Financiën en bedrijfsvoering

Gratis opvang in Zeeuws-Vlaanderen: ‘We zijn in het diepe gesprongen’

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen wil in lijn met een recent advies van de SER op een aantal locaties twee dagen per week gratis kinderopvang gaan bieden aan alle kinderen tot en met 12 jaar. Het is een proef om te kijken of dit werkt en een bijdrage kan leveren aan de plannen om dit landelijk in te voeren

Blog Jolanda Rikers – Als je het heel druk hebt moet…

“Als je het heel druk hebt moet je vertragen.” Deze les heb ik geleerd tijdens mijn MBA studie aan de Universiteit Maastricht. Ik wilde zo nodig voor mijn vijftigste nog een titel behalen… Wat doen we als we het druk hebben? Dan gaan we nog harder werken, nog meer opsluiten, avonden en weekenden door. Terwijl je, aldus Otto, even niks moet doen.

Blog Jolanda Rikers – Strategie in de Hub

Kinderopvang Kerkrade gaat naar het theater. Niet voor een voorstelling, maar voor een managementbijeenkomst en straks ook voor bijeenkomsten met medewerkers, ouders en stakeholders. Het theater in Kerkrade is niet zomaar een theater, maar een echte 'hub'.
1Leiderschap-Istock.jpg

‘Het is tijd voor nieuw, proactief leiderschap’

Welk leiderschap wordt er vandaag de dag van kinderopvangondernemers gevraagd? ‘Niet langer meer dicteert onze omgeving wat de plek van kinderopvang is, dat doen we zelf door proactief te zijn.’
Jolanda Rikers Kinderopvang Opvang Kerkrade.jpg

Blog Jolanda Rikers – Parelmoeren feestje

Waarschijnlijk zijn we deze week nog allemaal hijgend bezig met de laatste loodjes van 2016. Jolanda ook.
Kinderopvang Organisatie Meppel vaste foto.jpg

Blog KOO Meppel – Manager Cindy Naber

“Jeetje Cindy, verveelt dat nou nooit op kantoor en achter de computer?” Ik snap de vraag.
Jolanda Rikers-Kinder Opvang Kerkrade.jpg

Blog Jolanda Rikers – Meer effect

Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen om met een schone lei aan de slag te gaan. Maar hoe? Jolanda Rikers is heel enthousiast over de tips voor Getting Things Done.
Een aanvragen krijgt maximaal de helft van de projectkosten terug

Subsidie voor duurzame projecten werknemers

Organisaties in welzijn, jeugdzorg en kinderopvang komen in aanmerking voor subsidie voor duurzame projecten voor werknemers. Dit kunnen projecten zijn die gezond en veilig werken stimuleren en mensen langer en gezonder aan het werk houdt. Per project is er 10.000 euro beschikbaar.
Ontslag wegens disfunctioneren wordt ingewikkeld

Ontslag wegens disfunctioneren wordt ingewikkeld

Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli a.s. zal het belang van een volledig personeelsdossier nog groter gaan worden. Dit geldt zeker als iemand niet goed functioneert en om die reden ontslagen moet worden. Een kantonrechter neemt geen genoegen meer met een half dossier.
Gebruik naast de vaste agenda-onderwerpen eens werkvormen die aanzetten tot pedagogische bewustwording en reflectie.

Geïnspireerd vergaderen

Aan het eind van de werkdag vergaderen lijkt praktisch in de kinderopvang. Maar hoe blijf je er het beste uithalen? Vijf stappen voor actieve, pedagogisch bewuste teamvergaderingen.

Over financiën en bedrijfsvoering

Ondernemerschap en leidinggeven

Kinderopvangeigenaren zijn ondernemers. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken telt vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en van good governance tot financieel management. In dit dossier bieden we u inspiratie en input om behalve een goede kinderopvangorganisatie ook een goede werkgever en financieel gezonde organisatie te zijn.

Lees meer

Werkgevers in de kinderopvang hebben het flink voor de kiezen. Afgezien van de normale aspecten van de bedrijfsvoering, gaat er de komende tijd enorm veel veranderen in wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet IKK, de Wet harmonisatie, en de Directe Financiering. Daarnaast zijn veel kinderopvangorganisaties bezig met het vormen van IKC’s en/of werken ze aan gezonde dan wel groene kinderopvang.

Marketing

Sinds er sprake is van echte marktwerking in de kinderopvang en zeker sinds de crisis waarbij veel kinderopvangorganisaties last hadden van krimp, is marketing ook een belangrijk punt van aandacht geworden. Als kinderopvangondernemer moet je je onderscheiden en een goed geolied proces hebben ingericht om potentiële klanten toe te leiden naar een inschrijving. Een goede website maakt een belangrijk onderdeel uit van de marketingstrategie. Sommige organisaties werken met welkomstcadeaus maar hier is ook weer kritiek op geleverd. Er wordt ook  volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van professionele kinderopvang zoals incidentele opvang, meer flexibele opvang, of kinderopvang aan huis.

Klanttevredenheid

Het meten en monitoren van de klanttevredenheid is een belangrijke onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Meerdere bedrijven leveren instrumenten voor een goede manier van het meten van de klanttevredenheid. Ook de communicatie met ouders is belangrijker geworden. Ouders zijn mondiger, hebben meer te kiezen en stellen hogere eisen. De tijd van het heen-en-weerschriftje ligt wel achter ons. De communicatie met ouders gebeurt steeds meer in digitale vorm, via apps of een ander digitaal kanaal.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een ander onderdeel van de bedrijfsvoering. Tijdens de crisis waarbij de sector flink gekrompen is, zijn veel pedagogisch medewerkers ontslagen. Nu is de groei weer volop aanwezig, vooral in de Randstad. En veel organisaties hebben moeite om goed personeel te vinden. Er is ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Door de toegenomen eisen, verdergaande kwaliteitsverhoging en komende wet- en regelgeving is er vooral behoefte aan mbo’ers niveau 4 en hbo’ers. Deze zijn onvoldoende beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen de mbo’ers niveau 3 steeds moeilijk weer aan de bak. Met de Wet IKK worden ook hogere eisen aan de opleiding van pm’ers gesteld. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een project uitgezet, permanente educatie voor pedagogisch professionals  (PEPP). Met dit aanbod kan iedere kinderopvangorganisatie een systeem van permanente educatie opzetten.

Kwaliteitsverbetering

Onder minister Asscher is er voortdurend aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Volgens Asscher is het belangrijk dat de kinderopvang tegenkracht zoekt bij ouders, maar ook door zelfevaluatie-instrumenten inzet. Een bekende tool is de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de beroepsvereniging directeurenkinderopvang (bdKO). Hiermee kan een organisatie goed bestuur aantonen. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een menukaart ontwikkeld met verschillende, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare instrumenten.

Andere onderwerpen die spelen bij de bedrijfsvoering zijn ondermeer ict, klachtenafwikkeling, huisvesting, personeelsplanning. Zie hiervoor de andere relevante dossiers en berichten op kinderopvangtotaal.nl.