Financiën en bedrijfsvoering

kinderopvang

Bestaan als zzp’er wordt onaantrekkelijker: wat zijn de gevolgen?

Door 'schijnzelfstandigheid' tegen te gaan, wil de overheid het zzp-schap met nieuwe wetgeving onaantrekkelijker maken. Wat betekent dat voor de toekomst van zelfstandigen in de kinderopvang? 'Ik denk dat we na de opkomst van de zzp'er in een periode van bezinning terechtkomen', zegt Emmeline Bijlsma, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang.
In hoeverre hebben beleidsmaatregelen van de overheid  geleid tot aanpassingen in het personeelsbestand in de kinderopvang en de zorg en welzijn? Dit willen het ministerie van Volksgezondheid en brancheorganisaties graag weten.

Invloed overheidsbeleid op personeel onderzocht

In hoeverre heeft het overheidsbeleid invloed op de arbeidssituatie in de kinderopvang én in de zorg- en welzijnsbranche? Dit willen brancheorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid weten. Ongeveer duizend werkgevers, onder andere in de kinderopvang, worden hier binnenkort telefonisch over benaderd.
‘Smallsteps moet oud-werknemers overnemen’

‘Smallsteps moet oud-werknemers overnemen’

Abvakabo FNV acht de kans aanwezig dat zij de rechtszaak tegen Smallsteps wint. In dat geval moet de kinderopvangorganisatie alle werknemers van Estro alsnog in dienst nemen, ook de medewerkers die nu hun baan zijn kwijtgeraakt. Het gaat alleen om medewerkers van locaties die de organisatie heeft overgenomen. Volgens de vakbond is dit een haalbaar streven. ‘De kinderdagverblijven van Smallsteps zorgden niet voor de problemen van de organisatie, want deze waren winstgevend’, zegt Abvakabo FNV advocaat José Klerks. Het is dus mogelijk om medewerkers alsnog in dienst te nemen.
Asscher: arbeidsvoorwaarden Smallsteps ongewijzigd

Asscher: arbeidsvoorwaarden Smallsteps ongewijzigd

Asscher maakt zich niet veel zorgen over verslechterde arbeidsvoorwaarden van pedagogisch medewerkers die zijn overgenomen door Smallsteps. Na alle signalen hierover heeft het departement van het ministerie van Sociale Zaken contact gezocht met Smallsteps en curator Wouter Jongepier. Zij gaven aan dat de arbeidsvoorwaarden van de 2600 overgenomen medewerkers gelijk zijn gebleven. Asscher: 'Het is nu aan de rechter om te bepalen of er toch sprake is geweest van overgang van onderneming.'
cao

Nieuw voorstel voor cao kinderopvang

Hernieuwde gesprekken tussen de vakbonden Abvakabo FNV, De Unie en CNV Publieke Zaak en de Brancheorganisatie Kinderopvang hebben geleid tot een nieuw voorstel voor de cao kinderopvang. In maart van dit jaar was er al een akkoord, maar dit werd door de werkgevers afgewezen. De leden van de vakbond en de brancheorganisatie hebben de komende […]

Jolanda Rikers – Vroege opvang voor zorgmedewerkers

  Ik kom deze week lekker uitgerust terug van vakantie en wordt meteen verrast met een bijzonder originele promotieactie: het zorgpakket. Fijn te zien dat dit allemaal doorloopt als ik er niet ben. Tot nu toe was het moeilijk om in de vroege ochtend vóór 7.00 uur opvang te vinden voor kinderen van medewerkers die […]

Estro door nieuw beleid 200 flexibele fte’s minder

Estro (voorheen Catalpa), de grootste kinderopvangorganisatie in Nederland, heeft door meer lokale samenwerking veel minder gebruik gemaakt van flexibele medewerkers. In totaal gaat het om 200 fte’s. Ook op managementniveau zijn de afgelopen maanden 40 posities verdwenen. Dit vermeldt het Financieele Dagblad. Minder regionaalIn 2011 besloot Estro te gaan werken met zes regio’s in plaats […]

Tijdelijke contracten

Vliegen medewerkers met een tijdelijk contract er bij jouw organisatie uit? * Ja, vanwege de bezuinigingen moeten we terug naar de basis 60 %* Ja, maar zodra het kan neem ik weer pm’ers met tijdelijke contracten aan 28 %* Nee, ik heb ze nodig om flexibel te kunnen managen 10 %* Nee, ik zet medewerkers […]
Sterrenschool Apeldoorn werkt met combiteam

Sterrenschool Apeldoorn werkt met combiteam

In augustus zal de eerste officiële sterrenschool van Nederland van start gaan. Behalve de flexibele tijden is het extra bijzonder dat er een team van medewerkers wordt samengesteld die zowel kunnen werken in het onderwijs als in de kinderopvang. Het team zal een mix worden van medewerkers op mbo- en hbo-niveau. Van 07.00 – 19.00 uurDe Apeldoornse kinderopvangorganisatie […]

Over financiën en bedrijfsvoering

Ondernemerschap en leidinggeven

Kinderopvangeigenaren zijn ondernemers. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken telt vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en van good governance tot financieel management. In dit dossier bieden we u inspiratie en input om behalve een goede kinderopvangorganisatie ook een goede werkgever en financieel gezonde organisatie te zijn.

Lees meer

Werkgevers in de kinderopvang hebben het flink voor de kiezen. Afgezien van de normale aspecten van de bedrijfsvoering, gaat er de komende tijd enorm veel veranderen in wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet IKK, de Wet harmonisatie, en de Directe Financiering. Daarnaast zijn veel kinderopvangorganisaties bezig met het vormen van IKC’s en/of werken ze aan gezonde dan wel groene kinderopvang.

Marketing

Sinds er sprake is van echte marktwerking in de kinderopvang en zeker sinds de crisis waarbij veel kinderopvangorganisaties last hadden van krimp, is marketing ook een belangrijk punt van aandacht geworden. Als kinderopvangondernemer moet je je onderscheiden en een goed geolied proces hebben ingericht om potentiële klanten toe te leiden naar een inschrijving. Een goede website maakt een belangrijk onderdeel uit van de marketingstrategie. Sommige organisaties werken met welkomstcadeaus maar hier is ook weer kritiek op geleverd. Er wordt ook  volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van professionele kinderopvang zoals incidentele opvang, meer flexibele opvang, of kinderopvang aan huis.

Klanttevredenheid

Het meten en monitoren van de klanttevredenheid is een belangrijke onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Meerdere bedrijven leveren instrumenten voor een goede manier van het meten van de klanttevredenheid. Ook de communicatie met ouders is belangrijker geworden. Ouders zijn mondiger, hebben meer te kiezen en stellen hogere eisen. De tijd van het heen-en-weerschriftje ligt wel achter ons. De communicatie met ouders gebeurt steeds meer in digitale vorm, via apps of een ander digitaal kanaal.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een ander onderdeel van de bedrijfsvoering. Tijdens de crisis waarbij de sector flink gekrompen is, zijn veel pedagogisch medewerkers ontslagen. Nu is de groei weer volop aanwezig, vooral in de Randstad. En veel organisaties hebben moeite om goed personeel te vinden. Er is ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Door de toegenomen eisen, verdergaande kwaliteitsverhoging en komende wet- en regelgeving is er vooral behoefte aan mbo’ers niveau 4 en hbo’ers. Deze zijn onvoldoende beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen de mbo’ers niveau 3 steeds moeilijk weer aan de bak. Met de Wet IKK worden ook hogere eisen aan de opleiding van pm’ers gesteld. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een project uitgezet, permanente educatie voor pedagogisch professionals  (PEPP). Met dit aanbod kan iedere kinderopvangorganisatie een systeem van permanente educatie opzetten.

Kwaliteitsverbetering

Onder minister Asscher is er voortdurend aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Volgens Asscher is het belangrijk dat de kinderopvang tegenkracht zoekt bij ouders, maar ook door zelfevaluatie-instrumenten inzet. Een bekende tool is de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de beroepsvereniging directeurenkinderopvang (bdKO). Hiermee kan een organisatie goed bestuur aantonen. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een menukaart ontwikkeld met verschillende, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare instrumenten.

Andere onderwerpen die spelen bij de bedrijfsvoering zijn ondermeer ict, klachtenafwikkeling, huisvesting, personeelsplanning. Zie hiervoor de andere relevante dossiers en berichten op kinderopvangtotaal.nl.

Uitgelicht congres

Jaarcongres Management Kinderopvang 2024