Jaarcongres Management Kinderopvang

Verdieping, inspiratie en kennis van de belangrijkste ontwikkelingen

In 2018 is de Wet IKK al deels ingevoerd, maar een deel van de wet is uitgesteld tot 2019. Wat betekent dit voor de sector en hoe moeten we ons voorbereiden op de nieuwe bkr in de babyopvang en bso? Daarnaast is mede door de Wet IKK het thema permanente educatie belangrijker dan ooit. De pedagogisch medewerker is de sleutel tot de verhoging van de pedagogische kwaliteit. De nieuwe eisen in de Wet IKK en de algemene vraag naar een betere kwaliteit kinderopvang vragen om een goede voorbereiding en scholing van personeel.

Bij deze actuele thema’s biedt het Jaarcongres Management Kinderopvang managers en ondernemers in de kinderopvang:

 • een overzicht van de stand van zaken;
 • ondersteuning en kennis vanuit de praktijk;
 • handvatten voor een plan van aanpak binnen de eigen organisatie

Leer in één dag:

 • Een nieuwe visie op permanente educatie
 • Het nieuwe leren toepassen in de praktijk
 • Welke maatregelen en gemiste kansen er zijn als het gaat om de Wet IKK en de kwaliteitsverbetering van de babyopvang
 • Hoe het met de kosten van de bkr voor babygroepen zit
 • Hoe de inspectie-nieuwe-stijl eruitziet

Zorg dat u erbij bent en krijg een inspirerende blik op de vraagstukken van nu en van de nabije toekomst. Mis het niet en schrijf u in. Bezoek het congres samen met uw collega en profiteer van een flinke korting!

Bekijk hier de aftermovie van het jaarcongres in 2017:

09.00
Ontvangst en registratie met koffie, thee en lekkernij
09.30
Lees meer Sluiten
Opening en introductie door de dagvoorzitter
09.45
Lees meer Sluiten
Een nieuwe visie op permanente educatie

Pedagogisch medewerkers die rechtstreeks van de opleiding komen zijn startbekwaam maar nog niet vakbekwaam. Hoe word je vakbekwaam en hoe blijf je dit? Er komt steeds meer kennis beschikbaar over de ontwikkeling van het jonge kind. Naast de pedagogiek en ontwikkelingspsychologie, krijgen we nieuwe inzichten vanuit de neurowetenschappen (breinontwikkeling), biowetenschappen (slaap, bioritme) en voeding. Daarnaast wordt ook steeds meer bekend hoe mensen leren. Dit alles vraagt om een nieuw innovatief systeem om kennis naar het werkveld te krijgen en onderzoek uit binnen- en buitenland te vertalen naar het werkproces van pedagogisch medewerkers. Wat zien we als leerdoelen voor kinderen van 0 – 4 jaar en hoe zorgen we dat pedagogisch medewerkers op een moderne manier geschoold worden zodat ze zijn toegerust voor de eisen die toekomstige generaties aan ons stellen?
Constance Jacobson, voormalig projectleider PEPP en deskundige permanente educatie

10.25
Lees meer Sluiten
Het nieuwe leren toepassen in de praktijk

Een nieuwe vorm van permanente educatie heeft consequenties voor het werken in de praktijk. Hoe pas je je nieuwe kennis toe in de praktijk? Wat ga je binnen je organisatie nu echt anders doen en hoe pak je dat aan? Pedagogisch medewerkers die zich ontwikkelen, meer kennis hebben van kinderen en samen met collega’s de organisatie naar een hoger niveau tillen, zijn misschien wel gelukkiger werknemers. Pm’ers zijn vaak bang voor toetsen maar er komt een enorme energie vrij als ze hiervoor slagen. Een lerende organisatie is daarbij ook aantrekkelijker voor goede kandidaten voor vacatures, en zo snijdt het mes aan meerdere kanten.
Annemiek Waage, kerndocent bij ROC Mondriaan, pedagoog bij ProfessioneelOpvoeden

10.45
Koffie- en theepauze
11.15
Lees meer Sluiten
Eerste ronde verdiepingssessies

Bekijk het uitgebreide overzicht van de verdiepingssessies.

12.30
Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken
13.30
Lees meer Sluiten
IKK en de babyopvang

Een belangrijke aanleiding voor de Wet IKK was de kwaliteitsverbetering van de babyopvang. De BKR in de babyopvang wordt aangepast, er komen babyspecialisten en pedagogisch coaches. Zorgen deze maatregelen nu echt voor een kwaliteitsverhoging in de babyopvang? Welke maatregelen staan ter discussie en waar liggen de gemiste kansen? Paneldiscussie met met o.a.:

• Marilse Eerkens, journalist, psycholoog en correspondent kinderomgang
• Sharon Gesthuizen, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
• Ileen Purperhart, directeur Hestia early learning centre

14.15
Lees meer Sluiten
Wet IKK en de inspectie

De Wet IKK zet ondernemers voor grote uitdagingen. Hebben ze dit op tijd voor elkaar gekregen? Hoe ziet de inspectie-nieuwe-stijl er uit? En hoe zal er worden omgegaan met de nieuwe BKR per 2019?

14.45
Koffie- en theepauze
15.15
Lees meer Sluiten
Tweede ronde verdiepingssessies

Bekijk het uitgebreide overzicht van de verdiepingssessies.

16.30
Afsluitende borrel

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Ronde 1 verdiepingssessies:

1
Lees meer Sluiten
Pedagogische klantbelofte; doet jouw organisatie wat ze belooft?

De pedagogische kwaliteit kun je vanuit verschillende invalshoeken definiëren. Het wordt niet alleen gevormd door de kwaliteitseisen die de overheid stelt of door kennis vanuit de wetenschap. Ook ouders en professionals hebben een visie op kwaliteit. Dat wat de kinderopvang belooft aan ouders (de klant), noemen we de pedagogische klantbelofte. Wat is jouw pedagogische klantbelofte? Tijdens de sessie gaan we samen op zoek naar passende definities van kwaliteit en bijbehorende indicatoren om te zien of die kwaliteit geboden wordt. We bekijken hoe je dit in jouw kinderopvangorganisatie kunt meten en monitoren. Zodat je weet of je waarmaakt wat je belooft.
Betsy van de Grift, directeur Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang

2
Lees meer Sluiten
Een open aanspreekcultuur. Ja graag! En hoe dan?

Om de kwaliteit binnen de kinderopvang permanent te borgen en te verhogen, wordt een open aanspreekcultuur vaak als voorwaarde genoemd. Zelfs de politiek geeft een belangrijke aanbeveling aan de branche om te zorgen voor een open aanspreekcultuur in het belang van kwaliteit en veiligheid. Hoe werk je aan de gewenste open aanspreekcultuur? Vaak blijkt het namelijk nog knap lastig om elkaar aan te spreken. Medewerkers bekwamen in de regels van feedback is niet afdoende! Het vraagt om een permanente investering op diverse vlakken en niveaus. In deze verdiepingssessie leggen we de open aanspreekcultuur onder de loop. Hoe open en transparant is de organisatie? Wat zijn de verwachtingen naar medewerkers? Hoe werken we met elkaar (permanent) aan een open aanspreekcultuur?
Sabine Nieuwe Weme, trainer, Parenticom en Nicole van Asten, trainer en directeur, Parenticom

3
Lees meer Sluiten
Actieonderzoek in de lerende kinderopvangorganisatie

Dé lerende organisatie bestaat niet. Er zijn diverse manieren om een lerende kinderopvangorganisatie te worden en te zijn. In deze sessie wordt actieonderzoek verbonden aan de principes en werkwijze van de lerende kinderopvangorganisatie. Deelnemers krijgen inzicht in de (meer)waarde van het inzetten van actieonderzoek bij het systematisch verbeteren van de (pedagogische) kwaliteit in de kinderopvang, om zo bij te dragen aan het leren van de eigen opvanglocatie of organisatie. Actieonderzoek wordt gezien als een professionaliseringsinstrument voor senior pedagogisch medewerkers, hbo’ers, kwaliteits(zorg)medewerkers (staf)pedagogen en leidinggevenden. Zowel theorie als praktijk van (de empirische cyclus van) van het actieonderzoek komen aan bod.
IJsbrand Jepma, senior onderzoeker/adviseur Sardes

4
Lees meer Sluiten
De 21-eeuwse vaardigheden

Ons onderwijssysteem is al eeuwenoud maar nieuwe tijden vragen nieuwe vaardigheden. Het aanleren van de 21-eeuwse vaardigheden bereidt een nieuwe generatie voor op eisen die tegenwoordig aan ons gesteld worden. Deze vaardigheden krijgen steeds meer een plek in de kinderopvang en in ons onderwijs maar hoe school je de zittende beroepskrachten in deze vaardigheden?
Judith Kuiten, eigenaar Kuiten & Partners en onderzoeker naar de benodigde vaardigheden van IKCmedewerkers en Annet Kalsbeek, onderwijskundige en eigenaar Kalsbeek & Kuiten

5
Lees meer Sluiten
De vitale medewerker

Vitaliteit van een pedagogisch medewerker ontstaat niet alleen door een goed ontwikkelings-, werk- en scholingsklimaat. Ook de fysieke gezondheid is van belang. Er komt steeds meer aandacht voor gezonde kinderopvang, met gezonde voeding en meer beweegactiviteiten. Hierbij kan een gezonde leefstijl van pedagogisch medewerkers niet buiten beeld blijven.
Eileen Kalkman en Miranda Rep, trainers, Confriends

6
Lees meer Sluiten
Privacy update: ben jij al klaar voor de nieuwe Privacy wet (AVG)?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal per mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen. Jouw organisatie zal door deze nieuwe regelgeving te maken krijgen met meer verplichtingen op het gebied van privacy.

Welke stappen zijn nodig om jouw organisatie AVG-proof te maken?

 • Moet je bijvoorbeeld een privacy impact assessment (PIA) uitvoeren?
 • Dien je een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen?
 • Welke gegevens mag je verzamelen over jouw werknemers en hoe lang mag je deze gegevens bewaren?

Tijdens deze verdiepingssessie zullen Carolien Brederije en Mieke Dijkman (Valegis Advocaten) deze en andere vragen behandelen en zullen zij aan de hand van praktijkvoorbeelden de nieuwe regelgeving met je bespreken. Na deze sessie ben je helemaal op de hoogte! Uiteraard is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen.
Carolien Brederije en Mieke Dijkman, advocaten, Valegis Advocaten

Ronde 2 verdiepingssessies:

1
Lees meer Sluiten
De veranderingen in de beroepskracht-kindratio

Per 2019 veranderen de BKR-normen in de babyopvang en de bso. Het lijkt er op dat dit vooral voor kleinere organisaties financieel een heel lastig verhaal wordt. Hoe kun je aan de normen voldoen per 2019 zonder hier financieel aan ten onder te gaan? En wat is de beste manier om je voor te bereiden?

2
Lees meer Sluiten
De kosten van de BKR voor babygroepen uitgelegd

De verandering van de BKR betekent dat babyopvang fors duurder wordt. Daardoor zal ook het maximaal subsidiabel uurtarief van de kinderopvangtoeslag stijgen. Maar is dat genoeg om de gestegen kosten op te vangen? Of is het nodig om daarvoor aanpassingen in de bedrijfsvoering te doen? En zo ja, welke dan? Naar aanleiding van het SEO-onderzoek naar de kosten van babyopvang, dat in het voorjaar van 2018 gepubliceerd wordt, zal het actuele perspectief voor de bedrijfsvoering van babygroepen in kaart gebracht worden. Ook de rekentool IKK komt hierbij aan de orde.
Tony Weggemans, adviseur en eigenaar, AYIT Consultancy

3
Lees meer Sluiten
De babyspecialist

Pm’ers op de babygroepen moeten voor de Wet IKK worden bijgeschoold. Er zijn verschillende opleidingen voor babyspecialist inmiddels goedgekeurd door FCB. Wat moeten de babyleidsters nieuwe stijl kennen en kunnen?

4
Lees meer Sluiten
De kleine organisatie

Kleine kinderopvangorganisaties met een of enkele vestigingen hebben het moeilijk om aan alle eisen van de Wet IKK te voldoen. Geld ontbreekt om specialisten in te huren. Welke tips and trics zijn er voor de kleine organisaties om toch IKK-proof te zijn of te worden?

5
Lees meer Sluiten
Pedagogisch coachen in de kinderopvang

Hoe kun je jouw team en alle pedagogisch medewerkers in beweging krijgen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen alle kennis, vaardigheden en de juiste houding heeft om het pedagogisch beleid van jouw organisatie tot een succes te laten worden? Word je ook pedagogisch coach? Of ben je het al? Hoe kun je jouw team en alle pedagogisch medewerkers in beweging krijgen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen alle kennis, vaardigheden en de juiste houding heeft om het pedagogisch beleid van jouw organisatie tot een succes te laten worden? Kom in deze workshop inspiratie opdoen welke tools je kan inzetten bij je coaching! Zodat een duurzame ontwikkeling in jouw team in gang wordt gezet.
Deze workshop wordt aangeboden door Kans Kwadraat, in samenwerking met Wilmie Colbers, orthopedagoge en onderwijskundige en Lucie de Jong, orthopedagoge

6
Lees meer Sluiten
Mentorschap

Per 2018 moeten alle kinderen in de kinderopvang een mentor hebben. Wat is de beste manier om invulling te geven aan het mentorschap?
Maryse Nijhof-Broek, adviseur, Sardes

7
Lees meer Sluiten
De GGD-inspectie: Kom maar op?!

Hoe denk jij over de GGD-inspectie: Kom maar op?? Of kom maar op!! Ken jij alle kaders waaraan je moet voldoen? Ben je voldoende op de hoogte van de wettelijke eisen en hoe je deze moet interpreteren? Zijn jij en je team voorbereidt op de GGD-inspectie? Speel jij verstoppertje als de GGD inspecteur aan de deur staat? Of ontvang jij de inspecteur met open armen? Ben jij voorbereidt op de vragen van de inspecteur en heb je antwoord op de opmerkingen die een inspecteur al dan niet terecht heeft?

In deze verdiepingssessie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Weet jij waar je aan moet voldoen?
 • Ken je de wettelijke kaders die de inspecteur voert?
 • De rol van de houder/manager
 • De rol van de inspecteur
 • Het voorbereiden van je medewerkers op de inspectie
 • De inspectie op zich!

Jaap Tulp en Jessie Vogelsangs, adviseurs & vennoten bij Helder & van Pas

Betsy van de Grift

Betsy van de Grift is directeur van stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). Ook is ze directeur geweest van drie verschillende kinderopvangorganisaties. Na de laatste, bij Partou kinderopvang, is ze zelfstandig gaan werken als adviseur en publicist. Nu verdient ze de kost met advieswerk en met het schrijven van artikelen en boeken zoals het boek ‘Kinderkoppie’.

Tony Weggemans

Tony Weggemans werkt vanuit zijn adviesbureau AYIT Consultancy (www.ayit.nl) al jaren op het terrein van de bedrijfsvoering van kinderopvang­organisaties. Hij schrijft hierover regelmatig in de vakbladen Management Kinderopvang en BBMP. Hij is oprichter en coördinator van het Netwerk Professionals Kinderopvang (www.npkov.nl) en houdt zich vanuit de adviesgroep Netwerk&Co (www.netwerkenco.nl) bezig met samenwerkingsvraagstukken binnen maatschappelijke netwerken.

Constance Jacobson

Constance verdiept zich al langere tijd in Permanente Educatie. Niet alleen in het waarom, maar met name in het hoe en wat ervan. Opleidingen kosten tijd en geld en moeite – wat brengt dat dan op, en voor wie? Vanaf 2014 leidde zij het Permanente Educatie project, dat was aangevraagd door de toenmalige BK en MO-groep en werd gesubsidieerd vanuit Min SZW. Eind 2017 is dit project opgeleverd.

Judith Kuiten

Judith Kuiten is directeur van Kuiten & Partners van waaruit zij samen met Annet Kalsbeek een specialistische opleiding ontwikkelden voor mbo en hbo voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De opleiding is erg out of the box, helemaal volgens de IKC gedachte! Judith werkte twaalf jaar in pedagogische adviesfuncties, waaronder negen jaar als docent Pedagogiek op een ROC. Om de kloof tussen onderwijs en praktijk te dichten, besloot Judith de masteropleiding ‘Leren & Innoveren – Pedagogiek’ aan de Hogeschool van Amsterdam te gaan volgen. Voor haar afstudeerscriptie deed ze onderzoek naar kennis en vaardigheden binnen IKC’s. De uitkomsten bevestigden haar vermoeden: werken in een IKC vraagt essentieel andere competenties. Sinds 2011 reist Judith als spreker en trainer heel Nederland door om lezingen, bij- en nascholingen te verzorgen. Ze begeleidt de invoer van (nieuw) pedagogisch beleid en coacht teams tot een optimale samenwerking.

Annet Kalsbeek

Annet studeerde Pedagogische wetenschappen & Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Om de praktijk van het onderwijs beter te leren kennen, volgde zij de PABO-TOP aan de Hanzehogeschool van Groningen. Zij werkte 11 jaar in onderwijskundige en pedagogische adviesfuncties, zowel in het onderwijs als in de kinderopvang. Annet begeleidt professionals in onderwijs en kinderopvang die worstelen met vraagstukken over hun professionaliteit in een veranderende onderwijsomgeving. Als onderwijskundige, leerkracht en trainer wil Annet bruggen slaan tussen onderwijs en kinderopvang.

Sharon Gesthuizen

Sharon is een Nederlands politica. Ze was van 30 november 2006 tot en met 22 maart 2017 Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij. Sinds februari 2017 is ze voorzitter van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Marike Vroom

Marike Vroom (1962) heeft journalistiek gestudeerd en werkt sinds twintig jaar als (hoofd)redacteur van vakbladen op gebied van Zorg, Welzijn en Kinderopvang. Sinds 10 jaar is ze hoofdredacteur van de bladen Kinderopvang en Management Kinderopvang. Vanuit haar functie als hoofdredacteur treedt ze regelmatig op als professioneel dagvoorzitter.

Miranda Rep

Miranda Rep is mede-oprichter van Confriends en mede-auteur van het boek Spelenderwijs Bewegen van 0-4 jaar. De Confriends missie is “een fitte en gezonde kinderopvang, zowel voor de kinderen als de medewerkers “ vanuit deze gedachte verzorgt Confriends al meer dan 15 jaar praktische trainingen, trajecten en advies voor kinderopvangorganisaties. Confriends heeft een brede kennis in huis en heeft een dynamisch team van gespecialiseerde trainers voor praktijkgerichte trainingen op de werkvloer. Op het gebied van de interventie Spelenderwijs Bewegen en fitte kinderen, Lekker Fit! trajecten, Oplossingsgericht communiceren & samenwerken, Arbo- en vitaal werken. Zowel voor teams, leidinggevenden als medewerkers. Het borgen van het geleerde op de werkvloer is een essentieel onderdeel in de trainingen, coaching on the job en trajecten van Confriends.

Eileen Kalkman

Eileen Kalkman is mede-oprichter van Confriends en mede-auteur van het boek Spelenderwijs Bewegen van 0-4 jaar. De Confriends missie is “een fitte en gezonde kinderopvang, zowel voor de kinderen als de medewerkers “ vanuit deze gedachte verzorgt Confriends al meer dan 15 jaar praktische trainingen, trajecten en advies voor kinderopvangorganisaties. Confriends heeft een brede kennis in huis en heeft een dynamisch team van gespecialiseerde trainers voor praktijkgerichte trainingen op de werkvloer. Op het gebied van de interventie Spelenderwijs Bewegen en fitte kinderen, Lekker Fit! trajecten, Oplossingsgericht communiceren & samenwerken, Arbo- en vitaal werken. Zowel voor teams, leidinggevenden als medewerkers. Het borgen van het geleerde op de werkvloer is een essentieel onderdeel in de trainingen, coaching on the job en trajecten van Confriends.

Annemiek Waage

Van assistent leidster, leidster, leidinggevende van een klein, zelf opgestart centrum tot een centrum van 13 groepen naar pedagoog binnen de kinderopvang, kern docent bij de PW en eigenaar van ProfessioneelOpvoeden. Annemiek Waage kent de hoed en de rand van de kinderopvang. En van daaruit weet zij: “Werken met jonge kinderen is een vak, een professie!”. Dat vraagt specifieke kennis en een heldere visie op kinderen, hun ontwikkeling en opvoeding. Voor het uitvoeren van deze professie zijn nodig:(zelf)reflectie, je kennis permanent op peil houden en een open en eerlijke communicatie naar kinderen, naar ouders en naar elkaar in het team. Dan wordt werken met jonge kinderen professioneel opvoeden!

Marilse Eerkens

Marilse Eerkens is zelfstandig journalist, sociaal-psycholoog en auteur van het in 2012 verschenen boek Wat doen we met de baby? Over hechting, hersens en kinderopvang.  Als ‘Correspondent Kinderomgang’ is zij sinds 2013 verbonden aan het journalistieke online platform De Correspondent. Daarvoor was zij ruim vijf jaar werkzaam als redacteur van het tijdschrift J/M Ouders.

IJsbrand Jepma

Dr. IJsbrand Jepma werkt voor en met de kinderopvangsector aan kwaliteitsverbetering. Hij werkt voor de centrale overheid, intermediaire en brancheorganisaties en gemeenten aan harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, taalniveau 3F, Wet IKK, mentorschap en pedagogische kwaliteit. Hij is vanuit Sardes projectleider van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (2017 t/m 2020), een jaarlijkse kwaliteitsmeting in kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang (www.monitorlkk.nl). De LKK wordt samen met de Universiteit Utrecht in opdracht van het ministerie van SZW/Directie Kinderopvang uitgevoerd. Hij schreef samen met Marije Boonstra o.m. Lerenderwijs. Samen werken aan pedagogische kwaliteit in de kinderopvang (2016).

Nicole van Asten

Nicole van Asten is al vele jaren met plezier en passie betrokken bij de kinderopvangsector, als trainer en inmiddels als directeur van Parenticom & Partners, de ervaren aanbieder van communicatietrainingen in kinderopvang en basisonderwijs! Contacten met ouders en onderlinge samenwerking spelen een grote rol in de kinderopvang. De communicatie intern en met ouders effectiever maken en medewerkers steviger in hun schoenen laten staan, dat is de missie van Parenticom.  Parenticom, Nicole van Asten en haar team van experts staan bekend om een no-nonsense aanpak en concrete werkwijze, de kennis van en het begrip voor wat er speelt bij in de kinderopvang en maatwerktrainingen waarbij doen en transfer centraal staan.

Sabine Nieuwe Weme

Sabine Nieuwe Weme is een ervaren teamcoach, trainer en (interim) HR adviseur. Zij heeft jarenlang diverse organisaties en teams begeleidt in diverse veranderprocessen. Sabine is trainer communicatie bij Parenticom & Partners. Parenticom & Partners is de aanbieder van communicatietrainingen voor Kinderopvang en basisonderwijs. Communiceren met ouders is een training die zij met veel plezier geeft.

Jaap Tulp

Sinds zijn opleiding Personeel & Arbeid, is Jaap een echte kinderopvang-man. Inmiddels heeft hij ruim 15 jaar praktijkervaring opgedaan in diverse functies binnen de branche: locatiemanager, stafmedewerker en kwaliteitsmanager. In 2004 is Jaap gestart als zelfstandig adviseur en heeft hij opdrachten uitgevoerd binnen de kinderopvang, welzijn en het primair onderwijs. Sinds 2012 is hij vennoot bij Helder & van Pas. Rode draad bij zijn interim- & projectwerkzaamheden is het snijvlak tussen bedrijfsvoering, kwaliteitszorg en wet- & regelgeving.

Jessie Vogelsangs

Jessie beschikt over meer dan 20 jaar ervaring binnen de kinderopvang, met name vanuit de functies manager kindcentra, projectleider binnen diverse projectgroepen en als interim-manager. Kenmerkend voor haar als persoon zijn de volgende termen: zij kan snel analyseren, de helikopterview behouden, organiserend vermogen, bezit een oplossend vermogen en kan snel tot actie over gaan.  Het is haar passie om mensen te motiveren, inspireren en werkplezier te laten beleven! Sinds eind 2015 is Jessie actief binnen Helder & van Pas. Zij is de verbindende schakel tussen management & beleid versus de operationele praktijk.

Wilmie Colbers

Wilmie Colbers (1968) is opgeleid als orthopedagoge en onderwijskundige. Ze heeft ruime ervaring als trainer, coach en beleidsmedewerker in de kinderopvang en het onderwijs. Vanuit haar eigen bedrijf Colbers-advies geeft zij training en coaching in onder andere kinderopvang, onderwijs en zorg. Al vele jaren is het helpen verbeteren van kwaliteit van kinderopvang haar passie.

Lucie de Jong

Lucie de Jong is orthopedagoge en heeft haar sporen verdiend in de kinderopvangbranche en onderwijs. Ze ontwikkelde een scala aan methodieken, trainingen en workshops voor medewerkers, managers, bestuurders en coaches in onderwijs, kinderopvang en zorg. Als trainer verzorgt ze onder andere verschillende programma’s en trainingen gericht op ontwikkelingsstimulering van het jonge kind. ‘Dicht bij het kind’, is het motto van haar bedrijf Lucie de Jong Training en Advies.

Carolien Brederije

Carolien is advocaat bij Valegis Advocaten en adviseert ondernemingen en instellingen op het gebied van het arbeidsrecht en het privacyrecht en (indien nodig) procedeert zij omtrent gerezen geschillen. Ze heeft ruime ervaring met de advisering over bijvoorbeeld zieke werknemers, ontslag/reorganisaties, de cao Kinderopvang en alle daarmee verbonden privacyaspecten.

Mieke Dijkman

Mieke Dijkman is advocaat bij Valegis Advocaten, gevestigd in Den Haag en Amsterdam, zie www.valegis.com. Mieke adviseert ondernemingen en instellingen op het gebied van het arbeidsrecht en het privacyrecht en (indien nodig) procedeert zij omtrent gerezen geschillen. Ze heeft ruime ervaring met de advisering over bijvoorbeeld zieke werknemers, ontslag/reorganisaties, de cao Kinderopvang en alle daarmee verbonden privacyaspecten. Mieke heeft een aantal artikelen voor het tijdschrift Management Kinderopvang geschreven.

Datum en locatie
Vrijdag 18 mei 2018

ReeHorst, Ede
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE (Gld) (Klik hier voor een routebeschrijving)

Tarieven
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Reguliere tarief
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Vroegboektarief t/m 1 maart 2018
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Abonneetarief Vakblad Management Kinderopvang
€ 450,- per twee personen (excl. btw) | Duo-tarief*
€ 599,- commercieel tarief (excl. btw) | Tarief voor de niet-primaire doelgroep**

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties van (onderdelen van) BSL en niet geldig voor niet-primaire doelgroep of voor commerciële partijen (leveranciers van diensten en producten aan de kinderopvangsector).

**Behoor je tot de niet-primaire doelgroep, dan rekenen wij de prijs van € 599,- p.p. (excl. btw) als deelnameprijs. Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je behoort tot de niet-primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact op te nemen om je aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. Twijfel je of je tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar yefke.patiwael@bsl.nl.

Voor wie? (primaire doelgroep)
Het Jaarcongres Management Kinderopvang is bestemd voor directies, managers, beleidsmedewerkers en locatiehoofden in de kinderopvang en brede scholen, peuterspeelzalen en BSO’s, docenten en professionals werkzaam in de kinderopvangsector.

Aanmelden
Schrijf je gemakkelijk in via het inschrijfformulier aan de rechterzijde.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Yefke Patiwael
M: 06 – 22 70 62 53
E: yefke.patiwael@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Joanne Bijleveld
T: 030 – 638 37 11
M: 06 – 12 96 47 98
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.

Acceptatie onder voorbehoud
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel is, verwerkt uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, klik hier. U kunt informatie ontvangen over producten en diensten van Springer Media B.V.. Als u geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen per mail of per post, kunt u dit doorgeven aan Springer Media B.V., t.a.v. afd Klantenservice, Postbus 246, 3990 GA Houten, of aangeven bij klantenservice@bsl.nl.