Financiën en bedrijfsvoering

uurprijzen-2023-niet-compenseren-voelt-als-dikke-middelvinger-naar-ouders

Uurtarieven 2023 niet compenseren ‘voelt als dikke middelvinger naar ouders’

Het feit dat SZW de stijgende uurtarieven van kinderopvang in 2023 niet compenseert met een verhoging van de kinderopvangtoeslag, maakt veel los in de media. Ouders twijfelen om minder te gaan werken en Telegraaf-columnist Hester Zitvast noemt het onbegrijpelijk. ‘Het voelt als een dikke middelvinger aan iedere ouder die bijdraagt aan de Nederlandse economie.’
Pedagogische test: Gezinnen in soorten en maten

Pedagogische test: Gezinnen in soorten en maten

In 2012 verscheen het Pedagogisch kader diversiteit: Samen Verschillend, geschreven door o.a. Anke van Keulen. Loes Kleerekoper, auteur van het Pedagogisch kader 0-4 jaar, test graag de (pedagogische kennis) van gastouders en pedagogisch medewerkers. Deze keer: Hoofdstuk 2 uit het Pedagogisch kader Diversiteit: Gezinnen in soorten en maten.

Branche werkt aan pedagogische kwaliteit

De branche kinderopvang besteedt volop aandacht aan pedagogische kwaliteit. Dat blijkt uit de tussenmeting van maart 2011 naar de resultaten en effecten van de activiteiten van BKK. Deze tussenmeting is uitgevoerd door Bureau Bartels. De resultaten: * Meer dan 45% van de kinderopvangorganisaties gebruikt het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar voor het vergroten van kennis en […]
Pedagogisch kader 4-13 jaar

Pedagogisch kader 4-13 jaar

Ook de bso heeft een eigen Pedagogisch kader! Met dit boek in de hand kunnen de pedagogisch medewerkers onderbouwde keuzes maken voor hun werkwijze met de kinderen. Een belangrijk boek omdat het uitlegt wat de bso kan bijdragen in het leven van kinderen van 4 tot 13 jaar.  Besteld voor € 19,95. Bestel hier >>

Het Pedagogisch kader

Pedagogiek binnen een gezin is iets anders dan in een kinderdagverblijf. het Landelijke Pedagogenplatform vond het de hoogste tijd dat er een pedagogische visie op papier werd gezet, specifiek gericht op kindercentra. Dit resulteerde in het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaarOpvang = opvoeden is het thema van het Pedagogisch kader. […]
14.000 pm'ers profiteren van BKK-budget

14.000 pm’ers profiteren van BKK-budget

Sinds de oprichting van Bureau kwaliteit Kinderopvang (BKK) een jaar geleden, hebben ruim 14.000 medewerkers in de kinderopvang extra pedagogische scholing gekregen. In totaal vroegen 474 kinderopvangorganisaties opleidingsbudget aan. Zij vertegenwoordigen bijna driekwart van alle medewerkers in de branche. Goed op de kaartUit de nulmeting, uitgevoerd door Bureau Bartels, blijkt dat de activiteiten van BKK goed […]
Cover

Pedagogisch kader

Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaarPedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben een belangrijke rol in de opvoeding van kinderen. Daar is iedereen het inmiddels over eens. Opvang = opvoeden. Dit vraagt om een pedagogiek die specifiek voor kindercentra ontwikkeld is. Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar:– inspireert en ondersteunt pedagogische medewerkers bij hun dagelijks werk;– vormt […]

Over financiën en bedrijfsvoering

Ondernemerschap en leidinggeven

Kinderopvangeigenaren zijn ondernemers. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken telt vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en van good governance tot financieel management. In dit dossier bieden we u inspiratie en input om behalve een goede kinderopvangorganisatie ook een goede werkgever en financieel gezonde organisatie te zijn.

Lees meer

Werkgevers in de kinderopvang hebben het flink voor de kiezen. Afgezien van de normale aspecten van de bedrijfsvoering, gaat er de komende tijd enorm veel veranderen in wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet IKK, de Wet harmonisatie, en de Directe Financiering. Daarnaast zijn veel kinderopvangorganisaties bezig met het vormen van IKC’s en/of werken ze aan gezonde dan wel groene kinderopvang.

Marketing

Sinds er sprake is van echte marktwerking in de kinderopvang en zeker sinds de crisis waarbij veel kinderopvangorganisaties last hadden van krimp, is marketing ook een belangrijk punt van aandacht geworden. Als kinderopvangondernemer moet je je onderscheiden en een goed geolied proces hebben ingericht om potentiële klanten toe te leiden naar een inschrijving. Een goede website maakt een belangrijk onderdeel uit van de marketingstrategie. Sommige organisaties werken met welkomstcadeaus maar hier is ook weer kritiek op geleverd. Er wordt ook  volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van professionele kinderopvang zoals incidentele opvang, meer flexibele opvang, of kinderopvang aan huis.

Klanttevredenheid

Het meten en monitoren van de klanttevredenheid is een belangrijke onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Meerdere bedrijven leveren instrumenten voor een goede manier van het meten van de klanttevredenheid. Ook de communicatie met ouders is belangrijker geworden. Ouders zijn mondiger, hebben meer te kiezen en stellen hogere eisen. De tijd van het heen-en-weerschriftje ligt wel achter ons. De communicatie met ouders gebeurt steeds meer in digitale vorm, via apps of een ander digitaal kanaal.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een ander onderdeel van de bedrijfsvoering. Tijdens de crisis waarbij de sector flink gekrompen is, zijn veel pedagogisch medewerkers ontslagen. Nu is de groei weer volop aanwezig, vooral in de Randstad. En veel organisaties hebben moeite om goed personeel te vinden. Er is ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Door de toegenomen eisen, verdergaande kwaliteitsverhoging en komende wet- en regelgeving is er vooral behoefte aan mbo’ers niveau 4 en hbo’ers. Deze zijn onvoldoende beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen de mbo’ers niveau 3 steeds moeilijk weer aan de bak. Met de Wet IKK worden ook hogere eisen aan de opleiding van pm’ers gesteld. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een project uitgezet, permanente educatie voor pedagogisch professionals  (PEPP). Met dit aanbod kan iedere kinderopvangorganisatie een systeem van permanente educatie opzetten.

Kwaliteitsverbetering

Onder minister Asscher is er voortdurend aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Volgens Asscher is het belangrijk dat de kinderopvang tegenkracht zoekt bij ouders, maar ook door zelfevaluatie-instrumenten inzet. Een bekende tool is de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de beroepsvereniging directeurenkinderopvang (bdKO). Hiermee kan een organisatie goed bestuur aantonen. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een menukaart ontwikkeld met verschillende, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare instrumenten.

Andere onderwerpen die spelen bij de bedrijfsvoering zijn ondermeer ict, klachtenafwikkeling, huisvesting, personeelsplanning. Zie hiervoor de andere relevante dossiers en berichten op kinderopvangtotaal.nl.