Directe financiering

Directe financiering: een kijkje achter de schermen

Hoe staat het er nu voor met de directe financiering voor de kinderopvang? En wat betekent het jaar uitstel voor kinderopvangorganisaties?
seo-rekent-recht-op-toegang-kinderopvang-door

SEO rekent recht op toegang kinderopvang door

De Regiegroep Kindcentra 2020 en Platform Kindcentra hebben informateur Mariëtte Hamer een brief geschreven over de kinderopvang en het gewenste voorzieningenniveau. Verwezen wordt naar een rapportage van SEO Economisch Onderzoek, met doorrekeningen van mogelijke varianten van het recht op toegang tot kinderopvang:

BMK: ‘Publiek gefinancierde kinderopvang biedt veel voordelen’

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang is blij met de ‘stellige uitspraak’ van staatssecretaris Van Huffelen over een publiek gefinancierde kinderopvang als alternatief voor de kinderopvangtoeslag. De BMK somt de voordelen op.

Advies voor publiek gefinancierde kinderopvang

Het huidige toeslagenstelsel heeft mogelijk zijn langste tijd gehad. De ‘complexe’ kinderopvangtoeslag moet plaats maken voor een landelijke kinderopvangvoorziening, die de overheid direct financiert.
Directe financiering

BK: ‘Directe Financiering lost toeslagenprobleem niet op’

Directe Financiering is niet de oplossing, stelt de Brancheorganisatie Kinderopvang, maar een vereenvoudiging van het toeslagensysteem wel. Dit zegt de BK na het emotionele Kamerdebat over de kinderopvangtoeslagaffaire. ‘Je moet naar de kern van het probleem: de regeling Wet kinderopvang zelf.’
Directe financiering

‘Plan Directe Financiering weer uit de kast halen’

Terwijl het plan Directe Financiering alle nadelen van het huidige systeem van de kinderopvangtoeslag zou ondervangen en klaar was voor implementatie, werd het plan in 2018 plots teruggetrokken. De BMK en Voor Werkende Ouders pleiten ervoor om dit plan alsnog uit te voeren.
Ouders

Betaalbare kinderopvang blijft stimulans voor moeders om meer te werken

Vrouwen gaan minder werken na de komst van het eerste kind en dat leidt tot inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen. Voldoende aanbod van betaalbare kinderopvang stimuleert de arbeidsparticipatie van moeders, maar hier gaan ook substantiële kosten mee gepaard, schrijft het Centraal Planbureau.
Ouders

Kinderopvang krijgt rapportcijfer 8 van ouders

Negen van de tien ouders vindt de kinderopvang van goede kwaliteit en gemiddeld geven ze de opvang het rapportcijfer 8. Ruim 80% vindt dan ook dat kinderopvang een basisvoorziening moet worden.

Paneloverleg over betere financiering kinderopvangtoeslag

Hoe staat het ervoor met het verbetertraject van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst? BOinK praat als vertegenwoordiger van ouders in de kinderopvang natuurlijk mee. Onlangs vonden de eerste paneloverleggen plaats waar verschillende verbeterpunten zijn besproken.
Directe financiering

Internetconsultatie Besluit kinderopvangtoeslag 2020

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid indexeert jaarlijks de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang.

Over directe financiering

Nieuwe financiering van kinderopvangtoeslag

Na een jarenlang overleg en maken van plannen voor een nieuw systeem voor de kinderopvangtoeslag, heeft staatssecretaris Van Ark in april 2018 volledig onverwacht een streep door deze plannen gezet. Ze heeft gekozen voor een verbetertraject bij de Belastingdienst. Het was de bedoeling om vanaf 2019 de directe financiering in de kinderopvang geleidelijk in te voeren. De kinderopvangtoeslag zou dan niet meer direct naar de ouders, maar via een ‘digitale portemonnee’ via DUO naar kinderopvangorganisaties gaan. Ouders hoeven dan alleen nog maar de eigen bijdrage te betalen. De beide brancheorganisaties hebben verschillende gereageerd.

Lees meer

Wat houdt directe financiering in?

Met de directe financiering gaat de kinderopvangtoeslag  niet meer direct naar de ouders. Dit geld gaat via DUO naar kinderopvangorganisaties. Ouders hoeven dan alleen nog maar de eigen bijdrage te betalen. Ook dit kunnen zij regelen via een digitale portemonnee in een DUO-omgeving. Wat als ouders herhaaldelijk niet betalen? Wie draagt dan het debiteurenrisico? In onderlinge afspraken tussen Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, Stichting Voor Werkende Ouders, VGOB, SZW en DUO is afgesproken dat dit risico bij kinderopvangorganisaties blijft liggen.

Doorfinanciering

De twee brancheorganisaties hadden graag gezien dat DUO een soort van ‘doorfinanciering’ kon regelen, bijvoorbeeld van drie maanden, als een ouder tijdelijk problemen had om de netto ouderbijdrage te voldoen. Hiermee had de kinderopvangorganisatie kunnen rekenen op een constante kasstroom. Maar het ministerie wilde hier niet aan meewerken. Wel wil het ministerie meewerken aan inzage in de eigen bijdrage van ouders als kinderopvangorganisaties hiernaar vragen. Dit mag pas worden opgevraagd als de herhaalincasso niet tot betaling heeft geleid en er geen betalingsregeling met de ouder is afgesproken.

Brancheorganisaties

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft zich altijd kritisch opgesteld ten aanzien van dit nieuwe financieringsstelsel, vooral vanwege de grote financiële risico’s voor ondernemers. De BK heeft dan ook opgelucht gereageerd toen Van Ark de plannen naar de prullenbak verwees.
Bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang overheersten teleurgestelde reacties. Het huidige systeem van kinderopvangtoeslag zorgt voor veel problemen bij ouders als ze bedragen moeten terugbetalen. Ook blijven ouders het beeld houden dat kinderopvang heel duur is omdat ze vooral het brutobedrag zien wat ze moeten betalen.

De BMK heeft tijdens de Toeslagaffaire in 2019/2020 dan ook gepleit om weer terug te grijpen naar het plan voor de Directe financiering. Daar is de BK weer geen voorstander van. Deze organisatie ziet meer heil in het verminderen van het aantal toeslagtabellen.