Home Tags Management

Management

Financiën en bedrijfsvoering

‘Flexibel onderwijs is een oplossing voor het personeelstekort’

Het personeelstekort in de kinderopvang neemt steeds serieuzer vormen aan. Is daar iets aan te doen en hoe? Als tweede in een serie interviews Michiel Mollink, oprichter van WerkendLeren. ‘Stel: je hebt belangstelling om in de kinderopvang te gaan werken en je hoort alleen maar hoe hoog de werkdruk is. Er wordt zelfs voor gestaakt. Dan deins je toch terug?'
Wet- en regelgeving

‘Koning, bied excuses aan voor de toeslagaffaire’

Enkele door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders vragen koning Willem-Alexander in een brief om excuses en om hulp. Ze vinden dat hun problemen nog lang niet zijn opgelost en hopen dat de koning iets voor hen kan betekenen, al was het maar omdat de dwangbevelen in zijn naam zijn verstuurd.
Wet- en regelgeving
Loes Ypma BMK

‘Opvang voor alle kinderen is eigenlijk in het landsbelang’

VVD en D66 schreven een ‘proeve van een regeerakkoord’ met vergaande plannen voor de kinderopvang. Voorzitter Loes Ypma van de BMK is enthousiast. ‘Kinderopvang moet een basisvoorziening worden, net zoals het onderwijs.’
Arbeidsvoorwaarden
managers-pakken-werkdruk-aan-vaste-contracten-en-meer-hulp-op-de-groep

Managers pakken werkdruk aan: vaste contracten en meer hulp op de groep

De werkdruk in de kinderopvang wordt door veel medewerkers als (te) hoog ervaren: 4.000 medewerkers lieten daarom van zich horen tijdens een landelijke staking op dinsdag 14 september. Werkgevers zouden onvoldoende actie ondernemen om de werkdruk te verlagen. Richard de Wit van Kiddoozz Kinderopvang herkent zich niet in deze opvatting. Binnen de organisatie wordt juist actief ingezet op het verlagen van werkdruk.
cbs-ziekteverzuim-kinderopvang-stijgt-het-hardst

CBS: Ziekteverzuim kinderopvang stijgt het hardst

Het ziekteverzuim onder werknemers in de sector zorg en welzijn was in het tweede kwartaal van 2021 het hoogst sinds 2003: 6,5 procent. Dit betekent dat van elke duizend werkdagen 65 zijn verzuimd wegens ziekte. Opvallend is dat het ziekteverzuim onder kinderopvangmedewerkers (6,9 procent) het hardst is gestegen ten opzichte van vorig jaar.
Arbeidsvoorwaarden
bvok-vecht-avv-procedure-cao-kinderopvang-aan

BVOK vecht avv-procedure Cao kinderopvang aan

De nieuwe cao Kinderopvang, vanuit een akkoord tussen branchepartijen BK, BMK en CNV, is nog altijd niet algemeen verbindend verklaard (avv) door het ministerie van SZW. De BVOK en LBV hebben hun bedenkingen ingediend en willen dat avv wordt geweigerd.
Financiën en bedrijfsvoering
blog-evalien-rengers-ode-aan-de-flexkracht

Blog Evalien Rengers – Ode aan de flexkracht

Het schooljaar is gestart en meteen was er het weer: het naar huis sturen van klassen en soms ook opvanggroepen. Ik sprak schooldirecteuren die nu al met de handen in het haar zitten. Bovenop een tekort aan leraren komt (langdurig) ziekte en dan ook nog tijdelijke uitval door quarantaine of corona. Ze weten niet meer waar ze de mensen kunnen vinden om in te vallen. Een fenomeen dat ons in de kinderopvang niet onbekend is.
Ouders
enquete-hoe-bevalt-de-maandelijkse-gegevenslevering-voor-kinderopvangorganisaties

Enquête: Hoe bevalt de maandelijkse gegevenslevering voor kinderopvangorganisaties?

Sectorpartijen BK, BMK, BOinK, SWN, Voor Werkende Ouders en het Waarborgfonds Kinderopvang willen kinderopvangorganisaties stimuleren maandelijks kinderopvanggegevens aan te leveren bij de Belastingdienst/Toeslagen voor de kinderopvangtoeslag van ouders. Hiervoor tekenden zij in juni een intentieverklaring maandelijkse gegevenslevering. Nu willen de sectorpartijen graag weten hoe het met de gegevenslevering gaat. Ze vragen kinderopvangorganisaties daarom een korte enquête in te vullen.
Zorgenkinderen
vragenlijst-wat-heb-jij-nodig-om-kindermishandeling-aan-te-pakken

Wat heb jij nodig om kindermishandeling aan te pakken?

Als professional in de kinderopvang wil je dat kinderen gezond en gelukkig zijn. Dat ze goed in hun vel zitten. Maar wat als dat niet het geval is? Wat als je huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt? Weet jij wat je moet doen? Vul de vragenlijst in.
Ouders
ouders-krijgen-kinderopvangtoeslag-voor-alle-doorbetaalde-opvanguren-in-2021

Ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor álle doorbetaalde opvanguren in 2021

De hoogte van de kinderopvangtoeslag voor 2021 hangt niet af van het aantal gewerkte uren, maar van het aantal opvanguren dat ouders hebben doorbetaald. Deze regeling moet voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt achteraf in de problemen komen.