Home Geen categorie

Geen categorie

Taal

Landelijke analyse Monitor BoekStart 2020 gepubliceerd

In de jaarlijkse Monitor BoekStart worden de belangrijkste ontwikkelingen in de aanpak rondom voorlezen en leesbevordering in de kinderopvang weergegeven. De uitkomsten moeten een verbetering van de kwaliteit hiervan mogelijk maken. Aan de Monitor BoekStart 2020 deden 781 kinderopvanglocaties mee.
Arbeidsvoorwaarden
evc-branchestandaard-goedgekeurd-door-cao-partijen

EVC-branchestandaard goedgekeurd door cao-partijen

Cao-partijen BK, BMK en CNV hebben de EVC-branchestandaard Startbekwame pedagogisch medewerker goedgekeurd. Deze wordt ingediend bij het Nationaal Kenniscentrum EVC. Als die akkoord gaat, kunnen kandidaten waarschijnlijk eind dit jaar nog starten met de EVC-procedure.
Financiën en bedrijfsvoering

‘Ik verwacht in het regeerakkoord twee dagen opvang voor ieder kind’

De gesprekken over de kabinetsformatie zijn weer op gang gekomen, op basis van een aanzet tot een regeerakkoord van Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag. BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma voorziet op termijn twee dagen gratis opvang, maar verwacht dat er voor de bso nog veel tijd nodig is, onder meer omdat pm'ers worden weggekocht door het onderwijs.
Wet- en regelgeving
seo-rekent-recht-op-toegang-kinderopvang-door

SEO rekent recht op toegang kinderopvang door

De Regiegroep Kindcentra 2020 en Platform Kindcentra hebben informateur Mariëtte Hamer een brief geschreven over de kinderopvang en het gewenste voorzieningenniveau. Verwezen wordt naar een rapportage van SEO Economisch Onderzoek, met doorrekeningen van mogelijke varianten van het recht op toegang tot kinderopvang:
Coronavirus
belangrijke-informatie-over-gebruik-zelftesten-voor-gastouders

Levering zelftesten gastouders: hoe zit dat precies?

Behalve voor de kinderopvang komen ook zelftesten beschikbaar voor gastouders, waarmee ze tot aan de zomer twee keer per week preventief een test kunnen doen. Anders dan aanvankelijk gemeld, ontvangen gastouders deze testen vanaf 10 mei op het opvangadres. De levering duurt ongeveer twee weken.
Coronavirus

BOinK: besmettingscijfers in de bso laag, tijd voor heropening

De besmettingscijfers blijven uitwijzen dat de risico’s van heropening van de bso minimaal zijn. Dat stelt oudervereniging BOinK. De besmettingscijfers liggen ver onder het landelijk gemiddelde. Bovendien is de bso goed in staat om maatregelen te treffen die ‘kruisbesmettingen’ tot een minimum beperken. Dat maakt heropening een verantwoorde keuze. Niet in de laatste plaats omdat alternatieven tot méér besmettingsrisico’s leiden.

BK ziet stabilisering in quarantainemeldingen

Het aantal quarantainemeldingen bij de BK is zich na een snelle stijging in de weken na de heropening aan het stabiliseren. 
Wet- en regelgeving

Bestuurder Gert Cazemier: ‘We moeten wennen aan gratis kinderopvang’

De roep om gratis kinderopvang klinkt in de politiek steeds luider. Maar wat vinden kinderopvangondernemers daarvan? Als eerste in een serie: Gert Cazemier, interim-bestuurder van Wij zijn JONG. 'Gratis opvang zal een bijdrage leveren aan het doorbreken van het glazen plafond. Als je doorrekent wat dat betekent voor de economie, dat is fenomenaal.’
Arbeidsvoorwaarden

Nieuw HR-instrument: het levensfasebudget

In de cao Kinderopvang 2020-2021 is een nieuwe regeling geïntroduceerd: het levensfasebudget. Medewerkers mogen jaarlijks hun verlofbudget aan dit levensfasebudget toevoegen.