Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
staking-als-we-nu-niks-doen-vallen

Staking: ‘We laten eindelijk onze stem horen’

‘Kinderen zijn de toekomst en als we ze een goede toekomst willen geven, moeten we goede kinderopvang bieden. En dat gaat met de huidige werkdruk niet.’ Dit is waarom pedagogisch medewerker Maaike donderdag 1 juli gaat staken. Zij wil daarmee niet zozeer een gebaar maken naar haar eigen werkgever, maar naar de politiek.
Arbeidsvoorwaarden

BK betwijfelt berichten over intimidatie FNV-leden

De FNV beweert, niet voor het eerst, dat leden onder druk worden gezet om niet te gaan staken. Bestuurslid Rogier Vegter van de BK betwijfelt dit. ‘Als dat gebeurt, moet er haast wel iets anders aan de hand zijn.'
Arbeidsvoorwaarden

Acties FNV beginnen in Noord-Holland en Flevoland

De geplande stakingen in de kinderopvang beginnen op 1 juli in Noord-Holland en Flevoland. Het is voor het eerst in 20 jaar dat er in de sector stakingen zijn gepland, maar over het aantal stakers en deelnemende organisaties is nog niets bekend. Voor ouders in cruciale beroepen wordt noodopvang geregeld.
Arbeidsvoorwaarden

Actiedag FNV: eerste stakingsdag wordt 30 juni

De actiebijeenkomst van de FNV voor stakingen in de kinderopvang stond in het teken van de werkdruk. Over de looneis van 5 procent werd niets gezegd. Aanwezigen en kijkers naar de livestream konden zich aanmelden voor de stakingen, waarvan de eerste op dinsdag 30 juni zal plaatsvinden.
Arbeidsvoorwaarden

Gjalt Jellesma: ‘Werken in de kinderopvang moet aantrekkelijk blijven’

BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma waagt zich niet aan een standpunt in het conflict tussen werkgevers en werknemers over de cao-onderhandelingen. Maar hij wijst er wel op dat de arbeidsmarktpositie van pm'ers goed moet blijven. 'Onderschat niet de zuigkracht uit de zorg, die vergrijst en waar veel werk is te vinden.'
Arbeidsvoorwaarden

Cao: ‘Gebrek aan persoonlijk contact brak onderhandelaars op’

Het overleg over een nieuwe cao in de kinderopvang verliep de afgelopen maanden steeds stroever. Een gebrek aan persoonlijk contact brak de onderhandelaars op. Een van de oorzaken was dat het overleg vanwege de coronamaatregelen via beeldbellen verliep.
Arbeidsvoorwaarden
poll-waarom-ga-jij-wel-niet-staken-vanaf-23-juni

Poll: Waarom ga jij wel/niet staken vanaf 23 juni?

De FNV roept op tot stakingen in de kinderopvang vanaf 23 juni. Wij zijn benieuwd waarom pedagogisch medewerkers wel of niet meedoen aan de staking. Gaat het jou om de werkdruk? Of de loonsverhoging? Of staak je juist niet uit solidariteit voor de ouders? Breng je stem uit in onze poll.
Arbeidsvoorwaarden

Cao-onderhandelingen: dit is het eindbod van BK en BMK

Een loonstijging van 3,5 procent over anderhalf jaar. Een verhoging van de eindejaarsuitkering wijziging van de jaarurensystematiek. Een verhoging van het aantal niet-groepsgebonden uren. Een onderzoek naar verschillende roostersystemen. Dat zijn enkele van de belangrijkste punten in het eindbod van de werkgeversorganisaties BK en BMK.
Arbeidsvoorwaarden

BK is ‘bezorgd en verontrust’ over stakingsplannen FNV

Werkgeversvereniging BK reageert met verbazing op de actieplannen van de FNV. De vakbond liet weten woensdag 23 juni met estafette-stakingen te beginnen omdat de werkgevers niet zijn ingegaan op het ultimatum dat op 14 juni afliep.
Arbeidsvoorwaarden

FNV: ‘Werkgevers intimideren onze leden’

De FNV gaat werk maken van acties in de kinderopvang. De vakbond organiseert op 18 juni een actiedag voor ontevreden werknemers. Volgens de FNV worden leden geïntimideerd door de werkgevers. Op zijn beurt meldt werkgeversorganisatie BK incidentele acties bij leden, waarbij leuzen op straat werden geschreven.

Over arbeidsvoorwaarden

Werken in de kinderopvang

Er werken ongeveer een kleine 100.000 mensen in de kinderopvang. Er zijn daarnaast ook nog ongeveer 31.000 zelfstandigen (gastouders). De kinderopvang werkt met een eigen cao. Daarin zijn zaken als verzuim, salariëring, tijdelijke of flexcontracten, taakgebonden uren en gezond werken belangrijke thema’s.

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden

Vakbonden, zoals FNV, zetten zich actief in voor de kinderopvang als fijne werkomgeving. Ook de twee brancheorganisaties zijn constant bezig met goed werkgeverschap. Daarnaast heeft FCB veel te bieden als het gaat om arbeidsvoorwaarden; denk aan gezond en veilig werken (werkdruk, risicomonitor), cijfers en onderzoek over de arbeidsmarkt in de kinderopvang, alles over scholing, loopbaan en het samenwerking met het beroepsonderwijs.

Werkdruk

Werkdruk is ook in de kinderopvang een hot item. De FNV doet hier regelmatig onderzoek  en in 2016 deed de SP onderzoek naar de werkdruk  en werkplezier. Daaruit bleek dat pm’ers veel van hun werk houden maar gefrustreerd raken door werkdruk, baanonzekerheid, administratieve rompslomp en wisselend beleid.

Personeel vinden

In de 2010 – 2015 verloren veel pedagogisch medewerkers hun baan vanwege de financiële crisis en bezuinigingen van de overheid. Veel organisaties gingen reorganiseren of zelfs failliet waardoor veel pm’ers op straat kwamen te staan. De populariteit van de opleiding pedagogisch werk nam sterk af door de sombere vooruitzichten. Inmiddels is de crisis achter de rug en zit de sector weer in een groeifase. Dat betekent onder meer dat het aantal vacatures voor pm’ers groeit. Doordat er nu veel minder pm’ers van de opleidingen af komen en bovendien de vraag groeit naar mbo-4 en hbo-krachten, is het lastig om voldoende en gekwalificeerd personeel te vinden. Vooral in de Randstad en grote steden is het heel moeilijk om nieuw personeel te vinden.
Door de verandering in de bkr op de babygroepen is daar meer personeel nodig. De kinderopvang heeft inmiddels de hoogste vacaturegraad in Nederland. Sinds 2018 is het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang actief. De aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt is één van de hoofdactiviteiten.

Bkr verandert

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) heeft gevolgen gehad voor de arbeidsvoorwaarden doordat de beroepskracht-kindratio verandert in de babygroepen en in de bso-groepen voor oudere kinderen. Daarnaast worden er ook hogere eisen gesteld aan de opleiding van pm’ers. Meer informatie hierover is te vinden in de themadossiers  Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en Beroepskracht-kindratio (bkr).

Uitgelicht congres

Jaarcongres Management Kinderopvang 2021