Management kinderopvang magazine nr. 6, 2022

  In het decembernummer van Management Kinderopvang aandacht voor schisma in de branche. “We moeten met één mond spreken” was in 2011 het uitgangspunt bij de oprichting van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Inmiddels zijn er drie brancheorganisaties en ook samenwerkingsverbanden als de KOPgroep, KIK en gelegenheidsverbintenissen die wat van zich laten horen, al dan niet direct richting de minister. Hoe effectief is zo’n gespleten lobby?
  Op de cover zie je Jeanne Brouwer. Zij is vestigingsmanager bij CompaNanny. Jeanne is blij met het lange termijndenken en de zorgvuldigheid van haar organisatie. ‘Beslissingen worden hier niet met de calculator genomen”.

  Geen vaarwel

  Veel mensen in deze sector weten niet anders dan dat ik hoofd- redacteur ben van Kinderopvang, Management Kinderopvang en KinderopvangTotaal. Ik werk dan ook al bijna 27 jaar in deze branche.

  In Het Kort

  Schisma in de branche?

  'We moeten met één mond spreken' was in 2011 het uitgangspunt bij de oprichting van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Inmiddels zijn er zeker drie branche- organisaties en ook samenwerkingsverbanden als de KOPgroep, KIK en gelegenheidsverbintenissen die wat van zich laten horen, al dan niet direct richting de minister. Hoe effectief is zo'n gespleten lobby? Een analyse van Astrid van de Weijenberg die terug in de geschiedenis gaat en verschillende partijen spreekt over de verschillen in opvatting.

  Meisjes en vrouwen

  Het aantal meisjes met psychische problemen is sinds 2017 fors toegenomen. Dat komt naar voren uit een vierjaarlijks onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zo meldde de NOS en veel andere media in september. Hoofdonderzoeker Gonneke Stevens van de Universiteit Utrecht spreekt bij de NOS van een 'zorgwekkende trendbreuk'.

  De impact van het nieuwe kinderopvangstelsel

  Het kabinet presenteerde de derde dinsdag van september traditiegetrouw zijn nieuwe plannen. Voor de hele kinderopvangsector een belangrijk moment. Want wat zijn de effecten van dat nieuwe stelsel en hoe kun je daar als sector op anticiperen? De beroepsvereniging van directeuren in de kinderopvang (bdKO) nodigde drie experts uit om daarover door te praten.

  ‘Er moet een vuurtje branden’

  In het fraaie Nijmeegse schoolgebouw huisde ooit een fröbelschool voor kleuters. Tegenwoordig is De Tweeling een gewild kinderopvangcentrum met invloeden uit de antroposofie en Reggio Emilia. Een rondleiding door het bevlogen tandem Loes Goverts en Anne-Marie Janssen. 'Gelijkwaardigheid is bij ons belangrijk. We dragen dit samen met alle medewerkers.'

  Klachten en geschillen

  Aanvankelijk werden ze opgericht voor het versterken van de positie van ouders en daarmee die van het kind. Inmiddels weten ondernemers het Klachtenloket en de Geschillencommissie Kinderopvang ook te vinden. Een belangrijke ontwikkeling, vinden Sybright van Atten van het Klachtenloket Kinderopvang en Susan Donker van de Geschillencommissie Kinderopvang. Met hen praten we over wat zij precies kunnen betekenen voor ouders, oudercommissies en houders.

  Rust

  Afhankelijk van je stemming of het moment van de dag zul je nu doorlezen of de pagina omslaan.

  ‘De persoonlijke klik is essentieel’

  De kinderopvangbranche is een interessante markt voor investeerders. Wat komt er kijken bij een bedrijfsovername? En: waarom is het belangrijk om op tijd te beginnen met het verkoopklaar maken van je onderneming? 'Je krijgt maar één kans om je bedrijf succesvol te verkopen.'

  BOOST daagt kinderen uit

  Bijzondere en uitdagende activiteiten die alle kinderen van de bso kunnen doen. Dat is het doel van Stichting Kinderopvanggroep met BOOST. Monique Bolder is directeur buitenschool BOOST. Nadat twee voorgangers BOOST hebben vormgegeven, is het aan haar de taak om het door te ontwikkelen.

  Sport als thema in de samenwerking

  Beweging op een rijke schooldag is meer dan een uitgebreide les bewegingsonderwijs. Zo kan de tussenschoolse opvang een mooi moment zijn om te werken aan de motorische ontwikkeldoelen. En via spellen leren kinderen samenwerken, problemen oplossen en zo veel meer. Twee inspirerende voorbeelden van de rol van sport in de rijke schooldag. De vijfde aflevering in de serie van PACT voor Kindcentra.

  Samen voor het beste resultaat

  Veel kindcentra en IKC's in oprichting maken gebruik van adviseurs om hen te begeleiden in de samenwerking met het onderwijs. Hoe doet een landelijke organisatie als Humankind dit? Deze organisatie heeft een eigen intern expertisebureau, het Team Onderwijs en Opvang Samenwerking, ofwel TOOS. De TOOS-teamleden helpen regiodirecteuren, vestigingsmanagers en hun partners in het onderwijs bij het proces naar een goede en intensievere samenwerking.

  Covermodel Vijf vrije vragen aan: Jeanne Brouwer

  CompaNanny heeft 53 locaties in de Randstad, Breda en Oosterbeek, met ongeveer 1300 medewerkers voor meer dan 5.000 kinderen. Vestigingsmanager Jeanne Brouwer is blij met het langetermijndenken en de zorgvuldigheid van haar organisatie. 'Beslissingen worden hier niet met de calculator genomen.'

  Bijbel op de groep

  Terwijl Nederland meer en meer ontzuilt, is kinderopvangorganisatie Kibeo juist gestart met een nieuw label voor christelijk reformatorische kinderopvang: Elorah. 21 vestigingen werken nu onder deze naam, maar de verwachting is dat Elorah komend jaar nog zal groeien naar zo'n 30 locaties. Directeur Arco Grisnigt verwacht dat de vraag naar deze specifieke kinderopvang alleen maar zal toenemen.

  ‘Wij berekenen de stijging niet door’

  Met een verhoging van de maximumuurprijs van 5,6 procent en een begrote kostenstijging tussen de 7 tot 10 procent staan veel bestuurders momenteel voor een dilemma. Vangen ze het verschil zelf (deels) op of berekenen ze de stijging door aan ouders? Maatschappelijke kinderopvangorganisaties kiezen vaak voor interen op hun vermogen. Een houdbare oplossing?

  Vroeg leren samenwerken

  In het innovatiecluster Kind en Educatie werken Zwolse opleidingsinstellingen (hbo en mbo) en praktijkorganisaties (zoals IKC's, scholen en kinderopvangorganisaties) samen om 'interprofessioneel samenwerken' rondom het kind te stimuleren. Dat levert mooie initiatieven op, en meer dubbelfuncties.

  Financieel onzekere tijden

  In het najaar is het weer tijd om na te denken over de tarieven en de begroting voor het komende jaar. Zeker voor de kleinere kinderopvangorganisaties valt dit vaak niet mee. Als professional met hart voor de sector kinderopvang wil je bezig zijn met kindontwikkeling en pedagogiek. Voor 2023 is de onzekerheid ongekend. Arjen van der Plas, specialist kinderopvang bij Van Ree Accountants, vertelt waar je op moet letten en geeft handvaten om door goed beleid om te gaan met deze onzekerheden.

  Vuist maken tegen kinderarbeid

  Ileen Purperhart, eigenaar en directeur van kinderopvangorganisatie Hestia Kinderopvang, gaat samen met de brancheorganisaties BK en BMK de strijd aan tegen kinderarbeid. Want ook de kinderopvangbranche kan - nee, móét - haar steentje bijdragen volgens de directeur.

  Column: Het geluk van kinderen

  Op dit moment ben ik bezig met de speech voor ons kerstfeest waarin ik mijn dankbaarheid en trots naar de collega's wil uitspreken.

  Duurzaamheid

  'This is a field whose time has come', schreef Julie Davis in 2009 over een nieuw onderwerp in de kinderopvang: duurzaamheid. Het bleken profetische woorden, want duurzaamheid zou wereldwijd op de agenda komen te staan.