Kinderopvang magazine nr. 6, 2022

  In het nummer van Kinderopvang nummer 6 aandacht voor scharrelpeuters. Ze gaan niet even een frisse neus halen, nee, ze besteden bijna al hun tijd op de halvedag-opvang in de buitenlucht. Daarnaast lees je alles over de kracht van een waardevolle overdracht. Nicole van Asten van Parenticom geeft tips. En hoe stel je grenzen en respecteer je tegelijkertijd de autonomie van het kind. Dit komt aan de orde in de Podcast ‘Potje opvoeden’.

  Taalvaardigheid

  Een goede mondelinge taalvaardigheid is niet alleen cruciaal voor de lees- en schrijfontwikkeling, maar het heeft ook invloed op het welbevinden van kinderen. Eveline Bogers is onderwijsadviseur taal en het jonge kind en schreef het boek Al pratend wijs over het belang van een goede vroege mondelinge taalvaardigheid. Met haar tips en adviezen kun jij ook op jouw opvang een rijke taalomgeving creëren!

  Column – Een roos en een turk

  Een roos en een turk en een hyacinth Dag lief kind… dag lief kind… Een roos en een turk en een hyacinth Dag… lief… kind Hij had het liedje net in groep 2 geleerd en zong het op straat toen we met een groepje naar de bso liepen. Met zijn Turkse achtergrond in m'n gedachte en de onschuld waarmee hij het zong zorgde hij bij mij voor een brede glimlach.

  Scharrelpeuters

  Ook op een ijskoude lentedag, het is zes graden, trekken de peuters vrolijk hun buitenpakken en hun kaplaarzen aan. Ze gaan niet 'even een frisse neus halen'. Nee, ze besteden bijna al hun tijd op de halvedag-opvang in de buitenlucht. Dit is de 'peuterscharrelplek' van Kinderopvang ZON! in de Delftse Hout, een prachtig natuurgebied aan de rand van Delft. Terwijl de peuters opgaan in hun spel, vertellen pedagogisch medewerkers Charlotte de Groot en Stephanie Stienstra en pedagogisch coach Tom Lindt over de avonturen die ze hier met de kinderen beleven.

  ‘Ze voelen als familie’

  In Mijn Locatie praten managers over hun locaties, hun team en waar ze trots op zijn. Mariam Talhaoui zette acht jaar geleden Second Home Kinderopvang op in Almere. Er zijn 5 kdv's, 7 bso's en een peuterdagverblijf. Binnenkort wordt de elfde locatie geopend. Mariam vertelt over De Watervilla in Almere Buiten. 'Daar werkt het team dat ik het langste ken.'

  Stap uit de waan van de dag

  In coaching-gesprekken met pedagogisch medewerkers krijgt Judith Kuiten steeds vaker direct of indirect de vraag: hoe blijf ik gezond in turbulente werkomstandigheden? Hoe zorg ik ervoor dat ik mij niet laat leiden door de waan van de dag? In dit artikel geeft ze tips hoe je hier op een andere manier mee om kan gaan.

  Mark Mieras: ‘Zelfsturing is het nieuwe IQ’

  Spel en beweging is onmisbaar om later goed te presteren op school, stelt wetenschapsjournalist Mark Mieras. 'Al spelend en bewegend leggen kinderen in de eerste zes levensjaren de basis voor leervermogen en zelfsturing. Kinderen leren dus leren door te spelen.'

  Grenzen stellen met respect

  Structureren en grenzen stellen is een van de zes interactievaardigheden die een pm'er moet beheersen. Net als respecteren van de autonomie van een kind. Maar hoe doe je dat: grenzen stellen en tegelijkertijd de autonomie van een kind respecteren? In haar podcast Podje Opvoeden geeft gezinspedagoog Joyce Blauwhoff een aantal tips.

  Plezier en bewegen met Gezonde Kinderopvang

  Genoeg bewegen is belangrijk voor kinderen. Het is goed voor hun ontwikkeling, zowel fysiek, mentaal als sociaal. Recent onderzoek van de Gezondheidsraad wijst uit dat meer bewegen en minder stilzitten een positief effect heeft op de gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen. Wat kun jij als professional in de kinderopvang hieraan bijdragen?

  ‘Ouders kiezen vaker bewust voor het kleinschalige’

  Gastouder Stella Scheepbouwer (56) ziet grote voordelen van haar werk voor kind en ouder. Als het aan haar ligt, mogen goede gastouders zichzelf en hun professionele kwaliteiten wel meer in de spotlight zetten.

  Rust creëren met je ruimte

  Ruim 90 procent van de medewerkers in de kinderopvang ervaart een hoge werkdruk (FNV Zorg & Welzijn, 2021). In deze korte serie laten we zien hoe je die werkdruk kunt verminderen. Deel 3: de inrichting van je ruimte. Wat kun je hieraan veranderen om minder stress te ervaren? Drie interieurontwerpers met ervaring in de kinderopvang geven advies.

  Recensie – Natuurlijk, buiten rekenen!

  Met dit boek wil Juliet Robertson leerkrachten en pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 3 tot en met 7 jaar laten nadenken over hun eigen rol in het ontwikkelen en aanbieden van het rekenaanbod. Je leest hoe je kinderen kunt uitdagen om spontane en informele rekenervaringen op te doen. En de hoe je de buitenruimte kunt benutten als optimale plek voor het rekenonderwijs!

  ‘Niemand mocht iets zeggen’

  Als trainer Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling maakt Bennita Blocq veel mee. Eén verhaal in het bijzonder laat haar niet meer los. Jaren geleden kwam een pm'er tijdens een training naar haar toe en deelde een heftig verhaal. 'Ik heb gezien dat kinderen werden mishandeld, maar niemand durft er wat van te zeggen.' Ze vertelde erover in onze podcast Het Kippenvelmoment.

  ‘Nu geen baby’s meer hè Kafiya?’

  Als je langer in de kinderopvang werkt, zijn er zoveel kinderen 'door je handen' gegaan. Elk kind met een eigen verhaal. Van sommige kinderen blijft het verhaal nog lang in je hoofd hangen. Misschien vraag je je af: wat zou er van dit kind geworden zijn? Hebben we het wel goed gedaan? In dit nummer: het verhaal van Ahmed en zijn familie (niet de echte namen).

  De kracht van een waardevolle overdracht

  'Geen bijzonderheden!' Een zin die je misschien wel dagelijks uitspreekt tijdens de overdracht. Het ging goed met het kind: lekker gegeten en lekker gedronken, geen bijzonderheden. Toch doe je daarmee de ouder, het kind én vooral jezelf als professional tekort. Wat is wél een waardevolle overdracht? Nicole van Asten van Parenticom geeft tips.