'op je handen zitten'? Kinderpsycholoog Mehrnaz Tajik geeft uitleg en tips. Scaffolding. Stap voor stap naar zelfredzaamheid. 
Het novembernummer van Kinderopvang besteedt aandacht aan de wenperiode op het kinderdagverblijf. Jonge kinderen zouden hier meer tijd voor moeten krijgen, en hun ouders meer begeleiding. Sanne de Vet onderzocht stress bij baby's bij het (opnieuw) wennen op het kinderdagverblijf.
In het oktobernummer van Kinderopvang aandacht voor ouders die scheiden. Wat kun je doen voor kinderen die last hebben van de scheiding. En hoe stel je je op tegenover hun ouders? Daarnaast een mooi artikel over inclusief werken. Doe jij het al? Bewust inclusief werken zodat de volgende generatie met een open blik naar de samenleving kijkt? Waarom is dit zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen? We praten erover met Christel Eijkholt, die onlangs promoveerde op dit onderwerp. 
In het septembernummer van Kinderopvang aandacht voor de pilot Buitengeluk, waarbij kinderen zoveel mogelijk spelen en klussen in de natuur. Lees hoe ze dit bij Doomijn-bso on Zwolle-Zuid hebben aangepakt.  Daarnaast geeft Tischa Neve in het artikel 'De pareltjes', kinderen met bijzonder gedrag, tips en tools hoe je deze kinderen leert te begrijpen en hiermee verder op weg kunt helpen. Zo maak jij het verschil!
Het juli-nummer van Kinderopvang is een gevarieerd nummer geworden. Met een diversiteit aan artikelen en onderwerpen zoals 'Kinderen met een lagere verwerkingssnelheid'. Wat betekent dat voor hun ontwikkeling en hoe kun je deze kinderen helpen? Lees de tips die orthopedagoog en gz-psycholoog Elly de Geus je geeft. Een op de 14 baby's die in Nederland wordt geboren is prematuur. De juiste begeleiding kan een wereld van verschil maken voor het welbevinden en ontwikkeling van deze kinderen. Lees er alles over in het artikel 'Prematuren in de kinderopvang'.  In de serie 'Werkdruk' vind je een aantal manieren om de werkdruk te verlagen. Wat dragen pm'ers en organisaties zelf aan oplossingen? Hun vertegenwoordigers vertellen. 
In het nummer van Kinderopvang nummer 6 aandacht voor scharrelpeuters. Ze gaan niet even een frisse neus halen, nee, ze besteden bijna al hun tijd op de halvedag-opvang in de buitenlucht. Daarnaast lees je alles over de kracht van een waardevolle overdracht. Nicole van Asten van Parenticom geeft tips. En hoe stel je grenzen en respecteer je tegelijkertijd de autonomie van het kind. Dit komt aan de orde in de Podcast 'Potje opvoeden'. 
In het mei nummer van Kinderopvang tref je een interessant artikel over Werken met agency. In de waan van de dag is er te weinig aandacht voor wat er zoal leeft bij een kind. Hoe sluit je meer aan bij die belevingswereld? Dit doe je door in te zoomen op de vier pijlers van agency: de eigen stem, keuze, eigenaarschap en verbinding. Daarnaast lees je alles over de positieve effecten van knuffelen en liefkozen. Hoe belangrijk het is dat kinderen van jongs af aan spelenderwijs vertrouwd raken met hun lichaam lees je in Lets's Hug!
Kinderen van 8-plus enthousiast houden voor de bso is best lastig. Vanaf deze leeftijd krijgen kinderen meer behoefte aan vrijheid en uitdaging en ze voelen zich vaak te groot voor de opvang. De oplossing: laat de kinderen zelf meedenken en meeslissen. De 11-jarige Eline staat op de cover van dit aprilnummer. Bij kinderopvang ZON! werken ze met kinderdirecteuren. Eline bedenkt en organiseert leuke activiteiten, o.a. eigen kleding voor de opvanglocatie en een slaapfeest voor de jongere kinderen.  'Het is erg leerzaam voor de kinderdirecteuren' ervaart pedagogisch coach Tom Lindt. Hij ziet de kinderen echt groeien in hun rol. 
In dit nummer van Kinderopvang nummer 3 aandacht voor zij-instromers. Een deel van het broodnodige personeel moet gezocht worden bij mensen die nu een hele andere baan hebben. Een kijkje in de keuken van twee kinderopvangorganisaties en de ervaringen van twee zij-instromers. Verder een leuk artikel, om inspiratie op te doen, over muziek- en dramalessen op maat voor het kinderdagverblijf.
In dit nummer hebben we een dossier met als titel: Hoe leren kinderen? Hoe werkt dit leren dan precies? En hoe kun je een kind daar nog beter in begeleiden? In dit dossier ontdek je hoe het jonge kinderbrein werkt en hoe je kinderen helpt hun ontwikkeling en spel te verdiepen en te verrijken.