Financiën en bedrijfsvoering

Kamalika patri abn amro

‘Reistijd is een van de belangrijkste factoren bij het personeelstekort’

Het personeelstekort in de kinderopvang neemt in een hoog tempo toe. Volgens Kamalika Patra van ABN Amro zijn maatregelen onvermijdelijk. ‘Als je ouders die in deeltijd werken zover kunt krijgen dat ze de dinsdag of de donderdag vervangen door de woensdag, dan ben je weer wat verder.’

IJsbrand Jepma: ‘Huidige cao maakt een educatieve kwaliteitsslag onmogelijk’

Voor taken en werkzaamheden buiten de groep hebben pedagogisch medewerkers maar 50 uren per jaar beschikbaar, terwijl die uren nodig zijn om de gewenste educatieve kwaliteitsslag in de kinderopvang te maken. In het basisonderwijs zijn dat 600 uur per jaar. Hoe kan dit verschil zo groot zijn, vraag IJsbrand Jepma van bureau Sardes zich af.

Levering gegevens aan Belastingdienst werkt: ouders krijgen minder kinderopvangtoeslag

Van januari tot en met mei 2021 hebben ruim 12.000 ouders een brief of een bericht in de Kinderopvangtoeslag app ontvangen. Ruim 2.600 ouders hebben na ontvangst van het bericht het jaarbedrag van de kinderopvangtoeslag voor gemiddeld € 977 naar beneden bijgesteld. Op dit moment levert 80-85 procent van de kinderopvangorganisaties maandelijks gegevens aan. Dit […]
Margreet Hellemons

‘Sluiting van onze locaties zal blijven voorkomen’

‘GO! Kinderopvang kan door personeelstekort geen continue opvang garanderen op alle opvanglocaties.’ Dat stond in een brief die de kinderopvangorganisatie met 50 locaties in Flevoland eind september naar de ouders stuurde. Concreet moest een locatie in Almere met vier groepen voor een dag de deuren sluiten.

De dag dat Ska Kinderopvang zes groepen moest sluiten

Het was een bericht dat zelfs door landelijke nieuwsmedia werd opgepikt. Op dinsdag 5 oktober moest Ska Kinderopvang, de grootste opvangorganisatie van Amersfoort, zes groepen sluiten vanwege personeelstekort. Het was een moeilijk besluit maar onvermijdelijk gezien het blijvende personeelstekort, ziekmeldingen en de onmogelijkheid om mensen van elders in zetten, vertelt Chantal Migchelbrink van Ska.
wegkapen-van-personeel-onfatsoenlijk-of-aanvaardbaar-in-tijden-van-schaarste

Wegkapen van personeel: onfatsoenlijk of aanvaardbaar in tijden van schaarste?

Via LinkedIn of andere sociale mediaplatforms personeel wegkapen bij andere kinderopvangorganisaties: dat doe je niet. Toch? Het overkwam Xandra, directeur van een kinderopvangorganisatie in Utrecht. Is dit totaal ongepast of aanvaardbaar in tijden van schaarste? We vragen het aan ethiek-docent Erica Westerveld.
FNV-kondigt-tweede-landelijke-stakingsdag-aan-op-14 september-in-Den-Haag

FNV pleit voor nieuwe cao-onderhandelingen

De brandbrief van kinderopvangorganisaties om snel maatregelen te treffen tegen het personeelstekort, kan rekenen op steun van de FNV. Maar de vakbond vindt dat ook de werkgevers stappen moeten zetten en pleit daarom voor nieuwe cao-onderhandelingen.
werkdruk opvang

71 procent van de kinderopvangorganisaties heeft te weinig personeel

Het personeelstekort in de kinderopvang is verder gestegen. 71 procent van de kinderopvangorganisaties heeft nu een tekort aan personeel. Dit is een toename van 15 procent sinds mei. In de bso is het tekort met 79 procent nog groter.
blog-jolanda-rikers-ervaring-met-ervaringsgericht-werken

Blog Jolanda Rikers – Kinderopvang klaar voor innovatie?

Eindelijk krijgt ook de kinderopvang het podium om haar schrikbarende tekort aan personeel te melden. Dit tekort is in sommige regio’s zelfs twee keer zo groot als in het onderwijs. Toch hoorde je daar ons niet over, want met ons improviserende vermogen zorgden we er iedere keer weer opnieuw voor dat onze klanten niet in de kou kwamen staan. Hiervoor werd alles uit de kast gehaald, maar de rek is er nu echt uit.

‘De kinderopvang komt momenteel zo’n 3000 werknemers te kort’

De personele problemen in de kinderopvang nemen steeds grotere vormen aan. Davina Koudijs en Hélène Arons van Kinderopvang werkt! denken na over oplossingen. ‘Dit is meer dan ooit een tijd voor goed werkgeverschap.’

Over financiën en bedrijfsvoering

Ondernemerschap en leidinggeven

Kinderopvangeigenaren zijn ondernemers. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken telt vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en van good governance tot financieel management. In dit dossier bieden we u inspiratie en input om behalve een goede kinderopvangorganisatie ook een goede werkgever en financieel gezonde organisatie te zijn.

Lees meer

Werkgevers in de kinderopvang hebben het flink voor de kiezen. Afgezien van de normale aspecten van de bedrijfsvoering, gaat er de komende tijd enorm veel veranderen in wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet IKK, de Wet harmonisatie, en de Directe Financiering. Daarnaast zijn veel kinderopvangorganisaties bezig met het vormen van IKC’s en/of werken ze aan gezonde dan wel groene kinderopvang.

Marketing

Sinds er sprake is van echte marktwerking in de kinderopvang en zeker sinds de crisis waarbij veel kinderopvangorganisaties last hadden van krimp, is marketing ook een belangrijk punt van aandacht geworden. Als kinderopvangondernemer moet je je onderscheiden en een goed geolied proces hebben ingericht om potentiële klanten toe te leiden naar een inschrijving. Een goede website maakt een belangrijk onderdeel uit van de marketingstrategie. Sommige organisaties werken met welkomstcadeaus maar hier is ook weer kritiek op geleverd. Er wordt ook  volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van professionele kinderopvang zoals incidentele opvang, meer flexibele opvang, of kinderopvang aan huis.

Klanttevredenheid

Het meten en monitoren van de klanttevredenheid is een belangrijke onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Meerdere bedrijven leveren instrumenten voor een goede manier van het meten van de klanttevredenheid. Ook de communicatie met ouders is belangrijker geworden. Ouders zijn mondiger, hebben meer te kiezen en stellen hogere eisen. De tijd van het heen-en-weerschriftje ligt wel achter ons. De communicatie met ouders gebeurt steeds meer in digitale vorm, via apps of een ander digitaal kanaal.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een ander onderdeel van de bedrijfsvoering. Tijdens de crisis waarbij de sector flink gekrompen is, zijn veel pedagogisch medewerkers ontslagen. Nu is de groei weer volop aanwezig, vooral in de Randstad. En veel organisaties hebben moeite om goed personeel te vinden. Er is ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Door de toegenomen eisen, verdergaande kwaliteitsverhoging en komende wet- en regelgeving is er vooral behoefte aan mbo’ers niveau 4 en hbo’ers. Deze zijn onvoldoende beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen de mbo’ers niveau 3 steeds moeilijk weer aan de bak. Met de Wet IKK worden ook hogere eisen aan de opleiding van pm’ers gesteld. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een project uitgezet, permanente educatie voor pedagogisch professionals  (PEPP). Met dit aanbod kan iedere kinderopvangorganisatie een systeem van permanente educatie opzetten.

Kwaliteitsverbetering

Onder minister Asscher is er voortdurend aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Volgens Asscher is het belangrijk dat de kinderopvang tegenkracht zoekt bij ouders, maar ook door zelfevaluatie-instrumenten inzet. Een bekende tool is de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de beroepsvereniging directeurenkinderopvang (bdKO). Hiermee kan een organisatie goed bestuur aantonen. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een menukaart ontwikkeld met verschillende, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare instrumenten.

Andere onderwerpen die spelen bij de bedrijfsvoering zijn ondermeer ict, klachtenafwikkeling, huisvesting, personeelsplanning. Zie hiervoor de andere relevante dossiers en berichten op kinderopvangtotaal.nl.