Home Tags Management

Management

Kwaliteit Opvang

‘Loop niet te hard van stapel met alle plannen voor de kinderopvang’

Met de verkiezingen voor de deur klinkt de roep steeds luider om serieus werk te maken van een structurele en toegankelijke kindvoorziening. Het regent plannen, manifesten en scenario’s, maar ga niet overhaast te werk. Dat is de visie van Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad.

Nu online: Management Kinderopvang, nr. 5

In het nieuwste nummer van Management Kinderopvang een uitgebreid artikel over schaalvergroting. Wat zijn achterliggende motieven en hoe gaat het in zijn werk? En: welke effecten heeft de coronacrisis op de arbeidsmarkt?
Financiën en bedrijfsvoering

Webinars over de uurprijs 2021 en inspectiebezoeken

Het Waarborgfonds Kinderopvang organiseert over twee thema’s meerdere webinars voor (kleinschalige) kinderopvangondernemers. De eerste heeft als thema wetgeving en toezicht en gaat over de voorbereiding op een inspectiebezoek. De tweede richt zich op de route naar een uurprijs voor 2021. 
Financiën en bedrijfsvoering

Blanca Sanz: ‘Ik voel me in de steek gelaten’

Kinderopvangondernemer Blanca Sanz startte tien jaar geleden Mijn kleine ster, een kleinschalige opvang in Beverwijk. Jarenlang ging dat goed, tot de Wet IKK en corona haar opbraken en de bedrijfsvoering onmogelijk maakten. 'Ik wilde niets liever dan kinderen een veilige plek bieden, maar als dat alleen maar geld kost en het ook nog eens ten koste gaat van je eigen gezondheid, dan houdt het een keer op.'
Financiën en bedrijfsvoering

Eigen post-hbo opleiding SWK wegens succes geprolongeerd

De SWKGroep, een grote organisatie voor onder meer kinderopvang in Zuid-Holland, ontwikkelde een eigen post-hbo opleiding voor het middenmanagement. Onlangs kregen de eerste 14 medewerkers hun diploma. Ze volgden de opleiding in hun eigen tijd. In februari start een volgende groep.
Kwaliteit Opvang

‘De kinderopvang is beter geworden, het onderwijs slechter’

Hoe kijken werkgevers in de kinderopvang aan tegen alle mogelijke veranderingen in de nabije toekomst? En vooral: hoe moet je samenwerken met het onderwijs? Monique Vreeburg van de BMK en Emmeline Bijlsma van de BK hebben hier verschillende visies op. ‘Ik vind het ouderwets om nog te denken aan fysieke, vaste vormen van samenwerking in één gebouw.'
Financiën en bedrijfsvoering

Kleine werkgevers krijgen iets meer financiële ruimte van kabinet

Het kabinet treft enkele maatregelen om kleine werkgevers, ook in de kinderopvang, te ontzien. Dit heeft onder meer te maken met de premies voor de WAO en aanverwante regelingen, en een tegemoetkoming in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. 
Permanente educatie en opleidingen

‘Blijf opleiden, ook in lastige tijden’

‘In november starten we weer met een nieuwe lichting studenten in onze bbl-bedrijfsklas. Ook bol-stagiaires laten we niet in de kou staan. Ondanks de onzekerheid, die door corona parten speelt. Al kan ik me voorstellen, dat kleinere organisaties daar meer last van hebben.’ Dat zegt Betty Meerbeek-Carree, manager beroepspraktijkvorming bij Partou kinderopvang. 
Financiën en bedrijfsvoering
Osch

‘Er zijn oplossingen voor financiële problemen door corona’

Het wordt steeds duidelijker naarmate de tweede coronagolf in omvang toeneemt: kinderopvangorganisaties hebben het moeilijk. Wat je kun je doen om een oplossing te vinden? Martin van Osch van het Waarborgfonds Kinderopvang denkt mee. ‘De crisis is hoe dan ook tijdelijk.’
Financiën en bedrijfsvoering

‘Het is elke maand toveren om de lasten te betalen’

De tweede golf van de coronacrisis stelt kleine opvangorganisaties voor problemen. Ondernemer Saskia kampt onder meer met het recht op onbereikbaarheid als een collega zich ziek meldt. ‘Ze lezen hun bericht pas als het te laat is. Of ze geven aan dat ze een afspraak hebben en niet kunnen inspringen. Heel begrijpelijk, maar op zo’n kleine locatie als die van ons is dat meteen een groot probleem.’