Financiën en bedrijfsvoering

zo-kan-het-ook-arthis-kinderopvang-wil-in-klein-dorp-het-verschil-maken

Zo kan het ook: Arthis kinderopvang wil in klein dorp het verschil maken

Ga er maar aan staan: midden in de coronacrisis een nieuwe kinderopvangorganisatie oprichten. Arthis kinderopvang opende in januari 2022 haar deuren van twee locaties: in Helmond en in Lieshout. Hoe zet je jezelf als nieuwe, kleinschalige kinderopvangorganisatie op de kaart? Arthis koos voor een maatschappelijke samenwerking: op loopafstand van de locatie in Lieshout staat een verzorgingshuis dat zorg biedt aan dementerende ouderen en ouderen met een lichamelijke beperking.
1 Kinderopvang buiten de randstad.jpg

Kinderopvang ook buiten Randstad optimistisch

Kinderopvangorganisaties buiten de Randstad merken steeds meer van een aantrekkende markt.
Groei bso krimp.jpg

Groei over 2015 kent veel schaduwkanten

Een analyse van Buitenhek over de positieve CBS-cijfers over 2015, laat een minder florissant beeld zien.
'We zijn zeker nog niet uit het dal'

‘We zijn zeker nog niet uit het dal’

De Brancheorganisatie Kinderopvang herkent de cijfers van het CBS over de verminderde afname van kinderopvang op het kinderdagverblijf. Volgens het CBS is het aantal kinderen op het kinderdagverblijf in twee jaar tijd met 11 procent gedaald. Lex Staal, directeur van de Brancheorganisatie: 'De 100 miljoen euro die het kabinet dit jaar inzet is een mooi gebaar, maar zeker niet genoeg om een grote ommekeer teweeg te brengen.'
Opnieuw dalende cijfers kinderdagverblijven

Opnieuw dalende cijfers kinderdagverblijven

Het zal niemand in de kinderopvangbranche verbazen dat 2013 geen goed jaar was voor kinderdagverblijven. Het CBS berekende het gebruik van kinderdagopvang door kinderen van 0 tot 4 jaar en concludeert een afname van 11 procent vergeleken met 2011. Eind 2013 gingen er 284 duizend kinderen naar het kinderdagverblijf.
Nederland in middenmoot zwanger- en ouderschapsverlof

Nederland in middenmoot zwanger- en ouderschapsverlof

Nederland scoort middelmatig in Europa als het gaat om de duur van zwangerschaps- en ouderschapsverlof. In Nederland krijgen moeders 16 weken zwangerschaps- en 26 weken ouderschapsverlof. Vaders komen er vooralsnog helemaal bekaaid vanaf met twee dagen verlof. Adviesbureau Mercer vergeleek de soorten verlof van twintig Europese landen.
Blog Manuela Spaninks - Managementinformatie

Blog Manuela Spaninks – Managementinformatie

Ik blijf mij er telkens weer over verbazen dat er nog steeds organisaties zijn die niet beschikken over adequate managementinformatie. En dat in deze tijd, waarin iedere euro telt en waarin betrouwbare én tijdige informatie van levensbelang is. Ik zal het wel niet begrijpen, denk ik dan, maar hoe kun je een organisatie sturen die op het randje balanceert als je niet precies weet hoe het er nu en in de toekomst voor staat?

Over financiën en bedrijfsvoering

Ondernemerschap en leidinggeven

Kinderopvangeigenaren zijn ondernemers. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken telt vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en van good governance tot financieel management. In dit dossier bieden we u inspiratie en input om behalve een goede kinderopvangorganisatie ook een goede werkgever en financieel gezonde organisatie te zijn.

Lees meer

Werkgevers in de kinderopvang hebben het flink voor de kiezen. Afgezien van de normale aspecten van de bedrijfsvoering, gaat er de komende tijd enorm veel veranderen in wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet IKK, de Wet harmonisatie, en de Directe Financiering. Daarnaast zijn veel kinderopvangorganisaties bezig met het vormen van IKC’s en/of werken ze aan gezonde dan wel groene kinderopvang.

Marketing

Sinds er sprake is van echte marktwerking in de kinderopvang en zeker sinds de crisis waarbij veel kinderopvangorganisaties last hadden van krimp, is marketing ook een belangrijk punt van aandacht geworden. Als kinderopvangondernemer moet je je onderscheiden en een goed geolied proces hebben ingericht om potentiële klanten toe te leiden naar een inschrijving. Een goede website maakt een belangrijk onderdeel uit van de marketingstrategie. Sommige organisaties werken met welkomstcadeaus maar hier is ook weer kritiek op geleverd. Er wordt ook  volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van professionele kinderopvang zoals incidentele opvang, meer flexibele opvang, of kinderopvang aan huis.

Klanttevredenheid

Het meten en monitoren van de klanttevredenheid is een belangrijke onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Meerdere bedrijven leveren instrumenten voor een goede manier van het meten van de klanttevredenheid. Ook de communicatie met ouders is belangrijker geworden. Ouders zijn mondiger, hebben meer te kiezen en stellen hogere eisen. De tijd van het heen-en-weerschriftje ligt wel achter ons. De communicatie met ouders gebeurt steeds meer in digitale vorm, via apps of een ander digitaal kanaal.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een ander onderdeel van de bedrijfsvoering. Tijdens de crisis waarbij de sector flink gekrompen is, zijn veel pedagogisch medewerkers ontslagen. Nu is de groei weer volop aanwezig, vooral in de Randstad. En veel organisaties hebben moeite om goed personeel te vinden. Er is ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Door de toegenomen eisen, verdergaande kwaliteitsverhoging en komende wet- en regelgeving is er vooral behoefte aan mbo’ers niveau 4 en hbo’ers. Deze zijn onvoldoende beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen de mbo’ers niveau 3 steeds moeilijk weer aan de bak. Met de Wet IKK worden ook hogere eisen aan de opleiding van pm’ers gesteld. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een project uitgezet, permanente educatie voor pedagogisch professionals  (PEPP). Met dit aanbod kan iedere kinderopvangorganisatie een systeem van permanente educatie opzetten.

Kwaliteitsverbetering

Onder minister Asscher is er voortdurend aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Volgens Asscher is het belangrijk dat de kinderopvang tegenkracht zoekt bij ouders, maar ook door zelfevaluatie-instrumenten inzet. Een bekende tool is de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de beroepsvereniging directeurenkinderopvang (bdKO). Hiermee kan een organisatie goed bestuur aantonen. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een menukaart ontwikkeld met verschillende, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare instrumenten.

Andere onderwerpen die spelen bij de bedrijfsvoering zijn ondermeer ict, klachtenafwikkeling, huisvesting, personeelsplanning. Zie hiervoor de andere relevante dossiers en berichten op kinderopvangtotaal.nl.

Uitgelicht congres

Jaarcongres Management Kinderopvang 2023

ReeHorst