Home 2022

Vakblad Management Kinderopvang

In dit zomernummer van Management Kinderopvang aandacht voor het explosief groeiende aantal zzp'ers in de branche. Noodgedwongen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van deze zelfstandig pedagogisch medewerkers. Maar met steeds hogere tarieven, wisselende gezichten op de groep en zzp'ers die geen idee hebben van de risico's, rijst de vraag: is deze tendens wel zo goed voor de sector? Op de cover staat Melisse Gasper, locatiemanager van Partou. Zij begon twintig jaar geleden als stagiair, was waarnemend locatiemanager op verschillende vestigingen. Zij vindt dat je doorstromers moet koesteren. Bij Partou bekijken ze wat zij medewerkers kunnen bieden die willen doorgroeien.
Het juni nummer van Management Kinderopvang besteedt aandacht aan private equity. Nu de overheid over enkele jaren de sector weer voor zeker 95 procent gaat financieren, wordt steeds vaker kritisch gekeken naar de commerciële kinderopvang. Management Kinderopvang dook in dit onderwerp en interviewde Ed Buitenhek, Janneke Plantenga en Jeanne Lemmens (Partou-groep). Het onderwerp blijkt veel minder zwart-wit dan vaker geschetst.  Op de cover prijkt Mariam Talhaoui, directeur van Second Home Kinderopvang. Deze organisatie richtte zij acht jaar geleden op en heeft inmiddels tien locaties in Almere, met honderd medewerkers en circa achthonderd kindplekken. 
Het nut van de invoering van 960 uur voorschoolse educatie werd bij de invoering nauwelijks betwijfeld, de haalbaarheid wel. Hoe staat het er na drie jaar mee? Uit onderzoek van Sardes en Oberon blijkt dat de gigantische operatie bijna overal is geslaagd. In dit nummer de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Daarnaast in nummer 2 van Management Kinderopvang een artikel over onderzoek naar innovaties in de VVE. Het doel van de innovaties vanaf 2017, die in vijf gemeenten werden uitgevoerd, was het verbeteren van de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie. Wat heeft deze proeftuin opgeleverd voor de VVE?
In het eerste nummer van Management Kinderopvang dit jaar aandacht voor duurzaamheid. In het artikel ' Meer dan buiten spelen' lees je over duurzaamheidspedagogiek. Wereldwijd is er aandacht voor duurzaamheid: voor natuur, klimaatverandering en sociale gelijkheid. Het seminar 'Duurzaamheidspedagogiek in de jonge jaren' probeerde daar een antwoord op te geven.  En hoe zorg je ervoor dat de groene buitenruimte de pedagogische kwaliteit van je organisatie versterkt, met name bij baby's. Lees hoe ze bij het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind ontdekte dat vooral de sensitieve responsiviteit erbij te winnen heeft. Verder loopt er momenteel een pilot bij Villa Valentijn om het luierafval in de kinderopvang te verminderen. Hoe ziet het luiergebruik van de toekomst eruit?  Kortom veel inspirerende voorbeelden. Hopelijk zet het u en ons allemaal aan tot actie!
In het laatste nummer dit jaar van Management Kinderopvang aandacht voor het probleem van personeelstekort. Dit begint in de kinderopvang steeds serieuzere vormen aan te nemen. Management Kinderopvang sprak met het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang, Kinderopvang Werkt!, KEKZ, PPINK, en Werkend Leren.
In dit oktobernummer van Management Kinderopvang Flexibiliteit versus stabiliteit. Wie niet werkt, heeft geen toegang tot de kinderopvang en wie geen toegang tot de kinderopvang heeft, kan niet werken. Sollicitatiegesprek, inburgeringscursus, proefperiode, ouders die flexibele of incidentele opvang nodig hebben, kunnen in de Nederlandse kinderopvang niet goed terecht. Wat kunnen we leren van het buitenland om deze ouders beter te bedienen?
Kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en eenvoudige financiering. Dat is de kern van het onlangs verschenen SER-advies. De toekomst van de kinderopvang is weer volop onderwerp van discussie.  Een goede analyse van de SER, is de gedeelde mening. In dit nummer vroegen we de belangrijke spelers in de branche naar hun mening.
Nummer 3 van Management Kinderopvang besteedt aandacht aan de samenwerking met jeugdhulp. Met onder andere een artikel over Preventie: potentie of kostenpost? Helpt vroegsignaleren? Het rapport van Andersson Elffers Felix over de jeugdzorg is er kritisch over . Onterecht, zegt onder ander het Nederlands Jeugd Instituut. 
Verschillende politieke partijen hebben twee of meer dagen gratis kinderopvang in hun programma staan. Andere zoeken het in een lager tarief voor ouders. De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) wil een bredere toegankelijkheid van de kinderopvang realiseren, een gemakkelijker financiering en ruimt voor keuzevrijheid en ondernemerschap. Lees in dit nummer hoe Emmeline Bijlsma, directeur van de BK uitlegt wat die visie inhoudt.
In dit mooie nieuwe nummer besteden we aandacht aan een terugblik op de toeslagenaffaire. BK-voorzitter Felix Rottenberg en Gjalt Jellesma (BOinK) blikken terug op de verhoren en op de toeslagenaffaire zelf.
Nieuwsbrief Abonneren