Directe financiering

Directe financiering

Nieuwe financiering van kinderopvangtoeslag

Vanaf 2019 wordt de directe financiering in de kinderopvang geleidelijk ingevoerd. Vanaf 2020 geldt deze verandering voor iedereen. De kinderopvangtoeslag gaat dan niet meer direct naar de ouders, maar via een ‘digitale portemonnee’ via DUO naar kinderopvangorganisaties. Ouders hoeven dan alleen nog maar de eigen bijdrage te betalen.Meer

Wat houdt directe financiering in?

Met de directe financiering gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 2020 niet meer direct naar de ouders. Dit geld gaat via DUO naar kinderopvangorganisaties. Ouders hoeven dan alleen nog maar de eigen bijdrage te betalen. Ook dit kunnen zij regelen via een digitale portemonnee in een DUO-omgeving. Wat als ouders herhaaldelijk niet betalen? Wie draagt dan het debiteurenrisico? In onderlinge afspraken tussen Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, Stichting Voor Werkende Ouders, VGOB, SZW en DUO is afgesproken dat dit risico bij kinderopvangorganisaties blijft liggen.

Doorfinanciering

De twee brancheorganisaties hadden graag gezien dat DUO een soort van ‘doorfinanciering’ kon regelen, bijvoorbeeld van drie maanden, als een ouder tijdelijk problemen had om de netto ouderbijdrage te voldoen. Hiermee had de kinderopvangorganisatie kunnen rekenen op een constante kasstroom. Maar het ministerie wilde hier niet aan meewerken. Wel wil het ministerie meewerken aan inzage in de eigen bijdrage van ouders als kinderopvangorganisaties hiernaar vragen. Dit mag pas worden opgevraagd als de herhaalincasso niet tot betaling heeft geleid en er geen betalingsregeling met de ouder is afgesproken.

Privacy ouders

DUO informeert een ouder vooraf over het delen van deze privacygevoelige gegevens. DUO dient rekening te houden met de privacywetgeving en andere voorwaarden. Voor kinderopvangorganisaties kan de hoogte van het openstaande bedrag relevant zijn om daar vervolgens zelf actie op te ondernemen. Ook DUO heeft zich beloofd in te spannen om openstaande vorderingen van de kinderopvangorganisatie op de ouder zoveel mogelijk te beperken. DUO bekijkt verder of alle communicatie over de facturering en de afhandeling via de site van DUO kan verlopen.

Gastouderopvang

De directe financiering brengt voor gastouderbureaus specifieke vraagstukken met zich mee. Hoewel het akkoord antwoorden geeft over wie er straks het debiteurenrisico loopt als een klant niet betaalt, zijn er voor gastouderbureaus nog wel een aantal belangrijke vragen. Zo is nog niet precies bekend wat de precieze verdeling van de juridische verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden is tussen gastouder, vraagouder en gastouderbureau. Het akkoord vermeldt dat het ministerie van Sociale Zaken dit met vertegenwoordigers van de gastouderbranche gaat bespreken.

Uitgelicht

Meest gelezen