Jaarcongres Management Kinderopvang

Verdieping, inspiratie en kennis van de belangrijkste ontwikkelingen van dit moment

In 2018 is de Wet IKK al deels ingevoerd, maar een deel van de wet is ook uitgesteld tot 2019. Hoe staat de sector er nu voor en hoe moeten we ons voorbereiden op de nieuwe bkr in de babyopvang en bso? Bovendien is mede door de Wet IKK het thema permanente educatie belangrijker dan ooit. De pedagogisch medewerker is de sleutel tot de verhoging van de pedagogische kwaliteit. Hoe zorg je er als kinderopvangorganisatie voor dat je aankomend en zittend personeel het beste voorbereidt op de nieuwe eisen in de Wet en de algemene vraag naar een betere kwaliteit kinderopvang?

Bij deze actuele thema’s biedt het Jaarcongres Management Kinderopvang managers en ondernemers in de kinderopvang:

  • een overzicht van de stand van zaken;
  • ondersteuning en kennis vanuit de praktijk;
  • handvatten voor een plan van aanpak binnen de eigen organisatie

Leer in één dag :

  • Een nieuwe visie op permanente educatie
  • Het nieuwe leren toepassen in de praktijk
  • Welke maatregelen en gemiste kansen er zijn als het gaat om de Wet IKK en de kwaliteitsverbetering van de babyopvang
  • Hoe de inspectie-nieuwe-stijl er uit ziet

Zorg dat u erbij bent en krijg een inspirerende blik op de vraagstukken van nu en van de nabije toekomst. Mis het niet en schrijf u in. Bezoek het congres samen met uw collega en profiteer van een flinke korting!

Bekijk hier de aftermovie van het jaarcongres in 2017:

09.00 uur   Ontvangst en registratie met koffie, thee en lekkernij
09.30 uur   Opening en introductie door de dagvoorzitter
Marike Vroom, Hoofdredacteur Management Kinderopvang
     
09.45 uur   Een nieuwe visie op permanente educatie
Pedagogisch medewerkers die rechtstreeks van de opleiding komen zijn startbekwaam maar nog niet vakbekwaam. Hoe word je vakbekwaam en hoe blijf je dit? Er komt steeds meer kennis beschikbaar over de ontwikkeling van het jonge kind. Naast de pedagogiek en ontwikkelingspsychologie, krijgen we nieuwe inzichten vanuit de neurowetenschappen (breinontwikkeling), biowetenschappen (slaap, bioritme) en voeding. Daarnaast wordt ook steeds meer bekend hoe mensen leren. Dit alles vraagt om een nieuw innovatief systeem om kennis naar het werkveld te krijgen en onderzoek uit binnen- en buitenland te vertalen naar het werkproces van pedagogisch medewerkers. Wat zien we als leerdoelen voor kinderen van 0 – 4 jaar en hoe zorgen we dat pedagogisch medewerkers op een moderne manier geschoold worden zodat ze zijn toegerust voor de eisen die toekomstige generaties aan ons stellen?
Constance Jacobson, projectleider PEPP van de Brancheorganisatie Kinderopvang
10.25 uur   Het nieuwe leren toepassen in de praktijk
Een nieuwe vorm van permanente educatie heeft consequenties voor het werken in de praktijk. Hoe pas je je nieuwe kennis toe in de praktijk? Wat ga je binnen je organisatie nu echt anders doen en hoe pak je dat aan? Pedagogisch medewerkers die zich ontwikkelen, meer kennis hebben van kinderen en samen met collega’s de organisatie naar een hoger niveau tillen, zijn gelukkiger werknemers. Pm’ers zijn vaak bang voor toetsen maar er komt een enorme energie vrij als ze hiervoor slagen. Een lerende organisatie is daarbij ook aantrekkelijker voor goede kandidaten voor vacatures, en zo snijdt het mes aan meerdere kanten.
Annemiek Waage, Pedagoog
     
10.45 uur   Koffie- en theepauze
11.15 uur   Eerste ronde verdiepingssessies
     
12.30 uur   Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken
13.30 uur   IKK en de babyopvang
Een belangrijke aanleiding voor de Wet IKK was de kwaliteitsverbetering van de babyopvang. De bkr in de babyopvang wordt aangepast, er komen babyspecialisten en pedagogisch coaches. Zorgen deze maatregelen nu echt voor een kwaliteitsverhoging in de babyopvang? Welke maatregelen staan ter discussie en waar liggen de gemiste kansen?
Paneldiscussie met met o.a. Marilse Eerkens, journalist, psycholoog en correspondent kinderomgang
14.15   Wet IKK en de inspectie
De Wet IKK zet ondernemers voor grote uitdagingen. Hebben ze dit op tijd voor elkaar gekregen? Hoe ziet de inspectie-nieuwe-stijl er uit? En hoe zal er worden omgegaan met de nieuwe bkr per 2019?
14.45   Koffie- en theepauze
     
15.15   Tweede ronde verdiepingssessies
     
16.30   Afsluitende borrel
*Programma onder voorbehoud van wijzigingen
Verdiepingssessies
Ronde 1 verdiepingssessies:
   
Een open aanspreekcultuur. Ja graag! En hoe dan?
Om de kwaliteit binnen de kinderopvang permanent te borgen en te verhogen, wordt een open aanspreekcultuur vaak als voorwaarde genoemd. Zelfs de politiek geeft een belangrijke aanbeveling aan de branche om te zorgen voor een open aanspreekcultuur in het belang van kwaliteit en veiligheid. Hoe werk je aan de gewenste open aanspreekcultuur? Vaak blijkt het namelijk nog knap lastig om elkaar aan te spreken. Medewerkers bekwamen in de regels van feedback is niet afdoende! Het vraagt om een permanente investering op diverse vlakken en niveaus. In deze verdiepingssessie leggen we de open aanspreekcultuur onder de loop. Hoe open en transparant is de organisatie? Wat zijn de verwachtingen naar medewerkers? Hoe werken we met elkaar (permanent) aan een open aanspreekcultuur?
Sabine Nieuwe Weme en Nicole van Asten van Parenticom
   
Boeien en binden
Het aantrekken van goed personeel is lastig door krapte en een mismatch op de arbeidsmarkt. Met een goed bijscholingsaanbod kun je (nieuw) personeel een aantrekkelijke werkomgeving bieden met mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot vakbekwaamheid.
Actieonderzoek in de lerende kinderopvangorganisatie
Dé lerende organisatie bestaat niet. Er zijn diverse manieren om een lerende kinderopvangorganisatie te worden en te zijn. In deze sessie wordt actieonderzoek verbonden aan de principes en werkwijze van de lerende kinderopvangorganisatie. Deelnemers krijgen inzicht in de (meer)waarde van het inzetten van actieonderzoek bij het systematisch verbeteren van de (pedagogische) kwaliteit in de kinderopvang, om zo bij te dragen aan het leren van de eigen opvanglocatie of organisatie. Actieonderzoek wordt gezien als een professionaliseringsinstrument voor senior pedagogisch medewerkers, hbo’ers, kwaliteits(zorg)medewerkers (staf)pedagogen en leidinggevenden. Zowel theorie als praktijk van (de empirische cyclus van) van het actieonderzoek komen aan bod.
IJsbrand Jepma van Sardes
De 21-eeuwse vaardigheden
Ons onderwijssysteem is al eeuwenoud maar nieuwe tijden vragen nieuwe vaardigheden. Het aanleren van de 21-eeuwse vaardigheden bereidt een nieuwe generatie voor op eisen die tegenwoordig aan ons gesteld worden. Deze vaardigheden krijgen steeds meer een plek in de kinderopvang en in ons onderwijs maar hoe school je de zittende beroepskrachten in deze vaardigheden?
Judith Kuiten en Annet Kalsbeek
   
De vitale medewerker
Vitaliteit van een pedagogisch medewerker ontstaat niet alleen door een goed ontwikkelings-, werk- en scholingsklimaat. Ook de fysieke gezondheid is van belang. Er komt steeds meer aandacht voor gezonde kinderopvang, met gezonde voeding en meer beweegactiviteiten. Hierbij kan een gezonde leefstijl van pedagogisch medewerkers niet buiten beeld blijven.
Eileen Kalkman en Miranda Rep van Confriends
  De pedagogisch coach
Wat gaat deze persoon doen, hoe vind ik zo iemand, hoe ga ik dat betalen? Alle vragen rondom de verplichtingen rondom de pedagogisch coach worden beantwoord.
Ronde 2 verdiepingssessies:
   
De veranderingen in de beroepskracht-kindratio
Per 2019 veranderen de bkr-normen in de babyopvang en de bso. Het lijkt er op dat dit vooral voor kleinere organisaties financieel een heel lastig verhaal wordt. Hoe kun je aan de normen voldoen per 2019 zonder hier financieel aan ten onder te gaan? En wat is de beste manier om je voor te bereiden?
   
  De kosten van de bkr voor babygroepen
De verandering van de bkr betekent dat babyopvang fors duurder wordt. Daardoor zal ook het maximaal subsidiabel uurtarief van de kinderopvangtoeslag stijgen. Maar is dat genoeg om de gestegen kosten op te vangen? Of is het nodig om daarvoor aanpassingen in de bedrijfsvoering te doen? En zoja, welke dan? Naar aanleiding van het SEO-onderzoek naar de kosten van babyopvang, dat in het voorjaar van 2018 gepubliceerd wordt, zal het actuele perspectief voor de bedrijfsvoering van babygroepen in kaart gebracht worden. Ook de rekentool IKK komt hierbij aan de orde.
Tony Weggemans, AYIT Consultancy
   
  De babyspecialist
Pm’ers op de babygroepen moeten voor de Wet IKK worden bijgeschoold. Er zijn verschillende opleidingen voor babyspecialist inmiddels goedgekeurd door FCB. Wat moeten de babyleidsters nieuwe stijl kennen en kunnen?
De kleine organisatie
Kleine kinderopvangorganisaties met een of enkele vestigingen hebben het moeilijk om aan alle eisen van de Wet IKK te voldoen. Geld ontbreekt om specialisten in te huren. Welke tips and trics zijn er voor de kleine organisaties om toch IKK-proof te zijn of te worden?
  Pedagogisch coachen in de kinderopvang
Hoe kun je jouw team en alle pedagogisch medewerkers in beweging krijgen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen alle kennis, vaardigheden en de juiste houding heeft om het pedagogisch beleid van jouw organisatie tot een succes te laten worden? Met deze workshop vergroot je jouw effectiviteit in het pedagogisch coachen van jouw team. Zodat een duurzame ontwikkeling in jouw team in gang wordt gezet.
Deze workshop wordt aangeboden door Kans Kwadraat.
  Mentorschap
Per 2018 moeten alle kinderen in de kinderopvang een mentor hebben. Wat is de beste manier om invulling te geven aan het mentorschap?
Maryse Nijhof-Broek van Sardes

Judith Kuiten

Judith Kuiten werkte twaalf jaar in pedagogische adviesfuncties, waaronder negen jaar als docent Pedagogiek op een ROC. Om de kloof tussen onderwijs en praktijk te dichten, besloot Judith de masteropleiding ‘Leren & Innoveren – Pedagogiek’ aan de Hogeschool van Amsterdam te gaan volgen. Voor haar afstudeerscriptie deed ze onderzoek naar kennis en vaardigheden binnen IKC’s. De uitkomsten bevestigden haar vermoeden: werken in een IKC vraagt essentieel andere competenties. Sinds 2011 reist Judith als spreker en trainer heel Nederland door om lezingen, bij- en nascholingen te verzorgen. Ze begeleidt de invoer van (nieuw) pedagogisch beleid en coacht teams tot een optimale samenwerking.

Judith is directeur van Kuiten & Partners van waaruit Annet en Judith een specialistische opleiding ontwikkelden voor mbo en hbo voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De opleiding is erg out of the box, helemaal volgens de IKC gedachte!

Annet Kalsbeek

Annet studeerde Pedagogische wetenschappen & Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Om de praktijk van het onderwijs beter te leren kennen, volgde zij de PABO-TOP aan de Hanzehogeschool van Groningen. Zij werkte 11 jaar in onderwijskundige en pedagogische adviesfuncties, zowel in het onderwijs als in de kinderopvang. Annet begeleidt professionals in onderwijs en kinderopvang die worstelen met vraagstukken over hun professionaliteit in een veranderende onderwijsomgeving. Als onderwijskundige, leerkracht en trainer wil Annet bruggen slaan tussen onderwijs en kinderopvang.

Marike Vroom

Marike Vroom (1962) heeft journalistiek gestudeerd en werkt sinds twintig jaar als (hoofd)redacteur van vakbladen op gebied van Zorg, Welzijn en Kinderopvang. Sinds 10 jaar is ze hoofdredacteur van de bladen Kinderopvang en Management Kinderopvang. Vanuit haar functie als hoofdredacteur treedt ze regelmatig op als professioneel dagvoorzitter.

Eileen Kalkman & Miranda Rep

Eileen en Miranda zijn oprichters van Confriends en auteurs van het boek Spelenderwijs Bewegen van 0-4 jaar. Zij voelen zich volkomen thuis in de kinderopvang. Vanuit hun missie “een fitte en gezonde kinderopvang, zowel voor de kinderen als de medewerkers “ verzorgen ze dan ook al meer dan 15 jaar praktische trainingen, trajecten en advies voor kinderopvangorganisaties. Confriends heeft een brede kennis in huis en heeft een dynamisch team van gespecialiseerde trainers voor praktijkgerichte trainingen op de werkvloer. Op het gebied van de interventie Spelenderwijs Bewegen en fitte kinderen, Lekker Fit! trajecten, Oplossingsgericht communiceren & samenwerken, Arbo- en vitaal werken. Zowel voor teams, leidinggevenden als medewerkers. Het borgen van het geleerde op de werkvloer is een essentieel onderdeel in de trainingen, coaching on the job en trajecten van Confriends.

Annemiek Waage

Werken met jonge kinderen is een vak, een professie! Dat vraagt een heldere visie op kinderen, hun ontwikkeling en opvoeding. Voor het uitvoeren van deze professie zijn nodig:(zelf)reflectie, je kennis op peil houden en een open en eerlijke communicatie naar kinderen, naar ouders en naar elkaar in het team. Dan wordt werken met jonge kinderen professioneel opvoeden! Annemiek Waage helpt en ondersteunt op al deze gebieden. Ze studeerde HBO-Jeugdwelzijnswerk en Pedagogiek. Zij volgde de opleiding Trainer/Teamcoach bij het expertisecentrum van de Haagse Hogeschool en een coachingsopleiding. Naast pedagoog en coach is ze trainer communicatieve en sociale vaardigheden alsmede trainer interactieve vaardigheden. De opleiding Videobegeleiding rondde zij af in 1992 en sindsdien werkt zij intensief met videobeelden als begeleidingsmiddel. Geïnspireerd door het werken met Pikler heeft ze de basisopleiding tot Piklerpedagoog gevolgd. In 2013 heeft Annemiek de opleiding tot trainingsacteur met succes afgerond. Het Pedagogisch Didactische Getuigschrift behaalde zij in 2014 om vervolgens in 2015 de opleiding Curriculumbouw met succes af te ronden. Annemiek is TINK-trainer bij de kinderopvangacademie.

Marilse Eerkens

Marilse Eerkens is zelfstandig journalist, sociaal-psycholoog en auteur van het in 2012 verschenen boek Wat doen we met de baby? Over hechting, hersens en kinderopvang.  Als ‘Correspondent Kinderomgang’ is zij sinds 2013 verbonden aan het journalistieke online platform De Correspondent. Daarvoor was zij ruim vijf jaar werkzaam als redacteur van het tijdschrift J/M Ouders.

IJsbrand Jepma

Dr. IJsbrand Jepma werkt voor en met de kinderopvangsector aan kwaliteitsverbetering. Hij werkt voor de centrale overheid, intermediaire en brancheorganisaties en gemeenten aan harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, taalniveau 3F, Wet IKK, mentorschap en pedagogische kwaliteit. Hij is vanuit Sardes projectleider van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (2017 t/m 2020), een jaarlijkse kwaliteitsmeting in kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang (www.monitorlkk.nl). De LKK wordt samen met de Universiteit Utrecht in opdracht van het ministerie van SZW/Directie Kinderopvang uitgevoerd. Hij schreef samen met Marije Boonstra o.m. Lerenderwijs. Samen werken aan pedagogische kwaliteit in de kinderopvang (2016).

Nicole van Asten

Nicole van Asten is al vele jaren met plezier en passie betrokken bij de kinderopvangsector, als trainer en inmiddels als directeur van Parenticom & Partners, de ervaren aanbieder van communicatietrainingen in kinderopvang en basisonderwijs! Contacten met ouders en onderlinge samenwerking spelen een grote rol in de kinderopvang. De communicatie intern en met ouders effectiever maken en medewerkers steviger in hun schoenen laten staan, dat is de missie van Parenticom.  Parenticom, Nicole van Asten en haar team van experts staan bekend om een no-nonsense aanpak en concrete werkwijze, de kennis van en het begrip voor wat er speelt bij in de kinderopvang en maatwerktrainingen waarbij doen en transfer centraal staan.

Sabine Nieuwe Weme

Sabine Nieuwe Weme is een ervaren teamcoach, trainer en (interim) HR adviseur. Zij heeft jarenlang diverse organisaties en teams begeleidt in diverse veranderprocessen. Sabine is trainer communicatie bij Parenticom & Partners. Parenticom & Partners is de aanbieder van communicatietrainingen voor Kinderopvang en basisonderwijs. Communiceren met ouders is een training die zij met veel plezier geeft.
KEKZ levert organisatieadvies en administratieve diensten aan kinderopvangorganisaties en ook aan scholen die kinderopvangdiensten willen leveren. Zo hebben we nu de IKK-scan ontwikkeld. Wij helpen uw organisatie efficiënt in te richten en zorgen met experts op ieder vakgebied voor meer omzet, lagere kosten, betere teamprestaties en een hogere klanttevredenheid. KEKZ is een jong bureau met veel ervaring.
Kans² helpt organisaties door training en coaching zich succesvol aan te passen aan de veranderende omgeving. Kans² gelooft in focus op eigen kracht en talent. Gecombineerd met visie en inspirerend leiderschap, vormt dit de ideale basis voor groei en verandering. Voor medewerkers én managers. Kans² staat voor maatwerk. Dat wil zeggen dat we doen wat de klant écht wil en nodig heeft. Wij denken in mogelijkheden. In samen mooie dingen creëren.

Datum en locatie
Vrijdag 18 mei 2018

ReeHorst, Ede
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE (Gld) (Klik hier voor een routebeschrijving)

Tarieven
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Reguliere tarief
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Vroegboektarief t/m 1 maart 2018
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Abonneetarief Vakblad Management Kinderopvang
€ 450,- per twee personen (excl. btw) | Groepstarief*
€ 599,- commercieel tarief (excl. btw) | Tarief voor de niet-primaire doelgroep**

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties van (onderdelen van) BSL en niet geldig voor niet-primaire doelgroep of voor commerciële partijen (leveranciers van diensten en producten aan de kinderopvangsector).

**Behoor je tot de niet-primaire doelgroep, dan rekenen wij de prijs van € 599,- p.p. (excl. btw) als deelnameprijs. Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je behoort tot de niet-primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact op te nemen om je aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. Twijfel je of je tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar yefke.patiwael@bsl.nl.

Voor wie? (primaire doelgroep)
Het Jaarcongres Management Kinderopvang is bestemd voor directies, managers, beleidsmedewerkers en locatiehoofden in de kinderopvang en brede scholen, peuterspeelzalen en BSO’s, docenten en professionals werkzaam in de kinderopvangsector.

Aanmelden
Schrijf je gemakkelijk in via het inschrijformulier.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Yefke Patiwael
M: 06 – 22 70 62 53
E: yefke.patiwael@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Joanna Bijleveld
T: 030 – 638 37 11
M: 06 – 12 96 47 98
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.

Acceptatie onder voorbehoud
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel is, verwerkt uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, klik hier. U kunt informatie ontvangen over producten en diensten van Springer Media B.V.. Als u geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen per mail of per post, kunt u dit doorgeven aan Springer Media B.V., t.a.v. afd Klantenservice, Postbus 246, 3990 GA Houten, of aangeven bij klantenservice@bsl.nl.