Vakblad Management Kinderopvang

Leiderschapspraktijken in lerende voorscholen

Leidinggevenden van voorscholen willen graag werken aan de ontwikkeling van een lerende voorschool. Hoe kun je werken aan een voorschool waarin professionals samen elke dag een beetje beter willen worden zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Hoe doe je dat?

Grip op pedagogische kwaliteit

KindeRdam Kinderopvang en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) hebben de handen ineengeslagen bij het ontwikkelen van een digitaal zelfevaluatie-instrument voor de pedagogische kwaliteit. Inmiddels is het instrument Pedagogische praktijk in beeld (PiB) getest bij verschillende kinderopvangorganisaties. Simon Hay, die aan de wieg stond, vertelt over de opbrengsten en de learnings.

Column – Trots op onze helden

En dan ineens staat de wereld stil. Als ik ga zitten om mijn column te schrijven heb ik altijd te veel ideeën. Er zijn zoveel interessante en belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen in dit vakgebied. De (onder)waardering voor uw beroep, het streven naar steeds hogere kwaliteit, de discussie over kinderopvang als basisvoorziening. Maar dan komt de wereld tot stilstand en lijkt niets meer zo belangrijk. Zo voelt het. Alsof we met z'n allen in een boze droom zijn beland.

‘Er is een omslag, het bewustzijn groeit’

De laatste aflevering van deze serie over duurzame kinderopvang gaat over pedagogiek. Hoe verweef je duurzaamheid in je pedagogische visie? Is duurzaamheid een onderwerp voor peuters? Zeker, zegt pedagoog Méla Krijger die een sterke toename ziet in de vraag naar trainingen voor pedagogisch medewerkers. 'Kinderen die jong een natuurverbinding krijgen, worden duurzamere volwassenen.'

Natuurlijk leiderschap

Stichting Junis Kinderopvang is al vier jaar bezig natuurlijk leiderschap op de kaart te zetten met een leergang, intervisiegroepen en een toolkit. Wat het oplevert? 'Ik voer tegenwoordig heel andere gesprekken met mijn medewerkers.'

School in de bso

Hoera Kinderdroom is een echte kinderdroom. Maar wat is het? Het ziet eruit als een bijzondere buitenschoolse opvang, maar overdag zitten er leerlingen van groep 7/8. Tijdens de open IKC-dag in Panningen zag een groep bestuurders uit kinderopvang en onderwijs een bijzondere vorm van samenwerking.

Verbeter het toezicht op de VE

Hoe kijkt het team van toezichthouders kinderopvang bij de GGD Amsterdam aan tegen voorschoolse educatie? Welke kennis is er eigenlijk over VE bij toezichthouders en professionals in Amsterdam? Een kijkje in de keuken door (voormalig) toezichthouders in Amsterdam.

Serie ‘Die goeie ouwe tijd?’

Dit is het tweede deel van de serie waarin we een blik op de geschiedenis van de kinderopvang werpen aan de hand van oude prenten en foto's. Na de matressenschooltjes uit de 18de eeuw kijken we nu naar de kinderbewaarplaatsen uit de 19de eeuw.

Rotterdam voortvarend van start

In principe geldt per 1 augustus 2020 de landelijke verplichting om 16 uur per week vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aan te bieden voor doelgroeppeuters. Management Kinderopvang onderzoekt hoe gemeenten en kinderopvangorganisaties dit aanpakken. In Rotterdam hielp een lange voorbereidingstijd. Maar door de coronacrisis kan de boel weleens op losse schroeven komen te staan.

Hoe zit het nu met crèchestress?

De meeste kinderen die naar de kinderopvang gaan, ontwikkelen zich positief op cognitief en sociaal-emotioneel vlak. Onderzoek heeft echter ook laten zien dat met name jongere kinderen (onder de 3 jaar) op de kinderopvang hogere cortisolniveaus hebben, en cortisol is een indicatie voor stress. Meerdere studies lieten dit resultaat zien en de term 'crèchestress' was geboren.