Home 2017

Vakblad Kinderopvang

In het meinummer besteden we aandacht aan het belangrijke onderwerp kindermishandeling. In een dossier brengen we tips, een quiz en praktijkverhalen. Verder is er aandacht voor gastouderbureaus, voor de ene gastouder een echte steun en toeverlaat, voor de ander een bureau op afstand. Maar waar ligt de behoefte van...
Hechting is belangrijk, maar soms beteken je meer dan je lief is. Moet je dan afstand nemen of juist niet? In het aprilnummer geven we tips. verder een artikel over TOS (taalontwikkelingsstoornis) bij peuters en de eerste editie van een serie over speels leren.
In het maartnummer van Kinderopvang is er aandacht voor de GGD-inspectie. Sommige organisaties bereiden hun pm'ers zo goed op de inspectie voor, dat ze de inspecteur zelfverzekerd rond kunnen leiden. Dat is in ieders voordeel. Verder namen we een kijkje bij een bijzondere bso in Maastricht: De Boomhut én...
In het eerste nummer van 2017 nemen we een kijkje bij de Babysensi-groepen van Kinderopvang Haarlemmermeer. Op de cover staat pm'er Ouarda, zij werd in haar gemeente pm'er van het jaar. Verder blikken we met Steven Pont vooruit op het nieuwe programma 'Het geheime leven van 4-jarigen' en wat...
In dit winternummer van 2016 lees je een artikel over risicovol spel. Waarom is het zo goed als kinderen leren om risico's te nemen? En vooral: wat is jouw rol daarin als pm'er? In de serie ontwikkelingspsychologie gaat het over jokken. En we besteden aandacht aan de meerwarde van...
In het novembernummer van tijdschrift Kinderopvang besteden we op 6 pagina's aandacht aan interactie en communicatie met baby's. Ook is er aandacht voor het verschil in buitenspeelgedrag tussen jongens en meisjes. En we delen beweegspelletjes voor een betere houding.
Een open aanspreekcultuur brengt de sfeer en kwaliteit van jouw opvang ten goede. Maar wat als je echt een misstand vermoedt of signaleert. Met een artikel met adviezen, voorbeelden en tips helpen we je op weg. Verder in dit nummer aandacht voor tweetalige opvang en robots op de groep.
Op de kinderopvang kunnen vriendschappen voor het leven ontstaan. Hoe kun jij die stimuleren? Verder een reportage op kinderdagverblijf SamSam waar ze uitblinken in culturele activiteiten en omgaan met overgevoelige kinderen.
In dit zomernummer aandacht voor huilbaby's: en moet je altijd ingrijpen of mag een baby soms ook huilen? Verder een artikel over een kinderopvang die op huisbezoek gaat en uitlegt waarom dat zo fijn is voor alle partijen.
Als je je buitenruimte anders inricht, verandert het spel van kinderen ook direct. We schreven een artikel over interessant onderzoek op dit gebied. Verder laten twee pm'ers zien hoe het is om op een integraal kindcentrum te werken. En Brenda schreef een dagboek over een werkbezoek aan India.