Financiën en bedrijfsvoering

Pedagogiek
kids_and_carrots_kleinere_groepen

Zo kan het ook: bewuste keuze voor kleinere groepen bij Kids and Carrots

Met een stel peuters even lekker naar het strand, het kinderboekenmuseum, Madurodam of de kinderboerderij? Bij de Haagse kinderopvangorganisatie Kids and Carrots zijn dit wekelijkse uitstapjes. Het gemak waarmee dit kan, ligt voor een deel aan de bijzonder gelegen vestigingen, maar vooral aan één opvallende keuze.
'We willen ook andere kinderopvangorganisaties stimuleren om iets voor een goed doel te organiseren!'

Help Villa Kakelbont de Gouden Neus te winnen

Voor het eerst maakt een bso kans om de Gouden Neus-verkiezing te winnen van de CliniClowns. De kinderen van bso Villa kakelbont uit Winschoten (kinderopvang Hummelstee) haalden vorige zomer met allerlei acties 525 euro op voor stichting CliniClowns. Daarmee werden ze winnaars van de provincie Groningen. Nu willen ze ook graag winnaar worden van Nederland.
FNV dagvaardt Smallsteps en eist dat ontslagen medewerkers van overgenomen locaties hun baan terug krijgen.

FNV dagvaardt Smallsteps

Estro ging niet failliet, maar werd overgenomen door Smallsteps, oordelen advocaten van de FNV. Dit had grote gevolgen voor ouders, kinderen en werknemers. FNV eist dat alle werknemers die in dienst waren van de door Smallsteps overgenomen locaties, alsnog overgenomen worden met behoud van alle rechten.
Bedrijven zien meerwaarde van techniekeducatie kinderen

Bedrijven zien meerwaarde van techniekeducatie kinderen

Techniek&ik, het programma waarmee techniekeducatie voor kinderen wordt gestimuleerd, gaat in de brainport-regio Eindhoven een nieuwe fase in. Grote bedrijven, zoals Philips en ASML, sluiten bij het initiatief aan. Daarmee kunnen kinderen straks zien dat techniek niet iets op papier is, maar dat het deel uitmaakt van de wereld om hun heen.
Blog Betsy van de Grift - Pronken met andermans kinderen

Blog Betsy van de Grift – Pronken met andermans kinderen

Het irriteert me al lang, maar vandaag moet het hoge woord er echt uit: stop allemaal met foto’s van je klant-kinderen te gebruiken in de social media!!! In deze blog ga ik de aanbieders die dat doen de oren wassen. En ja, dat zijn opvallend vaak gastouders. En ik kan het weten want ik zit per dag toch gauw een uur of twee op social media.
Blog Jolanda Rikers - Kinder Opvang Kerkrade Alaaf!

Blog Jolanda Rikers – Kinder Opvang Kerkrade Alaaf!

Ieder jaar lopen we mee in de kinderoptocht in Kerkrade. Elk jaar verzint een steeds wisselende projectgroep een ludieke opzet passend bij het jaarthema van ons activiteitenplan. Aangezien dit jaar buiten spelen centraal staat is onze slogan: ‘Met onze spruiten gaan wij in 2014 nog meer naar buiten'
Blog Jolanda Rikers - Ruilhandel

Blog Jolanda Rikers – Ruilhandel

Onlangs nam ik met nog twee andere collega’s deel aan de maatschappelijk beursvloer ‘Parkstad aan Zet’. Deze Beursvloer is een regionaal evenement waarbij vraag en aanbod op gebied van maatschappelijke behoeftes, in een informele, dynamische sfeer én met gesloten beurzen worden verhandeld.
Bso het Mouwtje

Bso het Mouwtje, (st KO BNMM) Bussum

Bso ’t Mouwtje is een grote, reguliere bso in Bussum met 7,5 stamgroep waarbij ze stamgroepen op leeftijd hebben ingedeeld (4-6, 6-8,5 en 8,5 – 10,5). De bso werkt met vaste stamgroepen van 20 kinderen per dag, met ieder hun eigen huiskamer en vaste groepsleiding. Op die manier voelen kinderen zich geborgen en veilig. Naast […]
Bso het Avontuur (St KO Alphen a/d Rijn)

Bso het Avontuur (St KO Alphen a/d Rijn)

Het Avontuur is een thema-bso over verleden, heden en de toekomst. De bso bevindt zich op het terrein van het archeologische themapark Archeon en bestaat uit één groep met kinderen vanaf 8 jaar. Oudere kinderen hebben meer behoefte aan uitdaging en die vinden ze ruimschoots in het park. Iedere week staat in het teken van […]

Over financiën en bedrijfsvoering

Ondernemerschap en leidinggeven

Kinderopvangeigenaren zijn ondernemers. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken telt vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en van good governance tot financieel management. In dit dossier bieden we u inspiratie en input om behalve een goede kinderopvangorganisatie ook een goede werkgever en financieel gezonde organisatie te zijn.

Lees meer

Werkgevers in de kinderopvang hebben het flink voor de kiezen. Afgezien van de normale aspecten van de bedrijfsvoering, gaat er de komende tijd enorm veel veranderen in wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet IKK, de Wet harmonisatie, en de Directe Financiering. Daarnaast zijn veel kinderopvangorganisaties bezig met het vormen van IKC’s en/of werken ze aan gezonde dan wel groene kinderopvang.

Marketing

Sinds er sprake is van echte marktwerking in de kinderopvang en zeker sinds de crisis waarbij veel kinderopvangorganisaties last hadden van krimp, is marketing ook een belangrijk punt van aandacht geworden. Als kinderopvangondernemer moet je je onderscheiden en een goed geolied proces hebben ingericht om potentiële klanten toe te leiden naar een inschrijving. Een goede website maakt een belangrijk onderdeel uit van de marketingstrategie. Sommige organisaties werken met welkomstcadeaus maar hier is ook weer kritiek op geleverd. Er wordt ook  volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van professionele kinderopvang zoals incidentele opvang, meer flexibele opvang, of kinderopvang aan huis.

Klanttevredenheid

Het meten en monitoren van de klanttevredenheid is een belangrijke onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Meerdere bedrijven leveren instrumenten voor een goede manier van het meten van de klanttevredenheid. Ook de communicatie met ouders is belangrijker geworden. Ouders zijn mondiger, hebben meer te kiezen en stellen hogere eisen. De tijd van het heen-en-weerschriftje ligt wel achter ons. De communicatie met ouders gebeurt steeds meer in digitale vorm, via apps of een ander digitaal kanaal.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een ander onderdeel van de bedrijfsvoering. Tijdens de crisis waarbij de sector flink gekrompen is, zijn veel pedagogisch medewerkers ontslagen. Nu is de groei weer volop aanwezig, vooral in de Randstad. En veel organisaties hebben moeite om goed personeel te vinden. Er is ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Door de toegenomen eisen, verdergaande kwaliteitsverhoging en komende wet- en regelgeving is er vooral behoefte aan mbo’ers niveau 4 en hbo’ers. Deze zijn onvoldoende beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen de mbo’ers niveau 3 steeds moeilijk weer aan de bak. Met de Wet IKK worden ook hogere eisen aan de opleiding van pm’ers gesteld. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een project uitgezet, permanente educatie voor pedagogisch professionals  (PEPP). Met dit aanbod kan iedere kinderopvangorganisatie een systeem van permanente educatie opzetten.

Kwaliteitsverbetering

Onder minister Asscher is er voortdurend aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Volgens Asscher is het belangrijk dat de kinderopvang tegenkracht zoekt bij ouders, maar ook door zelfevaluatie-instrumenten inzet. Een bekende tool is de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de beroepsvereniging directeurenkinderopvang (bdKO). Hiermee kan een organisatie goed bestuur aantonen. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een menukaart ontwikkeld met verschillende, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare instrumenten.

Andere onderwerpen die spelen bij de bedrijfsvoering zijn ondermeer ict, klachtenafwikkeling, huisvesting, personeelsplanning. Zie hiervoor de andere relevante dossiers en berichten op kinderopvangtotaal.nl.

Uitgelicht congres

Jaarcongres Management Kinderopvang 2024

Hotel Papendal

Congres Samenwerken in het netwerk

Hotel van der Valk Veenendaal