Home Nieuws

Nieuws

Arbeidsvoorwaarden
niet-groepsgebonden-werk-in-de-kinderopvang-hoe-zit-dat-precies

Niet-groepsgebonden werk in de kinderopvang: hoe zit dat precies?

Om de werkdruk in de kinderopvang te verminderen, hebben cao-partijen BK, BMK en CNV in het cao-akkoord afgesproken het aantal niet-groepsgebonden uren per 1 januari 2022 te verhogen van 46 naar 50 uur per pedagogisch medewerker (op fulltime basis) per jaar. Wat houdt niet-groepsgebonden werk precies in? De brochure van Kinderopvang Werkt! geeft daarop antwoord.
Coronavirus
poll-gebruik-jij-de-preventieve-zelftesten

Welke testmogelijkheden voor medewerkers zijn er nog?

De testmogelijkheden voor personeel van kinderopvangorganisaties veranderen na 1 augustus. De werkgeverstesten die via VNO-NCW werden aangeboden, gaan stoppen. Ook de door het ministerie van SZW verstrekte zelftesten worden niet meer geleverd. Het advies: maak gebruik van de voorrangsroute van de GGD.
Ontwikkeling van kinderen
agressief gedrag, boosheid

Onderzoek: agressief gedrag van kinderen al vroeg voorspelbaar

Kinderen die al op jonge leeftijd minder empathisch reageren dan leeftijdsgenoten, vertonen op latere leeftijd vaker bovenmatig agressief gedrag. Dat concludeert de Leidse onderzoeker Malou Noten in een proefschrift.
Financiën en bedrijfsvoering

Een ouderparticipatiecrèche als noodoplossing

In een nieuwbouwwijk in Weesp was onvoldoende aanbod van kinderopvang en bso vanwege personeelstekort. Gefrustreerde ouders haalden een oud recept uit de kast: de ouderparticipatiecrèche (opc). ‘Anders dan bij de oorspronkelijke opc’s, is er bij ons geen ideële basis maar is het een kwestie van bittere noodzaak. Maar desondanks zijn we enthousiast over het concept.’
VVE en taalachterstanden
kabinet-nog-geen-versoepelingen-kinderopvang

Nieuwe aanvraag mogelijk voor subsidie inhaalprogramma’s VE

Kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie (VE) aanbieden, kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor peuters met een VVE-indicatie. De aanvraagperiode loopt van 1 augustus tot en met 10 september. De programma’s kunnen worden aangeboden tot en met 9 januari 2022.
Kwaliteit Opvang
de-duurzame-kinderopvanglocatie-van-de-toekomst

De duurzame kinderopvanglocatie van de toekomst

Het duurzame multifunctionele gebouw KnikDak in Beijum, net boven Groningen, opende in januari 2021 haar deuren voor kinderopvang, onderwijs én bewoning. De kinderen van SKSG mochten meedenken over de inrichting van het gebouw, dat voorzien is van de allernieuwste duurzame snufjes. En misschien wel het meest bijzondere: deze zijn niet verstopt in het ontwerp maar staan vol in het zicht.
Groene kinderopvang
video-de-inspirerende-buitenruimte-van-kinderdagverblijf-eigen-wijs

Video: De inspirerende buitenruimte van Kinderdagverblijf Eigen Wijs

Kinderdagverblijf Eigen Wijs in Ede heeft het kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang van Stichting Groen Cement. Voor de hercertificering van dit kwaliteitsmerk maakte Eigen Wijs deze video van de buitenruimte. Wat een inspiratie!
kinderopvang-in-2019-aantal-uren-gemeente-en-soort-opvang

Kinderopvang in 2019: aantal uren, gemeente en soort opvang

Het CBS heeft het gebruik van kinderopvang in 2019 in Nederlandse gemeenten in kaart gebracht. Dit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om meer inzicht te geven in verwachte personeelstekorten in de sector, in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.
Arbeidsvoorwaarden
we-blijven-staken-tot-werknemers-echt-gehoord-worden

‘We blijven staken, tot werknemers écht gehoord worden’

Een tweede landelijke stakingsdag in de kinderopvang; een schreeuw om aandacht voor medewerkers die zich niet gehoord voelen in het huidige cao-akkoord tussen BK, BMK en CNV. FNV-bestuurder Debbie van Leiden: ‘Werkgeversorganisaties laten niets van zich horen, ondanks dat er 3.000 medewerkers meededen aan de eerste landelijke staking. Als zij dat signaal niet serieus nemen, dan moet we opschalen.’
Kwaliteit Opvang
dag-van-de-pmer-laat-zien-hoe-mooi-het-vak-is

Dag van de pm’er: laat zien hoe mooi het vak is!

Kinderopvang is dé plek waar kinderen heel veel opvangen. Daarom komt de campagne Kinderopvang dankzij jou met een leuke actie op de Dag van de Pedagogisch Medewerker (16 september 2021). Laat zien op welke activiteit in de kinderopvang jullie trots zijn.