Financiën en bedrijfsvoering

Hoe Vlietkinderen zijn marktaandeel op peil houdt

Nieuwe aanbieders die je marktaandeel verkleinen, hoe ga je daar als maatschappelijke kinderopvang mee om? Jeroen Glen van Vlietkinderen legt het uit. ‘Kennis van wat er in de wijken gebeurt is van groot belang. Op demografisch, sociaal en economisch gebied.’

Wat gebeurt er als de kinderopvang weer dicht moet?

Brancheorganisaties BK en BMK hebben een nieuwe versie van het Informatiedocument Kinderopvang Covid-19 gepubliceerd. Er is informatie toegevoegd over eventuele noodopvang en compensatie in geval van een regionale/lokale lockdown en over de lijst met cruciale beroepen.

‘Verlengde kerstvakantie: meer werk en hogere kosten opvang’

Het Outbreak Management Team onderzoekt of een verlenging van de  kerstvakantie kan bijdragen aan minder corona-besmettingen. Dit leidt mogelijk tot meer vraag naar kinderopvang in die periode. Brancheorganisaties BK en BMK geven aan te willen meewerken maar plaatsen kanttekeningen.

Blanca Sanz: ‘Ik voel me in de steek gelaten’

Kinderopvangondernemer Blanca Sanz startte tien jaar geleden Mijn kleine ster, een kleinschalige opvang in Beverwijk. Jarenlang ging dat goed, tot de Wet IKK en corona haar opbraken en de bedrijfsvoering onmogelijk maakten. 'Ik wilde niets liever dan kinderen een veilige plek bieden, maar als dat alleen maar geld kost en het ook nog eens ten koste gaat van je eigen gezondheid, dan houdt het een keer op.'
mondkapjes kinderopvang

BMK en BK brengen nieuw informatiedocument corona uit

De brancheverenigingen BMK en BK hebben een nieuwe versie uitgebracht van het Informatiedocument Kinderopvang-COVID 19. Dit document is bedoeld voor houders, eigenaren en managers van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus en geeft informatie de onderwerpen die bij de huidige stand van zaken van de coronacrisis relevant zijn voor de kinderopvangsector.

Kinderopvang en scholen in Purmerend voeren sneltesten uit binnen een uur

De stichting Kinderopvang Purmerend en schoolorganisatie Opspoor hebben samen met een lokaal huisartsenlaboratorium een snelteststraat geopend voor hun medewerkers. Als je 's ochtends wordt getest, weet je al binnen een uur of je corona hebt. 'Dit is geweldig. We kunnen direct actie ondernemen.'
Osch

‘Er zijn oplossingen voor financiële problemen door corona’

Het wordt steeds duidelijker naarmate de tweede coronagolf in omvang toeneemt: kinderopvangorganisaties hebben het moeilijk. Wat je kun je doen om een oplossing te vinden? Martin van Osch van het Waarborgfonds Kinderopvang denkt mee. ‘De crisis is hoe dan ook tijdelijk.’

BK en BMK vragen om hogere tarieven vanwege coronacrisis

De kinderopvang heeft een dreigende omvangrijke sluiting van groepen kunnen voorkomen door op grote schaal commerciële testen in te kopen. Dankzij deze noodgreep bleef de sluiting beperkt tot zo'n tien procent van de organisaties. Dit blijkt uit een enquête van BK en BMK. Maar om verder te kunnen, zijn een coulanceregeling en verhoging van de tarieven noodzakelijk, aldus de brancheorganisaties.
Paul van Meenen,

Kabinet: geen testvoorrang pm’ers, ondanks motie D66

Het kabinet voert de motie van Paul van Meenen (D66), waarin hij stelt dat de kinderopvang ook voorrang moet krijgen bij coronatesten, niet uit. Vorige week nam de Tweede Kamer deze motie aan. De brancheorganisaties BMK en BK uiten hun 'grote teleurstelling' over het besluit, evenals Paul van Meenen zelf. 'Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.'

Brancheorganisaties willen commerciële coronatests gaan gebruiken

Het nieuws van afgelopen vrijdag dat de kinderopvang geen voorrang krijgt bij coronatests, leidde volgens BMK, BK en BOinK bij veel kinderopvangorganisaties tot teleurstelling. De brancheorganisaties zetten hun lobby voort. Intussen gaan ze op zoek naar geschikte coronatests van commerciële aanbieders.

Over financiën en bedrijfsvoering

Ondernemerschap en leidinggeven

Kinderopvangeigenaren zijn ondernemers. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken telt vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en van good governance tot financieel management. In dit dossier bieden we u inspiratie en input om behalve een goede kinderopvangorganisatie ook een goede werkgever en financieel gezonde organisatie te zijn.

Lees meer

Werkgevers in de kinderopvang hebben het flink voor de kiezen. Afgezien van de normale aspecten van de bedrijfsvoering, gaat er de komende tijd enorm veel veranderen in wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet IKK, de Wet harmonisatie, en de Directe Financiering. Daarnaast zijn veel kinderopvangorganisaties bezig met het vormen van IKC’s en/of werken ze aan gezonde dan wel groene kinderopvang.

Marketing

Sinds er sprake is van echte marktwerking in de kinderopvang en zeker sinds de crisis waarbij veel kinderopvangorganisaties last hadden van krimp, is marketing ook een belangrijk punt van aandacht geworden. Als kinderopvangondernemer moet je je onderscheiden en een goed geolied proces hebben ingericht om potentiële klanten toe te leiden naar een inschrijving. Een goede website maakt een belangrijk onderdeel uit van de marketingstrategie. Sommige organisaties werken met welkomstcadeaus maar hier is ook weer kritiek op geleverd. Er wordt ook  volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van professionele kinderopvang zoals incidentele opvang, meer flexibele opvang, of kinderopvang aan huis.

Klanttevredenheid

Het meten en monitoren van de klanttevredenheid is een belangrijke onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Meerdere bedrijven leveren instrumenten voor een goede manier van het meten van de klanttevredenheid. Ook de communicatie met ouders is belangrijker geworden. Ouders zijn mondiger, hebben meer te kiezen en stellen hogere eisen. De tijd van het heen-en-weerschriftje ligt wel achter ons. De communicatie met ouders gebeurt steeds meer in digitale vorm, via apps of een ander digitaal kanaal.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een ander onderdeel van de bedrijfsvoering. Tijdens de crisis waarbij de sector flink gekrompen is, zijn veel pedagogisch medewerkers ontslagen. Nu is de groei weer volop aanwezig, vooral in de Randstad. En veel organisaties hebben moeite om goed personeel te vinden. Er is ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Door de toegenomen eisen, verdergaande kwaliteitsverhoging en komende wet- en regelgeving is er vooral behoefte aan mbo’ers niveau 4 en hbo’ers. Deze zijn onvoldoende beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen de mbo’ers niveau 3 steeds moeilijk weer aan de bak. Met de Wet IKK worden ook hogere eisen aan de opleiding van pm’ers gesteld. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een project uitgezet, permanente educatie voor pedagogisch professionals  (PEPP). Met dit aanbod kan iedere kinderopvangorganisatie een systeem van permanente educatie opzetten.

Kwaliteitsverbetering

Onder minister Asscher is er voortdurend aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Volgens Asscher is het belangrijk dat de kinderopvang tegenkracht zoekt bij ouders, maar ook door zelfevaluatie-instrumenten inzet. Een bekende tool is de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de beroepsvereniging directeurenkinderopvang (bdKO). Hiermee kan een organisatie goed bestuur aantonen. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een menukaart ontwikkeld met verschillende, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare instrumenten.

Andere onderwerpen die spelen bij de bedrijfsvoering zijn ondermeer ict, klachtenafwikkeling, huisvesting, personeelsplanning. Zie hiervoor de andere relevante dossiers en berichten op kinderopvangtotaal.nl.