Home Tags Management

Management

Coronavirus

71 procent van organisaties kampt (nog) niet met overmacht door COVID-19

71 procent van de kinderopvangorganisaties heeft in coronatijd (nog) niet te maken gehad met overmacht, en daarmee de kans op boetes tijdens inspecties. Zo'n 40 procent heeft lokale afspraken kunnen maken met de gemeente, de toezichthouder of veiligheidsregio over het toezicht in de kinderopvang.
Pedagogiek

Samenwerking aan de andere kant van de oceaan

Kinderopvang Op Stoom in Haarlem is sinds de zomer van 2020 samenwerkingspartner van de kinderopvang op Sint Eustatius, binnen het project BES(t) 4 kids. Directeur Linda Blankhorst vertelt over deze bijzondere samenwerking.

Nog steeds grote tekorten in de kinderopvang; werkdruk neemt toe

Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties heeft een tekort aan inzetbaar personeel. Door onderbezetting neemt de druk op medewerkers toe, sommigen zeggen (bijna) om te vallen. Dat blijkt uit een peiling van Kinderopvang werkt! (oktober 2020).
Financiën en bedrijfsvoering

Pleidooi: toegankelijke opvang voor alle kinderen van 0-4 jaar

Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen. De eerste jaren zijn daarvoor van cruciaal belang. Een investering in de ontwikkeling van álle kinderen is daarom hard nodig. Zeven landelijke organisaties pleiten samen voor het recht op toegang tot kinderopvang van 16 uur per week, voor alle kinderen van nul tot vier jaar.
Kwaliteit Opvang

Campagne voor betere kinderopvang van start

WOMEN Inc. is een campagne gestart voor betere kinderopvang. Het huidige kinderopvangstelsel is complex, duur en alleen toegankelijk voor kinderen met werkende ouders, aldus de organisatie die werkt aan het vergroten van gelijke kansen voor vrouwen.
Financiën en bedrijfsvoering

Waarborgfonds neemt Netwerk Professionals Kinderopvang over

Het Netwerk Professionals Kinderopvang biedt vakgenoten de gelegenheid om op een informele manier inzichten en ervaringen uit te wisselen over onderwerpen passend bij een van de kringen (Controllers, Facilitair, Inkoop en Marketing).
Coronavirus

Blog Jolanda Rikers – Kokkie-mondkapjes

Deze week was er geen persconferentie, maar wel al een verdrietig doorkijkje naar de komende tijd. Het ziet er nu echt troosteloos uit en ik vrees dat veel ondernemers het niet gaan redden.
IKC

‘Bij ons geen gedoe over de Stint of wie de noodopvang doet’

Adrie Groot, bestuurder van Blosse Opvang en Onderwijs, werkt hard aan de vorming van integrale kindcentra. ‘Als er op een van onze locaties een leerkracht vertrekt, hoor ik vaak: we hebben een vacature. Dan zeg ik: nee, je hebt 60.000 euro loonkosten over. Je kunt dat op allerlei manieren invullen. Dat hoeft niet altijd een leerkracht te zijn.’
IKC
Wijde Wereld

‘In Den Haag bedenken ze de wetten. De innovatie is hier’

Bij de oprichting van een IKC spelen vaak kwesties van wet- en regelgeving. Hoe los je dat op? In Uden werkten Marcel van der Steen en Jos van Zutphen nauw samen. Marcel is projectleider maatschappelijk vastgoed van de gemeente, Jos van Zutphen is oprichter van speelleercentrum De Wijde Wereld.

Kwartaalrapport: voor het eerst minder kinderen naar de kinderopvang

Het gemiddeld aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang nam in het tweede kwartaal van 2020 met 3.000 af ten opzichte van het eerste kwartaal. Voor het eerst in jaren is er geen sprake van toename, blijkt uit de tweede kwartaalrapportage kinderopvang.