Ontwikkeling van kinderen

Werkt een lockdown?

In deze bijzondere corona-periode staat de wetenschap niet stil. De nieuwe situatie roept vragen op waar onderzoekers zich nu snel op richten. Zoals: werkt een lockdown van scholen en kindcentra? Hoogleraar Ruben Fukkink vond recent wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp.

Blog Fenna Kruijsse – Hoe stimuleer je verbeeldingskracht en creativiteit?

Om bij kinderen creativiteit en creatieve processen te stimuleren is het van belang om je te richten op drie basisvoorwaarden. Een aanleiding om de fantasie te prikkelen, het materiaalaanbod en jouw bewuste houding naar het kind toe.

Blog Romy de Moor – Speelt een veilige hechting wel écht…

Zojuist kreeg ik de vraag van een oma, of een veilige hechting in de opvang een rol speelt. Kan een kind, naast de ouders, opa & oma, ook nog pedagogisch medewerkers zien of is dit niet goed voor de sociaal emotionele ontwikkeling? Wordt er in de opvang wel gelet op een goede hechting?

Grote schoonmaak (motorische ontwikkeling)

Onze ouders en grootouders gaven het goede voorbeeld: het voorjaar is de tijd van de grote schoonmaak. Zij kunnen je ook vertellen dat schoonmaken en opruimen best een zware ‘sport’ is.

Ook een peuter kan milieubewust zijn (sociaal-emotionele ontwikkeling)

Creëer op speelse wijze bewustwording bij de peuters.

Thema: Lief voor mens, dier en wereld

Jong geleerd, enzovoort. Het is mooi hoe je in je werk als pedagogisch professional hele jonge kinderen al bewust kunt maken van duurzaamheid.

Blog Fenna Kruijsse – Focus op het ontwikkel- en leerproces

In de kinderopvang besteden we erg veel tijd aan het maken van uitdagende activiteitenprogramma’s en willen graag dat zoveel mogelijk kinderen meedoen. ‘Want anders hebben ze alleen maar gespeeld.’

Bouwen en bewegen (motorische ontwikkeling)

2 tot 4 jaar Houd een race tegen de klok waarbij ze een toren moeten bouwen. De binnenvariant: hoe hoog kan je een toren van kussens bouwen? De eerste paar kussens stapelen nog netjes op elkaar, maar dan wordt het moeilijk en wil de toren maar al te graag omkukelen. Natuurlijk moeten de kinderen eerst […]

Wonen in een vogelnest (sociaal-emotionele ontwikkeling)

2 tot 4 jaar Hoe bouwen de dieren hun huisjes? Bestudeer een oud vogelnestje, hang een webcam in een vogelhuis, bekijk molshopen en holletjes in boomstammen. Ook de huisjes van dieren op de kinderboerderij en het hondenhok thuis in de tuin zijn een inspectie waard. 1 tot 4 jaar Bouw samen een vogelnest van takken […]

Voelen aan materialen (zintuigelijke ontwikkeling)

1 tot 3 jaar Maak een zintuigwandeling door de buurt. Ga kijken, voelen en ruiken aan materialen. Een stenen muur is ruw en koud, een houten hekje in de zon is lekker warm en stalen palen zijn koud en glad. Heeft steen of hout een geur en wat vind je lekkerder? 4 tot 6 jaar […]

Over ontwikkeling van kinderen

Van baby naar puber

De eerste paar jaar ontwikkelen kinderen zich in een razend tempo. Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke taak om kinderen op al mogelijke gebieden te stimuleren. Denk aan de motorische, cognitieve, seksuele, lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Lees meer

Ontwikkeling van kinderen

Hoewel het echte schoolse leren pas begint vanaf vier en volgens sommigen vanaf zes jaar, wordt er ook in de kinderopvang veel gedaan aan educatie. Dat begint al bij baby’s. Er is steeds meer bekend over het brein. Wetenschappers tonen aan dat het vroeg stimuleren van baby’s leidt tot betere hersenverbindingen en betere cognitieve en sociale vaardigheden op latere leeftijd. De kinderopvang neemt deze taak dan ook zeer serieus en probeert met allerlei methoden (zintuiglijke stimulering, snoezelen of bijvoorbeeld meer aandacht voor creativiteit) kinderen al op jonge leeftijd te stimuleren.

Sociale ontwikkeling

De kinderopvang is voor veel kinderen vaak de eerste plek waar ze deel uitmaken van een groep. De sociale ontwikkeling zal dan haast vanzelf moeten gaan, zou je denken, maar dat is zeker niet het geval. Hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor pedagogisch medewerkers. Zij zijn dan ook voortdurend bezig om interacties tussen en met kinderen te stimuleren en ervoor te zorgen dat een groep voor alle type kinderen en de soms uiteenlopende leeftijden een fijne plek is. De kinderopvang als sociale leerschool is een populair onderzoeksthema.

Fysieke ontwikkeling

Kinderen worden nog altijd dikker. Dat komt door een ongezonde voeding, maar vooral door te weinig beweging. In de kinderopvang worden kinderen daarom gestimuleerd om al op jonge leeftijd te bewegen. Dat kan buiten, maar ook met speciale peutergymlessen of bijvoorbeeld met yoga. In de kinderopvang gebeurt er op dit gebied ontzettend veel. Bso’s hebben zich vaak gespecialiseerd als sport-bso en bieden interessante workshops aan in samenwerking met sportverenigingen.
Kinderen spelen minder buiten, zitten meer achter schermen waardoor hun motorische vaardigheden achterlopen. Daarnaast is de hang naar veiligheid zover doorgeschoten dat kinderen onvoldoende kunnen klimmen en klauteren. Gevolg hiervan is dat kinderen zich op latere leeftijd vaker blesseren omdat ze niet genoeg hebben geleerd hoe ze zich goed moeten bewegen en op een goede manier vallen. Er komt steeds meer aandacht voor dit verschijnsel waardoor kinderen in de kinderopvang steeds meer de mogelijkheid krijgen om voldoende te bewegen.

Seksuele ontwikkeling

De seksuele ontwikkelingen wordt nogal eens vergeten. Als er al aan wordt gedacht, dan pas als kinderen ouder dan 8 jaar zijn. Maar ook op jonge leeftijd hebben kinderen seksuele gevoelens. Kinderen ontdekken hun eigen lichaam, het verschil tussen jongens en meisjes en zijn hierin soms opvallend kwetsbaar. Veel pm’ers vinden het lastig om hiermee om te gaan, laat staan er met ouders over in gesprek te gaan. Er komt gelukkig steeds meer kennis over de seksuele ontwikkeling van (jonge) kinderen en ook zijn er kinderopvangorganisaties die het omgaan met de seksuele ontwikkeling expliciet in hun pedagogisch beleid opnemen.

Uitgelicht congres

Jaarcongres Management Kinderopvang 2020

Openingsevent Week van het Jonge Kind

Leergang Babyspecialist

Topsprekers in de Kinderopvang