Management kinderopvang magazine nr. 2, 2022

  Het nut van de invoering van 960 uur voorschoolse educatie werd bij de invoering nauwelijks betwijfeld, de haalbaarheid wel. Hoe staat het er na drie jaar mee? Uit onderzoek van Sardes en Oberon blijkt dat de gigantische operatie bijna overal is geslaagd. In dit nummer de belangrijkste resultaten van het onderzoek.
  Daarnaast in nummer 2 van Management Kinderopvang een artikel over onderzoek naar innovaties in de VVE. Het doel van de innovaties vanaf 2017, die in vijf gemeenten werden uitgevoerd, was het verbeteren van de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie. Wat heeft deze proeftuin opgeleverd voor de VVE?

  Operatie VE grotendeels geslaagd

  Het nut van de invoering van 960 uur voorschoolse educatie werd bij de invoering nauwelijks betwijfeld, de haalbaarheid wel. Hoe staat het er na drie jaar mee? Uit onderzoek van Sardes en Oberon blijkt dat de gigantische operatie bijna overal is geslaagd.

  Stop met toetsen van peuters

  In de winter van 2021-2022 was Betsy van de Grift betrokken bij de veranderingen in het toetsen in de kleutergroepen op de basisschool en drong zich de vraag aan haar op: 'Wordt er in de kinderopvang eigenlijk nog getoetst?' Dat was de aanleiding voor een onderzoeksproject en dit artikel.

  Onderzoek naar innovaties in VVE

  Het verbeteren van de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie: dat was het doel van de innovaties die vanaf 2017 voor een aantal jaren in vijf gemeenten werden uitgevoerd en onderzocht door het Kohnstamm Instituut, KBA Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat heeft deze proeftuin opgeleverd voor de VVE?

  Column – Het gaat niet goed met de natuur

  Voel jij je een gebruiker van de natuur of ben je een onderdeel van de natuur? Die overdenking gaat verschil maken in je handelen. Hoe maak je gebruik van de natuur in je werk? Het gaat dan om de impact van je handelen in de kinderopvang op de natuur en andersom. Ben je al aan het verduurzamen op energiegebied, repareer je wat stuk is, doe je duurzame aankopen, gooi je restjes niet weg maar verwerk je die? Bekijk je handelen eens een keer vanuit een ander perspectief dan alleen de gebruikerskant.

  Regeerakkoord is doorbraak, maar zorgen over gelijke kansen

  Sinds afgelopen december ligt er een regeerakkoord en half maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn keuzes gemaakt die ook het gemeentebeleid raken. Genoeg aanleiding om met Loes Ypma, BMK-voorzitter, en Leonard Geluk, directeur van de VNG, te praten over de toekomst en positie van de kinderopvang en kindcentra en welke rol gemeenten daarin zullen spelen.

  Vijf vrije vragen aan: Mariëtte de Vrieze

  Hero kindercentra heeft 84 locaties in Haarlem en Spaarndam, met ongeveer 700 medewerkers. De stichting wil kansen bieden aan alle kinderen, onafhankelijk van hun achtergrond. Clustermanager Mariëtte de Vrieze, die er al 34 jaar werkt, groeide mee met fusies en reorganisaties. 'Ik ben een enorme voorstander van de kinderopvang als basisvoorziening.'

  Flexibel toezicht in strijd met rechten en codes

  Flexibel toezicht is strijdig met wat de Wet kinderopvang (Wko) beoogde en beloofde, namelijk landelijk uniform toezicht en een markt met respect voor ondernemers. Daarnaast is flexibel toezicht in strijd met de rechten van ondernemers die onder toezicht staan, de codes van professionaliteit en het afleggen van verantwoordelijkheid. Dat schrijft Patricia Huisman, die namens de BVOK oproept tot verzet van ondernemers.

  Zware eisen vergroten personeelstekort

  De zware reken- en taaltoetsen voor mbo-studenten Pedagogisch Werk maken een hoop slachtoffers. Veel studenten halen of dreigen deze toetsen niet te halen en raken verloren voor de sector. Hoe belangrijk zijn deze vaardigheden? Mbo-docenten slaan alarm.

  Kijkje over de grens

  Kijken in elkaars keuken, maar ook over de grens. Kinderopvangorganisaties KomKids (Schiedam), DAK kindercentra (Den Haag) en Kindergärten City (Berlijn) zijn in 2016 begonnen met een uitwisselingsprogramma. Met enige vertraging door corona heeft eind 2021 de vijfde en laatste uitwisseling plaatsgevonden. Voorzichtig kunnen nu de eerste conclusies getrokken worden over de opbrengsten van de uitwisseling.

  Aandacht voor de ruimte

  Ine van Liempd en Ed Hoekstra kijken terug op 35 jaar bemoeienis met de ruimte in de kinderopvang. Ze zijn positief over het toegenomen bewustzijn in de kinderopvang van het belang van goede accommodaties: gebouw, buitenruimte en inrichting. Zorg hebben ze over de beschikbare vierkante meters voor kinderen: die nemen steeds verder af.

  Stop kinderen niet in een hokje

  Emily Foster-Hanson onderzocht met collega's van de New York Universiteit of het uitmaakt of je kinderen vraagt of ze willen 'helpen' of 'een helper' willen zijn. Dat klinkt ongeveer hetzelfde, maar toch luistert het bij kinderen nauw. In een hoekje van een museum werden kleuters (en hun ouders) gevraagd mee te doen met een klein taakje.

  Een kansrijke toekomst voor Groningse dorpskinderen

  In Bad Nieuweschans, een dorpje in Oost-Groningen, is er voor kinderen nauwelijks iets te doen. Op KC Houwingaham experimenteren ze sinds 2020 met het project Tijd voor Toekomst. Op woensdag- en vrijdagmiddagen krijgen alle schoolkinderen een programma van sport, cultuur, muziek, dans, gezonde voeding en techniek. Met deze rijke schooldagen kunnen ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Een eerste serie in een reeks over rijke dagarrangementen, een initiatief van PACT voor Kindcentra.

  puzzelstukjes

  Drempels overwinnen

  IKC-vorming is al jarenlang een trend. Kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen zijn overtuigd van de meerwaarde van integrale kindcentra. Tegelijkertijd zijn er belemmeringen die samenwerking ingewikkeld maken. Vaak is wet- en regelgeving de oorzaak van deze belemmeringen. Arjen van der Plas, specialist kinderopvang & onderwijs bij Van Ree Accountants, legt uit hoe organisaties drempels in de bedrijfsvoering kunnen overwinnen en tot succesvolle samenwerking kunnen komen.

  Op weg naar 2025: zorgen en optimisme

  Het kabinet heeft ambitieuze plannen uitgesproken in het regeerakkoord. Tijdens een discussiemiddag bespraken leden van de Beroepsvereniging directeuren Kinderopvang (bdKO) welke zorgen en kansen zij zien. Hoe gaat het met de kansenongelijkheid, wat wordt de rol van de gemeente en hoe voorkom je dat de kinderopvang wordt opgeslokt door het onderwijs?

  ‘Mooi om te zien hoe kinderen kunnen opbloeien’

  Alle kinderen dezelfde kansen bieden op ontwikkeling, dat is wat Kinderopvang Morgen nastreeft. Dat gebeurt bijvoorbeeld op IKC De Eglantier in een gemengde wijk in Delft, waar Tessa de Quelerij leidinggevende kinderopvang is. Femmie Streng, HRM-manager bij Kinderopvang Morgen, ontwikkelde een IKC-functiehuis. 'Als je hier echt in gelooft, moet je op een nieuwe manier naar functies kijken.'

  Lean werken verlaagt de werkdruk

  Maar liefst 92 procent van de medewerkers in de kinderopvang ervaart een hoge werkdruk (FNV Zorg & Welzijn, 2021). De Lean-methode kan helpen deze te verminderen. Hoe? 'Vooral door het werk beter te organiseren', stelt Lean-expert Hans Crampe.

  Column – Jong geleerd

  De afgelopen jaren zijn het welzijn van werknemers en scheve machtsverhoudingen nog meer onder het vergrootglas gekomen. Black Lives Matter en #metoo hebben wereldwijd het nodige in gang gezet, op eigen bodem kennen we daarnaast ook nog LBHTQ- en emancipatievraagstukken.