Financiën en bedrijfsvoering

kibeo-wil-met-elorah-landelijk-christelijk-reformatorische-kinderopvang-aanbieden

Kibeo wil met Elorah landelijk christelijk reformatorische kinderopvang aanbieden

Terwijl Nederland meer en meer ontzuilt, is kinderopvangorganisatie Kibeo juist gestart met een nieuw label voor christelijk reformatorische kinderopvang: Elorah. 21 vestigingen werken nu onder deze naam, maar de verwachting is dat Elorah komend jaar nog zal groeien naar zo’n 30 locaties. Directeur Arco Grisnigt verwacht dat de vraag naar deze specifieke kinderopvang alleen maar zal toenemen.
smallsteps naar Europees Hof

Rechtszaak tegen Smallsteps naar Europees Hof

Het Europees Hof gaat aan de slag met de zaak die FNV aanspande tegen kinderopvangorganisatie Smallsteps.
Estro: Geen ontslagvergoedingen

Estro: Geen ontslagvergoedingen, wel bonussen

Terwijl duizend ontslagen Estro-medewerkers een ontslagvergoeding mislopen, kregen twee bestuursleden vlak voor het faillissement een bonus uitgekeerd. Financieel directeur Kris Geysels kreeg ruim 33.000 euro. Bestuursvoorzitter Jean-Pierre Bienfait kreeg 41.000 euro en later nog eens 25.000 euro. Dit meldt het NRC op NRCQ.nl. 'Gek genoeg maakte het bedrijfsonderdeel kinderopvang gewoon winst. Het waren de kosten voor de 'overhead' die de verliezen veroorzaakten.'
Blog Jacqueline Butti - Nieuwe locatie: probleem of een uitdaging?

Blog Jacqueline Butti – Nieuwe locatie: probleem of een uitdaging?

Als een kindercentrum sluit, dan bof je als je als leidster nog kunt worden overgeplaatst naar een andere locatie. Maar hoe is het voor de kinderen als hun vaste plek ineens weg is? Leidster weg, vriendjes naar een andere plek, het vaste grasveldje foetsie...
Korting op loopbaanondersteuning verlengd

Korting op loopbaanondersteuning verlengd

Het blijft onrustig in de kinderopvang en nog altijd worden er (pedagogisch) medewerkers ontslagen en locaties gesloten. Mede daarom is het langer mogelijk om 50 procent korting te krijgen op producten uit de Loopbaanwinkel van FCB. Aanvragen voor de korting kunnen tot 1 maart 2014 worden ingediend.
Forse toename kinderopvangmedewerkers in WW

Forse toename kinderopvangmedewerkers in WW

De instroom van kinderopvangmedewerkers in de WW is opgelopen van 690 in juni 2011 naar bijna 3850 in juni 2013. Een flinke groei met als oorzaak natuurlijk de vraaguitval in de kinderopvang. Veel medewerkers verloren daardoor hun baan, konden niet direct een nieuwe baan vinden en belandden in de WW.
Kinderopvang Enschede mag medewerkers niet ontslaan

Kinderopvang Enschede mag medewerkers niet ontslaan

Stichting SKE kinderopvang Enschede krijgt geen toestemming voor het ontslag van 84 medewerkers. De uitkeringsinstantie UWV vindt dat de noodzaak niet is aangetoond en weigerde de ontslagvergunningen.

Over financiën en bedrijfsvoering

Ondernemerschap en leidinggeven

Kinderopvangeigenaren zijn ondernemers. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken telt vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en van good governance tot financieel management. In dit dossier bieden we u inspiratie en input om behalve een goede kinderopvangorganisatie ook een goede werkgever en financieel gezonde organisatie te zijn.

Lees meer

Werkgevers in de kinderopvang hebben het flink voor de kiezen. Afgezien van de normale aspecten van de bedrijfsvoering, gaat er de komende tijd enorm veel veranderen in wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet IKK, de Wet harmonisatie, en de Directe Financiering. Daarnaast zijn veel kinderopvangorganisaties bezig met het vormen van IKC’s en/of werken ze aan gezonde dan wel groene kinderopvang.

Marketing

Sinds er sprake is van echte marktwerking in de kinderopvang en zeker sinds de crisis waarbij veel kinderopvangorganisaties last hadden van krimp, is marketing ook een belangrijk punt van aandacht geworden. Als kinderopvangondernemer moet je je onderscheiden en een goed geolied proces hebben ingericht om potentiële klanten toe te leiden naar een inschrijving. Een goede website maakt een belangrijk onderdeel uit van de marketingstrategie. Sommige organisaties werken met welkomstcadeaus maar hier is ook weer kritiek op geleverd. Er wordt ook  volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van professionele kinderopvang zoals incidentele opvang, meer flexibele opvang, of kinderopvang aan huis.

Klanttevredenheid

Het meten en monitoren van de klanttevredenheid is een belangrijke onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Meerdere bedrijven leveren instrumenten voor een goede manier van het meten van de klanttevredenheid. Ook de communicatie met ouders is belangrijker geworden. Ouders zijn mondiger, hebben meer te kiezen en stellen hogere eisen. De tijd van het heen-en-weerschriftje ligt wel achter ons. De communicatie met ouders gebeurt steeds meer in digitale vorm, via apps of een ander digitaal kanaal.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een ander onderdeel van de bedrijfsvoering. Tijdens de crisis waarbij de sector flink gekrompen is, zijn veel pedagogisch medewerkers ontslagen. Nu is de groei weer volop aanwezig, vooral in de Randstad. En veel organisaties hebben moeite om goed personeel te vinden. Er is ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Door de toegenomen eisen, verdergaande kwaliteitsverhoging en komende wet- en regelgeving is er vooral behoefte aan mbo’ers niveau 4 en hbo’ers. Deze zijn onvoldoende beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen de mbo’ers niveau 3 steeds moeilijk weer aan de bak. Met de Wet IKK worden ook hogere eisen aan de opleiding van pm’ers gesteld. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een project uitgezet, permanente educatie voor pedagogisch professionals  (PEPP). Met dit aanbod kan iedere kinderopvangorganisatie een systeem van permanente educatie opzetten.

Kwaliteitsverbetering

Onder minister Asscher is er voortdurend aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Volgens Asscher is het belangrijk dat de kinderopvang tegenkracht zoekt bij ouders, maar ook door zelfevaluatie-instrumenten inzet. Een bekende tool is de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de beroepsvereniging directeurenkinderopvang (bdKO). Hiermee kan een organisatie goed bestuur aantonen. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een menukaart ontwikkeld met verschillende, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare instrumenten.

Andere onderwerpen die spelen bij de bedrijfsvoering zijn ondermeer ict, klachtenafwikkeling, huisvesting, personeelsplanning. Zie hiervoor de andere relevante dossiers en berichten op kinderopvangtotaal.nl.