Home 2019

Vakblad Kinderopvang

In het novembernummer van Kinderopvang een reportage over theater-bso Het Podium in Hoorn. Niet alleen de ruimte staat in het teken van theater, maar ook de activiteiten. En hoe voorkom je stress tijdig bij kinderen? Door te griefelen! Een programma, ontwikkeld door psychologen, dat handvatten biedt om spelenderwijs om te gaan met alledaagse stress en samen te ontspannen. En ook: Zo ga je om met moeilijke eters! 
In het oktobernummer van Kinderopvang nemen we een kijkje bij kinderopvang Bzzzonder!, een mooi voorbeeld van een inclusieve opvang. En sommige ouders kijken vreemd op, als er geen activiteiten worden georganiseerd op de bso. Maar sommige bso's doen dat bewust, want een bso is geen animatieteam'. En een artikel over wennen. Niet alleen het kind moet wennen, maar ook de ouder. Maar hoe zit het eigenlijk administratief? Wie betaalt de wen-uren?
In het septembernummer van Kinderopvang een dubbeldik dossier over bewegen voor kinderen van 0-4 jaar. Veel mensen denken dat kinderen als vanzelf bewegen, maar dat valt in de praktijk tegen. Wat kunnen we in de kinderopvang doen om kinderen meer te laten springen, dansen, rennen en spelen? Ook is er een artikel over zintuigen. Hoe kun je de zintuigen van jonge kinderen stimuleren en benutten? En hoe voorkom je dat ze overprikkeld raken? Verder nemen we een kijkje bij kinderopvang ZON! kinderopvang. Daar doen ze het net even anders en is er lekker veel aandacht voor groen, ontdekken en verwonderen.
In het juli/augustusnummer van Kinderopvang een artikel over curlingouders. Hoe ga je om met ouders die hun kinderen overmatig beschermen tegen verdriet of pijn? Hoe leg je uit dat die overbezorgdheid schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling? En verder gaan we op bezoek bij de Droomplaats in Rotterdam. Daar wordt het vve-programma namelijk niet binnen, maar buiten uitgevoerd. En dat biedt een hoop mogelijkheden. En: jong en oud kunnen veel van elkaar kunnen leren. Wat zijn de mogelijkheden van dit 'intergenerationeel leren' in de kinderopvang?
In het juninummer van Kinderopvang aandacht voor zindelijkheid. Hoe draag je daar als pm’er aan bij, nu Nederlandse kinderen steeds later zindelijk worden? Ook vind je in het nummer een artikel over een pilot waarin gastouders worden bijgeschoold in VVE. Want in sommige steden blijkt een deel van de doelgroeppeuters daar naartoe te gaan. Verder een uitgebreid dossier over taal. Veel mensen denken dat kinderen als vanzelf leren praten. Maar een goed taalaanbod is cruciaal. Hoogleraar Elma Blom legt uit hoe je kinderen een taal goed kunt aanleren.
In het meinummer van Kinderopvang kijken we een dagje mee op de kinderopvang door de ogen van een baby. Hoe ziet een baby de groep? Verder gaan we op bezoek bij kinderopvang 't Werckel. Deze groene kinderopvang brengt kinderen in aanraking met de natuur en laat ze de lol ervan ervaren. En een dubbeldik dossier over voeding. Met handige weetjes, tips voor gezonde traktaties en informatie over allergieën.
In het aprilnummer van Kinderopvang vind je een uitgebreid dossier over creativiteit. We nemen een kijkje bij Kleintje Kunst dat voorstellingen maakt voor kinderen van 0-6 jaar, geven tips hoe je aan de slag kunt gaan met gebruikt materiaal en bespreken hoe je creatieve ontwikkeling kunt verankeren in beleid en uitvoering. Verder een artikel over het brengen van rust op de babygroep. En een stuk over hoe je als pm'er kunt bijdragen aan een verantwoord gewicht van de kinderen.
In het maartnummer van Kinderopvang gaan we in op de overgang van opvang naar school. Een peuterkleutergroep voor 3- tot 6-jarigen lijkt de trend te worden. Daarnaast aandacht voor autisme op de bso, hoe ga je daar als pedagogisch medewerker goed mee om? En een artikel over genderverschillen. Uit onderzoek blijkt namelijk, dat er wel degelijk verschillen zijn tussen het jongens- en meisjesbrein.
In het eerste nummer van 2019 een dik dossier over filosoferen met kinderen, vol tips hoe je op de groep een filosofisch gesprek kunt aangaan. Daarnaast is er aandacht voor de natuurpeuteropvang van UNIEK Kinderopvang. Drie dagen per week gaan de kinderen daar op safari naar De Heemtuin in Vlaardingen. En is de klant koning? Moet je altijd doen wat ouders vragen? Deze vragen komen aan de orde in een artikel over omgaan met de wensen van ouders versus de pedagogische opdracht.
In het laatste nummer van 2018 besteden we aandacht aan de Speelpleziermethodiek van Margot Wouterse-Schmitz. Stichting Kinderopvang Purmerend laat zien hoe je kinderen aan de slag laat gaan met techniek en we nemen een kijkje bij islamitische peuterspeelzaal Besma in Ede.