Home 2022

Magazines

In het decembernummer van Management Kinderopvang aandacht voor schisma in de branche. "We moeten met één mond spreken" was in 2011 het uitgangspunt bij de oprichting van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Inmiddels zijn er drie brancheorganisaties en ook samenwerkingsverbanden als de KOPgroep, KIK en gelegenheidsverbintenissen die wat van zich laten horen, al dan niet direct richting de minister. Hoe effectief is zo'n gespleten lobby?  Op de cover zie je Jeanne Brouwer. Zij is vestigingsmanager bij CompaNanny. Jeanne is blij met het lange termijndenken en de zorgvuldigheid van haar organisatie. 'Beslissingen worden hier niet met de calculator genomen". 
Een veilige groep. Horizontaal of verticaal? Iedere organisatie voor kinderopvang stelt een veilige basis voor jonge kinderen voorop. Maar hoe breng je dat het beste in de praktijk? In gesprek met pedagoog Annemiek Waage. Verder in dit decembernummer een artikel over Armoede onder kinderen. Steeds meer gezinnen komen in de financiële problemen. We zien dat ook terug in de kinderopvang. Wat kun je als pm'er betekenen voor deze kinderen? Hoe herken je armoede en wat kun je vervolgens doen? En hoe stimuleer je kinderen om te (durven) groeien in hun zelfredzaamheid? Wanneer help j e een kind en wanneer kun je beter even 'op je handen zitten'? Kinderpsycholoog Mehrnaz Tajik geeft uitleg en tips. Scaffolding. Stap voor stap naar zelfredzaamheid. 
Het novembernummer van Kinderopvang besteedt aandacht aan de wenperiode op het kinderdagverblijf. Jonge kinderen zouden hier meer tijd voor moeten krijgen, en hun ouders meer begeleiding. Sanne de Vet onderzocht stress bij baby's bij het (opnieuw) wennen op het kinderdagverblijf.
In het oktobernummer van Management Kinderopvang aandacht voor de voors en tegens van de maximum uurprijs. Net zoals de sector verdeeld is over de voor- en nadelen van 'gratis' kinderopvang, geldt dat ook over het vraagstuk: moet de uurprijs gereguleerd en gemaximeerd worden? De meningen en conclusies hierover lopen enorm uiteen.  Daarnaast een artikel over de roep om stevige voorschoolse ondersteuning. De wachtlijsten bij jeugdzorg nemen toe en ook de kosten. Vroegsignalering is een belangrijk wapen in de strijd om grotere problemen te voorkomen en kosten te drukken. Maar hoe wordt de kinderopvang hierbij betrokken? In elke gemeente gebeurt dat op een andere manier.
In het oktobernummer van Kinderopvang aandacht voor ouders die scheiden. Wat kun je doen voor kinderen die last hebben van de scheiding. En hoe stel je je op tegenover hun ouders? Daarnaast een mooi artikel over inclusief werken. Doe jij het al? Bewust inclusief werken zodat de volgende generatie met een open blik naar de samenleving kijkt? Waarom is dit zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen? We praten erover met Christel Eijkholt, die onlangs promoveerde op dit onderwerp. 
In het septembernummer van Kinderopvang aandacht voor de pilot Buitengeluk, waarbij kinderen zoveel mogelijk spelen en klussen in de natuur. Lees hoe ze dit bij Doomijn-bso on Zwolle-Zuid hebben aangepakt.  Daarnaast geeft Tischa Neve in het artikel 'De pareltjes', kinderen met bijzonder gedrag, tips en tools hoe je deze kinderen leert te begrijpen en hiermee verder op weg kunt helpen. Zo maak jij het verschil!
In dit zomernummer van Management Kinderopvang aandacht voor het explosief groeiende aantal zzp'ers in de branche. Noodgedwongen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van deze zelfstandig pedagogisch medewerkers. Maar met steeds hogere tarieven, wisselende gezichten op de groep en zzp'ers die geen idee hebben van de risico's, rijst de vraag: is deze tendens wel zo goed voor de sector? Op de cover staat Melisse Gasper, locatiemanager van Partou. Zij begon twintig jaar geleden als stagiair, was waarnemend locatiemanager op verschillende vestigingen. Zij vindt dat je doorstromers moet koesteren. Bij Partou bekijken ze wat zij medewerkers kunnen bieden die willen doorgroeien.
Het juli-nummer van Kinderopvang is een gevarieerd nummer geworden. Met een diversiteit aan artikelen en onderwerpen zoals 'Kinderen met een lagere verwerkingssnelheid'. Wat betekent dat voor hun ontwikkeling en hoe kun je deze kinderen helpen? Lees de tips die orthopedagoog en gz-psycholoog Elly de Geus je geeft. Een op de 14 baby's die in Nederland wordt geboren is prematuur. De juiste begeleiding kan een wereld van verschil maken voor het welbevinden en ontwikkeling van deze kinderen. Lees er alles over in het artikel 'Prematuren in de kinderopvang'.  In de serie 'Werkdruk' vind je een aantal manieren om de werkdruk te verlagen. Wat dragen pm'ers en organisaties zelf aan oplossingen? Hun vertegenwoordigers vertellen. 
In het nummer van Kinderopvang nummer 6 aandacht voor scharrelpeuters. Ze gaan niet even een frisse neus halen, nee, ze besteden bijna al hun tijd op de halvedag-opvang in de buitenlucht. Daarnaast lees je alles over de kracht van een waardevolle overdracht. Nicole van Asten van Parenticom geeft tips. En hoe stel je grenzen en respecteer je tegelijkertijd de autonomie van het kind. Dit komt aan de orde in de Podcast 'Potje opvoeden'. 
Het juni nummer van Management Kinderopvang besteedt aandacht aan private equity. Nu de overheid over enkele jaren de sector weer voor zeker 95 procent gaat financieren, wordt steeds vaker kritisch gekeken naar de commerciële kinderopvang. Management Kinderopvang dook in dit onderwerp en interviewde Ed Buitenhek, Janneke Plantenga en Jeanne Lemmens (Partou-groep). Het onderwerp blijkt veel minder zwart-wit dan vaker geschetst.  Op de cover prijkt Mariam Talhaoui, directeur van Second Home Kinderopvang. Deze organisatie richtte zij acht jaar geleden op en heeft inmiddels tien locaties in Almere, met honderd medewerkers en circa achthonderd kindplekken. 
Nieuwsbrief Abonneren