Management kinderopvang magazine nr. 4, 2022

  In dit zomernummer van Management Kinderopvang aandacht voor het explosief groeiende aantal zzp’ers in de branche. Noodgedwongen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van deze zelfstandig pedagogisch medewerkers. Maar met steeds hogere tarieven, wisselende gezichten op de groep en zzp’ers die geen idee hebben van de risico’s, rijst de vraag: is deze tendens wel zo goed voor de sector?
  Op de cover staat Melisse Gasper, locatiemanager van Partou. Zij begon twintig jaar geleden als stagiair, was waarnemend locatiemanager op verschillende vestigingen. Zij vindt dat je doorstromers moet koesteren. Bij Partou bekijken ze wat zij medewerkers kunnen bieden die willen doorgroeien.

  Redactioneel Saai

  Ik houd wel van veranderingen, al zou je dat niet zeggen aangezien ik al ruim 26 jaar voor Kinderopvangtotaal werk.

  In het kort

  Dertig grensverleggende denkers zijn tijdens een hackathon op zoek gegaan naar baanbrekende ideeën en innovatieve oplossingen voor het personeelstekort in de kinderopvang.

  twee-scenarios-uitgewerkt-in-plan-voor-de-kinderopvang-tijdens-coronapandemie

  Zorgen over zzp’ers

  Terwijl het personeelstekort in de kinderopvang steeds schrijnender wordt, groeit het aantal zzp'ers in de branche daarentegen explosief. Noodgedwongen wordt er veelvuldig gebruikgemaakt van deze zelfstandig pedagogisch medewerkers. Maar met steeds hogere tarieven, wisselende gezichten op de groep en zzp'ers die geen idee hebben van de risico's, rijst de vraag: is deze tendens wel zo goed voor de sector?

  Column Uit de media – Prijzen

  Maatschappelijk belang kinderopvang vereist prijsregulering. Maatschappelijk belang kinderopvang vereist geen prijsregulering. Hoogleraren Janneke Plantenga, Thomas van Huizen en Paul Leseman (ESB, juni 2022) en Ed Buitenhek van Bureau Buitenhek staan diametraal tegenover elkaar over regulering van de uurprijzen.

  Gesignaleerd

  Hoe ga je als pedagogisch coach of vestigingsmanager goed van start in je nieuwe baan?

  Afscheid van twee spraakmakende bestuurders

  Na tientallen jaren gewerkt te hebben als bestuurder, nemen zowel Marie-Louise van Mourik (Junis Kinderopvang) als Jolanda Rikers (Kinderopvang Parkstad) afscheid. De één pionierde met de introductie van natuurlijk leiderschap in haar organisatie, de ander met talentontwikkeling van kinderen. Beiden hebben ze de maatschappelijke betekenis van kinderopvang in de spotlights gezet.

  Opleiden in een praktijkomgeving

  Studenten die pedagogisch medewerker of onderwijsassistent willen worden, zijn het meest gebaat bij studeren in een praktijkomgeving. Daarom is innovatienetwerk KEI gestart met het project LOL: Leren Op Locatie. ROC Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen én kinderopvangorganisatie KION werken sinds 2020 hierin samen om BOL-studenten een 'werkplekgebaseerd leerarrangement' te bieden.

  Column Buitengewoon! Leren van bomen

  Toen Kim Putters afscheid nam als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verscheen zijn boek Het Einde van de BV Nederland.

  ‘Te vroeg schools leren is schadelijk’

  Leer- en gedragsproblemen zijn er in overvloed in het basisonderwijs vanaf groep 3. De opvang en kleuterschool kunnen een sleutelrol spelen, maar niet door het steeds vroeger trainen van schoolse vaardigheden. Guy Stevens luidt - met een hoop wetenschappers en experts - de noodklok: 'We moeten de ontwikkeling van het jonge kind niet versnellen, maar ze juist meer tijd geven voor een optimale ontwikkeling.'

  Boeken Pleidooi voor vrij spelen

  Door kinderen constant te overvragen op een manier die niet bij hun ontwikkeling past, creëren we leer- en gedragsproblemen zelf. In zijn boek pleit Guy Stevens voor het vrije spel, veel bewegen en het stoppen van de focus op schoolse vaardigheden op jonge leeftijd.

  kinderopvang-en-onderwijs-slaan-handen-ineen-voor-gelijke-kansen-kinderen-den-bosch

  Leren van waar je vol van bent

  Voor Margot Meeuwig is Perron 07 de apotheose van een zoektocht van vele jaren, waarbij ze haar op Reggio Emilia geïnspireerde pedagogiek Sporen in praktijk brengt. Ze is niet iemand die water bij de wijn doet. Als het niet op de goeie manier kan, dan maar liever helemaal niet. In haar kinderdagverblijf in Den Haag zijn kinderen en 'perronista's' constant bezig met onderzoek en ontwikkeling.

  Kennismaken met techniek

  Overdag geeft Kevin den Otter technieklessen op de WereldKidz-scholen in Maarssen, na schooltijd kunnen kinderen op de bso van Eigen&Wijzer ermee verder. En Brigitte Moulaert geeft trainingen aan pm'ers en leerkrachten. 'Techniek is niet eng.' Het derde deel in een reeks over de Rijke schooldag, een initiatief van PACT voor Kindcentra.

  ruim-1-miljoen-kinderen-gaan-naar-de-kinderopvang

  Kinderen voorbereiden op de toekomst

  Te vaak worden kinderen in de kinderopvang nog opgezadeld met voorbereide werkjes of opdrachten waar ze weinig initiatief in kwijt kunnen. Dit is tegenstrijdig aan de 21ste-eeuwse vaardigheden waar steeds meer belang aan wordt gehecht. In haar scriptie laat Tamara Tiggelovend zien hoe procesgericht werken aansluit op de vaardigheden die kinderen ook op school nodig hebben. Ze won er de Scriptie-prijs Kinderopvang mee.

  Covermodel Vijf vrije vragen aan: Melisse Gasper

  Partou heeft tien locaties in Den Haag en vier in Rijswijk. Melisse Gasper begon twintig jaar geleden als stagiair, was waarnemend locatiemanager op verschillende vestigingen en is nu locatiemanager van Partou Louis Bouwmeesterstraat in Rijswijk. 'Doorstromers moet je koesteren.'

  Ervaringsgericht werken in de bso

  De afgelopen jaren is de kwaliteit van de kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar sterk verbeterd. De kwaliteit van de bso is daarin achtergebleven. Activiteiten die gedaan worden, zijn weinig uitdagend en velen zien het alleen als opvang. Bij Pebblz zijn ze ervan overtuigd dat de bso meer kan zijn dan dat. Daarom hebben ze de methode BSO in Bloei ontwikkeld.

  ‘Het belang van de eerste 1001 dagen’

  De eerste 1001 dagen van een kind - de periode van conceptie tot en met het tweede levensjaar - zijn cruciaal voor de ontwikkeling in de rest van het leven. Zowel op lichamelijk, sociaal als emotioneel gebied. Er is veel kennis over dit onderwerp en dat is nu gebundeld op de onlinekennisbank 1001kritiekedagen.nl, bedoeld voor alle professionals die werken met het jonge kind en/of de ouders. Alleen moet er voor pedagogisch medewerkers nog een vertaalslag gemaakt worden.

  Een andere vorm van medezeggenschap

  Bij Wij zijn JONG werd twee jaar geleden besloten om de medezeggenschap helemaal anders aan te pakken. De ondernemingsraden werden vervangen door een Focusteam dat regie en focus houdt op medezeggenschap. 'Er ontstaat een heel ander samenspel.'

  Column Uit de ivoren toren Halveer de kinderarmoede

  Ruben Fukkink is bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam en lid van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek. Hij bespreekt in ieder nummer recent onderzoek voor en over de kinderopvang.

  Column Evalien Rengers De leukste baan

  Regelmatig hoor ik 'mijn' manager Pedagogiek roepen dat zij de allerleukste baan heeft.

  Meer aandacht voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong

  Er zijn VVE-groepen, subsidieregelingen en veel mogelijkheden om kinderen met een ontwikkelingsachterstand te helpen. Aan een ontwikkelingsvoorsprong daarentegen wordt weinig aandacht besteed, merkte Jolanda Brouwer in de praktijk. Daarom onderzocht ze tijdens haar afstudeeronderzoek voor de studie hbo Pedagogiek hoe pedagogisch professionals en ouders ondersteund kunnen worden in de begeleiding van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong in de kinderopvang.

  Ervaringsgericht werken in de bso

  De afgelopen jaren is de kwaliteit van de kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar sterk verbeterd. De kwaliteit van de bso is daarin achtergebleven. Activiteiten die gedaan worden, zijn weinig uitdagend en velen zien het alleen als opvang. Bij Pebblz zijn ze ervan overtuigd dat de bso meer kan zijn dan dat. Daarom hebben ze de methode BSO in Bloei ontwikkeld.