Home Vakblad Management Kinderopvang

Vakblad Management Kinderopvang

Beweegrichtlijn voor 0 tot 4 jaar

Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby's tot volwassenen. Maar waarom is het belangrijk dat kinderen vanaf de geboorte starten met voldoende beweging? De Gezondheidsraad heeft een beweegrichtlijn voor 4-18 jarigen opgesteld en werkt aan het advies voor 0-4 jarigen.

Leren van elkaar

In vorige edities beschreven Loes van Wessum en Wilma van Harten wat succesvolle leidinggevenden in voorscholen doen om ervoor te zorgen dat kinderen en professionele medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er is veel minder bekend over hoe leidinggevenden leren succesvol te worden. Dit artikel gaat in op een professionaliseringsstrategie die bijdraagt aan de ontwikkeling van leiderschapspraktijken: deelnemen aan een netwerk.

Tussen wal en schip

Hoewel het misschien wat cynisch klinkt, en inmiddels bijna als een cliché, de intelligente lockdown heeft ook winst opgeleverd. Doordat kwetsbare kinderen, in de meest brede zin van het woord, nu opvallend onzichtbaar werden, werd hun zichtbaarheid sterk vergroot. Ja, we kunnen er niet omheen. Zowel in de kinderopvang als in het basisonderwijs is de zichtbaarheid en ondersteuning van kwetsbare kinderen nog onvoldoende geborgd.

De coronacrisis van ….

Op kinderopvangtotaal.nl publiceerden we een serie 'De coronacrisis van …'. In dit artikel de highlights uit de interviews met Tamara van Ark, Emmeline Bijlsma, Ilse Raasing en Monique Bolder

IKC’s: jubel of gruwel?

Al op de introductiedag van de opleiding tot pedagogisch medewerker kreeg ik het volgende te horen: kinderdagverblijven zoals we die nu kennen zullen over tien, hooguit twintig jaar niet meer bestaan. Er zullen dan alleen nog integrale kindcentra (hierna: IKC's) zijn. De diverse initiatieven die er op dat gebied zijn, zoals PACT voor Kindcentra, geven de indruk dat het die kant misschien inderdaad wel opgaat.

Shock-and-awe

Sommige scholen werken met zes bso’s, sommige bso’s met dertien scholen. De afstemming tussen school en bso is altijd al een hele puzzel. Het is dus niet zo verwonderlijk dat de samenwerking te wensen overliet bij het heropenen van de school na de coronasluiting. Maar kinderopvangdirecteuren zijn een stuk ontevredener dan schooldirecteuren, blijkt uit enquêtes. Tijd dus om van de coronacrisis te leren.

Lockdown

In deze bijzondere coronaperiode staat de wetenschap niet stil. De nieuwe situatie roept nieuwe vragen op waar onderzoekers zich nu snel op richten. Een van de nu actuele vragen is: werkt een lockdown van scholen en kindcentra? Samantha Brooks en collega's voerden razendsnel een zogenaamde 'rapid evidence review' uit om deze actuele vraag te beantwoorden.

Liefdevol werken vanuit Gordon

De wereld zou een stukje mooier zijn als iedereen die met jonge kinderen omgaat dat vanuit de Gordon-methode doet. Vanuit deze passie van Jantine Peters is het boek Liefdevol communiceren met jonge kinderen geschreven.

Column – En de 1e prijs gaat naar…

Trommelgeroffel, spanning loopt op, daar is het verlossende woord: … de kinderopvang! Flexibel, oplossend, creatief, zorgzaam, dienstverlenend en verbindend. Zo zag ik de afgelopen maanden de kinderopvang. Een 'niet lullen maar poetsen'-houding, en daar bedoel ik niet mee dat onze branche niet nadenkt. Maar we stonden voor een belangrijke uitdaging en moesten die in korte tijd aangaan. De vraag 'wanneer?' ging voor de vraag 'waarom?'.

‘Gelijke kansen voor elk kind’

De Stichting Platform de Toekomst van Arbeid presenteert een vernieuwende visie voor werkende ouders en hun jonge kinderen. Een sprong richting kinderopvang als basisvoorziening met een speelleerschool voor jonge kinderen en bredetalentontwikkeling (BTO) voor 6- tot 12-jarigen. De 1- tot 4-jarigen uit lage inkomensgroepen mogen 16 uur per week gratis naar de speelleerschool en de BTO valt onder onderwijs. Gijs van Rozendaal, namens de regiegroep Kindcentra 2020 in het platform, geeft uitleg.