Kinderopvang magazine nr. 1/2 , 2021

  In dit nummer tref je een informatief artikel van Inge van Rijn over het stimuleren van sociale interacties bij kinderen. Als pm’er ben jij onmisbaar bij het begeleiden hiervan. Inge geeft tips voor het bevorderen van deze onderlinge interacties.
  Verder een leuk artikel over de sensomotorische ontwikkeling bij baby’s. Zij ontdekken de wereld met al hun zintuigen. Hoe je dit kunt stimuleren met spel en aanraking vertellen Cathalijne Smulders van Kleintje Kunst en Jessica Hoitinga van SamSam Cultureel Kinderdagverblijf.

  ‘Een eigen boom hebben is vet cool’

  ‘Ik heb een eigen boom en dat is vet cool.’ De 8-jarige Anna wijst met trots op het dunne, jonge berkje in Het Gigantische Bos. Natuur BSO De PaddenPoel in Alphen aan den Rijn heeft in samenwerking met IVN Natuureducatie een Tiny Forest aangelegd. Het mes snijdt aan alle kanten. De buurt vergroent, planeet aarde heeft er weer negenhonderd broodnodige bomen bij en kinderen leren alles over bomen en beestjes.

  Column – Lol

  JACQUELINE BUTTI COMBINEERT PEDAGOGIEK MET MEDIA. ZE WERKT AL 30 JAAR ALS PM-ER BIJ KOREIN, STUDEERDE AF ALS ORTHOPEDAGOGE EN IS PROGRAMMAMAKER RADIO IN EINDHOVEN.

  Kinderen onder elkaar

  De kinderopvang heeft iets in huis dat de meeste ouders niet hebben, namelijk: veel kinderen! Van jongs af aan zijn baby’s al geïnteresseerd in andere kinderen en maken ze spontaan contact met elkaar. Als pm’er ben jij onmisbaar bij het begeleiden van hun onderlinge interacties

  Doorstromen hoort erbij!

  Van de baby- naar de dreumesgroep, daarna door naar de peuters om te eindigen in de 3+ groep. In kindcentra met horizontale groepen zijn er soms meerdere overgangsmomenten. Hoe ga je om met kinderen die nog niet klaar zijn voor een volgende stap? En wat is nu eigenlijk leidend: de kalenderleeftijd, de ontwikkeling van een kind of uiteindelijk gewoon de planning?

  De Pedagogisch Educatief Professional biedt verdieping

  Met de komst van de VVE-coach, de pedagogisch coach én de roep om hbo’ers op de groep, schieten de PEP-opleidingen als paddenstoelen uit de grond. Wat leer je op deze opleiding? En wat kun je ermee? ‘Op het mbo leerde ik wát ik moest doen, nu leer ik waaróm ik het moet doen.’

  In dialoog met de pedagoog

  Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand: ‘Dit is geen crèchekindje’.

  Goede feedback laat kinderen groeien

  Feedback kan de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Maar hoe geef je op een goede manier feedback? ‘Wees specifiek, concreet en realistisch.’

  Mijn locatie

  De locatie van Willeke Ravenna (56) is bso Bouncer in Capelle aan den IJssel. Een kleinschalige bso met maximaal 22 kinderen. Willeke staat er samen met haar dochter Sharon (32) op de groep. Bouncer vangt ook kinderen op met een zorgvraag, denk aan ADHD of een PDD-NOS indicatie

  Hebben peuters een wiskundeknobbel?

  Als je een grote peuter vraagt: ‘Hoeveel jaar ben jij?’, zal hij vaak zijn vingers opsteken: 1, 2, 3 vingers… zoveel jaar! Zo jong doen ze al ervaring op met hoeveelheden en tellen. Die ervaring is direct gekoppeld aan hun lichaam, bewegingen en spel. Hoe kun je in alledaagse situaties aansluiten bij die spontane ‘wiskundeervaringen’ van peuters en kleuters?

  Voel, hoor, zie!

  Wil je baby’tjes helpen zich te ontwikkelen, dan kun je dit goed doen door hun zintuigen te stimuleren. Hoe meer zintuigelijke ervaringen kinderen van jongs af aan opdoen, hoe beter.

  Boeken als slaapritueel

  Wat zijn jouw vaste voorleesmomenten in de groep? Het kan ieder moment, maar als de kinderen gaan slapen is het zeker goed voor een ontspannen sfeer. En juist in de donkere wintermaanden kunnen kinderen dat wel gebruiken. Sommige kinderen worden dan wat meer onrustig of angstig. Kies een boek dat de emoties van kinderen serieus neemt.

  ‘Evaatje is van mij’

  Als je langer in de kinderopvang werkt, zijn er zoveel kinderen ‘door je handen’ gegaan. Elk kind met een eigen verhaal. Van sommige kinderen blijft het verhaal nog lang in je hoofd hangen. Misschien vraag je je af: wat zou er van dit kind geworden zijn? Hebben we het wel goed gedaan? In dit nummer: het verhaal van Eva (niet haar echte naam).