Management kinderopvang magazine nr. 4, 2023

  Het augustusnummer van Management Kinderopvang besteedt aandacht aan kwaliteit in de kinderopvang. Steeds meer inzet van zzp’ers en invalkrachten, een toenemend aantal klachten bij de geschillencommissie, pedagogisch medewerkers die aangeven dat ze vaker incidenten zien gebeuren. Staat de kwaliteit onder druk in de kinderopvang? En zo ja: wat kunnen we hier aan doen?
  Kwaliteit komt ook aan bod in een artikel over De Kwaliteitscode Kinderopvang. Zes kinderopvangorganisaties hebben het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een kwaliteitscode. De code moet voorwaarden vastleggen voor een toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang. Corona Koek en Robin Alma, bestuurders van twee van de zes initiatiefnemers, leggen uit waarom. ‘We willen het debat keren.’

  Column Uit de media: Preventie

  Supermarkt Lidl stopte in 2021 met de verkoop van sigaretten. Vrijwillig. Vanaf 2024 mag geen enkele supermarkt meer sigaretten verkopen. Albert Heijn, de grootste sigarettenverkoper in ons land, heeft daar wat op gevonden. In sommige plaatsen verbouwen ze hun winkel en maken van een klein deel een eigen zaakje. Klaar is Kees: ze zijn geen supermarkt; ze zijn een zelfstandige tabakszaak.

  blog-liza-van-wijngaarden-liggen-op-het-strand-of-verstoppen-in-het-maisdoolhof

  Onderzoek: Wiegeliedjes

  Het onderzoek Boven de wieg hangt vaak een muziekdoosje. Je trek aan het touwtje. Ineens klinkt er muziek. Meestal Guten Abend, gut' Nacht van Johannes Brahms of A midsummer night's dream van Mendelssohn. Een liedje als Slaap kindje slaap of Onder hele hoge bomen kan je, vanaf de eerste maat, terugbrengen naar je kindertijd.

  Editorial: Vinger op de zere plek

  Peiling KinderopvangTotaal: weglopers zijn geen uitzondering en bedjes niet altijd goed dicht. Het is de kop van een artikel op onze website dat zorgde voor veel aandacht in de landelijke media. En al die aandacht voor een bericht dat niet echt positief is, werd ons als redactie niet in dank afgenomen. Toch zou ik het achteraf niet anders aangepakt hebben.

  Column: Omarmen of ervan afblijven

  In mijn vorige column schreef ik over de spannende tijden in onze organisatie. Die vallen niet toevalligerwijs samen met de turbulentie in de samenleving. Na een economische crisis en corona, zien we ons momenteel onder andere gesteld voor een permanente klimaatcrisis, een oorlog op twee uur vliegafstand en een veelheid aan maatschappelijke vraagstukken die om een oplossing schreeuwen. Het leidt tot onrust en vragen.

  Column Buitengewoon!: Heb jij er woorden voor?

  We moeten nú werk maken van woorden die uit de taal van kinderen dreigen te verdwijnen. Kinderen missen ervaringen en verhalen die bij deze woorden horen.

  Covermodel: Vijf vrije vragen aan: Ilse Kroon

  Ilse Kroon is locatiemanager bij KinderRijk, dat 38 locaties heeft in Amstelveen en Amsterdam. Met 550 medewerkers worden circa 5500 kinderen opgevangen. 'Mijn medewerkers zeggen: jij ziet nooit een probleem.'

  Groen plein vaak sluitpost IKC

  Nieuwe en moderne IKC's vallen vaak op vanwege het prachtige gebouw, met grote brede trappen in de hal, lichte en flexibele ruimtes. Helaas bestaat de buitenruimte meestal uit een groot plein met alleen tegels. Vergeten om mee te nemen in het ontwerp, het geld was op en/of de gemeente wil er niet in investeren. Bij IKC Hei en Bos ligt het accent andersom: een wat ouder gebouw maar een geweldige groene buitenruimte waar kinderen veel buiten spelen, leren en natuuronderwijs krijgen.

  Hoe moet het verder?

  Het nieuwe stelsel van (bijna) gratis kinderopvang wordt twee jaar uitgesteld. Tot opluchting van de een, tot ergernis van de ander. Wat doen we in de tussentijd? Een rondgang in de sector.

  We doen het samen!

  Als het gaat om binden en boeien van personeel, hebben grote organisaties vaak een groter budget. Hoe zorgen kleine organisaties ervoor dat ze een goede werkgever zijn en personeel weten vast te houden? Bij Hestia Kinderopvang heerst een warme en behulpzame bedrijfscultuur: iedereen helpt elkaar en ze doen het echt samen. En bij Enjoy! Kinderopvang wordt veel aandacht besteed aan de saamhorigheid en het 'wij-gevoel'.

  Spin in het web

  Moet ik melding doen van kindermishandeling? Wat kan ik een gezin met geldzorgen adviseren? Is een kind gebaat bij speciaal onderwijs? Pm'ers krijgen met veel lastige beslissingen te maken, die specifieke kennis vergen. Opvang- organisatie Kibeo werkt daarom al meer dan twee jaar met Intern Begeleiders die de pm'ers ondersteunen.

  Naar een landelijk toezicht?

  Het Effectonderzoek toezicht handhaving kinderopvang, geschreven door onderzoekbureaus AEF en SEO, verscheen in oktober 2022. Zowel minister Karien van Gennip, als GGD GHOR Nederland en een groepje kritische kinderopvangondernemers omarmden de uitkomsten. Dat er een voorzichtige conclusie is dat het huidige systeem redelijk effectief lijkt te zijn, doet niets af aan de vele angels en klemmen. Het grootste vraagstuk: is het huidige, buitengewoon complexe, systeem wel houdbaar voor de toekomst?

  Serie Boven het Maaiveld: Klein maar fijn

  't Koetshuisje in Arnhem koestert haar kleinschaligheid. Er zijn geen stamgroepen, maar kleine groepjes kinderen die worden verdeeld over verschillende thematische leerruimtes. 'We hebben het de GGD wel goed moeten uitleggen. Net als het standaard buiten slapen.'

  Een kluwen van relaties

  Stel, je wil als kinderopvangorganisatie in jouw stad of regio gaan inzetten op IKC- vorming maar de scholen waar je mee samenwerkt, hebben verschillende partners voor de bso. Wanneer je de samenwerking tussen een schoolbestuur en een grotere kinderopvangorganisatie wil intensiveren, stuit je vaak op een lappendeken van samenwerkingsrelaties. Hoe los je dat op?

  Kwaliteit onder druk?

  Steeds meer inzet van zzp'ers en invalkrachten, een toenemend aantal klachten bij de Geschillencommissie, pedagogisch medewerkers die aangeven dat ze vaker incidenten zien gebeuren: staat de kwaliteit onder druk in de kinderopvang? En zo ja: wat kunnen we hieraan doen?

  ‘We willen het juiste gesprek voeren’

  Zes kinderopvangorganisaties hebben het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een kwaliteitscode. De code moet voorwaarden vastleggen voor een toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang. Corona Koek (Samenwerkende Kinderopvang) en Robin Alma (Humankind), bestuurders van twee van de zes initiatiefnemers, leggen uit waarom. 'We willen het debat keren.'

  Het enorme potentieel van ouders

  Als we toe willen naar bijna gratis kinderopvang en daarmee een toenemende vraag creëren, dan wordt het personeelstekort nog problematischer, waarschuwt Peter van Zijl (SDB Groep). Hij ziet een mogelijke oplossing om het probleem te verminderen: het inschakelen van ouders.

  Zet de juiste stappen

  Bij de verkoop van een kinderopvangorganisatie komt heel wat kijken. Hoe kom ik aan een geïnteresseerde partij zonder dat ik mezelf in de etalage zet? Wie past er bij mijn organisatie? Welke informatie kan ik delen? Match Plan staat organisaties bij die willen onderzoeken of verkoop een optie is.

  Een betere start in de kleutergroep

  De overgang van een peutergroep met zestien kinderen naar een grote kleuterklas met één leerkracht kan voor veel kinderen overweldigend zijn. Om deze drempel te verlagen, wordt op verschillende plekken in Nederland geëxperimenteerd met de peuter-kleutergroep. De reacties en ervaringen zijn overwegend positief, maar het is ook goed om te weten of er een wetenschappelijke basis is voor dit enthousiasme. Onderzoekers Ruben Fukkink (UvA) en Pauline Slot (UU) onderzochten de pedagogische kwaliteit van de peuter-kleutergroep en delen hun ontdekkingen.