Management kinderopvang magazine nr. 2, 2024

  Aan de slag met duurzaamheidspedagogiek| Gen Z versus de boomers| 5 vragen aan Vanessa Troost| Governancecode| Mind-mindedness| Kindcentrum Hasseltse Poorten| Meer samenwerken met jeugdzorg| Gezamenlijke huisvesting realiseren| Kinderopvangfonds stopt| Rottenberg opgevolgd door Van ’t Wout

  Redactioneel Verwende prinsesjes

  ‘Het is iets van de nieuwe generatie dat ze geen lange dagen willen werken, de werkdruk snel te hoog vinden en vaak ziek, zwak en misselijk zijn.' ‘Jonge collega's willen altijd meer, beter, doorgroeien. Maar fulltime werken willen ze dan weer niet.' ‘Het zijn verwende prinsesjes.' ‘Zij zijn het gewend dat problemen voor ze uit de weg geveegd worden en hebben dus meteen begeleiding nodig als iets niet lukt.'

  Kinderopvangfonds stopt. Terugblik op 17 roerige jaren

  Het Kinderopvangfonds stopt met bestaan. In de afgelopen 17 jaar werkte het fonds aan innovatie en kwaliteitsverhoging in de kinderopvangsector.

  De kracht van de groepshulp

  De groepshulp speelt vaak een onderschatte rol in de kinderopvang. Niet iedereen lijkt de meerwaarde van deze medewerkers te erkennen.

  Programma Kansrijke Start ‘Meer samenwerken met jeugdzorg’

  Welke rol heeft de kinderopvang bij een kansrijke start in het leven van kinderen? En hoe kunnen we die rol versterken? De Haagse Hogeschool onderzocht het programma Kansrijke Start in Den Haag. Onderzoeker Anne Steenbakkers vertelt erover.

  Aan de slag met duurzaamheidspedagogiek

  De Groene Agenda ondersteunt kinderopvangorganisaties in 8 stappen bij het verduurzamen. In deze serie gaan we dieper in op elke stap. Dit keer stap 2: gedrag en bewustwording. We spitsen dat hier toe op het onderwerp duurzaamheidspedagogiek. Wat is dat en wat kun je ermee? We praten erover met wetenschapper Marian Joven en kinderopvangmanager Mariëlle Hettinga.

  Bestuurswissel. Rottenberg opgevolgd door Van ’t Wout

  Felix Rottenberg trad onlangs na 8 jaar af als voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang, voormalig staatssecretaris Bas van 't Wout is aangetreden als zijn opvolger. Hoe kijken zij naar de branche? Wat zijn de grote uitdagingen? Een dubbelinterview met de komende en gaande man.

  Covermodel: 5 vragen aan: Vanessa Troost

  Vanessa Troost is adjunct-directeur bij SKE SPRENG! Kinderopvang, een stichting in Eerbeek met dagopvang, peuteropvang, een sport-bso en reguliere bso. ‘Ook ouders moeten zich veilig en gezien voelen.'

  Governancecode ook belangrijk voor kleine organisaties

  Grote kinderopvangorganisaties werken meestal al met de Governancecode Kinderopvang, maar bij kleine organisaties is deze minder bekend. Daar ziet men de code vaak als ‘veel extra werk en voor ons niet nodig'. Johan Vriesema en Sonja Sandbergen geven webinars over de Governancecode voor (heel) kleine organisaties. Zij leggen uit waarom de code ook voor kleinere organisaties van belang is en hoe ze ermee aan de slag kunnen.

  Kinderspel

  Kinderen leren door spelen, ook in de kinderopvang. Hoe kun je dit spel begeleiden?

  ALLES op het SPEL: een doeboek voor meer bewegen

  Bewegen en spelen is belangrijk om controle te ontwikkelen over je lijf, je bewegingen en je gedrag.

  Kindcentrum Hasseltse Poorten. Verstoppertje tussen de kerkbanken

  Kindcentrum Hasseltse Poorten ligt in Tilburg Oud Noord, een cultureel diverse wijk. Het centrum is klein maar fijn. De oude, neogotische Hasseltkerk herbergt een bso, peutergroep en een wijkcentrum, in de voormalige pastorie huist een basisschool. ‘We weten elkaar makkelijk te vinden.'

  Gezamenlijke huisvesting realiseren. ‘Alles is op te lossen’

  Het realiseren van gezamenlijke huisvesting voor bijvoorbeeld een kindcentrum kan een lastig traject zijn. Bij het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang weten ze er alles van. Ze worden dagelijks gebeld door partijen die hierin vastlopen, zoals gemeenten, scholen en kinderopvang. Maar alles is op te lossen, zegt Martin van Osch, directeur-bestuurder van het Waarborgfonds.

  Nieuw in de kinderopvangpedagogiek: Mind-mindedness

  Mind-mindedness: het is een vrij nieuwe term in de kinderopvang. Kort gezegd is leren kijken naar de emoties en gedachten die je denkt te zien bij een kind en daar woorden aan geven. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die je zo benadert socialer worden: ze kunnen zich beter inleven in anderen. Hoogleraar Ruben Fukkink vertelt wat we met deze wetenschap kunnen in de Nederlandse kinderopvang.

  Gen Z versus de boomers

  Jonge mensen die nu van de opleiding komen, horen tot de Generatie Z: ze zijn geboren tussen ongeveer 1995 en 2011. Het is een generatie die bij werkgevers vaak negatief commentaar oplevert. Denk aan: ‘Ongemotiveerd, nemen snel ontslag en ze kunnen niks meer hebben.' Hanneke Vullings geeft trainingen aan werkgevers en leidinggevenden in de kinderopvang over hoe ze met deze generatie kunnen omgaan. ‘Kijk ook naar de kenmerken van je eigen generatie.'

  In het kort

  Gedragsproblemen, zindelijkheid, een moeilijke thuissituatie, niet samen kunnen spelen... In de periode 2021 - 2022 was er bij 20 procent van kinderen op de kinderopvang een niet-pluisgevoel: het gevoel dat extra ondersteuning of zorg nodig was. Datzelfde gold voor ruim 60 procent op de peuteropvang.

  Column Zomaar wat woorden

  Ketenaanpak, samenwerkings- afspraken, menukaarten, indicatorensets, regiobeeld, klant- routes, zorgpadentool. Zomaar wat woorden uit de Handreiking Ketenaanpak Kansrijke Start.

  Gesignaleerd

  De podcast Pedagogisch Verantwoord is een enthousiaste zoektocht van twee pedagogen (Lars Limburg en Thyme van den Beuken) over opvoeden.Ze gaan in gesprek met elkaar én een deskundige uit de wetenschap of de praktijk.