Home 2020

Vakblad Management Kinderopvang

Waarom commerciële kinderopvang niet slecht is, lees je in het maartnummer van Management Kinderopvang. Hoogleraar Paul Leseman laat zien dat commerciële kinderopvang niet slechter scoort op pedagogische kwaliteit. En ook de brancheorganisaties reageren. Verder een bijdrage van Patricia Huisman. Zij analyseert hoe grootschalige problemen met ten onrechte gestopte kinderopvangtoeslag mogelijk...
In het februarinummer van Management Kinderopvang besteden we aandacht aan 'duurzame kinderopvang'. In plaats van professionals uit de kinderopvang zijn de bouwers aan het woord. Duurzame kinderopvang beging met een groen en duurzaam gebouw: gasloos, CO2-neutraal, zelfvoorzienend qua energie, zuinig met water, en gemaakt van materialen die later gerecycled...
In het decembernummer van Management Kinderopvang gaan we in gesprek met Nadire Öztürk-Bicakci en Ellen Bout over de rol van de pedagogische coach. Sinds dit jaar moet elke kinderopvangorganisatie een pedagogische coach in huis hebben. De precieze invulling van de functie is redelijk vrij, maar niet iedereen is er...
In het novembernummer van Management Kinderopvang reageert Gijs van Rozendaal op de kritische columns van Gjalt Jellesma over IKC-vorming. Hij waarschuwt voor een koude sanering van de sector. Verder gaan we op bezoek bij Kleinlab in Amsterdam-Noord, een opmerkelijk kindcentrum dat kinderen alle ruimte biedt om te ontdekken. En: hoe gaan gemeenten het verplichte VVE-aanbod vormgeven? Buitenhek schetst zes scenario's.
In het septembernummer van Management Kinderopvang gaan we in gesprek met het Kenniscentrum Sport over het belang van bewegen door kinderen. Daarnaast is er aandacht voor de luchtkwaliteit op crèches. Vaak is er een te hoog CO2-gehalte bij de babybedjes. Hoe zorg je voor een gezond binnenklimaat? En we nemen een kijkje achter de schermen bij twee bijzondere IKC’s: het Talent in Lent in Nijmegen en Mondomijn in Helmond.
In het julinummer van Management Kinderopvang een artikel over het Talentencentrum in IJsselmonde dat nog een stapje verder gaat dan een gemiddeld IKC. Verder een artikel over de start van een groene en duurzame kinderopvang in Zwolle. Banken vonden het plan voor de groene opvang aanvankelijk risicovol vanwege het 'onbewezen concept', maar inmiddels is er een lange wachtlijst voor 't Werkel. En kinderen hebben te maken met drie 'taalomgevingen'. Adviseur Dré Dongen laat zien hoe je hier verstandig en bewust mee om kunt gaan.
In het derde nummer van Management Kinderopvang aandacht voor het IKC. De ontwikkeling lijkt onomkeerbaar, er wordt niet getwijfeld aan het nut van samenwerking tussen kinderopvang en school. Maar wanneer mag je jezelf een IKC noemen? Verder een kritisch stuk over de doorgaande leerlijn. Wat verstaan we er precies onder en wat is dan die meerwaarde? En in de serie "boven het Maaiveld' gaan we op bezoek bij Kinderopvang Op Stoom, waar de bso 20 procent mannelijke medewerkers heeft. Een unicum in de sector.
In het februarinummer van Management Kinderopvang een artikel over de problemen rond BBL-leerplekken. Kleine kinderopvangorganisaties luiden de noodklok, door de eigen interpretatie van de GGD over de inzetbaarheid worden de BBL-plekken onbetaalbaar. En verder: op verschillende plekken in het land wordt geëxperimenteerd met peuter-kleutergroepen. Ondanks praktische obstakels zijn de partijen tevreden. De nieuwe taaleis levert verder een hoop stress en onzekerheid op. Hoe kun je de nieuwe verplichting aangrijpen voor een kwaliteitsverbetering?
In het eerste nummer van Management Kinderopvang van 2019 aandacht voor fusies en overnames in de kinderopvang. Een opvallend aantal kinderopvangorganisaties is aan het fuseren. Wat zit daarachter? En een interview met de nieuwe directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang, Magda Heijtel. Ook: in hoeverre komt de pedagogische visie terug in...
In dit nummer een interview met Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Marike vroom sprak hem over zijn visie op kinderopvang, het rapport 'Kijk op kinderopvang' en de reactie van staatssecretaris Van Ark. Daarnaast aandacht voor de manier waarop GGD GHOR omgaat met het vaste gezichtencriterium...