Financiën en bedrijfsvoering

Ouders
onderzoek ouders naar kinderopvangsysteem

Onderzoek: ‘Een derde ouders vindt opvang nauwelijks betaalbaar’

De Universiteit Utrecht heeft aan de vooravond van ingrijpende veranderingen in het kinderopvangsysteem onderzoek gedaan naar hoe ouders kijken naar het huidige opvangsysteem. Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat een derde van de ouders de opvang op dit moment nauwelijks betaalbaar vindt.
administratie kinderopvang bewaarplicht

Bewaarplicht VOG voorlopig van de baan

De bewaarplicht van onder meer de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus is voorlopig van de baan.
Huidige werknemers worden sinds 1 januari 2013 al continue gescreend

Personenregister kinderopvang bijna definitief

De gegevens van iedereen die werkzaam is in de kinderopvang komen in dit register.
Nieuwe handleiding continue screening

Nieuwe handleiding continue screening

De continue screening lijkt ongemerkt te zijn ingevoerd, maar heeft wel degelijk veel voeten in de aarde en effect op de veiligheid in de kinderopvangbranche. In een nieuwe handleiding van het Ministerie van Sociale Zaken, de VNG en alle andere betrokken instanties wordt uitgelegd wie welke rol heeft in de continue screening, welke stappen er worden gezet bij een overtreding en hoe kinderopvangorganisaties invulling kunnen geven aan de continue screening.
Kosten

Hulp gevraagd voor torenhoge kosten VOG’s

Het aanvragen van nieuwe VOG’s voor alle medewerkers in de kinderopvang, inclusief gastouderopvang en peuterspeelzalen gaat in totaal 4,5 miljoen euro kosten. De Brancheorganisatie Kinderopvang dringt er, samen met de MOgroep Welzijn, VGOB en de vakbonden bij minister Asscher op aan om een oplossing te vinden voor deze kosten. Vooralsnog heeft minister Asscher geen uitspraken gedaan […]
Continue

Raad van State: continue screening gaat te ver

De Raad van State heeft kritiek op het plan om medewerkers in de kinderopvang iedere maand te screenen. Dit plan stuurde minister Asscher vandaag naar de Tweede Kamer, maar de Raad van State vindt de maatregelen veel te ver gaan en een vergaande inbreuk op de privacy van medewerkers. ‘Met meer toezicht is het niet […]
VOG

Continue screening ook voor administratiemedewerkers

Als op 1 maart 2013 de continue screening in de kinderopvang in werking treedt, geldt dit ook voor kantoormedewerkers. Dat betekent, dat ook zij in het bezit moeten zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), net als pedagogisch medewerkers en managers. Bij de continue screening wordt voortdurend getoetst of iemand die in de kinderopvang werkt […]
Den Haag schorst pm'ers zonder VOG

Den Haag schorst pm’ers zonder VOG

Den Haag gaat vanaf september medewerkers in de kinderopvang die geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen, (tijdelijk) op non-actief stellen. Dat zei een woordvoerder woensdag. De persoon in kwestie moet zijn of haar werkzaamheden staken tot het moment dat de verklaring er is. Strenge controleDinsdag werd al duidelijk dat de Vereniging van Nederlandse […]

‘Herhaaldelijke screening werknemers’

Werkgevers en werknemers in de kinderopvang willen dat het verleden van gastouders en pedagogisch medewerkers regelmatiger wordt getoetst in plaats van één keer. Nu is het in de kinderopvang nog zo dat je alleen een bewijs van goed gedrag moet laten zien als je in dienst treedt. Spectaculaire stijgingAfhankelijk van de nieuwe baan en de aard […]

Over financiën en bedrijfsvoering

Ondernemerschap en leidinggeven

Kinderopvangeigenaren zijn ondernemers. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken telt vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en van good governance tot financieel management. In dit dossier bieden we u inspiratie en input om behalve een goede kinderopvangorganisatie ook een goede werkgever en financieel gezonde organisatie te zijn.

Lees meer

Werkgevers in de kinderopvang hebben het flink voor de kiezen. Afgezien van de normale aspecten van de bedrijfsvoering, gaat er de komende tijd enorm veel veranderen in wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet IKK, de Wet harmonisatie, en de Directe Financiering. Daarnaast zijn veel kinderopvangorganisaties bezig met het vormen van IKC’s en/of werken ze aan gezonde dan wel groene kinderopvang.

Marketing

Sinds er sprake is van echte marktwerking in de kinderopvang en zeker sinds de crisis waarbij veel kinderopvangorganisaties last hadden van krimp, is marketing ook een belangrijk punt van aandacht geworden. Als kinderopvangondernemer moet je je onderscheiden en een goed geolied proces hebben ingericht om potentiële klanten toe te leiden naar een inschrijving. Een goede website maakt een belangrijk onderdeel uit van de marketingstrategie. Sommige organisaties werken met welkomstcadeaus maar hier is ook weer kritiek op geleverd. Er wordt ook  volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van professionele kinderopvang zoals incidentele opvang, meer flexibele opvang, of kinderopvang aan huis.

Klanttevredenheid

Het meten en monitoren van de klanttevredenheid is een belangrijke onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Meerdere bedrijven leveren instrumenten voor een goede manier van het meten van de klanttevredenheid. Ook de communicatie met ouders is belangrijker geworden. Ouders zijn mondiger, hebben meer te kiezen en stellen hogere eisen. De tijd van het heen-en-weerschriftje ligt wel achter ons. De communicatie met ouders gebeurt steeds meer in digitale vorm, via apps of een ander digitaal kanaal.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een ander onderdeel van de bedrijfsvoering. Tijdens de crisis waarbij de sector flink gekrompen is, zijn veel pedagogisch medewerkers ontslagen. Nu is de groei weer volop aanwezig, vooral in de Randstad. En veel organisaties hebben moeite om goed personeel te vinden. Er is ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Door de toegenomen eisen, verdergaande kwaliteitsverhoging en komende wet- en regelgeving is er vooral behoefte aan mbo’ers niveau 4 en hbo’ers. Deze zijn onvoldoende beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen de mbo’ers niveau 3 steeds moeilijk weer aan de bak. Met de Wet IKK worden ook hogere eisen aan de opleiding van pm’ers gesteld. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een project uitgezet, permanente educatie voor pedagogisch professionals  (PEPP). Met dit aanbod kan iedere kinderopvangorganisatie een systeem van permanente educatie opzetten.

Kwaliteitsverbetering

Onder minister Asscher is er voortdurend aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Volgens Asscher is het belangrijk dat de kinderopvang tegenkracht zoekt bij ouders, maar ook door zelfevaluatie-instrumenten inzet. Een bekende tool is de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de beroepsvereniging directeurenkinderopvang (bdKO). Hiermee kan een organisatie goed bestuur aantonen. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een menukaart ontwikkeld met verschillende, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare instrumenten.

Andere onderwerpen die spelen bij de bedrijfsvoering zijn ondermeer ict, klachtenafwikkeling, huisvesting, personeelsplanning. Zie hiervoor de andere relevante dossiers en berichten op kinderopvangtotaal.nl.