Kinderopvang magazine nr. 12, 2022

  Een veilige groep. Horizontaal of verticaal? Iedere organisatie voor kinderopvang stelt een veilige basis voor jonge kinderen voorop. Maar hoe breng je dat het beste in de praktijk? In gesprek met pedagoog Annemiek Waage.
  Verder in dit decembernummer een artikel over armoede onder kinderen. Steeds meer gezinnen komen in de financiële problemen. We zien dat ook terug in de kinderopvang. Wat kun je als pm’er betekenen voor deze kinderen? Hoe herken je armoede en wat kun je vervolgens doen?
  En hoe stimuleer je kinderen om te (durven) groeien in hun zelfredzaamheid? Wanneer help je een kind en wanneer kun je beter even ‘op je handen zitten’? Kinderpsycholoog Mehrnaz Tajik geeft uitleg en tips. Scaffolding. Stap voor stap naar zelfredzaamheid.

  ‘Coaching is geen exacte wetenschap’

  'Pedagogische coaching is geen exacte wetenschap. Ik heb de waarheid niet in pacht, daarom stem ik af met pedagogisch professionals.' Carolien Libert (39) is stafmedewerker Pedagogiek bij kinderopvangorganisatie Les Petits, onderdeel van SKO (Samenwerkende Kinderopvang) en mag zich Pedagogisch Coach van het Jaar 2022 noemen. Een blik achter de schermen op de peutergroep van Les Petits in Bennebroek, waar Carolien vandaag coacht.

  Column Hekgesprek

  Ik herken hem van veraf zoals hij daar staat met zijn fiets bij het lage hek van de school: Nick! Ik ben op het schoolplein met de bso-kinderen. Nick moet nu zeker zo'n 13 jaar zijn schat ik in. Als ik dichterbij kom zie ik eigenlijk pas goed hoe hij veranderd is in die twee jaar dat ik hem niet meer gesproken heb; hij is langer geworden en het laatste babyvet is nu echt van zijn gezicht af. De onmiskenbare jeugdpuistjes doen een aanval.

  Een veilige groep

  Iedere organisatie voor kinderopvang stelt een veilige basis voor jonge kinderen voorop. Maar hoe breng je dat het beste in praktijk: in horizontale groepen of in verticale groepen? In gesprek met pedagoog Annemiek Waage.

  Cool after school

  De een werkte op een sport-bso in Amsterdam, de ander op de naburige natuur-bso. Maar beiden liepen als locatiemanager tegen hetzelfde probleem aan. Een toenemende vraag naar opvang, nieuwe locaties die als paddenstoelen uit de grond schoten. En dus meer aandacht voor kwantiteit dan voor kwaliteit. Dat kunnen wij beter, dachten Sven (30) en Kevin Boelsma (34). En dus startten ze twee jaar geleden de sport-bso Cool after school in Haarlem.

  Pestpeuters bijtkleuters

  Kinderen ervaren steeds jonger al stress. Dat kan gevolgen hebben voor het gedrag. Denk aan boosheid, pesten en bijten. Als pedagogisch medewerker kun jij kinderen helpen hun stress te verminderen. Gedragsanalist Ingrid de Jong weet hoe je stress herkent en managet bij jonge kinderen - en bij jezelf!

  Gastouder: ‘ Fijn om kinderen een tweede thuis te bieden’

  Gastouder Petra Loman is maatschappelijk betrokken, sámen met haar gastkindjes. Zo gaat ze wekelijks met ze naar een gastenhuis voor ouderen met dementie, en biedt ze vluchtelingen stageplaatsen aan.

  Armoede onder kinderen

  Steeds meer gezinnen in Nederland komen in de financiële problemen. We zien dat ook terug in de kinderopvang. Wat kun je als pm'er betekenen voor deze kinderen? Hoe herken je armoede en wat kun je vervolgens doen?

  5 Tips

  Je rug moet een leven lang mee. Als je dagelijks kinderen optilt, vaak op de grond zit, speelgoed opraapt of gebogen staat, loop je flinke kans op rugklachten. Zeker als je al jaren op de groep staat. Is tillen te vermijden? Nee, het hoort bij je werk, maar er zijn wel goede manieren om te tillen. Wees lief voor je rug! Vijf tips.

  Penvriendinnen

  Ze houden zich ieder vanuit hun eigen rol bezig met de kinderopvang. Myrte van Gurp is directeur van PPINK, de beroepsvereniging voor pedagogisch professionals in de kinderopvang. En Marjet Winsemius is directeur van de Stichting Voor Werkende Ouders. En ze vinden het leuk om met elkaar te mailen over wat hen bezighoudt in de kinderopvang.

  Scaffolding

  Hoe stimuleer je kinderen om te (durven) groeien in hun zelfredzaamheid? Wanneer help je een kind en wanneer kun je beter even 'op je handen zitten'? Kinderpsycholoog Mehrnaz Tajik geeft uitleg en tips.

  Kinder boeken

  ‘Roddelen maakt een team van binnenuit kapot’

  Roddelen over een collega gaat vaak vanzelf. Maar als het veel gebeurt, kan het teams kapotmaken. Dat zegt coach Nele Verrezen. 'In sommige organisaties is het intern pure horror.'

  Kerstverhaal LUCKY

  Dingdong! De deurbel. 'Precies op tijd!' Julie springt op van de bank. Dat zullen vast opa en oma zijn. Die komen voor de kerstmaaltijd. De kamer is prachtig versierd en de hele tafel staat vol lekkers. 'Ga jij maar open doen', zegt papa, en Julie rent al. Het is altijd leuk als opa en oma er zijn.

  Thema: Feestmaand

  De laatste maand van het jaar is zoals gebruikelijk dé feestmaand van het jaar. Sinterklaas is al voorbij als dit tijdschrift komt, daarom wat leuke tips voor kerstmis en voor oud en nieuw. Zodat we er een hele sfeervolle en gezellige maand van kunnen maken. Want daar staat december bekend om! En laten we - oe, oe, oe, oe, oe! - ook niet vergeten om de Dag van de Aap te vieren!

  Oud & nieuw

  Een einde is meestal tegelijk een nieuw begin. Daarom hoort Oud bij Nieuw. Het oude jaar eindigt en het nieuwe jaar begint. Rond de jaarwisseling is er tijd om terug én vooruit te kijken. Dat gaan we doen met de 8-plussers. Het einddoel is om uiteindelijk een goede-voornemens-kalender te maken en wenskaartjes om rond te sturen.

  Mijn locatie

  Jeanne Brouwer is vestigingsmanager bij CompaNanny. Ze geeft leiding aan drie locaties in Amsterdam met bso's en VVE-peuterdagverblijven. 'Ik ben een beetje de bso-specialist.'

  ‘ Vader mag geen contact zoeken’

  Als je langer in de kinderopvang werkt, zijn er zoveel kinderen 'door je handen' gegaan. Elk kind met een eigen verhaal. Van sommige kinderen blijft het verhaal nog lang in je hoofd hangen. Misschien vraag je je af: wat zou er van dit kind geworden zijn? Hebben we het wel goed gedaan? In dit nummer: het laatste verhaal uit deze serie, over Roy (niet de echte naam).