Home Tags Management

Management

toekomst-kinderopvang-van-marktmodel-naar-samenwerkingsmodel

Toekomst kinderopvang: van marktmodel naar samenwerkingsmodel

Hoe zou een nieuw stelsel voor de kinderopvang er uit kunnen zien? Hoogleraren Paul Leseman en Janneke Plantenga van de Universiteit Utrecht hebben hierover een stuk geschreven in de bundel ‘Scheuren in het fundament’ van Sardes. Volgens hen moeten we naar een samenwerkingsmodel tussen overheid en sector: een compromis tussen het huidige marktmodel en de publieke sector.
college-voor-de-rechten-van-de-mens-pleit-voor-inclusieve-kinderopvang

College Rechten van de Mens pleit voor inclusieve kinderopvang

Het College voor de Rechten van de Mens (College) doet een oproep aan het (toekomstige) kabinet om beleid te ontwikkelen voor inclusieve kinderopvang. Inclusieve kinderopvang, waar ook kinderen met een beperking heen kunnen, is onvoldoende geregeld in wetgeving en beleid, stelt het College.
Personenregister
voor-wie-geldt-de-pkr-inschrijfplicht-buiten-de-kinderopvanglocatie

Voor wie geldt de PKR-inschrijfplicht búíten de kinderopvanglocatie?

Per 1 januari 2021 moeten ook personen die tijdens opvanguren structureel werkzaamheden verrichten op locaties waar activiteiten van de kinderopvang plaatsvinden, zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Om welke structurele activiteiten gaat het? SZW legt dit uit.
Zorgenkinderen
gratis-modules-leer-kinderen-omgaan-met-stress

Gratis modules: leer kinderen omgaan met stress en tegenslag

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het veerkrachtiger maken van kinderen, zodat zij beter kunnen omgaan met stress of tegenslag. Maar hoe doe je dat op een effectieve manier? Geef je nu op voor de gratis modules van Expeditie Veerkracht.
blog-jolanda-rikers-controledwang-in-kinderopvang

Blog Jolanda Rikers – Controledwang in kinderopvang

In het Parool stond onlangs een interessant artikel van Marcel Levi over de groeiende bemoeizucht van de overheid. Ik herken die controledwang ook wel in de kinderopvang. Vooral als ik de kinderopvangregels afzet tegen het onderwijs. Zoals de regel dat iedereen die zich meer dan een half uur per drie maanden vertoont op de kinderopvanggroep, moet worden ingeschreven in het Personenregister.
Wet- en regelgeving
kinderopvangtoeslag

Aanleveren opvanggegevens werkt; 9000 ouders geïnformeerd over foutieve aanvraag

De Belastingdienst heeft een brief verstuurd met informatie over het maandelijks aanleveren van opvanggegevens en het verbetertraject kinderopvangtoeslag dat op dit moment loopt. De vrijwillige inzet van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus lijkt te werken. Hoe kan dit nog beter?
Pedagogisch Professional van het Jaar
video-wie-wordt-de-pedagogisch-professional-of-beleidsmedewerker-coach-van-het-jaar

Video: Wie wordt de Pedagogisch Professional óf Beleidsmedewerker/Coach van het Jaar?

PPINK en vakblad Kinderopvang zijn op zoek naar de Pedagogisch Professional én Beleidsmedewerker/Coach van het Jaar 2021! Is jouw collega zo'n topper? Geef hem of haar dan nu op. Ook leidinggevenden en oudercommissies kunnen een kandidaat opgeven.
Wet- en regelgeving

Gijs van Rozendaal: ‘We staan voor fundamentele keuzes in het regeerakkoord’

Het zijn spannende tijden voor de kinderopvang, voor het primair onderwijs en voor de beweging rondom de ontwikkeling van kindcentra. Dat schrijft Gijs van Rozendaal in een bijdrage voor Pact voor Kindcentra. 'Ik merk dat zelf heel direct in de mate van intensiteit van de gesprekken die ik voer over de uitwerking van een nieuw regeerakkoord.'
Kwaliteit Opvang
aantal-kinderopvangmedewerkers-neemt-toe-met-76-procent

Minister Koolmees over de conclusies LKK-rapport toekomst kinderopvang

Een recent LKK-rapport stelt vast dat er een brede consensus is voor een toegangsrecht voor alle kinderen van minimaal 2 dagen dagopvang en 8-10 uur bso. Minister Koolmees van SZW schaart zich achter deze conclusie in een brief aan de Tweede Kamer.
Financiën en bedrijfsvoering

Stoelendans bestuurders Wij zijn Jong en Kion

Bij kinderopvangorganisatie Wij Zijn Jong is Jaco Donselaar als nieuwe bestuurder benoemd. Hij volgt interim-bestuurder Gert Cazemier op, die destijds de opvolger was van Ton Leeggangers. Leeggangers op zijn beurt wordt voorzitter van de raad van bestuur van kinderopvangorganisatie KION.