Financiën en bedrijfsvoering

kinderopvang-strijdt-tegen-energiearmoede-gratis-dekens-mutsen-en-luiers

Kinderopvang strijdt tegen energiearmoede: gratis dekens, mutsen en luiers

Naar schatting hebben ruim 750.000 huishoudens in Nederland moeite om de energierekening te betalen. Niet voor niets werd ‘energiearmoede’ gekozen tot woord van het jaar 2022. Met het project ‘Alle kinderen warm naar de opvang’ komt Kinderopvang Kindernet in Zutphen in actie om kinderen en ouders te ondersteunen.

‘Commerciële kinderopvang is niet slecht’

Elly Singer heeft een ongefundeerd stuk in de Volkskrant geschreven, zegt hoogleraar Paul Leseman. Hij laat zien dat commerciële kinderopvang helemaal niet slechter scoort op pedagogische kwaliteit.
Kathalijne Buitenweg.jpg

BMK: Terugblik op het eerste half jaar

Hoe staat het er sinds de oprichting van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang in april voor?
Nieuw financieringssysteem: de risico’s op een rij

Nieuw financieringssysteem: de risico’s op een rij

Kinderopvangtoeslag direct uitbetalen aan kinderopvangorganisaties is niet zonder risico’s. Brancheorganisatie Kinderopvang waarschuwde het ministerie hiervoor al eerder, maar vraagt in haar position paper opnieuw aandacht voor de risico’s van de maatregel voor ondernemers, ouders en de maatschappij. Welke risico’s zijn dat?
SP: Maak van kinderopvang een publieke voorziening

SP: Maak van kinderopvang een publieke voorziening

Als het aan SP-voorman Emile Roemer ligt, moet aan buitenlandse investeerders in de kinderopvang een halt worden toegeroepen. 'De regering legt de bal bij de sector: zorg er zelf maar voor dat het weer goed komt. Wat mij betreft is het hoog tijd dat de politiek ingrijpt', schrijft hij in een column op de website van de SP.
Blog Judith Kuiten - Onderhandelen met hoofd en hart

Blog Judith Kuiten – Onderhandelen met hoofd en hart

Om nog een beetje in de zomerse sfeer te blijven, zal ik dit blog beginnen met een vakantietafereel. We bevonden ons in zonnig Zuid Frankrijk waar in een toeristisch plaatsje op iedere hoek van de straat een draaimolen te vinden was. Zoonlief (5) had zijn zinnen gezet op een uitbundig gouden exemplaar. Een ritje kostte 2 euro. Meneer dacht ook aan zijn broer en zus en vroeg mij daarom om 6 euro. Die kreeg hij niet. En daar was hij het uiteraard niet mee eens.
Estro: Geen ontslagvergoedingen

Estro: Geen ontslagvergoedingen, wel bonussen

Terwijl duizend ontslagen Estro-medewerkers een ontslagvergoeding mislopen, kregen twee bestuursleden vlak voor het faillissement een bonus uitgekeerd. Financieel directeur Kris Geysels kreeg ruim 33.000 euro. Bestuursvoorzitter Jean-Pierre Bienfait kreeg 41.000 euro en later nog eens 25.000 euro. Dit meldt het NRC op NRCQ.nl. 'Gek genoeg maakte het bedrijfsonderdeel kinderopvang gewoon winst. Het waren de kosten voor de 'overhead' die de verliezen veroorzaakten.'
Nog 130 vestigingen zoeken nieuwe eigenaar

Nog 130 vestigingen zoeken nieuwe eigenaar

Voor 130 Estro-locaties breekt een spannende maand aan. Kunnen de ouders en kinderen er ook na 31 juli terecht? De 250 andere Estro-locaties hebben al zekerheid. Zij gaan vanaf 1 augustus verder onder de nieuwe Britse eigenaar Smallsteps.
Maatschappelijke ondernemers willen Estro inlijven

Maatschappelijke ondernemers willen Estro inlijven

Met de oprichting van het consortium van maatschappelijke kinderopvangorganisaties hoopt een groep maatschappelijke ondernemers een overname van de Estro-locaties door een buitenlandse investeerder af te wenden. Maatschappelijke kinderopvangondernemers hebben ook interesse in de failliete Estro-dagverblijven en bso’s. ‘Voor ons staat het belang van kinderen voorop.’ Geert de Wit (Kinderstad) en Peter Notten (Korein Groep) treden op als woordvoerders van dit initiatief.
Opnieuw dalende cijfers kinderdagverblijven

Opnieuw dalende cijfers kinderdagverblijven

Het zal niemand in de kinderopvangbranche verbazen dat 2013 geen goed jaar was voor kinderdagverblijven. Het CBS berekende het gebruik van kinderdagopvang door kinderen van 0 tot 4 jaar en concludeert een afname van 11 procent vergeleken met 2011. Eind 2013 gingen er 284 duizend kinderen naar het kinderdagverblijf.

Over financiën en bedrijfsvoering

Ondernemerschap en leidinggeven

Kinderopvangeigenaren zijn ondernemers. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken telt vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en van good governance tot financieel management. In dit dossier bieden we u inspiratie en input om behalve een goede kinderopvangorganisatie ook een goede werkgever en financieel gezonde organisatie te zijn.

Lees meer

Werkgevers in de kinderopvang hebben het flink voor de kiezen. Afgezien van de normale aspecten van de bedrijfsvoering, gaat er de komende tijd enorm veel veranderen in wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet IKK, de Wet harmonisatie, en de Directe Financiering. Daarnaast zijn veel kinderopvangorganisaties bezig met het vormen van IKC’s en/of werken ze aan gezonde dan wel groene kinderopvang.

Marketing

Sinds er sprake is van echte marktwerking in de kinderopvang en zeker sinds de crisis waarbij veel kinderopvangorganisaties last hadden van krimp, is marketing ook een belangrijk punt van aandacht geworden. Als kinderopvangondernemer moet je je onderscheiden en een goed geolied proces hebben ingericht om potentiële klanten toe te leiden naar een inschrijving. Een goede website maakt een belangrijk onderdeel uit van de marketingstrategie. Sommige organisaties werken met welkomstcadeaus maar hier is ook weer kritiek op geleverd. Er wordt ook  volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van professionele kinderopvang zoals incidentele opvang, meer flexibele opvang, of kinderopvang aan huis.

Klanttevredenheid

Het meten en monitoren van de klanttevredenheid is een belangrijke onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Meerdere bedrijven leveren instrumenten voor een goede manier van het meten van de klanttevredenheid. Ook de communicatie met ouders is belangrijker geworden. Ouders zijn mondiger, hebben meer te kiezen en stellen hogere eisen. De tijd van het heen-en-weerschriftje ligt wel achter ons. De communicatie met ouders gebeurt steeds meer in digitale vorm, via apps of een ander digitaal kanaal.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een ander onderdeel van de bedrijfsvoering. Tijdens de crisis waarbij de sector flink gekrompen is, zijn veel pedagogisch medewerkers ontslagen. Nu is de groei weer volop aanwezig, vooral in de Randstad. En veel organisaties hebben moeite om goed personeel te vinden. Er is ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Door de toegenomen eisen, verdergaande kwaliteitsverhoging en komende wet- en regelgeving is er vooral behoefte aan mbo’ers niveau 4 en hbo’ers. Deze zijn onvoldoende beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen de mbo’ers niveau 3 steeds moeilijk weer aan de bak. Met de Wet IKK worden ook hogere eisen aan de opleiding van pm’ers gesteld. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een project uitgezet, permanente educatie voor pedagogisch professionals  (PEPP). Met dit aanbod kan iedere kinderopvangorganisatie een systeem van permanente educatie opzetten.

Kwaliteitsverbetering

Onder minister Asscher is er voortdurend aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Volgens Asscher is het belangrijk dat de kinderopvang tegenkracht zoekt bij ouders, maar ook door zelfevaluatie-instrumenten inzet. Een bekende tool is de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de beroepsvereniging directeurenkinderopvang (bdKO). Hiermee kan een organisatie goed bestuur aantonen. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een menukaart ontwikkeld met verschillende, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare instrumenten.

Andere onderwerpen die spelen bij de bedrijfsvoering zijn ondermeer ict, klachtenafwikkeling, huisvesting, personeelsplanning. Zie hiervoor de andere relevante dossiers en berichten op kinderopvangtotaal.nl.