Kinderopvang magazine nr. 10, 2020

  In het oktobernummer vind je het dossier ‘psychosociale ontwikkeling’. De kinderopvang heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van kinderen. Je herkent dit vast. De ontroostbare huilbaby, de ‘pestpeuter’ die kinderen van fietsjes duwt of de bijtkleuter die zijn tanden niet alleen in het speelgoed maar ook in leeftijdsgenootjes zet. Gedragsanalist Marjon Kuipers geeft praktische tips.
  Hoe herken je kinderen met minder sociale vaardigheden? Wat kun je als PM’er doen. Moniek Zijm geeft trainingen en workshops aan pedagogisch professionals.
  Wendy Coppelmans geeft antwoord op 5 vragen over emoties bij kinderen en hoe je begeleid je hen?
  Het dossier wordt afgesloten met een mooie column van Steven Pont.

  Hallo school!

  De overstap van kinderopvang naar groep 1 op de basisschool is voor de meeste kinderen best spannend. Ook voor ouders is het een enorme mijlpaal. Hoe kun je als pedagogisch medewerker deze overgang zo kindvriendelijk mogelijk laten verlopen voor peuters?

  Column – Een enge man

  Zomaar een zonnige middag waarop je blij bent dat je nooit voor een kantoorbaan hebt gekozen. Ik loop over straat met een groepje jonge bso-kinderen. Een man met een lange donkere baard en gekleed in wat smoezelig uitziende kleren passeert ons. Het enigszins verstikte en opgewonden hoge stemmetje van Milou achter mijn rug meldt ons: ‘Kijk dat is een boef! En minstens zes hoofden draaien om naar de man die door haar nagewezen wordt, want een boef in het echt zie je niet iedere dag! De wandelaar blijkt in ieder geval geen dove boef. Hij kijkt om en ik zie een vriendelijke glimlach. Ik maak met enige gêne een verexcuserend gebaar. Voordat ik de kinderen aan het woord heb kunnen laten is de man al verder gelopen.

  Yes! Oui! Shì! Nem! Tak! Yebo!

  In de kinderopvang neemt het aantal meertalige kinderen toe. Kinderen van expats, seizoenarbeiders of vluchtelingen spreken vaak geen Nederlands. Hoe kun je deze kinderen helpen zich te leren uitdrukken?

  Rookvrije kinderopvang

  Iedere ouder wil dat zijn kind op de kinderopvang of bso in een gezonde en veilige omgeving is. Daar hoort ook bij dat er niet gerookt wordt. Maar hoe maak je jouw locatie echt rookvrij?

  Psychosociale ontwikkeling

  De kinderopvang heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van kinderen. Werd vroeger een kind als ‘succesvol’ gezien als het goed kon schrijven en rekenen, tegenwoordig wordt de psychosociale ontwikkeling minstens zo belangrijk gevonden. Een kind met zelfvertrouwen en goede sociale vaardigheden heeft een grotere kans om gelukkig te worden in het leven. Een pedagogisch medewerker heeft hierbij een essentiële rol. Voor dit dossier spraken we een aantal deskundigen met goede tips én een hoop kennis over de psychosociale ontwikkeling van kinderen.

  Diversiteit in kinderboeken

  Kinderboeken met een boodschap: hebben kinderen daar een boodschap aan? In sommige kinderboeken komen maatschappelijke problemen aan de orde: het klimaat, psychische problemen van ouders en kinderen, echtscheiding, pesten, racisme en noem maar op. Vaak ligt de boodschap er zo dik bovenop, dat er geen lol meer aan het boek te beleven valt.

  Feesten vieren met elkaar

  Wat is jouw mooiste herinnering aan een feest uit je jeugd? Welk feest vierden jullie en wat betekende dit voor jou? Welke herinnering wil jij de kinderen uit je groep meegeven aan de feesten die we vandaag de dag vieren? Het zijn vragen die je in je team kan bespreken om je samen voor te bereiden op het vieren van de feestdagen voor het komend seizoen.

  Binnenkijken bij De Kameleon

  Rust, duidelijkheid en veel individuele aandacht. Dat is de kern van bso De Kameleon in Papendrecht. Een jaar geleden opende Wasko Kinderopvang deze bso in een school voor speciaal basisonderwijs. Wasko is een organisatie zonder winstbejag. De kinderen floreren dankzij kleine groepen en intensieve begeleiding met één pedagogisch medewerker per zes kinderen. ‘Er is enorme behoefte aan deze opvang.’

  In dialoog met de pedagoog

  Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand: de poppen aan het dansen

  ‘Alles aan Lorenzo was wild’

  Als je langer in de kinderopvang werkt, zijn er zoveel kinderen ‘door je handen’ gegaan. Elk kind met een eigen verhaal. Van sommige kinderen blijft het verhaal nog lang in je hoofd hangen. Misschien vraag je je af: wat zou er van dit kind geworden zijn? Hebben we het wel goed gedaan In dit nummer: het verhaal van Lorenzo (niet zijn echte naam).