Home Tags Management

Management

Arbeidsvoorwaarden

FNV: nieuwe eigenaar Spelenderwijs houdt geen rekening met medewerkers

De FNV biedt donderdag een brandbrief aan bij Spelenderwijs, een keten van peutercentra in Utrecht. De nieuwe eigenaar van een groot aantal locaties van Spelenderwijs houdt volgens de vakbond onvoldoende rekening met de belangen van medewerkers bij de invoering van 16 uur verplichte VE.

Mijn Locatie

In Mijn Locatie praten managers over hun organisatie en teams. Lenoor Soesbergen-van Gendt (36) stuurt als manager Innovatie en Kwaliteit bij Junis Kinderopvang alle beleidsmedewerkers en pedagogen aan. Junis is geen kleintje in kinderopvangland. De organisatie bestaat 40 jaar, telt bijna 1000 medewerkers, 7000 kinderen en 90 locaties in Alphen aan den Rijn en omgeving.
Arbeidsvoorwaarden

Overgangsregeling peuterspeelzalen naar cao Kinderopvang geactualiseerd

Het peuterspeelzaalwerk gaat onder de cao Kinderopvang vallen. De cao-partijen kinderopvang en sociaal werk hebben een overgangsregeling opgesteld over de arbeidsvoorwaarden. Vanaf 1 augustus 2020 kunnen peuterspeelzaalorganisaties de overstap maken naar de cao Kinderopvang.
Kindermishandeling

‘Je kunt niet meer wegkomen met: kindermishandeling komt bij ons niet voor’

Brancheorganisaties BMK en BK zijn bezig met de oprichting van een werkgroep kindermishandeling voor aandachtsfunctionarissen. 'Onderzoeken wijzen uit dat het overal gebeurt. Je moet er als kinderopvangorganisatie alleen wel alert op zijn,' aldus Maryse Nijhof van de BMK.
Financiën en bedrijfsvoering

Barometer Culturele Diversiteit voor kinderopvangorganisaties

Met de nieuwe Barometer Culturele Diversiteit kunnen werkgevers inzicht krijgen in de culturele diversiteit van hun organisatie. Dat geldt ook voor kinderopvangondernemers. De Barometer is beschikbaar voor alle organisaties met meer dan 250 medewerkers.
Financiën en bedrijfsvoering

‘Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen goed verlopen’

Uit de evaluatie van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van het ministerie van SZW blijkt dat deze per saldo goed is verlopen. Er is financiële en administratieve gelijkheid en het speelveld is geëgaliseerd. Het effect op de wachtlijsten is echter niet duidelijk.
Ontwikkeling van kinderen

Blog Peter van Zijl – Vernieuwing met uitdagingen

Elk kind van 1 tot en met 3 jaar mag straks gratis 16 uur per week naar de speelleerschool. Mits vader en moeder niet te veel verdienen en mits het nieuwe kabinet volgend jaar de ideeën van het Platform de Toekomst van Arbeid adopteert.
Financiën en bedrijfsvoering

Naar een nieuw stelsel voor kindvoorzieningen

Het kabinet heeft een onderzoek laten uitvoeren om knelpunten aan te pakken voor gezinnen. De scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (SVK) werkt diverse scenario’s uit voor het vormgeven van een toekomstig stelsel van kindvoorzieningen. Deze rapportage kan gebruikt worden in een aanloop naar een nieuw kabinet.
Financiën en bedrijfsvoering
Maureen Posthumus

Hero kindercentra: het verhaal van een fusie

Het was een beslissing die was ingegeven door strategische overwegingen: de fusie van Kinderopvang Haarlem en de SKOS, die samen verder gingen als Hero kindercentra. Op 1 juli werd met de juridische fusie de laatste stap in het proces gezet. Bestuurder Maureen Posthumus vertelt haar verhaal.

Kwartaalrapportage: kinderopvang groeit, maar gastouderopvang krimpt

Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat is in het eerste kwartaal van 2020 gestegen met 29.000 (naar 847.000 in totaal). De groei was het grootst bij de buitenschoolse opvang (22.000). Het aantal kinderen dat naar de gastouderopvang nam af met 5.000.