Home 2018

Vakblad Kinderopvang

In het novembernummer van Kinderopvang staat een artikel over kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hoe herken je deze kinderen en wat moet je juist wel of niet doen? Verder aandacht voor drie kindtypen: de orchidee, de tulp of de paardenbloem. En het lijkt misschien of jonge kinderen maar wat krassen...
Hoe voorkom je dat je een pion wordt bij een vechtscheiding? In het oktobernummer van Kinderopvang vind je tips en antwoorden op praktische vragen. Verder gaan we in op 'new beginners'. Hoe ga je om met kinderen die nog geen Nederlands spreken? Verder is er aandacht voor de nieuwe meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
In het septembernummer van Kinderopvang staat een interview met de bekende ontwikkelingspsycholoog Elly Singer. Zij legt uit wat het verschil is tussen sensitief zijn en groepssensitief zijn. Verder aandacht voor pesten op de bso, kritiek van bso's op de nieuwe ratio vanaf 2018 en inspirerende foto's van babyruimtes.
In het zomer- en dubbelnummer van tijdschrift Kinderopvang besteden we aandacht aan kinderen die buiten de groep vallen. Kinderopvangorganisatie Humanitas deelt leuke rekenactiviteiten uit hun programma Wiskids en we nemen een kijkje bij BSO De heksenketel die kinderen een cursus zelfvertrouwen gaf.
Kinderparticipatie is niet alleen voorbehouden aan bso-kinderen, ook peuters hebben een mening. Hoe pak je peuterparticipatie aan? Hierover lees je in dit juninummer van Kinderopvang. Verder een artikel van pedagoge Inge van Rijn over kinderen die niet lijken te willen spelen. Zij geeft tips hoe je spel kunt uitlokken....
Goede speelhoeken zijn onmisbaar in een verticale groep. Maar er kan meer dan de traditionele poppen- en leeshoek. In dit nummer foto's van speelhoeken met tips van Ine van Liempd van bureau Akta. Verder besteden we in dit nummer aandacht aan WO'ers in de kinderopvang en starten we met...
In dit nummer besteden we aandacht aan jongens in de kinderopvang en hoe pedagogisch medewerkers leren kijken door een jongensbril. Verder zijn we gestart met een mooie serie over moestuinieren. Wil je beginnen? Volg deze serie dan! En waarom het goed is om taalstimulering al te beginnen op babyleeftijd.
In het maartnummer laten we met foto's en tips zien dat je juist met baby's heel mindful kunt werken. Klinkt zweverig? Niet met dit praktische artikel. Verder besteden we aandacht aan prikkelgevoelige kinderen en waarom kinderen taal sneller leren met hun lijf dan alleen met hun hoofd.
In dit eerste nummer van 2018 is aandacht voor het pittige thema 'seksueel misbruik in de kinderopvang'. De vraag is: stel dat je iets vermoedt, wat moet je dan doen? Verder gaan we in op de term professionele genegenheid. Want kinderen hebben liefde nodig. Maar durven we dat nog...
In het laatste nummer van 2017 bieden we een uitgebreid speeldossier waarin we alle lessen van speeldeskundige Marianne de Valck op een rij hebben gezet. En dat zijn er nogal wat! Verder geven we tips om meer  uit het haal- en brengmoment te halen met ouders en luiden flexwerkers...