Ontwikkeling van kinderen

Groene kinderopvang
FONK natuureducatie

FONK: ‘Natuur is dé plek voor een kind om te groeien’

De natuur als dé leeromgeving waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen: dat is de gedachte achter het nieuwe natuureducatieprogramma FONK. Een school in Brabant heeft het programma als proef in gebruik genomen, maar de bedoeling is dat FONK voor alle basisscholen en kinderdagverblijven beschikbaar wordt.

BMK pleit voor inzet bso-medewerkers in het onderwijs

Het kabinet investeert 8,5 miljard euro in het onderwijs om de schade door de coronacrisis zoveel mogelijk te compenseren. Hierbij is ook een rol weggelegd voor de kinderopvang, denkt het kabinet maar ook brancheorganisatie BMK. 'Wellicht kunnen we expertise op het gebied van voorschoolse educatie inzetten in de vroegschoolse periode, door een soort verlengde VE in groep 1.'

Dit gebeurt er als een jong kind veel op een tablet…

Baby's en jonge kinderen die veel bezig zijn met een smartphone of tablet, hebben meer moeite om zich te concentreren dan kinderen die dat niet doen. Ook is er een risico op oogafwijkingen. Dat blijkt uit nieuw Brits onderzoek.

Bijna 80 procent van de kinderen met autisme heeft psychische problemen

Maar liefst 78 procent van de kinderen met een stoornis in het autistische spectrum kampt met psychische problemen. Dit uit zich in gedrag, angst, depressie of ADHD. Vroegtijdig behandelen is van groot belang. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek.

Hiep Hiep Hoera (sociaal-emotionele ontwikkeling)

De verjaardag is een moment waarop één kind veel aandacht en cadeaus krijgt. Een bijzonder moment om te leren delen.
Taal

JA zeggen (cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling)

Wat is het verschil tussen ‘ja’ en ‘nee’? Stel de kinderen in de kring vragen. Ze mogen alleen maar ja of nee zeggen.

Blog Rebecca Beck – Wat motiveert ouders om hun kinderen te…

Vorige week woensdag hoorden we in de verte twee vrouwen mijn dochters naam roepen. Wij stonden net op het punt om naar het park te steppen. Tenminste, mijn twee kinderen op de step en ik rennend erachteraan. We keken alle drie op maar herkenden de vrouwen, de één met een kinderwagen en de ander met een kindje in een draagzak, niet meteen van die afstand. Toen ze dichterbij kwamen zagen we dat het twee pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf waren. Ze waren op weg naar ons.

‘We herkennen autisme bij jonge meisjes niet snel genoeg’

Dat zegt orthopedagoog Marrit Buruma in Vakblad Vroeg. Bij de latere herkenning speelt volgens haar mee dat er bij meisjes andere verwachtingen zijn dan bij jongens. ‘Daardoor interpreteren we bepaald gedrag soms anders. Geen oogcontact maken wordt dan bijvoorbeeld gezien als een uiting van verlegenheid of angst in plaats van een gedragskenmerk dat past bij […]

‘De opvang levert de basis voor gelijke kansen voor ieder kind’

Tijdens een dialoogmiddag in de reeks ‘Met andere ogen’ gingen professionals in gesprek over de ontwikkelkansen van kinderen. Ook de kinderopvang kwam aan bod. Er vroeg bij zijn is belangrijk, door zo vroeg mogelijk signalen op te pikken en met elkaar te delen, was een van de conclusies.

Onderzoek: wat betekent corona voor jonge kinderen?

Met het onderzoek 'COVID-19 en het jonge gezin' wil de Universiteit Utrecht meer zicht krijgen op de gevolgen van de coronacrisis voor gezinnen met jonge kinderen. Wat maken jonge kinderen en hun ouders mee? En hoe gaan zij daarmee om? De universiteit is op zoek naar ouders van kinderen van 1-5 jaar oud, die een online vragenlijst willen invullen.

Over ontwikkeling van kinderen

Van baby naar puber

De eerste paar jaar ontwikkelen kinderen zich in een razend tempo. Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke taak om kinderen op al mogelijke gebieden te stimuleren. Denk aan de motorische, cognitieve, seksuele, lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Lees meer

Ontwikkeling van kinderen

Hoewel het echte schoolse leren pas begint vanaf vier en volgens sommigen vanaf zes jaar, wordt er ook in de kinderopvang veel gedaan aan educatie. Dat begint al bij baby’s. Er is steeds meer bekend over het brein. Wetenschappers tonen aan dat het vroeg stimuleren van baby’s leidt tot betere hersenverbindingen en betere cognitieve en sociale vaardigheden op latere leeftijd. De kinderopvang neemt deze taak dan ook zeer serieus en probeert met allerlei methoden (zintuiglijke stimulering, snoezelen of bijvoorbeeld meer aandacht voor creativiteit) kinderen al op jonge leeftijd te stimuleren.

Sociale ontwikkeling

De kinderopvang is voor veel kinderen vaak de eerste plek waar ze deel uitmaken van een groep. De sociale ontwikkeling zal dan haast vanzelf moeten gaan, zou je denken, maar dat is zeker niet het geval. Hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor pedagogisch medewerkers. Zij zijn dan ook voortdurend bezig om interacties tussen en met kinderen te stimuleren en ervoor te zorgen dat een groep voor alle type kinderen en de soms uiteenlopende leeftijden een fijne plek is. De kinderopvang als sociale leerschool is een populair onderzoeksthema.

Fysieke ontwikkeling

Kinderen worden nog altijd dikker. Dat komt door een ongezonde voeding, maar vooral door te weinig beweging. In de kinderopvang worden kinderen daarom gestimuleerd om al op jonge leeftijd te bewegen. Dat kan buiten, maar ook met speciale peutergymlessen of bijvoorbeeld met yoga. In de kinderopvang gebeurt er op dit gebied ontzettend veel. Bso’s hebben zich vaak gespecialiseerd als sport-bso en bieden interessante workshops aan in samenwerking met sportverenigingen.
Kinderen spelen minder buiten, zitten meer achter schermen waardoor hun motorische vaardigheden achterlopen. Daarnaast is de hang naar veiligheid zover doorgeschoten dat kinderen onvoldoende kunnen klimmen en klauteren. Gevolg hiervan is dat kinderen zich op latere leeftijd vaker blesseren omdat ze niet genoeg hebben geleerd hoe ze zich goed moeten bewegen en op een goede manier vallen. Er komt steeds meer aandacht voor dit verschijnsel waardoor kinderen in de kinderopvang steeds meer de mogelijkheid krijgen om voldoende te bewegen.

Seksuele ontwikkeling

De seksuele ontwikkelingen wordt nogal eens vergeten. Als er al aan wordt gedacht, dan pas als kinderen ouder dan 8 jaar zijn. Maar ook op jonge leeftijd hebben kinderen seksuele gevoelens. Kinderen ontdekken hun eigen lichaam, het verschil tussen jongens en meisjes en zijn hierin soms opvallend kwetsbaar. Veel pm’ers vinden het lastig om hiermee om te gaan, laat staan er met ouders over in gesprek te gaan. Er komt gelukkig steeds meer kennis over de seksuele ontwikkeling van (jonge) kinderen en ook zijn er kinderopvangorganisaties die het omgaan met de seksuele ontwikkeling expliciet in hun pedagogisch beleid opnemen.

Uitgelicht congres

Openingsevent Week van het Jonge Kind

Topsprekers in de Kinderopvang