Management kinderopvang magazine nr. 5, 2023

  In het oktobernummer van Management Kinderopvang besteden we aandacht aan Samenwerken met de zorg. Het aantal kinderen met een zorgvraag, en de complexiteit hiervan, neemt toe. Voor kinderopvangorganisaties is het een zoektocht om passende ondersteuning te vinden. De Expertgroep Samenwerking kinderopvang heeft onlangs een visiestuk gepubliceerd dat inmiddels landelijk is opgepakt.
  In deel 4 van de serie ‘Goed werkgeverschap’ staat de combinatiebaan centraal. Daarnaast tref je een artikel over De proeftuin van het verhogen van de deeltijdfactor. Bij Kind & Co Ludens lijkt dit een geslaagd project.
  Samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs: een ontwikkeling die niet meer te stuiten valt. Ook binnen KinderopvangTotaal en Management Kinderopvang is dit een belangrijk onderwerp. In dit nummer vind je de meest relevante achtergrondartikelen en reportages over IKC-vorming.

  Column Heel gewoon

  Als docent op een middelbare school heb ik heel wat leerlingen een paar jaar begeleid op hun weg naar volwassenheid.

  Editorial Leiderschapsgedrag

  Gesignaleerd

  Hoe leid je ouders van kinderen met een vve-indicatie naar de kinderopvang?

  Vijf vrije vragen aan: Mandy Duyvestyn

  Tot voor kort werkte ze als buurtsportcoach, nu is Mandy Duyvestyn locatiemanager bij gro-up in Den Haag. De organisatie heeft in Zuid-Holland en Utrecht meer dan driehonderd locaties. 'Ik zou het goed vinden als een gezond voedings- en beweegbeleid voor de hele sector verplicht werd.'

  Buitengewoon! Een stem hebben

  Om duidelijk te maken wat we te doen hebben in onderwijs en opvoeding bij kinderopvang, op school en thuis gebruik ik drie touwtjes.

  Column Een ander pad kiezen

  Met het tweede Deventer ABCD-festival lieten we opnieuw zien dat werken vanuit de principes van Asset Based Community Development (ABCD) ons menens is.

  Uit de ivoren toren. Creatief met losse stukjes

  Onderzoek uit binnen- en buitenland

  Samenwerken met de zorg. Een stapje extra zetten

  Het aantal kinderen met een zorgvraag, en de complexiteit hiervan, neemt toe. Voor kinderopvangorganisaties is het een zoektocht om passende ondersteuning te bieden. Reden voor de BMK om in 2022 de Expertgroep Samenwerking kinderopvang en zorg op te richten waarin leden knelpunten, oplossingen en goede voorbeelden inventariseren.

  Proeftuin verhogen deeltijdfactor. Meer werken loont

  De proeftuin bij Kind & Co Ludens voor het verhogen van de deeltijdfactor lijkt geslaagd: 19 procent van de actief betrokken medewerkers breidde hun contract uit met gemiddeld 5,4 uur per week. 'Er is meer mogelijk dan vaak wordt gedacht', zegt Hélène Arons van Kinderopvang Werkt!.

  Banen met een ontwikkelingsperspectief. Binden met combibanen

  In tijden van personeelstekorten wil je graag je personeel aan je binden zodat ze blijven. In deel 4 van de serie over goedwerkgeverschap staat de combinatiebaan centraal. Kinderopvangorganisatie Morgen creëert al lang combi- banen en heeft met ROC Mondriaan een opleiding voor kindcentrum-medewerker opgezet. Kinderopvang Werkt! ondersteunt deze ontwikkeling met onderzoek en informatie. Bzzzonder creëert bijzondere fulltime combibanen voor bso-krachten.

  (Vroeg)signalering van kindermishandeling. Blijvende aandacht nodig

  Pedagogisch medewerkers zien de kinderen op hun groep in verschillende settingen (alleen, samen, in interactie met volwassenen, bij het spelen, eten, verzorgen) en hebben meestal ook contact met de ouders. Toch voelen zij zich vaak onzeker en handelingsverlegen als zij vermoeden dat het thuis bij een kind niet goed gaat. Vijf tips voor jou als manager om (het signaleren van) kindermishandeling op de agenda te zetten en te houden. Daarmee kunnen jouw medewerkers zorgvuldiger en doortastend handelen bij signalen.

  ‘Gemeentes moeten aan de bak’. Uitdagingen bij gezamenlijke kindvisie

  Een kinderopvangorganisatie met bso-groepen in een school is kwetsbaar. Wanneer de school groeit en ruimte nodig heeft, moet volgens gemeentelijke richtlijnen de ruimte weer aan de school worden afgestaan. Een onwenselijke situatie die niet bijdraagt aan een langdurige samenwerking. Het formuleren van een gedeelde kindvisie in de gemeente kan helpen om tot een integraal huisvestingsplan te komen. Maar dan zijn er nog steeds haken en ogen, blijkt uit de praktijk.

  Samen voor Ryan. Partners rondom kinderen

  Samenwerken rondom het jonge kind krijgt steeds meer aandacht. Toch zie je dat bij landelijke projecten als 'De eerste duizend dagen' de kinderopvang vaak compleet over het hoofd wordt gezien als vanzelfsprekende partner. In Steenwijkerland, een grote gemeente in de Kop van Overijssel, heeft de kinderopvang wél een belangrijke rol gepakt in de samenwerking met onderwijs, gemeente, sociaal werk en jeugdgezondheidszorg. Hoe hebben ze dat aangepakt en hoe ziet die samenwerking er uit?

  Commercieel versus non-profit? Het redelijke midden tussen BK- en BMK-leden

  Verschillen de leden bij de grootste brancheorganisaties BK en BMK echt van elkaar of worden de verschillen flink uitvergroot? De discussie over gratis kinderopvang lijkt polarisatie in de hand te werken. Toch is er ook nog het redelijke midden. 'Op tachtig procent vinden we elkaar en op de overige twintig kunnen we van elkaar leren.'

  Gelijke start voor kleuters. Het hoe en wat van het GOAB

  Alle kinderen die naar de basisschool gaan, moeten een gelijke start hebben. Dat is het uitgangspunt van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). Want als kinderen starten met een achterstand, blijven ze daar de rest van hun schoolloopbaan last van houden. De meningen over dit beleid zijn verdeeld: de één vindt dat er meer geld moet komen en de ander vindt dat onzin. Wij zetten op een rijtje hoe het beleid er momenteel uitziet en wat de voor- en nadelen zijn volgens onderzoekers.

  ‘Samen pionieren schept een band’. Kindcentrum Leeuwesteyn in Leidsche Rijn

  In een verse nieuwbouwwijk in Leidsche Rijn in Utrecht opende deze zomer Kindcentrum Leeuwesteyn zijn deuren, na jaren gebivakkeerd te hebben in tijdelijke huisvesting. Er komt een fijn gebouw voor in de plaats. 'We hebben onszelf tijdens de ontwikkeling de vraag gesteld: wat werkt lekker?'

  Leren van andere landen. Kijkje over de grens

  Is er een groot verschil tussen de kinderopvang in Nederland en die van bijvoorbeeld Denemarken? Tijdens discussies over kwalitatieve en betaalbare kinderopvang worden vaak andere landen als voorbeeld genoemd. Maar hoe is de kinderopvang eigenlijk georganiseerd in onze buurlanden en wat kunnen we daarvan leren?

  Afspraken maken bij IKC-vorming. Beter vooraf goed regelen

  Wanneer organisaties starten met IKC-vorming, verschijnt er een scala aan mogelijkheden en afwegingen. Het is belangrijk om je zaken vooraf goed te regelen in de planningsfase, waarschuwen Jaap Bergman en Marco Mulder van Van Ree Accountants. Ze zien regelmatig hoe in een latere fase zaken niet in orde blijken te zijn.

  Toekomst van gastouderopvang: eisen aan gastouders steeds hoger

  De gastouderopvang staat onder druk. De afgelopen jaren verdwenen er ruim 50.000 opvangplekken doordat meer dan 12.000 gastouders stopten. Tegelijkertijd wordt het toezicht opgeschaald en het pakket aan kwaliteitseisen uitgebreid, maar blijft de maximum uurprijs/vergoeding van de overheid opvallend laag. Is er toekomst voor de gastouderopvang? En zo ja, wat is ervoor nodig om het tij te keren?