Home 2022

Magazines

Het juni nummer van Management Kinderopvang besteedt aandacht aan private equity. Nu de overheid over enkele jaren de sector weer voor zeker 95 procent gaat financieren, wordt steeds vaker kritisch gekeken naar de commerciële kinderopvang. Management Kinderopvang dook in dit onderwerp en interviewde Ed Buitenhek, Janneke Plantenga en Jeanne Lemmens (Partou-groep). Het onderwerp blijkt veel minder zwart-wit dan vaker geschetst.  Op de cover prijkt Mariam Talhaoui, directeur van Second Home Kinderopvang. Deze organisatie richtte zij acht jaar geleden op en heeft inmiddels tien locaties in Almere, met honderd medewerkers en circa achthonderd kindplekken. 
In het mei nummer van Kinderopvang tref je een interessant artikel over Werken met agency. In de waan van de dag is er te weinig aandacht voor wat er zoal leeft bij een kind. Hoe sluit je meer aan bij die belevingswereld? Dit doe je door in te zoomen op de vier pijlers van agency: de eigen stem, keuze, eigenaarschap en verbinding. Daarnaast lees je alles over de positieve effecten van knuffelen en liefkozen. Hoe belangrijk het is dat kinderen van jongs af aan spelenderwijs vertrouwd raken met hun lichaam lees je in Lets's Hug!
Kinderen van 8-plus enthousiast houden voor de bso is best lastig. Vanaf deze leeftijd krijgen kinderen meer behoefte aan vrijheid en uitdaging en ze voelen zich vaak te groot voor de opvang. De oplossing: laat de kinderen zelf meedenken en meeslissen. De 11-jarige Eline staat op de cover van dit aprilnummer. Bij kinderopvang ZON! werken ze met kinderdirecteuren. Eline bedenkt en organiseert leuke activiteiten, o.a. eigen kleding voor de opvanglocatie en een slaapfeest voor de jongere kinderen.  'Het is erg leerzaam voor de kinderdirecteuren' ervaart pedagogisch coach Tom Lindt. Hij ziet de kinderen echt groeien in hun rol. 
Het nut van de invoering van 960 uur voorschoolse educatie werd bij de invoering nauwelijks betwijfeld, de haalbaarheid wel. Hoe staat het er na drie jaar mee? Uit onderzoek van Sardes en Oberon blijkt dat de gigantische operatie bijna overal is geslaagd. In dit nummer de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Daarnaast in nummer 2 van Management Kinderopvang een artikel over onderzoek naar innovaties in de VVE. Het doel van de innovaties vanaf 2017, die in vijf gemeenten werden uitgevoerd, was het verbeteren van de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie. Wat heeft deze proeftuin opgeleverd voor de VVE?
In dit nummer van Kinderopvang nummer 3 aandacht voor zij-instromers. Een deel van het broodnodige personeel moet gezocht worden bij mensen die nu een hele andere baan hebben. Een kijkje in de keuken van twee kinderopvangorganisaties en de ervaringen van twee zij-instromers. Verder een leuk artikel, om inspiratie op te doen, over muziek- en dramalessen op maat voor het kinderdagverblijf.
In het eerste nummer van Management Kinderopvang dit jaar aandacht voor duurzaamheid. In het artikel ' Meer dan buiten spelen' lees je over duurzaamheidspedagogiek. Wereldwijd is er aandacht voor duurzaamheid: voor natuur, klimaatverandering en sociale gelijkheid. Het seminar 'Duurzaamheidspedagogiek in de jonge jaren' probeerde daar een antwoord op te geven.  En hoe zorg je ervoor dat de groene buitenruimte de pedagogische kwaliteit van je organisatie versterkt, met name bij baby's. Lees hoe ze bij het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind ontdekte dat vooral de sensitieve responsiviteit erbij te winnen heeft. Verder loopt er momenteel een pilot bij Villa Valentijn om het luierafval in de kinderopvang te verminderen. Hoe ziet het luiergebruik van de toekomst eruit?  Kortom veel inspirerende voorbeelden. Hopelijk zet het u en ons allemaal aan tot actie!
In dit nummer hebben we een dossier met als titel: Hoe leren kinderen? Hoe werkt dit leren dan precies? En hoe kun je een kind daar nog beter in begeleiden? In dit dossier ontdek je hoe het jonge kinderbrein werkt en hoe je kinderen helpt hun ontwikkeling en spel te verdiepen en te verrijken. 
In het decembernummer van Kinderopvang zeggen we bye bye energieslurpers, hallo energieboosters! Hoe krijg je de werkdruk naar beneden en hoe verhoog je je werkplezier? Alex van der Wal geeft je handige tips. Kijk samen met je team naar de balans.
In het laatste nummer dit jaar van Management Kinderopvang aandacht voor het probleem van personeelstekort. Dit begint in de kinderopvang steeds serieuzere vormen aan te nemen. Management Kinderopvang sprak met het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang, Kinderopvang Werkt!, KEKZ, PPINK, en Werkend Leren.
'Als je aan mijn kind komt, kom je aan mij'. In dit november nummer een artikel over communicatie met ouders. Veel ouders koesteren het beeld van een gezellige groep vol lieve kindertjes. Maar er zijn ook botsingen en teleurstellingen, kinderen lopen soms schrammen en bulten op. Hoe ga je hierover met ouders in gesprek. Pedagoog coach Shelley Rijnenberg en pedagogisch medewerker Maaike Knot vertellen hoe zijn dit gesprek met ouders aangaan.
Nieuwsbrief Abonneren