Home Vakblad Management Kinderopvang

Vakblad Management Kinderopvang

Pedagogiek

Nu online: het aprilnummer van Management Kinderopvang

Nieuw in de kinderopvangpedagogiek is Mind-mindedness. Het leren kijken naar de emoties en gedachten die je denkt te zien bij een kind en daar woorden aan geven. Door kinderen op deze manier te benaderen worden ze socialer. Hoogleraar Ruben Fukkink vertelt wat we met Mind-mindedness kunnen in de kinderopvang. 

Column Zomaar wat woorden

Ketenaanpak, samenwerkings- afspraken, menukaarten, indicatorensets, regiobeeld, klant- routes, zorgpadentool. Zomaar wat woorden uit de Handreiking Ketenaanpak Kansrijke Start.

Gesignaleerd

De podcast Pedagogisch Verantwoord is een enthousiaste zoektocht van twee pedagogen (Lars Limburg en Thyme van den Beuken) over opvoeden.Ze gaan in gesprek met elkaar én een deskundige uit de wetenschap of de praktijk.
Ontwikkeling van kinderen

ALLES op het SPEL: een doeboek voor meer bewegen

Bewegen en spelen is belangrijk om controle te ontwikkelen over je lijf, je bewegingen en je gedrag.

Redactioneel Verwende prinsesjes

‘Het is iets van de nieuwe generatie dat ze geen lange dagen willen werken, de werkdruk snel te hoog vinden en vaak ziek, zwak en misselijk zijn.' ‘Jonge collega's willen altijd meer, beter, doorgroeien. Maar fulltime werken willen ze dan weer niet.' ‘Het zijn verwende prinsesjes.' ‘Zij zijn het gewend dat problemen voor ze uit de weg geveegd worden en hebben dus meteen begeleiding nodig als iets niet lukt.'
Financiën en bedrijfsvoering

De kracht van de groepshulp

De groepshulp speelt vaak een onderschatte rol in de kinderopvang. Niet iedereen lijkt de meerwaarde van deze medewerkers te erkennen.

Covermodel: 5 vragen aan: Vanessa Troost

Vanessa Troost is adjunct-directeur bij SKE SPRENG! Kinderopvang, een stichting in Eerbeek met dagopvang, peuteropvang, een sport-bso en reguliere bso. ‘Ook ouders moeten zich veilig en gezien voelen.'
Pedagogiek

Kinderspel

Kinderen leren door spelen, ook in de kinderopvang. Hoe kun je dit spel begeleiden?
Kwaliteit Opvang

Kinderopvangfonds stopt. Terugblik op 17 roerige jaren

Het Kinderopvangfonds stopt met bestaan. In de afgelopen 17 jaar werkte het fonds aan innovatie en kwaliteitsverhoging in de kinderopvangsector.
Ontwikkeling van kinderen

Programma Kansrijke Start ‘Meer samenwerken met jeugdzorg’

Welke rol heeft de kinderopvang bij een kansrijke start in het leven van kinderen? En hoe kunnen we die rol versterken? De Haagse Hogeschool onderzocht het programma Kansrijke Start in Den Haag. Onderzoeker Anne Steenbakkers vertelt erover.
Nieuwsbrief Abonneren