Home Nieuws Pagina 2

Nieuws

Financiën en bedrijfsvoering

Managers aan de bak voor imago kinderopvang

Niet-klanten hebben vaak een veel negatiever beeld over de kwaliteit van kinderopvang. Zo zou het duur zijn, niet veilig en is er te weinig aandacht voor kinderen. Tijd om te werken aan een beter imago. Managers rollen de mouwen op.
Taal

Nederlandstalig taalspeelhuis helpt peuters bij taalverwerving

Op het plein van basisschool De Bloemberg in Nijmegen is deze maand het eerste Nederlandstalige taalspeelhuis geopend. Hiermee kunnen kinderen die het Nederlands niet goed spreken, de taal spelenderwijs leren. De peuters van de naastgelegen opvang van KION maken ook volop gebruik van het huis. De eerste resultaten lijken positief.

80 procent kinderen zit onveilig in de auto

Acht op de tien kinderen zitten niet veilig in de auto. Meestal gaat het mis bij het vastgespen van kinderen in autostoeltjes. ‘Bij een frontale botsing schiet het kind als een raket naar voren’, waarschuwt chirurg William Kramer.
Zorgenkinderen

Gemeenten hebben nauwelijks zicht op doelgroep Vroeghulp

De helft van de gemeenten weet niet hoeveel kinderen Vroeghulp ontvangen, en 90 procent weet niet hoe groot de doelgroep is in de gemeente. Daardoor krijgen kinderen nu niet de hulp die zij nodig hebben, blijkt uit een quickscan van het NCJ en NJi.
Zorgenkinderen

Aanpak kinderarmoede hoger op de agenda van gemeenten

Sinds 2017 trekt het kabinet jaarlijks honderd miljoen euro extra uit voor kinderen die opgroeien in armoede. Deze gelden worden deels besteed aan de beoogde voorzieningen in natura, blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de regeling. Toch zijn verbeteringen nodig, concludeert staatssecretaris van Ark.
Ouders

Checklist kwaliteitseisen voor oudercommissies

Oudercommissies kunnen nu op één A4 zien of hun kinderopvanglocatie voldoet aan alle kwaliteitseisen. Dit meldt BOinK in de nieuwsbrief.
Kindermishandeling

Politie in gesprek met BOinK over meldingen misbruik

Ouders die bij de politie melding maken van vermoedens van kindermisbruik op de kinderopvang, worden vaak niet serieus genomen. Dat zegt Gjalt Jellesma van BOinK. Korpschef Erik Akerboom herkent dit beeld niet en wil met Jellesma in gesprek.
Spelen en speelgoed

Elektrisch speelgoed mag niet altijd op openbare weg

Voertuigen voor kinderen zoals skateboards, hoverboards, skates en heelys , al dan niet elektrisch aangedreven, zijn ongekend populair. Veel ouders weten niet waar en of deze producten gebruikt mogen worden op de openbare weg.
Kindermishandeling

Bart C. krijgt in hoger beroep 26 maanden cel

Het gerechtshof in Arnhem heeft de 28-jarige pedagogisch medewerker Bart C. van buitenschoolse opvang Partou in De Bilt veroordeeld tot 26 maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk, wegens ontucht met zeven meisjes.
Kindermishandeling

Factsheets huiselijk geweld en kindermishandeling

Verschillende organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben meer dan 25 gratis factsheets gepresenteerd over verschillende vormen van geweld. Medewerkers in de kinderopvang krijgen hiermee extra handvatten om verschillende vormen van kindermishandeling te signaleren en aan te pakken.