Kinderopvang magazine nr. 7, 2022

  Het juli-nummer van Kinderopvang is een gevarieerd nummer geworden. Met een diversiteit aan artikelen en onderwerpen zoals ‘Kinderen met een lagere verwerkingssnelheid’. Wat betekent dat voor hun ontwikkeling en hoe kun je deze kinderen helpen? Lees de tips die orthopedagoog en gz-psycholoog Elly de Geus je geeft.
  Een op de 14 baby’s die in Nederland wordt geboren is prematuur. De juiste begeleiding kan een wereld van verschil maken voor het welbevinden en ontwikkeling van deze kinderen. Lees er alles over in het artikel ‘Prematuren in de kinderopvang’.
  In de serie ‘Werkdruk’ vind je een aantal manieren om de werkdruk te verlagen. Wat dragen pm’ers en organisaties zelf aan oplossingen? Hun vertegenwoordigers vertellen.

  Traag van begrip

  Sommige kinderen zijn van nature snel. Ze rennen, praten, tekenen en doen allerlei dingen met een snelheid die bij hun leeftijd past. Andere kinderen doen dat niet. Of beter gezegd: ze kunnen dat niet. Deze kinderen hebben mogelijk een langzamere verwerkingssnelheid. Wat betekent dat voor hun ontwikkeling en hoe kun jij deze kinderen helpen? We vroegen het orthopedagoog en gz-psycholoog Elly de Geus.

  Column – Mijn Code Rood

  Het is 15.00 uur, de kinderen komen binnen. Hun binnenkomst geeft altijd een vrij duidelijk beeld van de stemming in de groep en ook van wie er niet zo'n fijne dag hebben. Na vele 'haai's, hoi's' en de nodige knuffels passeert de zevenjarige Thijs me. Hij ziet bleek, mompelt z'n begroeting en zoekt geen oogcontact. Ik krijg er meteen een vervelend gevoel bij, dit is niet zomaar een schooldingetje…

  Prematuren in de kinderopvang

  Eén op de 14 baby's die in Nederland wordt geboren, is prematuur (geboren vóór 37 weken). Een grote kans dus dat je als pedagogisch professional ooit werkt met een kind dat (veel) te vroeg geboren is. De juiste begeleiding kan een wereld van verschil maken voor het welbevinden en de ontwikkeling van deze kinderen. Maar hoe doe je dat?

  ‘Bij mij mogen alle emoties er altijd zijn’

  Vanuit de ouderenzorg rolde gastouder Francien de Boer bijna zes jaar geleden het kinderopvangvak in. Haar specialiteit: kinderen met 'een rugzakje'.

  Samen werken aan taal

  Het jonge kind met een (mogelijke) taalontwikkelingsstoornis zo goed mogelijk tot ontwikkeling laten komen: dat is het gezamenlijke doel van kinderopvang Oki-Doki en Kentalis. In augustus 2021 trok de Veenendaalse behandellocatie van Kentalis in bij Oki-Doki. Sindsdien versterken ze elkaars krachten.

  Hetzelfde werk, maar met meer zekerheid

  Als gastouder aan huis (nanny) zit je vaak in een financieel kwetsbare positie: je bouwt niet automatisch pensioen op en wordt niet doorbetaald bij vakantie of ziekte. Bionda koos er daarom voor om als nanny in loondienst te gaan werken. 'Je doet hetzelfde werk, maar met meer zekerheid.'

  ‘Zet de oorlog op de achtergrond’

  Nu de vluchtelingen uit Oekraïne hun weg in Nederland hebben gevonden, zullen hun kinderen ook naar de kinderopvang komen. Hoe ga je als pedagogisch medewerker om met kinderen (en hun ouders) die uit de oorlog komen, de taal niet spreken en geen idee hebben hoe hun leven eruit gaat zien de komende tijd? 'Laat het kind vooral kind zijn en doe zo gewoon mogelijk.'

  Bedreiging of verrijking?

  Het mediagebruik van jonge kinderen neemt explosief toe. Vooral op YouTube wordt steeds meer rondgedwaald, blijkt uit onderzoek. Moeten we ons hierover zorgen maken of zijn digitale media juist ook een verrijking voor het jonge kind? Deze vraag stond centraal tijdens de online netwerksessie van de Media Ukkie Dagen.

  Techniek is niet eng

  Kinderen voorbereiden op hun toekomst: daar hoort een onderzoekende houding bij. Ontdekkend leren doe je niet alleen op school, maar ook op de bso. Veel pedagogisch medewerkers zien techniek als iets moeilijks. Gelukkig kun je het net zo moeilijk of makkelijk maken als je zelf wilt. 'Stap vooral over die drempel.'

  Pesten in je team, wat doe je ertegen?

  Een kwart miljoen Nederlandse volwassenen wordt gepest. Misschien gebeurt het ook in jouw team. Het gaat vaak subtiel: een collega is net even anders of gedraagt zich minder sociaal. Voor je het weet gaan collega's over zo iemand roddelen of hem/haar buitensluiten. Herken pestgedrag onder collega's en test bij jezelf of je hieraan meedoet. Hoe onschuldig dat grapje ook lijkt. En wat doe je eraan om een buitenbeentje 'binnen' te krijgen?

  Weg met de werkdruk!

  Veel werknemers in de kinderopvang ervaren een hoge werkdruk. In deze serie een aantal manieren om die werkdruk te verlagen. Deel 4: wat dragen pm'ers en organisaties zelf aan als oplossingen? Hun vertegenwoordigers vertellen.

  Gelukkige kinderen in een gelukkige groep

  Al sta je er niet iedere minuut bij stil, je bent in je groep de hele dag bezig met ontwikkelingsstimulering. Alleen al in een fijne groep zijn is voor kinderen een enorme stimulans voor hun ontwikkeling. Verder werk je er op een ongedwongen manier aan bij de dagelijkse verzorgingsmomenten en bij het begeleiden van spel. Zo geef je kinderen de ruimte om zich zonder dwingende instructies in hun eigen tempo te ontwikkelen. Jenaplanscholen werken op deze manier met jonge kinderen. Ingrid Nagtzaam en Anite van Oijen vertellen hoe ze op scholen en kindercentra met de Jenaplan-pedagogiek aan de slag gaan. Bij peuteropvang De bezige bijtjes (van Humankind kinderopvang en -ontwikkeling) in Goirle laat Monique Verhoeven de dagelijkse praktijk zien.

  ‘Het moet wel professioneel blijven’

  Als je langer in de kinderopvang werkt, zijn er zoveel kinderen 'door je handen' gegaan. Elk kind met een eigen verhaal. Van sommige kinderen blijft het verhaal nog lang in je hoofd hangen. Misschien vraag je je af: wat zou er van dit kind geworden zijn? Hebben we het wel goed gedaan? In dit nummer: het verhaal van Britt en haar vader Joost (niet de echte namen).