Home Tags Management

Management

Financiën en bedrijfsvoering

Gjalt Jellesma: ‘De oudercommissie wordt vaak gezien als ‘n moetje, maar kan juist het verschil maken’

‘Regelmatig horen wij dat het lastig is om ouders te werven voor de oudercommissie (OC) en ook dat directies de samenwerking met een OC lastig vinden', zegt Gjalt Jellesma van BOinK. 'Vreemd, want het lukt op zeker 8.000 locaties wel en de zorg over samenwerking is echt koudwatervrees.'
Arbeidsvoorwaarden
fnv zzp kinderopvang tadaah

Arbeidsinspectie doet onderzoek naar schijnzelfstandigheid in kinderopvang

Het zijn flinke beschuldigingen aan het adres van zzp-platform Tadaah: vakbond FNV vermoedt dat zzp’ers die via Tadaah als pedagogisch professional worden ingezet, eigenlijk als onderbetaalde uitzendkracht aan het werk zijn. Op verzoek van de vakbond is de Arbeidsinspectie een onderzoek gestart.
Toezicht kinderopvang

Modelformulier: zo wordt de kwaliteit kinderopvang getoetst

Aan welke eisen moeten kinderdagverblijven, de buitenschoolse opvang, gastouderlocaties en gastouderbureaus voldoen? Ofwel: waar toetst de GGD-toezichthouder op tijdens een inspectie? Die informatie staat in de modelformulieren die gelden per 1 juli 2024, geschikt naar de verschillende vormen van kinderopvang.
Wet- en regelgeving
ANP - Hollandse Hoogte - Dijkstra bv

Van Gennip over toezicht en handhaving: ‘Sector heeft behoefte aan duidelijke normen’

Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Karien van Gennip heeft een Kamerbrief met de conclusies van de Universiteit van Utrecht over toezicht en handhaving in de kinderopvang gedeeld. Conclusie: de sector heeft baat bij duidelijke normen.
Financiën en bedrijfsvoering
moeder kind pedagogisch professional

Personeelstekort? 100.000 mensen willen omscholen tot pedagogisch professional

Het is geen geheim dat er nog steeds een groot tekort is aan personeel in de kinderopvang. Er staan nog steeds rond de 7.000 functies open. Ziet de toekomst er daarom somber uit? Nee. Uit een onderzoek van Randstad blijkt namelijk dat er maar liefst 100.000 mensen staan te popelen om zich te laten omscholen tot pedagogisch professional.
Pedagogiek

Waarom is de rol van de pedagogisch coach per organisatie zo verschillend?

De pedagogisch coach heeft een belangrijke functie binnen de kinderopvang, daar is iedereen het over eens. Toch ontstaat er soms verwarring over de plek die deze professional binnen de organisatie inneemt. Bij de ene locatie is de pedagogisch coach er alleen om te observeren en feedback te geven. Op een andere vestiging staat deze professional ook op de groep en bij weer een volgende organisatie geeft hij of zij ook workshops en trainingen. De verschillen zijn groot. Waar komt dit door? Is dit een goede ontwikkeling? En wat kunnen we hiervan leren?
Financiën en bedrijfsvoering
dynamiek-onder-de-oppervlakte

Vorming van een team: de dynamiek onder de oppervlakte

Op papier maak je deel uit van het ideale team, maar in de praktijk speelt er onderling van alles. Hoe zorg je er als manager voor dat papier en praktijk in balans zijn en blijven? Dat weet ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut Steven Pont.
Ouders

Pilot gratis kinderopvang voor niet-werkende ouders: ‘Je moet hun vertrouwen winnen’

In een aantal aandachtswijken in Groningen kunnen kinderen vanaf een halfjaar oud twee dagen per week naar de kinderopvang, zonder kosten voor de ouders. Met de proef wil de gemeente kinderopvang algemeen toegankelijk maken voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, om zo de kansengelijkheid in de stad te vergroten.
Gezondheid

Zuid-Limburg doorbreekt ongezonde trend met opvangmagazine ‘Spring Mee!’

Met het magazine Spring Mee! helpen 16 Zuid-Limburgse gemeenten, de GGD, de Provincie Limburg en andere partners om de kinderopvang gezonder te maken. Het blad staat vol tips en inspiratie omtrent gezond eten en drinken. Waarom is dit nodig?
Pedagogiek

Van schaars naar onmisbaar: Josette Hoex bouwde 35 jaar aan pedagogische kwaliteit kinderopvang

Ze was er een werkleven-lang zoet mee: bouwen aan de pedagogische opdracht van kinderopvang. Pedagoog Josette Hoex zag de sector veranderen van schaars en maatschappelijk ter discussie in de jaren tachtig, naar onweerlegbaar en relevant aanwezig in het hedendaags leven. ‘Dat hebben wij toch maar mooi voor elkaar gekregen in één generatie.’
Nieuwsbrief Abonneren