Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Werken in de kinderopvang

Er werken ongeveer 80.000 mensen in de kinderopvang. Er zijn daarnaast ook nog ongeveer 33.000 zelfstandigen (gastouders). De kinderopvang werkt met een eigen cao welke loopt tot en met 31 december 2017. Verder zijn zaken als verzuim, salariëring, tijdelijke of flexcontracten en gezond werken belangrijke thema’s.Meer

Arbeidsvoorwaarden

Vakbonden, zoals FNV, zetten zich actief in voor de kinderopvang als fijne werkomgeving. Ook de twee brancheorganisaties zijn constant bezig met goed werkgeverschap. Daarnaast heeft FCB veel te bieden als het gaat om arbeidsvoorwaarden; denk aan gezond en veilig werken (werkdruk, risicomonitor), cijfers en onderzoek over de arbeidsmarkt in de kinderopvang, alles over scholing, loopbaan en het samenwerking met het beroepsonderwijs.

Werkdruk

Werkdruk is ook in de kinderopvang een hot item. De FNV doet hier onderzoek naar en in 2016 deed de SP onderzoek naar de werkdruk  en werkplezier. Daaruit bleek dat pm’ers veel van hun werk houden maar gefrustreerd raken door werkdruk, baanonzekerheid, administratieve rompslomp en wisselend beleid.

Personeel vinden

In de 2010 – 2015 verloren veel pedagogisch medewerkers hun baan vanwege de financiële crisis en bezuinigingen van de overheid. Veel organisaties gingen reorganiseren of zelfs failliet waardoor veel pm’ers op straat kwamen te staan. De populariteit van de opleiding pedagogisch werk nam sterk af door de sombere vooruitzichten. Inmiddels is de crisis achter de rug en zit de sector weer in een groeifase. Dat betekent onder meer dat het aantal vacatures voor pm’ers groeit. Doordat er nu veel minder pm’ers van de opleidingen af komen en bovendien de vraag groeit naar mbo-4 en hbo-krachten, is het lastig om voldoende en gekwalificeerd personeel te vinden. Vooral in de Randstad en grote steden is het heel moeilijk om nieuw personeel te vinden.

Overgang naar nieuwe cao

De Wet Harmonisatie kinderopvang peuterspeelzalen en de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang hebben ook grote impact op de situatie van pedagogisch medewerkers. De Wet Harmonisatie zorgt er voor dat veel peuterspeelzalen worden omgezet in kinderopvanglocaties. Peuterleidsters vallen onder de cao Welzijn en als ze gaan werken voor de kinderopvang, betekent dit voor hen een overgang naar de minder gunstige cao Kinderopvang.

Bkr verandert

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden doordat de beroepskracht-kindratio verandert in de babygroepen en in de bso-groepen voor oudere kinderen. Daarnaast worden er ook hogere eisen gesteld aan de opleiding van pm’ers. Meer informatie hierover is te vinden in de themadossiers Harmonisatie Kinderopvang, Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en Beroepskracht-kindratio (bkr).

Uitgelicht

Meest gelezen

Uitgelicht congres

Jaarcongres Management Kinderopvang 2020